Nr 245/9 czerwca 2022

Z życia uczelni

Badaczki z PG na konferencji Women in Tech Summit 2022

Politechnika Gdańska otrzymała status Partnera Akademickiego konferencji Women in Tech Summit (7–8.06.2022), organizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Podczas czwartej edycji wydarzenia wśród przedstawicielek PG pojawiło się pięć kobiet: trzy naukowczynie z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: dr Natalia Wójcik, dr Marta Prześniak-Welenc, mgr inż. Małgorzata Nadolska oraz Justyna Sudakowska i Atoosa Bahrani z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

W ramach konferencji Women in Tech Summit zorganizowno przestrzeń wystawienniczą, w której znalazło się stoisko Politechniki Gdańskiej. Justyna Sudakowska oraz Atoosa Bahrani z Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG przedstawiły możliwości związane z podjęciem studiów na PG przez kandydatki ze Wschodu.

Celem projektu Women in Tech Summit jest wsparcie procesów innowacyjności w obszarze IT i nowych technologii, a także międzynarodowa promocja Polski jako miejsca edukacji informatycznej wysokiej jakości.

Na dwudniowej konferencji znalazło się ponad 5 tys. utalentowanych kobiet z Europy, Azji Centralnej i USA – w tym studentek, przedstawicielek środowiska akademickiego i przemysłu, specjalistek z dziedziny IT, ekspertek w obszarze STEM, reprezentantek sektora innowacji oraz świata polityki publicznej.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Women in Tech oraz na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dlaczego piłkarze tyle zarabiają? Niech odpowie nauka! [„DLACZEGO?” – odc. 2]

Ponad 0,5 mln internautów obejrzało już pierwszy odcinek popularnonaukowego cyklu wideo pt. „Dlaczego?”, którego koproducentem jest Politechnika Gdańska, a który publikowany jest na stronie głównej Gazeta.pl oraz na YouTube. W sobotę odbyła się premiera drugiego odcinka. Tym razem twórcy przyjrzeli się ekonomicznym aspektom i historii niezwykle wysokich zarobków w sporcie, a w uzyskaniu odpowiedzi na poszczególne pytania pomagał im prof. PG Krystian Zawadzki z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Dlaczego rozerwanie buta podczas meczu może kosztować jego producenta nawet miliard dolarów? Ile płacono piłkarzom 50 lat temu, a ile obecnie? Z czego wynikają gigantyczne gaże niektórych sportowców, które przez 20 lat wzrosły nawet o… 1500 procent? Zapraszamy do oglądania. 

Nie tylko o nauce – „Rozmowa z Fahrenheitem”

„Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos” to tytuł pierwszego odcinka podcastu z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”, w którym – nie tylko o nauce – rozmawiamy z przedstawicielami społeczności Uczelni Fahrenheita. Poprzez podcast chcemy przybliżyć ideę i misję Uczelni Fahrenheita. Celem rozmów jest pokazanie, że tematy prezentowane z różnych perspektyw są bardzo interesujące oraz ważne społecznie, a współpraca międzyuczelniana oraz wymiana doświadczeń niezwykle cenna.

O przestrzeni publicznej jako dobru wspólnym, o urbanistycznych aspektach jej kształtowania oraz o tym, jaki jest związek między przestrzenią publiczną a jakością naszego życia i zdrowia dyskutowali:

Spotkanie poprowadził Dariusz Szreter, dziennikarz tygodnika „Zawsze Pomorze”. Nagranie wykonano na Uniwersytecie Gdańskim w siedzibie Radia MORS.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy na kanale FahrenheitUniversities na portalu YouTube; podcast dostępny jest również na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz Castbox.

Nauka

1,2 mln dla Politechniki Gdańskiej w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa

Dn. 31.05.2022 r. zawarta została umowa pomiędzy Politechniką Gdańską a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację projektu pn. „Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska”, pozyskanego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa. Jest to pierwszy projekt przyznany Politechnice Gdańskiej w tym programie.

