Nr 24/26 stycznia 2017

Z życia uczelni

Nagroda Heweliusza dla prof. Kazimierza Darowickiego

Nagrodą Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych za rok 2016 uhonorowano prof. Kazimierza Darowickiego, chemika z Politechniki Gdańskiej. Laureat jest specjalistą w dziedzinie elektrochemii oraz korozji. Prestiżowe wyróżnienie, zwane gdańskim noblem, zostanie wręczone 28.01.2017 r. o godz. 12.00 w Ratuszu Głównego Miasta.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z prof. K. Darowickim, który jest dostępny na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej: www.pg.edu.pl.
Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest w dwóch kategoriach. Nagrodę w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych odbierze prof. Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa.

Święto Gdańskiej Nauki

Obchody Święta Gdańskiej Nauki rozpoczynają się 28.01.2017 r., w dniu urodzin wielkiego astronoma i gdańszczanina Jana Heweliusza. Tego dnia zostanie przyznana Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, wyróżnienie dla wybitnych naukowców. Święto organizowane jest przez Fundację Gdańską. Nasza uczelnia włącza się w jego organizację po raz drugi, tym razem w ramach inicjatyw Politechniki Otwartej. W zeszłym roku podczas tego wydarzenia odwiedziło nas ponad 750 osób z kilkunastu pomorskich szkół! Atrakcje związane ze świętem czekają między innymi w Ratuszu Głównego Miasta, Centrum Hewelianum i Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Szczegółowe kalendarium wydarzeń znajduje się na stronie: http://janheweliusz.fundacjagdanska.pl.
Aby wziąć udział w atrakcjach na Politechnice Gdańskiej trzeba potwierdzić uczestnictwo w Dziale Promocji PG – telefonicznie 58 348 60 68 lub wysłać e-mail na adres promocja@pg.gda.pl.

Wykład „Smog – historia – dzień dzisiejszy”

Powietrze, którym oddychają Polacy jest najbardziej zanieczyszczone w całej Unii Europejskiej. Każdego roku zabija ono więcej mieszkańców naszego kraju niż wypadki samochodowe. W ramach obchodów Święta Gdańskiej Nauki prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, spotka się z uczniami Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących im. Janusza Kusocińskiego i wygłosi wykład na temat smogu.

Wykład odbędzie się 31.01.2017 r. o godz. 10.15 w Zespole Szkół przy ulicy Subisława 22 w Gdańsku. Wykład ma charakter otwarty, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja (Dział Promocji PG, tel. 58 348 60 68, e-mail promocja@pg.gda.pl).

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 18.01.2017 r. powołał przedstawicieli studentów w skład komisji dyscyplinarnych oraz zatwierdził zmiany w Regulaminie zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Gdańskiej.
Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Piotr Dominiak wraz z kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, mgr Karoliną Wysocką omówili temat internacjonalizacji studiów na Politechnice Gdańskiej, ponadto wraz z dyrektorem Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, mgr. inż. Damianem Kuźniewskim przedstawili współpracę z biznesem i komercjalizację badań na naszej Uczelni.
Prorektor ds. organizacji, prof. Janusz T. Cieśliński podsumował I edycję Budżetu Obywatelskiego Politechniki Gdańskiej na 2017 r., zaś przewodniczący Samorządu Studentów PG, Fabian Purwin przedstawił plany samorządu na obecny rok.

Awans naukowy

STOPNIE NAUKOWE
• Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych:
dr hab. inż. arch. Robert Hirsch (WA)
dr hab. inż. Jacek Gębicki (WCh)
dr hab. inż. Jacek Rumiński (WETI)
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska (WILiŚ)

• Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych:
dr hab. inż. Krzysztof Zięba (WZiE)

STANOWISKA
• profesor zwyczajny:
prof. dr hab. Paweł Horodecki (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Jarosław Rybicki (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (WOiO)
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski (WOiO)

• profesor nadzwyczajny:
dr hab. inż. Wojciech Litwin (WOiO)

Go!Green – Inter Applied Chemistry Program – projekt Power na Wydziale Chemicznym

