Nr 229/17 lutego 2022

Nauka

Bezpieczeństwo i redukcja gazów cieplarnianych. Nowe rozwiązanie dla ultradużych kontenerowców

Naukowcy z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa na WIMiO, w ramach projektu twin-crp-pod ULCS, pracują nad zastosowaniem hybrydowego napędu crp-pod na ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach.

Celem projektu jest minimalizacja zużycia paliwa, poprawa zdolności manewrowych i zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji przez wprowadzenie trzech innowacyjnych rozwiązań do ultradużych kontenerowców (ULCS): konfiguracja z dwiema śrubami, pędniki azymutalne oraz śruby przeciwbieżne.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internatowej PG w Aktualnościach. 

Ponad 8,5 mln zł dofinansowania na nowy pojazd do poszukiwania min morskich TUKAN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa grant w wys. ponad 8 663 335 mln zł na budowę prototypu pojazdu umożliwiającego bezzałogowe wykonywanie zadań obrony przeciwminowej OPM, a zwłaszcza rozpoznanie i identyfikację obiektów minopodobnych (MILCO).

Projekt, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Leszek Matuszewski, prof. PG, dotyczy procesu wykrywania, klasyfikacji i identyfikacji min morskich oraz improwizowanych środków wybuchowych z wykorzystaniem pojazdów podwodnych sterowanych zdalnie i automatycznie. Pojazd rozpoznawczy będzie przystosowany do wodowania z nawodnych platform załogowych oraz nawodnych platform bezzałogowych sterowanych zdalnie – drogą radiową.

Projekt "Opracowanie podwodnego półautonomicznego pojazdu do poszukiwania i identyfikacji min morskich oraz obiektów niebezpiecznych, kr. TUKAN" realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs nr 11/2020, Runda 2. Czas jego realizacji to trzy lata (2022-2025). Jego wartość wynosi 8 663 335 złotych. Kierownikiem projektu jest prof. PG dr hab. inż. Leszek Matuszewski.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór na szkolenie „V4 Training” – edycja wiosenna

Rozpoczął się nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training”. Szkolenie przewiduje udział menadżerów badań – pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych przy pozyskiwaniu, zarządzaniu i raportowaniu projektów (przede wszystkim ze środków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem H2020 i Horyzont Europa) – z każdego kraju Grupy V4 oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) w łącznej liczbie 30 osób.

W programie wydarzenia znajdą się m.in. prezentacje na temat wybranych aspektów programu Horyzont Europa, w tym prezentacje dotyczące MSCA i instrumentów Widening lub synergii z Erasmus+, nawiązywania współpracy w ramach ERA (Europejska Przestrzeń Badawcza) i procedury komitetowej w Komisji Europejskiej oraz liczne sesje w zakresie dobrych praktyk w zarządzaniu badaniami i projektami, w tym umowa grantowa, zasady komunikacji, praktyki Open science etc. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w sesjach interaktywnych w podgrupach oraz w dobrowolnym spotkaniu networkingowym.

Informacje organizacyjne:

Sport

Politechnika Gdańska nawiązała współpracę z klubem rugby Ogniwo Sopot

Dn. 10.02.2022 r. w Sali Senatu PG podpisano list intencyjny, który inauguruje współpracę pomiędzy uczelnią a klubem Ogniwo Sopot. Na mocy porozumienia rozpoczęte zostaną działania o charakterze sportowym, dydaktycznym i promocyjnym, ponadto powstanie nowa drużyna rugby siedmioosobowego o nazwie: Politechnika Gdańska Ogniwo Sopot.

Podczas spotkania Politechnikę Gdańską reprezentowali: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, kanclerz PG Mariusz Miler oraz dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG Krzysztof Kaszuba. Przedstawicielami klubu byli natomiast: Jan Kozłowski (prezes), Bartosz Marczyński (wiceprezes), Krzysztof Szymański (członek zarządu), Bartosz Olszewski (dyrektor klubu), Karol Czyż (trener drużyny), Piotr Zeszutek (kapitan drużyny). Gościem specjalnym uroczystości był wiceprezydent Sopotu Marcin Skwierawski.

Ogniwo Sopot jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów rugby w Polsce, występuje w rozgrywkach Ekstraligi i jest 11-krotnym mistrzem Polski (ostatnio w 2019 i 2021 r.), a także 10-krotnym zdobywcą Pucharu Polski (ostatnio w 2020 r.).

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internatowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Otwarty nabór projektów do programu Inkubator Innowacyjności 4.0

Do 14.03.2022 r. (godz. 9.00) potrwa drugi nabór wniosków do programu Inkubator Innowacyjności 4.0. Każdy z projektów zgłoszonych do Programu przez pracownika naukowego Politechniki Gdańskiej może uzyskać dofinansowanie do 100 tys. zł.

