Nr 23/19 stycznia 2017

Z życia uczelni

Nowa dyrektor Biblioteki PG

Informujemy, że dr Anna Wałek objęła 16.01.2017 r. obowiązki dyrektora Biblioteki PG. Pani A. Wałek jest absolwentką informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest bibliotekarzem dyplomowanym; w 2013 r. obroniła doktorat z dziedziny bibliologii i informatologii – „Biblioteki wobec idei otwartego dostępu do zasobów nauki”.

Od 2007 r. pracowała na Politechnice Wrocławskiej jako redaktor Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, a następnie kierownik projektu Repozytorium Wiedzy.

Powołana na pełnomocnika rektora ds. organizacji Centrum Wiedzy i Informacji w 2013 r. przeprowadziła reorganizację systemu bibliotecznego Politechniki Wrocławskiej. Pomysłodawczyni i pierwszy dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej – jednostki odpowiedzialnej za gromadzenie i udostępnianie informacji naukowo-technicznej, zarządzanie własnością intelektualną, komercjalizację wyników badań naukowych i koordynowanie transferu technologii.

Międzynarodowe nagrody dla naukowców z WETI

Cztery medale i nagrodę specjalną – wyróżnienia przyznane na światowych wystawach wynalazków zdobyli w ubiegłym roku naukowcy z WETI. Komisje konkursowe doceniły dwa projekty:
• Diamentowe warstwy zabezpieczające elementy czujników biofotonicznych – wynalazek opracowany przez mgr inż. Darię Majchrowicz, mgr. inż. Mateusza Ficka oraz dr hab. inż. Małgorzatę Jędrzejewską-Szczerską doceniono:
 – złotym medalem Międzynarodowej Wystawy Technicznych Innowacji, Patentów i Wynalazków „Invent Arena 2016",Trzyniec, Czechy (16–17.06.2016),
 – brązowym medalem 68 Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty”, IENA 2016, Norymberga, Niemcy (27–30.10.2016);
• System wsparcia terapii behawioralnej dzieci autystycznych – wynalazek opracowany przez dr hab. inż. Małgorzatę Jędrzejewską-Szczerską nagrodzono:
 – Złotym Medalem XIX Moskiewskiego Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii ARCHIMEDES 2016, Moskwa, Rosja (28.03–1.04.2016),
 – złotym medalem Internationals Exhibition Of Inventions, New Technologies, Design, Inventions, Belgrad, Serbia (26–30.09.2016),
 – nagrodą specjalną 68. Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty”, IENA 2016, Norymberga, Niemcy (27–30.10.2016).

Szósta edycja Igrzysk Akademii ETI

Szósta edycja Igrzysk Akademii ETI odbędzie się w sobotę, 11.02.2017 r. o godz. 11:00 w nowym budynku Wydziału ETI PG, w salach laboratoryjnych NE 237 i NE 239.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://eti.pg.edu.pl/informacje; rejestracja: http://kaims.eti.pg.gda.pl/~kmocet/igrzyska/; lista zgłoszonych uczestników: http://kaims.eti.pg.gda.pl/~kmocet/igrzyska/list.php.

Każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji następujące środowiska: Visual Studio 2015, Dev-C++ 5.11 (GCC 4.9.2), Code::Blocks 16.01 (GCC 4.9.2). Dodatkowo dostępne będą następujące narzędzia: edytor Vim 8.0, edytor Notepad++ 7.3.

Nauka

Bałtycki Kongres Geodezyjny

Politechnika Gdańska i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapraszają na Bałtycki Kongres Geodezyjny, który odbędzie się w dniach 22–25.06.2017 r. na PG. Celem Kongresu jest integracja środowiska geodezyjnego oraz wymiana doświadczeń i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej geodezji i nauk powiązanych. W ramach Kongresu odbędą się konferencja 2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) i konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN.
Materiały konferencyjne BGC Geomatics obejmują recenzowane referaty, które zostaną złożone do indeksacji w bazach IEEE Xplore, Web of Science i Scopus. Zapraszamy do nasyłania streszczeń do 30.01.2017 r., zostaną one opublikowane w Book of Abstracts.
Materiały konferencyjne 2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) zostały już zindeksowane w bazach IEEE Xplore oraz Web of Science, a streszczenia opublikowano w Archives of Geomatics 2016 – Abstracts.
Więcej informacji podano na stronie http://www.bgc.geomatyka.eu.

CORE Organic Cofund – nabór wniosków

Do 1.03.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming System Cofund, międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu CORE Organic Cofund.
Zakres konkursu: Ecological support in specialised and intensive plant production systems; Appropriate and robust livestock systems: cattle, pigs, poultry; Organic food processing concepts and technologies for ensuring food quality, sustainability and consumer confidence. Wymagane międzynarodowe partnerstwo. Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/core-organic-cofund/aktualnosci/art,4774,core-organic-cofund-otwarcie-naboru-wnioskow-w-1-konkursie.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

ERA-NET FACCE SURPLUS – II nabór wniosków

Do 7.03.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu programu ERA-NET FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu produkcji biomasy, małych rafinerii i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa. Wymagane międzynarodowe partnerstwo.

