Nr 240/5 maja 2022

Z życia uczelni

Tramwaj, stypendia i piknik naukowy w Gdańsku z okazji Dnia Fahrenheita

Na zdj. od lewej: prof. Michał Markuszewski, prorektor GUMed, prof. Piotr Stepnowski, rektor UG, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita, prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG. W tle tramwaj Uczelni Fahrenheita. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Z okazji 336. rocznicy urodzin Daniela Gabriela Fahrenheita trzy uczelnie: Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański wraz z Miastem Gdańsk organizują obchody Dnia Fahrenheita, nowego święta nauki w mieście. Na gdańskie tory wyjechał właśnie specjalny tramwaj, który przez najbliższy rok będzie promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni, których patronem jest urodzony w Gdańsku słynny naukowiec.

Z kolei w najbliższą niedzielę (29.05.2022) w godz. 11.00–18.00 odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita, który Uczelnie Fahrenheita organizują wraz z Miastem Gdańsk na Górze Gradowej (Centrum Hevelianum przy ul. Gradowej 6). Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp na nie jest bezpłatny (wyjątek stanowią stałe wystawy w pomieszczeniach Hevelianum, których zwiedzanie będzie płatne zgodnie z cennikiem).

Od najbliższej edycji planowane są zmiany w przyznawaniu Stypendium Naukowego im. Daniela Fahrenheita, ufundowanego przez Prezydenta Miasta Gdańska. Stypendium funkcjonuje od 2005 r., a powstało z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza.

To program umożliwiający zdolnym, gdańskim absolwentom szkól średnich wyjazd na uczelnie zagraniczne. Na program stypendialny wydaliśmy dotychczas ponad 15,5 mln zł, a kwota ta pozwoliła na przyznanie aż 436 stypendiów dla 150 osób. Dzisiaj jednak myślimy o Gdańsku jako miejscu, które powinno przyciągać studentów, zamiast wysyłać ich do innych krajów. Dlatego od przyszłego roku chcemy nieco zmienić formułę stypendium – podkreślała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Nowy projekt stypendium powstał w porozumieniu z Uczelniami Fahrenheita i zostanie poddany pod głosowanie podczas jednej z najbliższych sesji Rady Miasta Gdańska.

Więcej informacji o Pikniku i pozostałych inicjatywach związanych z obchodami Dnia Fahrenheita w Gdańsku znajduje się na stronie Uczelni Fahrenheita oraz na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej. Debata „Dziennika Bałtyckiego”

Na zdjęciu od lewej: Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny "Dziennika Bałtyckiego; prof. dr hab. Marek Grzybowski, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny; Mateusz Kowalewski, redaktor naczelny i wydawca gospodarkamorska.pl; Paulina Chroboczek, specjalista ds. Ochrony Środowiska Portu Gdańsk, Dariusz Lociński, Prezes Zarządu PGE Baltica oraz dr hab. inż. Marcin Łuczak z Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej. Fot. Karolina Misztal
 
Jak wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej, nie ingerując nadmiernie w środowisko naturalne? Jaki wpływ ta nowa gałąź gospodarki będzie mieć na polską gospodarkę w ogóle? Na te tematy eksperci dyskutowali podczas debaty „Mój Bałtyk”, która odbyła się 28 kwietnia w siedzibie „Dziennika Bałtyckiego” w Gdańsku. Jednym z gości był dr hab. inż. Marcin Łuczak, dyrektor Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej Politechniki Gdańskiej.  
 
Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 17.05.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. arch. Marka Izydora pt. „Znaczenie procesu świadomego kształtowania systemów nadwodnych przestrzeni publicznych dla przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej miast”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chodubska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury

III polsko-chiński konkurs bilateralny

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w celu zacieśnienia współpracy polskich i chińskich zespołów badawczych.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym:
  • ICT,
  • Energy technology, including new energy development, clean coal utilization, sustainable energy use,
  • Environmental technology, including environmental engineering, water resources management, pollution and deforestation prevention and treatment,
  • Material science, including biomaterials, nanomaterials, inorganic non-metallic materials;
 • zakończenie naboru wniosków: 30.06.2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Centrum Zarządzania Projektami. 

