Nr 237/14 kwietnia 2022

Z życia uczelni

Kampania „Rowerem na Uczelnię”

Dn. 4.05.2022 r. Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczynają kampanię „Rowerem na Uczelnię”. Pilotażowa edycja potrwa do 30.09.2022 r. i skierowana będzie do pracowników obu uczelni. Uczestnicy kampanii będą mogli wygrać atrakcyjne upominki i nagrody.

Aby zgłosić udział, wystarczy zarejestrować kampanię na stronie internetowej w systemie MojaPG w terminie 27.04–30.09.2022. Po zakończeniu kampanii wszyscy uczestnicy spotkają się na gali finałowej z udziałem władz Uczelni, podczas której zostaną wręczone nagrody zwycięzcom.

Szczegóły akcji (regulamin, formularze i zasady rywalizacji) zostaną niebawem podane w osobnym komunikacie i na specjalnej stronie internetowej.

Nauka

Nabór w I edycji programu Cuprum Supporting Research Team Building in Emerging Areas

Celem Programu jest wzbogacenie potencjału naukowego PG poprzez stworzenie nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG prowadzących badania w dyscyplinie architektura i urbanistyka lub w dziedzinie nauk społecznych, z udziałem naukowców zagranicznych.

Budżet i warunki realizacji projektu:

 • planowany budżet projektu nie może przekraczać kwoty 300 tys. zł brutto,
 • okres realizacji projektu od 3 do 12 miesięcy.

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

 • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych,
 • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej,
 • podróże służbowe, wynajem sal i laboratoriów,
 • usługi obce.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków będzie trwał od 1.04 do 13.05.2022 do godz. 23.59,
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Centrum Zarządzania Projektami (dawniej Dział Projektów),
 • więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie IDUB 

X konkurs polsko-tajwański

Zapraszamy do udziału w dziesiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mogą uzyskać dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach m.in.: efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym:
  • Neuroscience,
  • Energy efficiency technologies, including air-conditioning, refrigeration, thermal energy technologies,
  • Materials science and engineering,
  • Smart Vehicles (including AI and electromobility),
  • Quantum technology and Cybersecurity,
  • Space Research;
 • zakończenie naboru wniosków: 15.06.2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Centrum Zarządzania Projektami.

Awanse naukowe

HABILITACJE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. Mateusz Zawadzki (WFTiMS)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych:
dr hab. inż. Wioleta Kucharska (WZiE)

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dn. 26.04.2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Joanny Badach pt. „Zintegrowane podejście do jakości powietrza w miejskim środowisku zbudowanym: przestrzenne i społeczne aspekty”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Baranowski.

Obrona odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres sylwia.chodubska@pg.edu.pl.

Z treścią rozprawy doktorskiej można się zapoznać w Bibliotece PG, streszczenia i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Architektury.  

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 22.04.2022 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Nalazek-Rudnickiej pt. "Advanced techniques of mass spectrometry for verification of the quality and authenticity of the food products". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 15.04.2022.

 

Dn. 26.04.2022 r. o godz. 8.30 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Karoliny Grajewskiej pt. "Fabrication of heteroatoms-doped graphene oxide coatings by electrophoretic deposition on copper substrates and evaluations of their physicochemical, morphological and anticorrosion properties". Promotorem pracy jest dr hab. inż. Marek Lieder, prof. PG.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 19.04.2022.

Kształcenie i dydaktyka

XXI edycja konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego

Organizatorzy Konkursu o Nagrodę im. Prof. Romualda Szczęsnego zapraszają do udziału w tegorocznej edycji Konkursu. Nagroda im. Prof. Romualda Szczęsnego to prestiżowa nagroda przyznawana od 2002 r. przez Prezydenta Miasta Gdyni najzdolniejszym absolwentom Politechniki Gdańskiej.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich obronionych w roku kalendarzowym 2021, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, dotyczą nowoczesnych technologii i charakteryzują się innowacyjnością. Termin zgłaszania prac upływa 30.04.2022 r.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, harmonogram i karta zgłoszenia, dostępne są na stronie Wydziału Elektrotechniki Automatyki

Komunikaty

Szkolenia tematyczne online z obsługi EZD dla pracowników PG

Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów uruchamia cykl szkoleń tematycznych online dla pracowników PG. Tematyka szkoleń:

 • poszerzenie wiedzy z obsługi systemu EZD PUW,
 • omówienie dodatkowych funkcji (np. wbudowany w EZD moduł do wysyłki dokumentacji za pomocą ePUAPu, moduł podpisów kwalifikowanych),
 • prezentowanie wdrażanych na uczelni elektronicznych obiegów dokumentacji.

Szkolenia będą realizowane poprzez narzędzie Microsoft Teams.

Dwa pierwsze szkolenia online przeznaczone są dla osób, które odbyły już podstawowe szkolenia z obsługi systemu EZD PUW i chcą poszerzyć swoją wiedzę:

 • podpis kwalifikowany w EZD (24.05.2002, godz. 10.00–12.00);
 • obsługa modułu ePUAP w EZD (7.06.2022, godz. 10.00–12.00).

Informacje dla uczestników:

 • nie ma konieczności wcześniejszej rejestracji;
 • udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą linków udostępnionych na stronie DOAD.

Tematyka i terminy szkoleń będą publikowane w miarę pojawiających się potrzeb. W przypadku dużego zainteresowania wybraną tematyką, planowane są powtórki szkoleń z konkretnej tematyki. DOAD zachęca do zgłaszania na adres ezd@pg.edu.pl propozycji tematów szkoleń, pomocnych przy obsłudze systemu EZD PUW.

DOAD zaprasza również na cyklicznie szkolenia stacjonarne z obsługi podstawowej systemu EZD PUW (wymagana rejestracja za pomocą formularza).

Dane kontaktowe: Zespół EZD, e-mail ezd@pg.edu.pl, tel. +48 58 348 66 35.

Szkolenie „Podstawy zarządzania projektami”

Centrum Zarządzania Projektami PG zaprasza na szkolenie „Podstawy zarządzania projektami” organizowane w dn. 21–22.04.2022 r. w godz. 9.00–14.00 w sali 106 Centrum Matematyki (budynek nr 18 na mapie kampusu). Spotkanie poprowadzi Dorota Pec z Centrum Zarządzania Projektami PG.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres: anna.wnuk@pg.edu.pl/ magdalena.drywa@pg.edu.pl/ projekty@pg.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.04.2022 r. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi

Dn. 28.04.2022 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzą Magdalena Szuflita-Żurawska oraz Piotr Krajewski z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Szkolenie, które odbędzie się na platformie Teams jest bezpłatne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani bez wcześniejszej rejestracji. Plan webinarium oraz link do wydarzenia znajdują się na stronie Centrum Kompetencji.

Kalendarium

19 kwietnia 15.00–17.00
https://link.pg.edu.pl/O0IgI

Spotkanie online z promotorami w Szkole Doktorskiej

Spotkanie informacyjne z obecnymi i potencjalnymi promotorami w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN i Instytutem Budownictwa Wodnego PAN.
20 kwietnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
22 kwietnia 13.15–15.00
https://cne.pg.edu.pl/aktualnosci/2022-03/japonskie-praktyki-dla-naszej-dydaktyki-0

Japońskie praktyki dla naszej dydaktyki

CNE zaprasza: jak uczyć naszych studentów refleksji nad swoim uczeniem się, szacunku do innych i podejmowania prób samodoskonalenia? 10 zasad kaizen. Prowadząca: dr Joanna Czerska. Więcej na stronie: www.cne.pg.edu.pl.
24 kwietnia 17.00–20.00
https://www.facebook.com/events/288023400005443/?ref=newsfeed

Studenci dla Ukrainy! Koncert charytatywny w AK Kwadratowa

Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej zaprasza na wyjątkowy koncert charytatywny “Studenci dla Ukrainy” w wykonaniu 12 trójmiejskich artystów.
27 kwietnia–30 września

Rowerem na Uczelnię

Od 4.05.2022 Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim rozpoczynają rywalizację kampanię #roweremnauczelnie. Pilotażowa edycja potrwa do 30 września i skierowana będzie do pracowników obu uczelni.