Więcej informacji podano na stronie http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/facce-surplus/aktualnosci/art,4822,otwarcie-naboru-wnioskow-w-ii-konkursie-programu-era-net-facce-surplus-sustainable-and-resilient-agriculture-for-food-and-non-fo.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Interreg South Baltic nabór wniosków

W dniach 10.01–30.01.2017 r. trwa nabór do projektówy „seed money" w ramach Programu Południowy Bałtyk. Wsparcie finansowe można uzyskać na wypracowanie właściwej koncepcji projektowej oraz znalezienie partnerów projektowych zarówno za granicą, jak i w kraju. Konkurs dotyczy dwóch osi priorytetowych:
• Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego niebieskiego i zielonego transportu (Oś 3);
• Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru (Oś 4).
Wartość projektu nie może przekroczyć 40 tys. €, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%. Więcej informacji podano na stronie https://southbaltic.eu/-/seed-money-call-for-proposals-targeting-transport-and-skilled-labour-force. Termin złożenia w Dziale Projektów dokumentów do podpisu upływa 25.01.2017 r. Osoba do kontaktu: Marta Czarnecka-Gallas, Dział Projektów.

Nabór wniosków w ramach POIR, działanie 4.4

Od 16.01 do 15.03.2017 trwa nabór wniosków w ramach programów:
• FIRST TEAM – finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej (http://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/);
• HOMING – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy (http://www.fnp.org.pl/oferta/homing/);
• POWROTY – finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej (http://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/).

Instytucja nadzorująca konkurs – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 7.03.2017 r. Osoba do kontaktu – Aleksandra Meksuła, Dział Projektów.

V edycja konkursu „Mobilność Plus”

W dniach 2.01–15.03.2017 r. trwa nabór do konkursu Mobilność Plus w ramach V edycji programu. Środki finansowe przeznaczone są na finansowanie zagranicznych pobytów uczestników programu w celu udziału w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Termin złożenia dokumentów do podpisu w Dziale Projektów upływa 7.03.2017 r. http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-o-v-edycji-konkursu-mobilnosc-plus.html. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Małgorzata Makowiecka, Dział Projektów.

VIII edycja konkursu LIDER

W dniach 16.01–17.03.2017 r. trwa nabór do konkursu w programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Termin złożenia w Dziale Projektów dokumentów do podpisu (zgłoszenia wraz z załącznikami) upływa 10.03.2017 r. http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Małgorzata Makowiecka, Dział Projektów.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym PG

26.01.2017 r. o godz. 11.30 w Minicentrum Konferencyjnym LUWR Wydziału Chemicznego PG odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Marcina Kawczyńskiego. Tytuł rozprawy: „Synteza koniugatów inhibitorów enzymatycznych o strukturze aminokwasowej z peptydami jako potencjalnych związków przeciwgrzybowych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Maria Milewska (PG); recenzenci: dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. (GUMed), dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ (Politechnika Łódzka).

Springer Open Choice/Open Access w Polsce przedłużony na 2017 r.

Program Springer Open Choice/Open Access to dodatek do narodowej licencji akademickiej umożliwiającej dostęp do czasopism Wydawnictwa Springer. Umożliwia publikowanie artykułów w czasopismach naukowych na zasadzie swobodnego dostępu (Open Access). Artykuły te poddane są temu samemu, co w tradycyjnym modelu publikacji, procesowi korekty i akceptacji z udziałem recenzentów, ale po przyjęciu do publikacji stają się dostępne w wersji elektronicznej dla wszystkich użytkowników Internetu na świecie. Autorzy, którzy publikują w modelu swobodnego dostępu zachowują prawa autorskie, w tym prawo do upowszechniania swojego dzieła zgodnie z licencją "Creative Commons Attribution" (CC BY). Więcej informacji, w tym Instrukcja korzystania z opcji Open Access przez polskich autorów podano na stronie http://vls.icm.edu.pl/zasady/2015/Springer/SpringerOpenChoice2015.html.

Dostęp do bazy Legalis C.H. Beck

System Informacji Prawnej Legalis wydawnictwa C.H. Beck to kompleksowa, codziennie aktualizowana baza aktów prawnych. Baza zawiera m.in.: akty prawne, orzecznictwo, wzory pism i umów, aktualności i kalendarium. Dostęp przez stronę Biblioteki PG http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie.