IV konkurs INFOSTRATEG (NCBR)

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu:

 • TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek,
 • TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji,
 • TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym).

Budżet konkursu wynosi 190 mln zł. Kwota została podzielona na tematy wskazane w zakresie tematycznym programu:

 • TEMAT 1 – 30 mln zł,
 • TEMAT 5 – 100 mln zł,
 • TEMAT 7 – 30 mln zł,
 • TEMAT 8 – 30 mln zł.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Jak aplikować?

 • wnioski projektowe należy składać wyłącznie w systemie LSI w dn. 25.05–18.08.2022 r. do godz. 16.00;
 • zgłoszenia projektowe w systemie MojaPG można składać najpóźniej do 4.08.2022 r.; pełen wniosek projektowy lub jego kosztorys powinien zostać przedstawiony najpóźniej do 11.08.2022 r. w formie elektronicznej;
 • dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie NCBiR.

Kontakt w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Kolejny nabór w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych oraz programu Radium

Adresaci programu: studenci Indywidualnych Studiów Badawczych II stopnia.

Budżet: maks. kwota finansowania projektu Radium wynosi 24 tys. PLN brutto, a okres realizacji nie może przekraczać 10 miesięcy.

Warunkiem uczestnictwa w Programie RADIUM jest wcześniejsze uzyskanie zgody prorektora ds. kształcenia na realizację ISB.

W programie można zaplanować środki na:

 • zakup drobnego sprzętu, materiałów,
 • zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania,
 • usługi obce,
 • upowszechnianie badań, koszty delegacji i pobytu, opłaty za publikacje, koszty udziału w konferencjach.

Jak aplikować?

 • wniosek dotyczący ISB składany jest drogą elektroniczną pod adresem isb@pg.edu.pl w terminie 28.04–20.05.22 do godz. 23:59;
 • wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego @student.pg.edu.pl; oryginał wniosku należy złożyć do prorektora ds. kształcenia;
 • nabór w programie RADIUM będzie trwał od 28.04–17.06.22 r, godz. 23:59; wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adresem radium@pg.edu.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie IDUB

Tydzień Bibliotek w Bibliotece PG

Biblioteka PG serdecznie zaprasza społeczność akademicką do wspólnych obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji odbywającej się w dn. 8–15.05.2022 brzmi: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”.

Program:

 • 10.05.2022 (wtorek), godz. 10.00–11.00 oraz 12.00–13.00; Czytelnia Główna – „Politechniczne NAJ... sekrety magazynów bibliotecznych” – prezentacja i omówienie bezcennych zbiorów zabytkowych; prowadzenie: Kamila Kokot-Kanikuła, Anna Sobolewska; obowiązują zapisy;
 • 9–13.05.2022 (poniedziałek–piątek):

– gra terenowa z nagrodami pn. „Biblioteka PG – sprawdź, jak wygląda nasz świat!” – gra polegająca na odwiedzeniu pięciu placówek wchodzących w skład politechnicznej Biblioteki: Wypożyczalni, Czytelni Sekcji Historycznej i trzech dowolnie wybranych filii oraz udzieleniu odpowiedzi na wylosowane w każdej z nich pytania,
– wystawa książek w holu przed Biblioteką w Gmachu Głównym,
– strefa on-line: seria postów na profilu Biblioteki PG na Facebooku, promujących Tydzień Bibliotek oraz zabawa z nagrodami.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Szczegółowe informacje o wydarzeniach znajdują się na stronie Biblioteki PG. Osoba do kontaktu: Dorota Hodyl – dorota.hodyl@pg.edu.pl, eti.bpg@pg.edu.pl; tel. 58 347 21 55.

Kalendarium

6 maja 09.00–15.30
https://event.mostwiedzy.pl/event/16/

Konferencja Na Rynek

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Popularyzatorskiej pt.:“Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”, która odbędzie się stacjonarnie na dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
6 maja 13.15–15.00
https://link.pg.edu.pl/bHCtv

Nawyki studentów Politechniki Gdańskiej w uczeniu się.

