Nr 244/2 czerwca 2022

Z życia uczelni

Wspólne odkrywanie nauki na Pikniku Fahrenheita

Na zdj. od lewej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita, Paweł Golak, dyrektor Hevelianum i prof. Marcin Gruchała, rektor GUMedu. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Uczelnie Fahrenheita, czyli Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, wspólnie z Hevelianum i partnerami, zamieniły w niedzielę Górę Gradową w wyjątkowe, naukowe miasteczko. Piknik, któremu patronował słynny gdański uczony Daniel Fahrenheit, przyciągnął licznie nie tylko pracowników uczelni i ich rodziny, ale również wielu mieszkańców Gdańska.
 

Daniel Gabriel Fahrenheit, twórca skali temperatur i wynalazca termometru rtęciowego, to jeden z najwybitniejszych gdańskich naukowców i patron Uczelni Fahrenheita. Zorganizowany przez GUMed, PG i UG Piknik Nauki Fahrenheita, który odbył się w niedzielę na terenie Hevelianum, stanowił część obchodów Dnia Fahrenheita związanych z 336 rocznicą jego urodzin.

Więcej informacji i galeria zdjęć na stronie internetowej w Aktualnościach.

Przedstawiciele Rad Uczelni GUMed, PG i UG o przyszłości Uczelni Fahrenheita

Przedstawiciele władz Uczelni Fahrenheita oraz Rad Uczelni GUMed, PG i UG. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 

Podczas wspólnego posiedzenia Rad Uczelni Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego ich członkowie omawiali dotychczasowe działania Uczelni Fahrenheita (FarU), a także ustalili wspólne stanowisko dotyczące dalszego rozwoju porozumienia trzech najsilniejszych szkół wyższych w Gdańsku.

Spotkanie członków Rad Uczelni oraz władz Uczelni Fahrenheita odbyło się w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

„Dlaczego?" – nowy cykl z udziałem PG. Tak o nauce nie opowiadał jeszcze nikt

Za nami premiera 1. odcinka cyklu wideo „Dlaczego?”, którego patronem naukowym i koproducentem jest Politechnika Gdańska.
 
Format skierowany jest głównie do młodych widzów i został zainspirowany najpopularniejszymi pytaniami, jakie wpisują oni do internetowych wyszukiwarek. W udzielaniu odpowiedzi pomagają im naukowcy PG, a duża część zdjęć powstała na terenie kampusu uczelni. 
 
Pierwszy sezon będzie miał 8 odcinków, publikowanych w tygodniowych odstępach na głównej stronie Gazeta.pl - jednego z najpopularniejszych portali internetowych w Polsce. W ciągu weekendu premierowy odcinek obejrzało ponad 400 tys. osób.
 
Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nauka

Ponad 14 mln zł na projekty realizowane na PG

Trzynaście projektów z Politechniki Gdańskiej zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów OPUS i SONATA Narodowego Centrum Nauki.

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie NCN w konkursie SONATA:

 • „Materiały kompozytowe na bazie hydrożelu przewodzącego jako elastyczne systemy do konwersji i magazynowania energii”, dr inż. Sylwia Pawłowska (WETI), 1 609 180 zł
 • „Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego”, dr inż. Karolina Cysewska (WETI), 1 509 506 zł
 • „Nowe metody izolacji, rozdzielania i charakteryzacji zewnątrzkomórkowych pęcherzyków w oparciu o techniki dwuwymiarowej wysokosprawnej chromatografii cieczowej i spektrometrii mas”, dr inż. Weronika Hewelt-Belka (WChem), 1 431 000 zł
 • „Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych”, dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska (WChem), 1 124 400 zł
 •  „Monitoring stanu technicznego metalowych struktur poddanych degradacji korozyjnej”, dr inż. Beata Zima (WIMiO), 1 063 640 zł
 • „Optymalizacja kształtu i rozmieszczenia nanostruktur złota w komorze bakteriobójczej wykorzystującej proces fototermoablacji”, dr inż. Paweł Ziółkowski (WIMiO), projekt realizowany w konsorcjum z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, 911 645 zł (w tym dla PG 901 885 zł)
 • PG jako członek konsorcjum: „Badania wpływu warunków kształtowania kompozytów polimerowych na stabilizujące oddziaływanie funkcjonalnych napełniaczy pochodzenia roślinnego”, dr hab. inż. Mateusz Barczewski (Politechnika Poznańska), z PG dr inż. Aleksander Hejna, 1 116 700 zł (w tym dla PG 168 700 zł).