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje na swojej stronie internetowej, że jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie Polskiego Szkolnictwa Wyższego.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 177 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 62 wnioski uzyskały ocenę pozytywną, 115 wniosków oceniono negatywnie. Na tej pierwszej liście na miejscach ex aequo 15–19 ze 115 punktami (maksymalnie przyznano 129) znalazł się m.in. wniosek Go!Green – Inter Applied Chemistry, który koordynował i negocjował dr hab. Christian Jungnickel z Katedry Technologii Koloidów i Lipidów Wydziału Chemicznego. Program opiewa na kwotę 716 445 zł, dofinansowanie przyznane przez NCBiR wynosi 694 951 zł.

Złoty medal na Targach KIDE dla projektu AUTMON

Projekt AUTMON – Automated therapy monitoring for children with autism spectrum disorder zdobył złoty medal na Targach KIDE na Tajwanie, które odbyły się w dniach 9–11.12.2016 r. Więcej informacji o projekcie podano na stronie http://autmon.eti.pg.gda.pl.

Certyfikaty Microsoft dla studentów WZiE

16.01.2017 r. na Wydziale Zarządzania i Ekonomii miała miejsce uroczystość wręczenia Certyfikatów Microsoft studentom WZiE, którzy ukończyli dodatkowy przedmiot – Zarządzanie Projektami II.
W trakcie uroczystości wręczenia certyfikatów wykład wygłosiła Honorata Woźniak – stażystka w firmie Microsoft, laureatka konkursu KAROLE '16 i jednocześnie studentka WZiE PG. W wystąpieniu opowiedziała o swoich studiach na WZiE oraz przedstawiła możliwości, jakie stwarzają nowe ścieżki rozwoju własnej kariery. W tej sprawie można się skontaktować z laureatką, adres do kontaktu honorata.wozniak@onet.eu.

Odeszli od nas

20.01.2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, dziekan tego wydziału w latach 1999–2004, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej w latach 1989–2006, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury w latach 2004–2005, odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb odbędzie się 28.01.2017 r. w Sopocie na Cmentarzu Komunalnym; msza święta zostanie odprawiona o godz. 11.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Malczewskiego.

Nauka

ERA-NET Cofund MarTERA – nabór wniosków

Do 3.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu ERA-NET Cofund MarTERA. Konkurs skupia się na finansowaniu badań z zakresu technologii morskich. Wymagany udział międzynarodowych partnerów. Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/martera/aktualnosci/art,4789,era-net-cofund-martera-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html.
Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Konkurs QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze

Do 15.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych na międzynarodowe projekty badawcze z obszaru technologii kwantowych w konkursie QuantERA 2017. Wymagane międzynarodowe partnerstwo. Więcej informacji podano na stronie https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017. Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

NCN – nabór wniosków

Od 15.12.2016 do 15.03.2017 trwa nabór wniosków w ramach programów:
• ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda5;
• SONATINA 1 – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina1;
• UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura1.

Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 7.03.2017 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Małgorzata Makowiecka, Dział Projektów.

Stypendia rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 5.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

SUGI – nabór wniosków

Do 15.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych na międzynarodowe projekty badawcze w konkursie Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus. Tematyka konkursu: Robust Knowledge, Indicators and Assessments; Multi-level Governance and Management; Managing Strategies and Solutions. Wymagany udział międzynarodowych partnerów.
Więcej informacji podano na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-12-13-konkurs-sugi. Osoby do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Małgorzata Romanowska, Dział Projektów.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 27.01.2017 r. o godz. 9.15 w sali 2/07 Centrum Nanotechnologii A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Winiarskiego pt. „Synthesis and physical properties of selected RT2Al20 intermetallic compounds (R – rare earth metals and actinides, and T – transition metals)". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG.