Dostęp do bazy Knovel

Zapraszamy do korzystania ze strony Biblioteki (zakładka "bazy alfabetycznie"; po wybraniu bazy Knovel należy użyć opcji BROWSE i wybrać odpowiednią kolekcję – http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie).
Kolekcja e-książek Knovel Aerospace & Radar Technology obejmuje wszystkie aspekty technologii lotniczej (samoloty, helikoptery, statki kosmiczne i balistyczne), projektowanie, produkcję i działanie radarów, mikrofal i anten. Zbiory zawierają między innymi: MMPDS (MIL-HDBK-5), tomy Engineering Design Handbook oraz unikalne podręczniki dotyczące wykorzystania materiałów kompozytowych, a także podstaw różnych układów napędowych.
Oprócz kolekcji Aerospace & Radar Technology, Politechnika ma dostęp do 14 innych kolekcji tematycznych.

Innowacje

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu e-Pionier

Zapraszamy pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej na spotkanie informacyjne dotyczące projektu e-Pionier, które odbędzie się 25.01.2017 r. o godz. 11.00 w salce konferencyjnej Centrum Informatycznego TASK (budynek „B” Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji Informatyki PG, III piętro). W czasie spotkania zostaną przedstawione ogólne założenia oraz możliwości i warunki uczestnictwa w programie pracowników oraz studentów Politechniki Gdańskiej.
Decyzją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju spółka celowa Politechniki Gdańskiej EXCENTO otrzyma dofinansowanie na rzecz realizacji projektu o wartości 14.394.920 zł w ramach pilotażowego programu e-Pionier (Program Operacyjny Polska Cyfrowa). Spółka zostanie akceleratorem łączącym uzdolnione zespoły interdyscyplinarne, instytucje publiczne oraz inwestorów.
W razie pytań dotyczących spotkania proszę kontaktować się z p. Piotrem Markowskim: e-mail piomar@pg.gda.pl, tel. 58 348 61 55.

Internacjonalizacja

Spotkanie w Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ serdecznie zaprasza na informacyjne pt. „Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego. Jak dobrze przygotować projekt w konkursie w 2017 r.?”, które odbędzie się 8.02.2017 r. w Warszawie.

Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat partnerstw strategicznych na rzecz szkolnictwa wyższego, które mogą pomóc wnioskodawcom w przygotowaniu wysokiej jakości projektów. Uczestnicy uzyskają praktyczne – wynikające z doświadczenia w realizacji tego typu przedsięwzięć – wskazówki, których nie zawierają dokumenty Programu Erasmus+ udostępnione na stronie http://erasmusplus.org.pl/.

Więcej informacji o spotkaniu podano na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Trwa nabór wniosków – ERASMUS+

Przypominamy, że trwa nabór wniosków partnerskich dot. współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji w programie Erasmus+. Z harmonogramem składania wniosków można zapoznać się na stronie Działu Projektów w zakładce Aktualności. Osoby do kontaktu: Joanna Kłosińska, Monika Bizewska, Dział Projektów.

Komunikaty

Nabór pracowników PG na Mistrzostwa Pracowników Szkół Wyższych w siatkówce

Centrum Sportu Akademickiego PG prowadzi nabór pracowników i doktorantów PG na Mistrzostwa Pracowników Szkół Wyższych w siatkówce, w których nasza uczelnia weźmie udział już po raz czwarty. Wszystkich chętnych zapraszamy na treningi, które odbywają się w CSA w środy i piątki o godz. 15.30. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Ryszardem Mikołajewskim, e-mail rysmikol@pg.gda.pl.

Zapraszamy na Bal Sportowca

10.02.2017 r. po raz trzeci na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Bal Sportowca. Podczas balu uhonorowane zostaną najbardziej usportowione wydziały naszej Uczelni oraz najlepsi sportowcy reprezentujący PG na Akademickich Mistrzostwach Polski.

Koszt udziału wynosi 50 zł od osoby (dla pracowników PG) i 30 zł od osoby (dla studentów). Wpłat dokonywać można w recepcji basenowej Centrum Sportu Akademickiego PG lub bezpośrednio na konto Politechniki z dopiskiem „Bal Sportowca”:
BZ WBK I O. w Gdańsku, 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569.

Więcej informacji podano na stronie http://csa.pg.edu.pl.

Politechniczny sklepik zaprasza

W sklepie z upominkami PG oferujemy szeroką gamę produktów sygnowanych logotypem uczelni. Podczas zimowej sesji egzaminacyjnej szczególnie polecamy przybory do pisania. Sklepik mieści się w Dziale Promocji (budynek nr 2 na mapie kampusu PG), czynny w godz. 8.00–15.00. Katalog produktów dostępny jest na stronie http://pg.edu.pl/sklep.

Kalendarium

20 stycznia–22 stycznia

Akademickie Mistrzostwa Polski w Futsalu Kobiet – półfinał

Półfinał A Akademickich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet, miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG. Więcej informacji: https://www.facebook.com/AMPfutsalkobiet.A.
22 stycznia 16.00–18.00

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Grot Mobilis Pabianice – Politechnika Gdańska; miejsce: Pabianice.
22 stycznia 18.00–20.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Politechnika Gdańska – Decka Pelplin; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.