Nr 243/26 maja 2022

Z życia uczelni

Tramwaj, stypendia i piknik naukowy w Gdańsku z okazji Dnia Fahrenheita

Na zdj. od lewej: prof. Michał Markuszewski, prorektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG. W tle tramwaj Uczelni Fahrenheita. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Z okazji 336. rocznicy urodzin Daniela Gabriela Fahrenheita trzy uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański wraz z Miastem Gdańsk organizują obchody Dnia Fahrenheita, nowego święta nauki w mieście. Na gdańskie tory wyjechał właśnie specjalny tramwaj, który przez najbliższy rok będzie promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni, których patronem jest urodzony w Gdańsku słynny naukowiec.

Z kolei w najbliższą niedzielę (29.05.2022) w godz. 11.00–18.00 odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita, który Uczelnie Fahrenheita organizują wraz z Miastem Gdańsk na Górze Gradowej (Centrum Hevelianum przy ul. Gradowej 6). Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp na nie jest bezpłatny (wyjątek stanowią stałe wystawy w pomieszczeniach Hevelianum, których zwiedzanie będzie płatne zgodnie z cennikiem).

Od najbliższej edycji planowane są zmiany w przyznawaniu Stypendium Naukowego im. Daniela Fahrenheita, ufundowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium funkcjonuje od 2005 r., a powstało z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza.

To program umożliwiający zdolnym, gdańskim absolwentom szkól średnich wyjazd na uczelnie zagraniczne. Na program stypendialny wydaliśmy dotychczas ponad 15,5 mln zł, a kwota ta pozwoliła na przyznanie aż 436 stypendiów dla 150 osób. Dzisiaj jednak myślimy o Gdańsku jako miejscu, które powinno przyciągać studentów, zamiast wysyłać ich do innych krajów. Dlatego od przyszłego roku chcemy nieco zmienić formułę stypendium – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowy projekt stypendium powstał w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita i zostanie poddany pod głosowanie podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Gdańska.

Więcej informacji o Pikniku i pozostałych inicjatywach związanych z obchodami Dnia Fahrenheita w Gdańsku znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita oraz na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska członkiem konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE

Uczestnicy konferencji Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE. Fot. mat. PW

W dn. 12–13.05.2022 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się konferencja Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE – konsorcjum skupiającego siedem czołowych uczelni technicznych Europy. Konsorcjum wkrótce ma się powiększyć, a w jego ścisłym gronie znajdzie się Politechnika Gdańska.

Uniwersytet Europejski ENHANCE składa się z siedmiu uczelni technicznych:

 • Politechniki w Berlinie,
 • RWTH w Aachen,
 • Uniwersytetu Technicznego Chalmersa w Göteborgu,
 • Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim,
 • Politechniki w Mediolanie,
 • Politechniki w Walencji i
 • Politechniki Warszawskiej.

Obecnie do grona Uniwersytetu Europejskiego ENHANCE, który m.in. w przyszłości może zapewnić swoim absolwentom dyplom każdej z uczelni wchodzącej w skład konsorcjum, mają dołączyć trzy kolejne uczelnie: Politechnika w Zurychu (ETH Zurich) – uważana za jedną z najlepszych na świecie uczelni technicznych, Uniwersytet Techniczny Delft (TU Delft) – największą i najstarszą uczelnię techniczną w Holandii, a także Politechnika Gdańska.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Juwenalia Gdańskie 2022

 

Na zdj. studenci w towarzystwie m.in. Piotra Grzelaka, wiceprezydenta Gdańska, przedstawicieli władz uczelni: prof. Dariusza Mikielewicza, prorektora PG, Mariusza Milera, kanclerza PG, prof. Arnolda Kłonczyńskiego, prorektora UG, dr. hab. Tomasza Smiatacza, prorektora GUMed oraz Jacka Bendykowskiego, prezesa Fundacji Gdańskiej. Fot. Grzegorz Mehring / Gdansk.pl