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie NCN w konkursie OPUS:

 • „Projektowanie i synteza multifunkcjonalnych materiałów do termo-fotokatalitycznej redukcji dwutlenku węgla oraz fotodegradacji trwałych zanieczyszczeń organicznych”, dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek, prof. PG (WChem), 1 456 300 zł
 • „Charakterystyka i wpływ na zdrowie frakcji zawieszonej obecnej w środowisku wewnętrznym ośrodków opieki nad osobami starszymi i placówek opieki nad dziećmi”, prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała (WChem), 1 424 132 zł
 • „Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych”, dr hab. inż. Łukasz Piszczyk (WChem), prof. PG, 1 311 960 zł
 • „Wydajna nienadzorowana synteza i rozszerzone prototypami modelowanie struktur mikrofalowych”, dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz, prof. PG (WETI), 1 117 276 zł
 • „Zastosowanie zintegrowanego podejścia 3M (Makrofity-Mikrobiom-Modelowanie) do wyjaśnienia mechanizmów produkcji bioenergii i transformacji mikrozanieczyszczeń w pływającym systemie hydrofitowym scalonym z mikrobiologicznym ogniwem paliwowym”, prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska (WILiŚ) projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Politechniką Świętokrzyską, 1 578 356 zł (w tym dla PG  937 176 zł)
 •  „Model dojrzałości organizacyjnej do wspierania zatrudnialności osób neuroróżnorodnych”, dr Michał Tomczak (WZiE), 247 288 zł.

Listy rankingowe

W rozstrzygniętych właśnie konkursach NCN wpłynęło łącznie ponad 3 tys. wniosków. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 589 projektów. Laureaci otrzymają prawie 740 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych. Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie NCN.

Zielona chemia szansą na alternatywne pochłanianie CO2

Na zdjęciu prof. Adam Kloskowski oraz Karol Baran. Fot. Dawid Linkowski/PG

Technologie pochłaniania dwutlenku węgla wciąż są modyfikowane, a naukowcy z całego świata pracują nad ich ulepszaniem bądź nad wprowadzaniem nowych pomysłów. Wiele stosowanych obecnie absorbentów CO2, choć spełnia swoją główną funkcję pochłaniacza dwutlenku węgla, posiada różnego rodzaju wady, a część z nich jest, jednocześnie, szkodliwa dla środowiska naturalnego. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej prowadzą badania nad stworzeniem cieczy jonowej, która będzie absorbować szkodliwy gaz bez negatywnego wpływu na środowisko.

Ciecze jonowe to substancje o specjalnych właściwościach. Wpisują się w założenia tzw. zielonej chemii. Właściwościami charakteryzującymi nowoczesne ciecze jonowe są: znikoma prężność par, wysoka trwałość termiczna (wysokie temperatury rozkładu), niskie temperatury topnienia oraz niska toksyczność. Właściwości te pozwalają na ich szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu oraz badaniach naukowych. Jednym z obszarów, gdzie wiąże się z nimi szczególne nadzieje jest branża energetyczna. Stosowane są one w miejscach wylotowych z różnych procesów, gdzie mogą oczyszczać gazy np. w kominach, płuczkach, skruberach itp.

Projekt pn. „Czy dobry materiał do pochłaniania dwutlenku węgla powinien być głównie wolną przestrzenią? - studium przypadku 4-kationowych aminokwasowych cieczy jonowych” jest realizowany w ramach programu Radium Learning Through Research Programs

Przyznane środki: 23 980 zł

Projekt realizowany w ramach Centrum Materiałów Przyszłości

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

EUREKA nabór w roku 2022

Celem inicjatywy EUREKA jest zwiększanie nowoczesności, produktywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego. W jej ramach finansowane są projekty realizowane przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych państw członkowskich. Projekty te muszą być ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie lub znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcyjnej, wdrożenie nowego produktu lub usługi. Beneficjentami konkursu mogą być MŚP, duże przedsiębiorstwa oraz jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze bez ograniczeń tematycznych.
 • zakończenie naboru wniosków: 7 października 2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami;

Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Centrum Zarządzania Projektami. 