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza do sali Kreatywnej na omówienie raportu z badań studentów PG w zakresie nawyków w uczeniu się (badanie 11.2021-02.2022). Więcej: https://link.pg.edu.pl/bHCtv
9 maja–10 maja
https://eti.pg.edu.pl/2022-04/specjalna-edycja-targow-pracy-weti

Trójmiejskie Targi Pracy 2022

Specjalna edycja Trójmiejskich Targów Pracy na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
9 maja 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/rid-ii2

RID II – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl, do dnia 4.05.2022 r. do godz. 12:00.
10 maja 00.00–23.59
https://event.mostwiedzy.pl/event/13/page/56-program

Termin zgłaszania wystapień do eTEE 2022

8. ogólnopolska konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów". Zgłaszanie propozycji wystapień w zakładce "Zgłaszanie abstraktów" na stronie konferencji eTEE: www.pg.edu.pl/etee.
11 maja 10.00–14.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier

Rockfin na Politechnice Gdańskiej – spotkanie stacjonarne

11 maja br. Biuro Karier PG oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa zaprasza studentów i absolwentów PG na spotkanie z przedstawicielami firmy Rockfin Sp. z o.o.
13 maja 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/ksiazki-ktore-daja-wiedze-inspiracje-i-narzedzia

Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia

Ranking najważniejszych książek w pracy projektanta procesów uczenia się i wykładowcy akademickiego. Tytuły w kategoriach: neurobiologia, psychologia, dobrostan, współpraca, narzędzia, badania edukacyjne, biografie.
16 maja 10.00–14.30
https://www.gov.pl/web/ncbr/neon--i-konkurs

NEON I – spotkanie informacyjne

Informacje podstawowe, finansowe i o generatorze wniosków. Podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny. Szkolenie poprowadzą eksperci NCBR przy obecności przedstawiciela PKN Orlen. Kontakt: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl
17 maja 14.30–16.00

Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Kołodko

Wykład odbędzie się 17 maja (wtorek) o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej w budynku Hydromechaniki (nr 11).
17 maja 15.00–17.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/phd-school-meeting-17-05

Spotkanie z kandydatami do Szkoły Doktorskiej na PG

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku, poświęcone rekrutacji.
18 maja 10.00–13.00
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-04-29-webinarium-szkoleniowe-dla-pracownikow-administracyjnych

NCN: Szkolenie dla pracowników administracji

Celem szkolenia jest zapoznanie pracowników administracyjnych uczelni z zasadami realizacji projektów w ramach dofinansowań NCN. Zapis poprzez formularz rejestracji do 10 maja 2022 r. Kontakt na PG: Joanna Baum, CZP
18 maja 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
20 maja 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-05/czy-oprawa-kursu-jest-wazniejsza-od-tresci-pomysl-i-zart-sposobem-na-powazne

Czy oprawa kursu jest ważniejsza od treści? Pomysł i żart

Odpowiednio przygotowane materiały dodatkowe mogą być elementem humorystycznym, który pozytywnie wpływa na atmosferę współpracy nauczyciel–student, szczególnie w sytuacji weryfikacji zdobytej wiedzy (kolokwia, egzaminy).
24 maja 10.00–12.00
https://pg.edu.pl/doad/ezd/szkolenia-online

Podpis kwalifikowany w EZD – szkolenie online

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów zaprasza osoby, które odbyły szkolenie podstawowe z systemu EZD PUW, na spotkanie online mające na celu poszerzenie wiedzy w zakresie obsługi modułu podpisów kwalifikowanych.
26 maja 14.00–15.30

Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej

Wykład wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska, GUMed, dr hab. Magdalena Błażek, GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG
26 maja 15.00–23.55
https://sn70eti.sp2pzh.pl

Radiostacja okolicznościowa SN70ETI

Radiostacja ze znakiem wywoławczym SN70ETI przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej z okazji obchodów rocznicy 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki