Nr 238/21 kwietnia 2022

Z życia uczelni

Koncert charytatywny dla Ukrainy

Zapraszamy na „Koncert charytatywny dla Ukrainy”, który odbędzie się 21.04.2022 r. o godz. 18.00 w Auli PG. Koncert objęli patronatem rektorzy: Politechniki Gdańskiej, Akademii Muzycznej oraz Akademii Sztuk Pięknych. Wstęp wolny za okazaniem bezpłatnego biletu.

Podczas koncertu będzie można usłyszeć m.in. prawykonanie utworu „Modlitwa za Ukrainę”, napisanego przez Rihardsa Dubrę, zainspirowanego obecnymi wydarzeniami. W czasie koncertu wykonane zostaną utwory m.in. Ennio Morricone, Cecila Effingera oraz łemkowska pieśń narodowa. Koncert poprowadzi dwoje dyrygentów: Tatiana Lavryk z Ukrainy oraz Mariusz Mróz.

Wystąpi Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, artyści związani z Akademią Muzyczną: Małgorzata Dubieniecka, Karolina Kacprzycka, Marta Różańska, Agata Sędzielewska, Kacper Wołkanowski, Agnieszka Wróblewska – oboiści oraz pianistka Izabela Paszkiewicz. Koncert wzbogacą wizualizacje graficzne przygotowane przez studentów Akademii Sztuk Pięknych.

Podczas wydarzenia odbędzie się zbiórka pieniężna na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie (przebywającym w Polsce i w Ukrainie), organizowana we współpracy z Pomorskim Oddziałem Okręgowym PCK.

Koncert będzie transmitowany na politechnicznym kanale YouTube.

Nauka

„Design-for-safety" – bezpieczny transport morski

Fot. dr hab. inż. Jakub Montewka/PG 

„Design-for-safety – opracowanie racjonalnej metody projektowania statku w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem stateczności i właściwości manewrowych” to nowy projekt, nad którym będą pracować m.in. naukowcy z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. Na realizację projektu, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Jakub Montewka, prof. PG, naukowcy otrzymali 498 800 zł w ramach programu Aurum Supporting International Research Team Building.

Projekt obejmuje powołanie nowej międzynarodowej grupy badawczej składającej z pracowników Zakładu Projektowania Okrętu z udziałem prof. Jerzego Matusiaka z Uniwersytetu Aalto w Espoo w Finlandii. Prof. Jerzy Matusiak jest uznanym autorytetem w dziedzinie hydrodynamiki oraz przede wszystkim autorem programu modelującego manewrowość statku w sześciu stopniach swobody LaiDyn, który będzie głównym narzędziem numerycznym nowo powstałego zespołu. Prof. J. Matusiak będzie też nadzorował rozwój programu LaiDyn, w który mają być zaangażowani członkowie nowego zespołu.

Prace nad projektem będą trwały rok, ale z jego efektów naukowcy i studenci będą mogli korzystać przez wiele lat. To np. prognozowanie właściwości manewrowych przy pomocy platformy Gougha-Stewarta oraz wykorzystanie programu LaiDyn. Ponadto planowane jest uruchomienie sekcji bezpieczeństwa transportu w ramach koła naukowego KORAB, w którym studenci zajmą się analizami bezpieczeństwa i związanymi z tym badaniami modelowymi.

Projekt realizowany w ramach Centrum EkoTech.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

AAL PROGRAMME

W październiku br. będzie organizowana w Gdańsku konferencja sieciująca osoby tworzące innowacyjne rozwiązania związane ze starzeniem się społeczeństwa, politykami senioralnymi i opieką nad seniorami. NCBR zaprasza do składania propozycji interaktywnych sesji i/lub warsztatów.

Komitet Programowy konferencji wskazał cztery obszary tematyczne, w które muszą wpisać się przesłane pomysły:

  1. The impact of the AAL Programme
  2. The European Ageing well agenda in the 2020s
  3. How to prepare for an ageing society?
  4. Enhancing Impact of AAL Projects

Szczegółowe opisy obszarów tematycznych, formularz zgłoszeniowy oraz kryteria wyboru dostępne są na stronie European Week of Active & Healthy Ageing (EWAHA).

Komitet programowy EWAHA zapewnia wsparcie na każdym etapie opracowywania wniosku: od stworzenia programu, identyfikacji interesariuszy warsztatów po opisanie oczekiwanych wyników i promocję w ramach programu konferencji. Osoby, których sesje zostaną wybrane wezmą udział w EWAHA bezpłatnie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13.05.2022 r. o godz. 17.00.

Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami PG – Małgorzata Łukaszewicz.

Przedsięwzięcie Rozwój Innowacji Drogowych II NCBR i GDDKiA – spotkanie informacyjne

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne online, dotyczące przedsięwzięcia NCBR i GDDKiA Rozwój Innowacji Drogowych (RID II), które odbędzie się 9.05.2022 w godz. 10.00–14.30. Spotkanie poprowadzą eksperci NCBR z udziałem przedstawiciela GDDKiA.

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR–GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce w perspektywie roku 2030.

Dla osiągnięcia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe:

  • wzrost innowacji w obszarze drogownictwa;
  • wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.

W zakresie szkolenia zostaną omówione następujące obszary:

  • informacje podstawowe,
  • finansowe,
  • generator wniosków
  • podstawowe informacje o przeprowadzeniu oceny.

Kontakt w sprawie szkolenia: urszula.sakowicz@ncbr.gov.pl do dnia 4.05.2022 r. do godz. 12.00. Osoba do kontaktu w Centrum Zarządzania Projektami: Joanna Baum.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 29.04.2022 r. o godz. 10.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Zedlera pt. “Comprehensive analysis of low-temperature methods for reclaiming of ground tire rubber”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk, promotorem pomocniczym dr inż. Krzysztof Formela.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres urszula.kampowska@pg.edu.pl do dn. 22.04.2022. 

Komunikaty

Szkolenie pn. Planowanie i komunikacja w projektach

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie pn. "Planowanie i komunikacja w projektach" dn. 4.05.2022 r. i 18.05.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na jeden z wybranych terminów szkolenie pod adres: anna.wnuk@pg.edu.pl, magdalena.drywa@pg.edu.pl, projekty@pg.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29.04.2022 r., godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie pn. Zarządzanie ryzykiem w projektach

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie pn. „Zarządzanie ryzykiem w projektach” organizowane w dniu 5.05.2022 r. oraz 19.05.2022 r. w godz. 9.00–14.00. Spotkanie poprowadzi mgr Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Chętne osoby proszę o przesłanie e-maila ze zgłoszeniem na jeden z wybranych terminów szkolenie pod adres: anna.wnuk@pg.edu.pl, magdalena.drywa@pg.edu.pl, projekty@pg.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29.04.2022 r., godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Kalendarium

21 kwietnia 18.00–20.00
https://bilety.pg.edu.pl/event/koncert-dla-ukrainy

Koncert charytatywny dla Ukrainy

Zapraszamy społeczność akademicką oraz mieszkańców na bezpłatny „Koncert charytatywny dla Ukrainy”
22 kwietnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-03/japonskie-praktyki-dla-naszej-dydaktyki-0

Japońskie praktyki dla naszej dydaktyki

CNE zaprasza: jak uczyć naszych studentów refleksji nad swoim uczeniem się, szacunku do innych i podejmowania prób samodoskonalenia? 10 zasad kaizen. Prowadząca: dr Joanna Czerska. Więcej na stronie: www.cne.pg.edu.pl.
24 kwietnia 17.00–20.00
https://www.facebook.com/events/288023400005443/?ref=newsfeed

Studenci dla Ukrainy! Koncert charytatywny w AK Kwadratowa

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej zaprasza na wyjątkowy koncert charytatywny “Studenci dla Ukrainy” w wykonaniu 12 trójmiejskich artystów.
26 kwietnia 11.00–12.00
https://bit.ly/3OmGbjF

Dylematy procesu patentowania

Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU) zapraszają studentów, pracowników naukowych oraz doktorantów na webinarium z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej, obowiązuje rejestracja.
26 kwietnia 12.00–13.00
https://pg.edu.pl/biuro-karier/aktualnosci

”Rozpocznij karierę z firmą voestalpine Signaling Poland”

26 kwietnia br. Biuro Karier PG wraz z przedstawicielami firmy voestalpine Signaling Poland zapraszają na spotkanie online „Rozpocznij karierę z firmą voestalpine Signaling Poland”.
27 kwietnia–30 września

Rowerem na Uczelnię

Od 4.05.2022 Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczynają rywalizację kampanię #roweremnauczelnie. Pilotażowa edycja potrwa do 30 września i skierowana będzie do pracowników obu uczelni.
27 kwietnia 13.00–15.00
https://webinarium500.webinar.pg.edu.pl/phd-school-meeting-27-04

Spotkanie z doktorantami II roku Szkoły Doktorskiej

Spotkanie informacyjne dla doktorantów II roku Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN, dotyczące oceny śródokresowej.
29 kwietnia 10.00–12.00

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 29.04.2022 r. o godz. 10.00 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Zedlera.