Konkurs 12/2022 – obronność i bezpieczeństwo państwa – I runda

Konkurs nr 12/2022 (Runda 1) na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa obejmuje sprecyzowane tematy na bazie zapotrzebowania zgłaszanego przez podmioty ustawowo odpowiedzialne za obszar bezpieczeństwa i obronności państwa.

Finansowanie mogą otrzymać te projekty, które w największym stopniu rokują na wytworzenie technologii, dzięki której nastąpi wzrost potencjału naukowego i rzeczywiste jego zwiększenie w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • badania naukowe (do VI poziomu gotowości technologicznej);
 • badania naukowe i prace rozwojowe (do IX poziomu gotowości technologicznej).

Runda nr 1 obejmuje następujący katalog zakresów tematycznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i obronności państwa:

 1. Opracowanie, implementacja i ocena bezpieczeństwa algorytmów postkwantowych pk. APQ.
 2. System amunicji programowalnej kal. 35 mm dla Okrętowego Systemu Uzbrojenia (OSU-35K) / SAP-35
 3. Wpływ wysiłku bojowego i transportu lotniczego na bezpieczeństwo nurków bojowych w trakcie realizacji podwodnych działań bojowych/ TULIPAN V
 4. Innowacyjny zintegrowany system diagnostyki polowej i stacjonarnej inwazji pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych na obszarach PKW (DIAGNOTROP)
 5. Opracowanie systemu oceny zdolności personelu latającego do służby w powietrzu na podstawie rejestracji parametrów układu krążenia podczas lotów oraz w warunkach symulowanego oddziaływania przeciążeń (SymuLBNP)

Szczegółowe warunki dla projektów, wymagane dla nich poziomy gotowości oraz pożądane terminy realizacji projektów podane zostały w założeniach szczegółowych dla danego tematu.

Budżet całkowity konkursu ma charakter otwarty.

Budżet całkowity projektu określa Wnioskodawca w oparciu o Regulamin konkursu.

Uczelnia może złożyć wniosek samodzielnie lub w konsorcjum podmiotów, przy zachowaniu wymogów, podanych na stronie i w Regulaminie konkursu. Samodzielnym wnioskodawcą uczelnia może być tylko w przypadku projektów o charakterze badawczym/naukowym.

Terminy trwania naboru: 13 czerwca 2022 r., godz. 9:00 – 13 lipca 2022 r., godz. 16:00

Zgłoszenie projektu proszę złożyć maksymalnie do 30.06.2022 r. w systemie mojaPG. Pełen projekt proszę złożyć maksymalnie do 06.07.2022 r. do Centrum Zarządzania Projektów.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

NUTRITECH – I konkurs

ZAKRES TEMATYCZNY:

T1. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA. 

Do konkursu mogą przystąpić:

 • przedsiębiorstwa - samodzielnie realizujące projekt i wdrażające wyniki projektu albo 
 • przedsiębiorstwa – wchodzące w skład konsorcjum maksymalnie trzech przedsiębiorstw albo 
 • przedsiębiorstwa i jednostki naukowe – wchodzące w skład konsorcjum, przy czym:

w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa,

Liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu wynosi minimum 50%. W skład konsorcjum mogą wchodzić maksymalnie trzy podmioty.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych (działania obejmujące przygotowanie wyników do zastosowania w praktyce).

Budżet konkursu wynosi 100 000 000 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu wynosi 1 000 000-10 000 000 zł.

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie dla jednostki naukowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej.

Terminy trwania naboru: 6 lipca 2022 r. – 30 września 2022 r., godz. 16:00

Zgłoszenie projektu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2022 r. w systemie mojaPG. Pełen projekt należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.09.2022 r. do Centrum Zarządzania Projektami.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa na stronie NCBR.