Celem projektu jest m.in.:

 • podniesienie jakości dydaktyki akademickiej oraz dostosowanie metodyk kształcenia do oczekiwań współczesnych studentów;
 • wzmocnienie kompetencji zespołów naukowych w obszarze możliwości świadczenia usług badawczych dla otoczenia gospodarczego oraz komercjalizacji wyników badań;
 • podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie tematyki, jakości i sukcesów badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych;
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

W ramach projektu pracownikom WILiŚ zostaną przyznane w trybie konkursowym granty na:

 • wdrażanie innowacji dydaktycznych,
 • realizację prac przedwdrożeniowych,
 • analizy zdolności patentowej wynalazków,
 • przeprowadzenie konkursów i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
 • promocję wyników badań naukowych i efektów współpracy na linii nauka–otoczenie gospodarcze.

Wartość projektu wynosi 1 392 250 zł, a wartość dofinansowania – 1 202 250 zł. Projektem pokieruje Jerzy Buszke – dyrektor administracyjny WILiŚ.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Pierwszy nabór w programie Ventus Hydrogenii Redivivus

Program Ventus Hydrogenii Redivivus stanowi element wspierania realizacji zadań programu IDUB w zakresie działalności badawczo-wdrożeniowej. Celem programu jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych na Uczelni w obszarze technologii o znaczeniu kluczowym dla gospodarki, w szczególności energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

„Gra” – instalacja malarska na temat sztucznej inteligencji

W holu budynk­u Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (nr 42 na mapie kampusu) można podziwiać monumentalną instalację malarską pt. „Gra”. Jej tematem jest sztuczna inteligencja, będąca hasłem przewodnim jubileuszowych obchodów Wydziału. Kompozycję zrealizowali artyści z Katedry Sztuk Wizualnych Wydziału Architektury: prof. Jan Buczkowskidr hab. Dominika Krechowiczdr sztuki Edyta Urwanowicz, prof. Krzysztof Wróblewski.

Kompozycja ma wymiary 343,9 × 687,8 cm i składa się z 427 dwudziestokątów o średnicy 18 cm. Na ich powierzchni zostały namalowane m.in. interpretacje ikon różnych aplikacji oraz programów używanych w smartfonach i komputerach. W zbiór motywów wkomponowane zostały także symbole związane z historią wydziału.

Instalacja „Gra” powstała z okazji 70-lecia WETI i została odsłonięta podczas sesji jubileuszowej wydziału. W ramach obchodów powstał również mural, który można podziwiać na ścianie budynków sąsiadujących z WETI.

Dodatkowe informacje o można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Prezentacja zespołów startupowych z PG – Demo Day 2022

Dn. 14.06.2022 r. o godz. 16.00 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się I edycja Demo Day, organizowanego przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Podczas wydarzenia w formie hybrydowej: stacjonarnie w Auditorium Novum oraz online przez MS Teams zaprezentuje się 15 zespołów startupowych z Politechniki Gdańskiej.

Podczas Demo Day 2022 o swoich projektach opowie 12 zespołów startupowych, które ukończyły pierwszą edycję cyklu Szkoły Startup oraz 3 zespoły wywodzące się ze studiów MBA Politechniki Gdańskiej.

Z profilami zespołów oraz ich projektami można zapoznać się na stronie wydarzenia.

Uczestników Demo Day 2022 obowiązuje rejestracja, która jest otwarta do 12.06.2022 r.

Konkurs o Nagrodę Santander Universidades rozstrzygnięty

Kapituła Konkursowa konkursu o Nagrodę Santander Universidades w składzie:

 • dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG – prorektor ds. kształcenia – przewodniczący Kapituły;
 • lic. Sylwia Lipkiewicz – pracownica Działu Spraw Studenckich;
 • Dorota Nagórska – rzecznik praw studenta, Samorząd Studentów PG

wyłoniła laureatów w konkursie dla studentów Politechniki Gdańskiej realizujących projekty naukowe. Spośród 71 nadesłanych zgłoszeń wybrano 20 studentów, którzy otrzymają nagrodę w wysokości 1750 zł brutto.

Lista laureatów:

 1. Augustyniak Paulina (WCh);
 2. Breza Mateusz (WEiA);
 3. Godlewska Julia (WCh);
 4. Gołyga Julia (WILiŚ);
 5. Gonsiorowska Martyna (WZiE);
 6. Grabowski Filip (WEiA);
 7. Gwizdała Karolina (WCh);
 8. Jasiukowicz Marcin (WIMiO);
 9. Jaworska Zuzanna (WIMiO);
 10. Kondek Jędrzej (WFTiMS);
 11. Krawczuk Szymon (WIMiO);
 12. Krawiecka Aleksandra (WIMiO);
 13. Ossowski Dawid (WIMiO);
 14. Pluto-Prondziński Adrian (WIMiO);
 15. Renke Maria (WFTiMS);
 16. Ronda Oskar (WCh);
 17. Rybacki Bartosz (WCh);
 18. Saczuk Alicja (WCh);
 19. Suprun Denys (WCh);
 20. Wysocki Wojciech (WIMiO).

Konkurs jest już trzecim zrealizowanym tego typu projektem na Politechnice Gdańskiej, którego celem jest wyróżnienie studentów zaangażowanych w działania wykraczające poza zwykłą realizację programu studiów. Środki na nagrody przekazywane są przez Fundację Santander Bank Polska SA.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

GOSPOSTRATEG – IX konkurs (na projekty otwarte)

Dziewiąty konkurs w ramach Programu obejmuje cały zakres Programu GOSPOSTRATEG:

 • obszar pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu,
 • obszar pułapki braku równowagi,
 • obszar pułapki demograficznej,
 • obszar pułapki słabości instytucji.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz podmiotów wdrażających, przy czym:

 • w skład konsorcjum wchodzą co najmniej dwie jednostki naukowe albo co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo;
 • w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jeden podmiot wdrażający inny niż podmiot prowadzący politykę rozwoju, o którym mowa w art. 3 pkt 2a i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (za wyjątkiem miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, które mogą odpowiadać za zastosowanie w praktyce wypracowanego rozwiązania), zobowiązany do zastosowania w praktyce rozwiązania będącego wynikiem projektu.

Informacje dla aplikujących:

 • konsorcjum może się składać z minimum 3 i maksimum 5 podmiotów;
 • dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (obowiązkowych w projekcie);
 • budżet konkursu wynosi 80 mln zł;
 • wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1–8 mln zł;
 • poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostki naukowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej;
 • terminy trwania naboru:20.06–20.09.2022 r., godz. 16.00;
 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI;
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR;
 • informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs MINIATURA 6 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs MINIATURA 6, do którego można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badania wstępne/pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wys. 5–50 tys. zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2010 r.; okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Informacje organizacyjne:

Konkurs OPUS 23

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 23 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. W konkursie OPUS 23 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych.

UWAGA: w konkursie OPUS 23 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Nie można też ubiegać się o współpracę Weave, gdzie agencją wiodącą jest jedna z agencji zagranicznych, współpracujących z NCN.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Informacje organizacyjne:

 • budżet konkursu wynosi 400 mln zł;
 • wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w planowanym terminie 28.03.2022 r.;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej należy złożyć do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN;
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

Konkurs POLONEZ BIS 2

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs POLONEZ BIS 2 na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie.

W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych.

Do wnioskowania szczególnie zachęcamy naukowców, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.

Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 2 to 55 mln zł.

Warunki aplikowania:

Konkurs PRELUDIUM 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora.