Juwenalia Gdańskie, po przerwie spowodowanej pandemią, zorganizowały ponownie i wspólnie wszystkie gdańskie uczelnie publiczne: Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. Partnerem i współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Gdańska. W imprezie, która odbyła się 21.05.2022 r. na Placu Zebrań Ludowych w Gdańsku bawiło się blisko 20 tys. osób.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 18.05.2022 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • zmiany w składzie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów,
 • ustalenia programu studiów dla kierunków: Biotechnologia prowadzonego na Wydziale Chemicznym, Automatyka, robotyka i systemy sterowania prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Analityka gospodarcza oraz Ekonomia prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Bardziej efektywne zarządzanie na rynku opakowań papierowych, akronim BePacMan, Opracowanie narzędzia do oceny i zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem morskim w rejonie Morza Bałtyckiego, akronim OpenRisk II, Inteligentny multimodalny system niezawodnego ostrzegania o pojazdach szynowych, akronim INMOS, Kompleksowy system wspomagania decyzji do zarządzania ruchem kolejowym na sieci PKP PLK S.A. w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, akronim KOLOS oraz System precyzyjnego monitorowania oddziaływania ruchu kolejowego na środowisko z uwzględnieniem informacji o danych ruchowych, technicznych i środowiskowych, akronim InfraNoise.

Inż. Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, przekazał informacje o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Konferencja o współpracy biznesu i nauki

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom współpracy nauka–biznes z perspektywy przedstawicieli czołowych pomorskich przedsiębiorstw. Prezesi i dyrektorzy firm, które wzięły udział w projekcie „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” opowiedzą o potencjale współpracy, sukcesach oraz porażkach kooperacji ze światem nauki. Dodatkowo zaprezentowana zostanie oferta badawcza partnerskich uczelni wyższych oraz pomorski ekosystem innowacji.

Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Mieczysława Struka – Marszałka Województwa Pomorskiego oraz prof. Krzysztofa Wilde – Rektora Politechniki Gdańskiej.

Termin i miejsce konferencji:
7.06.2022 r., godz. 10.00–15.00, Stadion Polsat Plus Arena Gdańsk

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.

Konferencja z cyklu „Problemy gospodarki światowej”

Dn. 20.05. 2020 r. odbyła się 10. Konferencja z cyklu Problemy gospodarki światowej. Konferencja w trybie on‑line została zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii PG wspólnie z partnerami:

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu,
 • Instytut Badań Gospodarczych,
 • Forum Myśli Instytucjonalnej,
 • Towarzystwo Naukowe w Toruniu.

Wydarzenie adresowane było głównie do młodych ekonomistów, w szczególności studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych i finansowych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Konferencja miała na celu stworzenie uczestnikom okazji do wymiany poglądów oraz pogłębienia wiedzy zdobywanej w trakcie studiów.

Dodatkowe informacje nt. konferencji dostępne są na stronie WZiE PG w Aktualnościach.

Awanse naukowe

Habilitacje

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych
dr hab. inż. Jakub Karczewski, prof. PG (WFTiMS)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych
dr hab. Adam Marszk, prof. PG (WZiE)

Kształcenie i dydaktyka

II edycja Konkursu Innowacji Dydaktycznych

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza do składania wniosków w II edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych. Celem konkursu jest wsparcie nauczycieli akademickich poprzez sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, wspomagających uczenie się studentów oraz rozwijających kompetencje przyszłości. Program adresowany jest do pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.

Termin składania wniosków (online) upływa 14.06.2022 r.

Aby złożyć wniosek konieczna jest zgoda dziekana wydziału lub dyrektora centrum. Maksymalna kwota finansowania wynosi 20 000 zł (w tym koszty pośrednie jednostki w wysokości 10%). Szczegółowe informacje, w tym regulamin konkursu i formularz aplikacyjny można znaleźć na stronie Konkursu Innowacji Dydaktycznych.

CNE zaprasza na finał II edycji programu

Dn. 10.06.2022 r. o godz. 13.30 Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza wszystkich na drugi Finałowy Piątek na Politechnice Gdańskiej. To święto wszystkich nauczycieli akademickich PG podsumowujące kolejną edycję programu szkoleń „Dydaktyczne Piątki”.

Program wydarzenia:

 • 13.00–13.30 – rejestracja uczestników,
 • 13.30–14.15 – EDUKATON (poszukiwanie rozwiązań metodycznych na czas w zespołach),
 • 14.15–14.45 – część oficjalna: przemówienia gości, podsumowanie II edycji, wręczenie nagród w pięciu kategoriach, przyznanie tytułu „Przyjaciel CNE”,
 • 14.45–15.00 – tradycyjne zdjęcie rodzinne na schodach,
 • 15.00–15.45 – zespołowy TURNIEJ WIEDZY z nagrodami,
 • 15.45–16.00 – ogłoszenie wyników, zakończenie,
 • od 16.00 – after party na leżakach.

Zapisy na wydarzenie przyjmowane są przez formularz zgłoszenia.

Pierwszy Finałowy Piątek okazał się świętem radości, wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji i budowania relacji. Wspomnienia z pierwszego Finałowego Piątku: artykuł i film na YouTube.

Komunikaty

Symultana szachowa na Wydziale FTiMS

Z okazji zbliżającej się 40. rocznicy Wydziału FTiMS serdecznie zapraszamy na symultanę szachową z arcymistrzem Aleksandrem Miśtą, absolwentem oraz doktorantem Wydziału FTiMS, brązowym medalistą indywidualnych mistrzostw Polski, zdobywcą tytułu drużynowego mistrza świata w rozwiązywaniu zadań szachowych.

Symultana odbędzie się 9.06.2022 r. (czwartek) o godz. 12.00 w holu Gmachu Głównego. Sędzią głównym imprezy będzie prof. dr hab. Grzegorz Graff (mistrz krajowy). Na Wydziale FTiMS zostaną w tym czasie ogłoszone godziny dziekańskie.

Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracyjny dostępne są na stronie WFTiMS w Aktualnościach

Kalendarium

24 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

I Wydziałowe Targi Pracy dla WA i WILiŚ

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej wraz z Wydziałem Architektury oraz Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska zapraszają studentów i absolwentów Politechniki Gdańskiej do udziału w I Wydziałowych Targach Pracy.
24 maja 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Podpis kwalifikowany w EZD – szkolenie online

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów zaprasza osoby, które odbyły szkolenie podstawowe z systemu EZD PUW, na spotkanie online mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych.
25 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

Base Group Sp. z o.o. na PG – spotkanie stacjonarne

25 maja br. Biuro Karier PG oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza studentów i absolwentów PG na spotkanie z przedstawicielami firmy produkcyjnej Base Group Sp. z o.o.
25 maja 17.00–19.00
https://cjo.pg.edu.pl/2022-05/english-borders-differences-between-english-across-pond

Webinar – English with Borders

Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej zaprasza pracowników PG na webinar English with Borders, prezentujący różnice między amerykańską a brytyjską wersją języka angielskiego.
26 maja 14.00–15.30

Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska, GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG
26 maja 15.00–23.55
https://sn70eti.sp2pzh.pl

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Radiostacja ze znakiem wywoławczym SN70ETI przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji obchodów rocznicy 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
27 maja 13.15–13.15
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-04/lek-na-brak-zaufania-wypracujmy-wartosci-ze-studentami

Lek na brak zaufania. Wypracujmy wartości ze studentami!

Warsztat stacjonarny dla nauczycieli wspierający pracę ze studentami w oparciu o wartości. Zapraszamy do sali Kreatywnej w Hydromechanice.
29 maja 11.00–18.00
https://faru.edu.pl/fahrenheit

Piknik Nauki Fahrenheita

Zapraszamy na Piknik Nauki Fahrenheita! Zabierzcie rodziny i przyjaciół.