Informacje organizacyjne:

  • wnioski mogą składać pracownicy naukowi PG;
  • w przypadku studentów i doktorantów wymagane jest znalezienie opiekuna wśród kadry naukowej PG, który wejdzie w skład zespołu projektowego oraz złoży wniosek o finansowanie;
  • zgłoszenia do Programu w postaci wypełnionej Karty Projektu wraz z Kosztorysem należy składać na adres: ctwt@pg.edu.pl umieszczając w tytule: „Inkubator Innowacyjności 4.0 – zgłoszenie projektu”;
  • szczegółowe informacje, w tym zasady udziału i prezentacja z webinarium informacyjnego na temat Inkubatora, znajdują się na stronie Programu.

Wnioski zostaną zweryfikowane pod względem formalnym; zakwalifikowanym projektom zostanie przydzielony opiekun projektu (Broker Innowacji CTWT lub Excento), który skontaktuje się bezpośrednio z Kierownikiem Projektu.

Szanse na finansowanie mają projekty z wysokim potencjałem wdrożeniowym do przemysłu. Za realizację programu Inkubator Innowacyjności 4.0 odpowiada konsorcjum w składzie: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG i spółki celowej PG – Excento.

Podsumowanie dotychczasowej realizacji Programu

Jak dotąd odbyło się 7 spotkań Komitetu Inwestycyjnego Inkubatora Innowacyjności 4.0 w ramach których zostało zatwierdzone finansowanie dla 13 projektów z Politechniki Gdańskiej i 1 projektu realizowanego przez Excento. Najwięcej projektów pochodzi w Wydziału Chemicznego (6); realizowane są również projekty z Wydziałów: Inżynierii Lądowej i środowiska (3), Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (2), ETI (1) oraz IMiO (1). Realizacja 1 z projektów została już zakończona, zaś pozostałe wciąż trwają. Budżet z Programu przewidziany na finansowanie wszystkich zakwalifikowanych projektów wynosi ponad 790 tys. zł.

W ramach Programu przeprowadzono jak dotąd ponad 200 spotkań z przedstawicielami otoczenia gospodarczego i funduszy inwestycyjnych oraz wykonano 21 analiz, w tym: potencjału rynkowego, gotowości wdrożeniowej i wyceny wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Nawiązano również 41 form współpracy (podpisane umowy licencji i świadczeń zleconych usług badawczych) pomiędzy środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Sfinansowano również 3 międzynarodowe zgłoszenia patentowe. 

W puli Inkubatora Innowacyjności 4.0 pozostało jeszcze ponad 650 tys. zł do wykorzystania na finansowanie prac przedwdrożeniowych dla kolejnych projektów.

Dostęp do zasobów elektronicznych of firmy ProQuest

W 2022 r. został uruchomiony dostęp do zagregowanej bazy danych ProQuest Central, zawierającej bogatą kolekcję e-źródeł od renomowanych wydawców, zarówno czasopism i monografii naukowych, ale także publikacji specjalistycznych, magazynów branżowych czy raportów.

Użytkownicy Politechniki Gdańskiej w ramach subskrypcji mają również dostęp do ProQuest Dissertations and Theses Abstracts & Indexes – multidyscyplinarnej bazy abstraktowej prac magisterskich i rozpraw doktorskich (do wybranych rekordów zapewniony jest również dostęp pełnotekstowy). Baza stanowi jednocześnie oficjalne cyfrowe archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu.

Dodatkowo, od lutego br. pula e-booków dostępnych na platformie ProQuest Ebook powiększona została o kolekcję Science & Technology, która obejmuje pozycje z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i przyrodniczych. Oznacza to nieograniczony dostęp do ponad 36 tys. tytułów z renomowanych wydawnictw, m.in.: MIT Press, Taylor & Francis, Wiley, Elsevier, Artech House, IGI Global czy Packt Publishing.

Dostęp do powyższych zasobów jest możliwy zarówno z komputerów w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN. Dodatkowe informacje oraz linki do poszczególnych baz znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Warsztat dla pracowników PG: Planowanie i komunikacja w projektach

Trwa rekrutacja na warsztat dla pracowników PG realizowany w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Planowanie i komunikacja w projektach”, który odbędzie się dn. 28.02.2022 (poniedziałek) w godz. 9.00–15.00 (szkolenie stacjonarne).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54.

Kalendarium

4 marca 13.30–14.30
http://bityl.pl/W9yTO

Badania in vivo i in vitro

Trzecie spotkanie w ramach cyklu Badania in vivo i in vitro oczami zespołu V i IX w POB 3 – cykl spotkań o współpracach wewnątrz- i międzyuczelnianych, organizowanego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI