Nr 241/12 maja 2022

Nauka

Stworzą technologię zwiększającą skuteczność radioterapii nowotworów i innych chorób

Od lewej: mgr inż. Marta Marszewska, dr inż. Marek Maryański, prof. PG, mgr inż. Jakub Czubek. Fot. Bartosz Bańka / Politechnika Gdańska

Dr inż. Marek Maryański, prof. PG jest twórcą jednej z najbardziej innowacyjnych metod obrazowania rozkładów 3D dawek promieniowania jonizującego w fantomach żelowych, która może mieć zastosowanie m.in. w radioterapii chorób nowotworowych. Obecnie, wraz z zespołem naukowców i studentów Politechniki Gdańskiej, pracuje nad metodologią oraz technologią poprawiającą efektywność radioterapii hadronowej. Celem badań jest wypracowanie nowych rozwiązań dla klinik onkologicznych na całym świecie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.  

Drugi konkurs w ramach Funduszy Wyszehradzkich w 2022 roku

Fundusze Wyszehradzkie ogłosiły 3 terminy konkursów na granty:

 • do 1.02.2022 r. – nabór zamknięty;
 • do 1.06.2022 r.;
 • do 1.10.2022 r.

Cele konkursów w ramach funduszy zostały określone na stronach:

Projekty będą w całości finansowane przez Fundusze Wyszehradzkie z możliwością dofinansowania 15% kosztów pośrednich.

Jak aplikować:

 • wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie My Visegrad;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej należy wprowadzić do 25.05.2022 celem akceptacji przez Centrum Zarządzania Projektami; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami odpowiednio do 25.05.2022 r.;
 • dodatkowe informacje znajdują się na stronach: Visegrad Grants, Visegrad+ Grants, Strategic Grants;
 • osoby do kontaktu: Marta Morańska, Joanna Baum, Centrum Zarządzania Projektami.

ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD (II konkurs 2022)

Celem inicjatywy ERA-NET ICT-AGRI-FOOD jest wspieranie wykorzystania technologii ICT, w rozwoju europejskich systemów żywnościowych tak aby stały się one bardziej zrównoważone i bezpieczne. Partnerami projektu są kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Włochy.

Uczestnicy:

 • przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże),
 • jednostki prowadzące badania i upowszechniające wiedzę,
 • grupy podmiotów (składające się z przedsiębiorstw i/lub jednostek prowadzących badania i upowszechniających wiedzę).

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Tematyka zgłaszanych projektów powinna dotyczyć co najmniej jednego z poniższych tematów:

 • TOPIC 1 – Agri-food systems enabled by interconnected digital technologies that are more transparent to consumers, farmers and other stakeholders along the agri-food value chain;
 • TOPIC 2 – Identify, address and remove barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems;
 • TOPIC 3 – Development and impact estimation (if applicable: evaluation) of data-driven reward and incentive systems to support sustainable and resilient farm management practices.

Budżet i harmonogram konkursu:

 • dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wynosi 600 tys. euro (kurs z dnia uruchomienia naboru wg EBC: 1 EUR = 4,6925 zł);
 • budżet pojedynczego projektu dla podmiotów z Polski nie może przekroczyć 200 tys. euro;
 • minimalny czas trwania projektu wynosi 24 miesiące, a maksymalny 36 miesięcy;
 • zakończenie naboru wniosków: 15.08.2022 r. (13.00 CET),
 • decyzja o przyznaniu dofinansowania: 30.11.2022 r.

Jak aplikować:

 • nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie ICT-AGRI-FOOD;
 • wzory dokumentów oraz wytyczne dla wnioskodawców dostępne są na stronie ICT-AGRI-FOOD;
 • kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu zgłoszeń;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG lub w formie papierowej należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Magdalena Urbanowicz.