Informacja w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Ogłoszenie pierwszego naboru w programie Ventus Hydrogenii Redivivus - VHR

Program VHR stanowi element realizacji zadań projektu IDUB, którego celem jest wsparcie badań o charakterze wdrożeniowym prowadzonych w obszarze energetyki wiatrowej, technologii wodorowych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Warunki finansowania

Zespół projektowy powinien składać się z min. 2 jednostek organizacyjnych Uczelni. Możliwy udział podmiotów zew. w tym z otoczenia przemysłowego.

W skład kosztów projektu mogą wchodzić:

 • zakup aparatury dla uzyskania kompletności infrastruktury
 • modernizacja, adaptacja pomieszczeń
 • koszty materiałów, prac konstrukcyjnych
 • wynagrodzenia zespołu projektowego, personelu technicznego i administracyjnego
 • usługi obce

Jak aplikować?

 • Nabór wniosków będzie trwał od 1.06 do 30.06.22 godz.23:59
 • Wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej (granty@pg.edu.pl) i w wersji papierowej do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB (pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami lub osobiście pok. 402a gmach B PG)

Więcej informacji można uzyskać na stronie

Polskie Powroty NAWA 2022 – nabór wniosków

Celem programu Polskie Powroty NAWA 2022 jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stwarza Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych. Naukowcy objęci Programem będą mogli wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w zagranicznej jednostce, tworząc w Polsce własną Grupę Projektową bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Finansowanie w ramach Programu obejmuje wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca, członków Grupy Projektowej oraz Osoby Zapraszającej, a także koszty przesiedlenia Powracającego Naukowca. Elementem Programu jest ponadto Komponent badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) lub Komponent aplikacyjny finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej Powracającego Naukowca:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 1 Wniosek wspólnie przez Powracającego Naukowca i Instytucję zatrudniającą. Powracający Naukowiec może występować tylko w jednym Wniosku złożonym w danym Naborze. Nie ma ograniczenia liczby Wniosków składanych przez Instytucję zatrudniającą, pod warunkiem, że każdy Wniosek jest złożony z innym Powracającym Naukowcem.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 143 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 397 600 zł. Dodatkowo można ubiegać się o komponent badawczy NCN w wysokości do 200 000 zł lub komponent aplikacyjny NCBR – do 400 000 zł.

Program otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki. Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w Programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane w Projekcie mają charakter naukowy.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 9 maja 2022 r.  do 25 lipca 2022 r., do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy). Wnioski można składać jedynie poprzez system teleinformatyczny NAWA.

Projekt należy również zgłosić w systemie Moja PG – za pomocą w pełni elektronicznego zgłoszenia w Centrum Zarządzania Projektami w terminie do 8 lipca 2022 r.

Więcej informacji na stronie NAWA.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Centrum Zarządzania Projektami.

TRANSCAN-3 ERA-NET

Drugi konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2022) obejmuje finansowanie projektów z tematu: "Novel translational approaches to tackle the challenges of hard-to-treat cancers from early diagnosis to therapy".

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: "Novel translational approaches to tackle the challenges of hard-to-treat cancers from early diagnosis to therapy":
  • Aim 1: Identification/validation of novel early diagnostic approaches.
  • Aim 2: Identification/validation of novel therapeutic approaches.
  • Aim 3: Development of novel drug delivery strategies.
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 18 lipca 2022, 12.00;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami;

Osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Centrum Zarządzania Projektami. 

Zaproszenie do współpracy w ramach programu INTERREG SOUTH BALTIC

Duński klaster „CLEAN” szuka partnerów do podjęcia współpracy nad potencjalnym projektem Interreg SB pn. „Circular Ocean Plastic” w tematyce zapobiegania zanieczyszczenia wód Bałtyku plastikiem pochodzącego ze źródeł rzecznych (np. środowiska miejskie, kanały, porty itp.). Duńczycy są zainteresowani włączeniem w ten projekt miasta Gdańska oraz lokalnych partnerów.     

Kilka szczegółów związanych z podjęciem współpracy:

Cel projektu: identyfikacja źródła zanieczyszczenia oraz technologii, które można zastosować do odzyskiwania tworzyw sztucznych (makro śmieci) ze środowisk miejskich. Pomysł polega na zmapowaniu jednostek zaangażowanych w monitoring i odzyskiwanie odpadów rzecznych oraz zainstalowanie systemów odpowiednio w (3-5) miastach testowych na okres roku. Da to jaśniejszy obraz ilości, składu oraz możliwego wykorzystania odpadów (plastikowych) wypływających z obszarów miejskich w regionie monitorowanym.