Komunikaty

Wykaz komisji dyscyplinarnych dla studentów i doktorantów w kadencji 2016–2020

Skład Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów:

dr hab. inż. arch. Robert Idem (WA)
dr inż. Sebastian Demkowicz (WCh)
dr inż. Marek Adamowicz (WEiA)
dr hab. inż. Jacek Rak (WETI)
dr inż. Magda Dettlaff (WFTiMS)
dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ)
dr inż. Hanna Smoleńska (WM)
dr inż. Paweł Szymański (WOiO)
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG (WZiE)
Przemysław Borawski (SSPG)
Artur Braun-Nowak (SSPG)
Marlena Filipkiewicz (SSPG)
Łukasz Józefowicz (SSPG)
Dominika Mularczyk (SSPG)
Joanna Niesiobędzka (SSPG)
inż. Przemysław Rudziński (SSPG)
Maciej Prekop (SSPG)
Paulina Serocka (SSPG)
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów:
dr hab. inż. Agnieszka Pladzyk (WCh)
dr inż. Artur Cichowski (WEiA)
dr inż. Eliza Kulbat (WILiŚ)
dr inż. Roman Liberacki (WOiO)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
Marcin Chodkowski (SSPG)
Ewelina Misiewicz (SSPG)
Marcin Palanis (SSPG)
Dawid Robaczewski (SSPG)
Adam Świeczkowski (SSPG)
Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:
dr hab. inż. Andrzej Wasik (WCh)
dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. nadzw. PG (WEiA)
dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska (WILiŚ)
dr hab. inż. Rafał Szłapczyński (WOiO)
dr hab. Ewa Lechman (WZiE)
mgr inż. Katarzyna Karpienko (SDPG)
mgr inż. Anna Kuczyńska-Łażewska (SDPG)
mgr inż. Piotr Kupracz (SDPG)
mgr inż. Anna Półtorzycka (SDPG)
mgr inż. Paweł Wielgat (SDPG)
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów:
dr hab. inż. Adam Kloskowski (WCh)
dr hab. inż. Elżbieta Bogalecka (WEiA)
dr hab. inż. Joanna Żukowska (WILiŚ)
dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG (WOiO)
dr hab. inż. Aleksandra Parteka (WZiE)
mgr inż. Kacper Dzierzgowski (SDPG)
mgr inż. Paweł Szmagliński (SDPG)
mgr inż. Mateusz Wiszniewski (SDPG)
mgr inż. Mateusz Woźniak (SDPG)
mgr inż. Maciej Wróbel (SDPG)

Zapraszamy na Bal Politechniki Gdańskiej

Zabytkowe wnętrza Gmachu Głównego PG po raz kolejny staną się scenerią tradycyjnego, dorocznego Balu Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się w sobotę, 25.02.2017 r. o godz. 20.00. Tradycją balu jest jego otwarta formuła, obejmująca pracowników i absolwentów uczelni oraz ich przyjaciół.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Bal zostanie zorganizowany pod patronatem rektora PG, prof. Jacka Namieśnika.
Cena zaproszenia wynosi 170 zł za osobę. Rezerwacji należy dokonywać do 27.01.2017 r., ostateczny termin wpłat upływa 6.02.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl.

Zapraszamy na Bal Sportowca

10.02.2017 r. po raz trzeci na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Bal Sportowca. Podczas balu uhonorowane zostaną najbardziej usportowione wydziały naszej Uczelni oraz najlepsi sportowcy reprezentujący PG na Akademickich Mistrzostwach Polski.

Koszt udziału wynosi 50 zł od osoby (dla pracowników PG) i 30 zł od osoby (dla studentów). Wpłat dokonywać można w recepcji basenowej Centrum Sportu Akademickiego PG lub bezpośrednio na konto Politechniki z dopiskiem „Bal Sportowca”:
BZ WBK I O. w Gdańsku, 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569.

Więcej informacji podano na stronie http://csa.pg.edu.pl.

Kalendarium

15 lutego 13.15–15.30

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 15.02.2017 r. (śr.); miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
3 lutego 09.30–14.00

Szkolenie

Jak przygotować wniosek w konkursie Research and Innovation Staff Exchange w programie Horyzont 2020?, miejsce: Politechnika Gdańska, Gmach Główny, sala 300, https://www.rpkgdansk.pl/kategoria/szkolenia.