Komunikaty

„Rowerem na uczelnię” – kampania trwa

Od 4.05.2022 trwa kampania „Rowerem na uczelnię” skierowana nie tylko do aktywnych rowerzystów, ale wszystkich, którym leży na sercu troska o środowisko i którzy mają ochotę zmienić swoje nawyki transportowe. Do akcji realizowanej wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przyłączyło się już prawie 300 pracowników.

Jeżeli chcesz zyskać kondycję, energię i atrakcyjne upominki, zapisz się i rejestruj swoje dojazdy na Uczelnię na stronie https://rowery.pg.edu.pl/. Przypominamy, że informacje na temat dojazdu do/z pracy można wprowadzać najpóźniej w ciągu dwóch dni od dnia dojazdu/powrotu z Uczelni.

Dostęp testowy do scite_ oraz SciFlow

Do 8.06.2022 użytkownicy Biblioteki PG mają możliwość skorzystania z dostępu testowego do dwóch narzędzi:

 • scite_ – baza pełnych tekstów naukowych i cytowań oraz narzędzie do analizy wyników badań naukowych. Baza wyposażona jest w narzędzie Smart Citiations, które wyświetla informacje bibliograficzne, jednocześnie dostarczając kompleksowe informacje kontekstowe takie jak fragment tekstu z cytowanym elementem kontekst cytowania, lokalizację cytowania w przytoczonym artykule, typ cytowania wskazujący na stanowisko cytującego (popierające tezę, przeciwstawne lub neutralne);
 • SciFlow – narzędzie do edycji i automatycznego formatowania tekstu pisanego w dowolnym języku. Upraszcza przepływy pracy związane z pisaniem prac naukowych i publikowaniem artykułów. SciFlow oferuje ok. 300 szablonów czasopism, szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego oraz możliwość dodania własnego szablonu obowiązującego na uczelni.

Zasady dostępu i więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki PG. Dodatkowo można wziąć udział w szkoleniach instruktażowych z obsługi bazy scite_ i narzędzia SciFlow. Zapisy na szkolenia są dostępne na stronie Biblioteki PG.

Kalendarium

12 maja 12.00–13.33
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

„Rozpocznij karierę z firmą Deloitte” – spotkanie online

12 maja br. Biuro Karier PG zaprasza studentów i absolwentów PG na spotkanie online z przedstawicielami firmy Deloitte.
12 maja 13.00–16.00

Posiedzenie Konwentu Gospodarczego

Temat posiedzenia: MŁODE MIASTO – teraźniejszość i przyszłość
12 maja 15.00–16.30
https://bit.ly/3wbqDXZ

Ze świata Lean: Lean w Polsce, ale po japońsku

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Ze świata Lean. Gościem będzie Ewelina Gierek-Czub – continuous Improvement chief specialist in Daicel Safety Systems Europe sp. z o.o.
13 maja 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/ksiazki-ktore-daja-wiedze-inspiracje-i-narzedzia

Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia

Ranking najważniejszych książek w pracy projektanta procesów uczenia się i wykładowcy akademickiego. Tytuły w kategoriach: neurobiologia, psychologia, dobrostan, współpraca, narzędzia, badania edukacyjne, biografie.
14 maja 09.30–19.30
https://fb.me/e/1vnCrGntM

II Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego

14.05.2022 r. w hali Centrum Sportu Akademickiego PG odbędzie się Grand Prix Polski Ekstraklasa oraz II Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego, pod patronatem prof. Krzysztofa Wildego.
16 maja 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl
17 maja 14.30–16.00

Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Kołodko

Wykład odbędzie się 17 maja (wtorek) o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej w budynku Hydromechaniki (nr 11).
17 maja 15.00–17.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/phd-school-meeting-17-05

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone rekrutacji.
18 maja 10.00–13.00
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-29-webinarium-szkoleniowe-dla-pracownikow-administracyjnych

NCN: Szkolenie dla pracowników administracji

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników administracyjnych uczelni z zasadami realizacji projektów w ramach dofinansowań NCN. Zapis poprzez formularz rejestracji do 10 maja 2022 r. Kontakt na PG: Joanna Baum, CZP