Informacje o konkursie:

 • budżet konkursu wynosi 30 mln zł;
 • wysokość grantu wynosi maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy;
 • zespół badawczy może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego;
 • wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF zgodnie z procedurą składania wniosków;
 • termin składania wniosków upływa 15.06.2022 r. o godz. 16.00;
 • ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej w grudniu 2022 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej należy złożyć do podpisu do 1.06.2022 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w systemie ZSUN/OSF odpowiednio do 8.06.2022 r.;
 • dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCN.
 • kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma

Współpraca

Dyrektor FarU nagrodzona za współpracę z przedsiębiorstwami

Profesor Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Uczelni Fahrenheita, kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nagrodę Primum Cooperatio podczas tegorocznej gali konkursu Pomorski Pracodawca Roku. Gospodarzem uroczystości, która odbyła się 3.06.2022 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, było stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Uczelni Fahrenheita w Aktualnościach.

Kultura

Jubileusz Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna na PG

Na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w dn. 7–10.07.2022 r. odbędzie się jubileuszowa 50. edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej Bazuna. „Melodie studenckich wędrówek”, „Kto z nami pójdzie przez świat” – to dwa z bloków muzycznych, których będzie można wysłuchać podczas koncertów na dużej scenie przed Gmachem Głównym i małej scenie w AK Kwadratowa.

Dla uczestników wydarzenia zostaną przygotowane stoiska rzemieślnicze i gastronomiczne, które będą znajdować się na terenie zielonym przed bramą główną PG.

Będzie można również skorzystać z noclegów w akademikach, pola namiotowego bądź parkingu dla kamperów, które zostaną przygotowane przez Centrum Sportu Akademickiego PG.

Udział w koncertach OTPPS jest nieodpłatny. Tym, którzy wpłacą darowiznę w wysokości min. 300 zł, organizatorzy wydarzenia zapewniają miejsce dla dwóch osób w koncertach wieczornych. Opaskę identyfikacyjną będzie można odebrać w biurze Bazuny, zlokalizowanego przy bramie głównej PG.

W dn. 12–14.07.2022 r. od godz. 16.00, na stronie Bazuny” oraz profilu facebookowym „Bazuny” będzie można wysłuchać transmisji, w której zawarte będą: wspomnienia z całej historii przeglądu, wybrane występy uczestników, sylwetki partnerów wydarzenia (w tym środowiska Politechnika Gdańska), całoroczne działania zespołu „Bazuna” oraz blok piosenek poświęconych Ukrainie.

Dodatkowe informacje o OTPPS Bazuna można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Kalendarium

9 czerwca 12.00–15.30

Symultana szachowa na Wydziale FTiMS

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy Wydziału FTiMS serdecznie zapraszamy na symultanę szachową z arcymistrzem Aleksandrem Miśtą, która odbędzie się 9.06.2022 r.
10 czerwca 12.00–15.00
https://eia.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-06/swieto-wydzialu-2022

Święto Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Święto Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, to pierwsza o charakterze cyklicznym uroczystość wydziałowa, która organizowana będzie co roku w Międzynarodowy Dzień Elektryka.
10 czerwca 13.30–06.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/final-2-edycji-programu-szkolen-dydaktyczne-piatki

Finał 2. edycji programu szkoleń

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli na finałowy Dydaktyczny Piątek. W programie m.in.: EDUKATON (zespołowe zmagania metodyczne), wręczenie nagród w kategoriach i zespołowy TURNIEJ WIEDZY.
14 czerwca 16.00–19.30
https://pg.edu.pl/startup/demoday

Demo Day 2022

Podczas wydarzenia swoje projekty zaprezentują zespoły startupowe wywodzące się ze Szkoły Startup oraz studiów MBA Politechniki Gdańskiej. Wydarzenie obędzie się w formule hybrydowej, uczestników obowiązuje rejestracja.
15 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 czerwca 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.
28 czerwca 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl
7 lipca–10 lipca
https://www.bazuna.org.pl/

Bazuna 2022 na Politechnice Gdańskiej

Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki BAZUNA na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej w dniach od 7 do 10 lipca.