Zadania w projekcie: Identyfikacja: technologii, metod recyklingu, źródła zanieczyszczenia plastiku i ich objętości, jakość i ilość plastiku oceanicznego, możliwości biznesowych przetwarzania odpadów w obiegu zamkniętym; test i demonstracja; transfer wiedzy i rozpowszechnianie wyników.

Czas trwania projektu: 24 miesiące

Termin złożenia aplikacji: 4 kwartał 2022 r.

Spotkanie potencjalnych partnerów: 8 czerwca, Kopenhaga.

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Centrum Zarządzania Projektami – Marta Morańska.

Komunikaty

Szkolenia cykliczne prowadzone przez Centrum Usług Informatycznych

Centrum Usług Informatycznych organizuje cykl szkoleń, dzięki którym pracownicy PG będą mogli zapoznać się z pełną ofertą możliwości centralnych usług IT. Szkolenia będą się odbywać w środy w godz. 9.30–11.30 (długość trwania szkolenia zależy od stopnia skomplikowania tematu).

Terminy oraz tematyka szkoleń będą sukcesywnie zamieszczane na stronie cui.pg.edu.pl/wsparcie-techniczne/szkolenia-cykliczne

Kalendarium

2 czerwca–3 czerwca
https://zie.pg.edu.pl/node/1521

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Qualitas

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na XIII Międzynarodową Konferencję Naukową Qualitas.
2 czerwca 18.00–19.30
http://bityl.pl/ovKct

XLII Wieczór z Ekonomią

Prof. Piotr Dominiak zaprasza na XLII „Wieczór z Ekonomią”. Tematem przewodnim będą „Obecne dylematy polityk gospodarczych w Polsce”.
3 czerwca 13.15–15.00
http://bityl.pl/p8Ke2

Jak wesprzeć studentów przed i podczas egzaminów?

CNE zaprasza na wyjątkowy warsztat, podczas którego zaprojektujemy sposoby wspierania studentów przygotowujących się do egzaminów oraz sposobów na obniżenie poziomu stresu podczas egzaminu. https://link.pg.edu.pl/we1Q0
6 czerwca 10.00–13.35
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-poswiecone-naborowi-wnioskow-w-konkursie-infostrateg-iv

INFOSTRATEG IV – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR. Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dn. 3.06.2022
7 czerwca 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Obsługa modułu ePUAP w EZD – szkolenie online

DOAD zaprasza osoby, które odbyły szkolenie podstawowe z systemu EZD PUW, na spotkanie online mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu ePUAP w EZD.
7 czerwca 10.00–15.00
https://tiny.pl/968rh

Konferencja „O współpracy biznesu i nauki”

O współpracy biznesu i nauki. Konferencja, na której nie może Cię zabraknąć.
8 czerwca 18.00–19.30
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/wszystko-o-mentimeter-szkolenie-warsztatowe

Wszystko o Mentimeter (praca w narzędziu)

Będziemy testować działanie aplikacji jako studenci (user experience) i projektować slajdy, aktywności, interakcje i sposób komunikacji jako nauczyciele (immersive lecture designers). Link: https://link.pg.edu.pl/menti
9 czerwca 12.00–15.30

Symultana szachowa na Wydziale FTiMS

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy Wydziału FTiMS serdecznie zapraszamy na symultanę szachową z arcymistrzem Aleksandrem Miśtą, która odbędzie się 9.06.2022 r.
10 czerwca 13.30–06.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/final-2-edycji-programu-szkolen-dydaktyczne-piatki

Finał 2. edycji programu szkoleń

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza wszystkich nauczycieli na finałowy Dydaktyczny Piątek. W programie m.in.: EDUKATON (zespołowe zmagania metodyczne), wręczenie nagród w kategoriach i zespołowy TURNIEJ WIEDZY.
15 czerwca 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
23 czerwca 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/pl/aktualnosci/o-przestrzeni-publicznej-slow-kilka

Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej

Wykład wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.
28 czerwca 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl