Nr 227/3 lutego 2022

Z życia uczelni

Zakończył się kolejny, ważny etap budowy kompleksu STOS Politechniki Gdańskiej

Fot. materiały NDI 

Jedna z najważniejszych i największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu: Centrum Kompetencji STOS osiągnęła właśnie tzw. stan zamknięty – powstający na kampusie Politechniki Gdańskiej przy ul. Traugutta budynek udało się „zamknąć” i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi.

Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) Politechniki Gdańskiej ma być siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG. Obiekt ma być gotowy do użytku jeszcze w tym roku.

Obiekt, zaprojektowany przez pracownię architektoniczną Arch-Deco, jest osadzony na jednym fundamencie, ale jednocześnie przedzielony osią widokową skierowaną na Gmach Główny uczelni.

Realizacja inwestycji Politechniki Gdańskiej, ze względu na wyjątkową geometrię budynku, ale także z uwagi na konieczność wykonania szeregu instalacji, wymaga od wykonawcy szczególnie precyzyjnego planowania i koordynacji wszelkich prac oraz dostaw. NDI jest odpowiedzialna za budowę głównego obiektu o powierzchni ok. 12 tys. m kw. oraz za zagospodarowanie terenu wokół niego. Zakres zadań obejmuje także wykonanie i wyposażenie pomieszczeń, a także jednej z serwerowni. Za zakup „superkomputera” oraz wyposażenie pozostałych serwerowni odpowiedzialny jest natomiast inwestor, czyli Politechnika Gdańska.

Koszt budowy inteligentnego centrum to blisko 156 mln zł, z czego 90,1 mln zł pochodzi z unijnej dotacji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskanej dzięki zaangażowaniu się w projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Agencji Rozwoju Pomorza (ARP). Całkowity koszt inwestycji przewyższy jednak 200 mln zł – różnica wynika z potrzeby uzupełnienia obiektu przez uczelnię właśnie o dodatkowe, specjalistyczne wyposażenie.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internatowej PG w Aktualnościach.

Rektor z wizytą na Wydziale Chemicznym

Dn. 27.01.2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Chemicznego z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG. W spotkaniu wzięły udział władze wydziału oraz kierownicy poszczególnych katedr.

Gospodarz spotkania, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego podsumowała działalność naukowo-dydaktyczną wydziału w ostatnich latach. Dziekan przedstawiła również dokonane w ostatnich latach inwestycje i zakres wymaganych prac remontowych w poszczególnych budynkach WCh oraz omówiła cele na najbliższe miesiące: poprawa komunikacji wewnętrznej, rozwijanie relacji z otoczeniem gospodarczym, poprawa jakości infrastruktury oraz modyfikacja i uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej.

Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą planowanych działań i wyzwań stojących przed Wydziałem Chemicznym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internatowej PG w Aktualnościach.

Gala Laureatek i Laureatów Konkursu Innowacji Dydaktycznych

Dn. 27.01.2022 r. odbyła się Gala Laureatek i Laureatów I edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych organizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji. W uroczystości wzięli udział: JM Rektor PG prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG, przewodnicząca Senackiej Komisji Kształcenia dr Barbara Wikieł, prof. PG, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG, pracownicy CNE oraz laureatki i laureaci.

Wirtualna rzeczywistość, modelowanie 3D, gry symulacyjne, grywalizacja, program wpierający proces podejmowania decyzji, innowacyjne laboratorium fizyczne, budowa nowoczesnej bazy edukacyjnych zasobów multimedialnych to tematy grantów przyznanych w I edycji Konkursu.

Spośród 60 wniosków wyłoniono 11 zwycięskich projektów na łączną kwotę 215 tys. zł. Konkurs finansowany jest ze środków JM Rektora PG.

Laureatki i laureaci I edycji Konkursu (granty zespołowe i indywidualne):

Dodatkowe informacje o zwycięskich projektach znajdują się na stronie Centrum Nowoczesnej Edukacji

Nauka

EJP RD (IV konkurs 2022)

Program EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases – Europejski wspólny program w obszarze chorób rzadkich) stawia sobie za cel przede wszystkim zmniejszenie rozproszenia prowadzonych działań, prowadzące do lepszego wykorzystania dostępnych danych i zasobów, a także przyspieszenie postępów w badaniach naukowych, co przełoży się na bezpośrednią pomoc dla osób cierpiących z powodu chorób rzadkich.

 Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce:
  • phenotype-driven diagnosis: integration across different ontologies, integration of shared pathways, digital phenotyping, development of artificial intelligence approaches/applications to extract health related data in aid of diagnosis,
  • prognostic markers/biomarkers investigations for early diagnosis and monitoring,
  • methodologies for solving cases that are currently difficult to analyze due to different underlying mechanisms (e.g., mosaicism, genomic (non-coding) alterations, gene regulation, complex inheritance), including new genomics / functional genomics technologies, multi-omics, mathematics, biostatistics, bioinformatics and artificial intelligence approaches,
  • functional strategies to globally stratify variants of unknown significance (VUS) for clinical use; setting up of (in vitro) systems to distinguish between VUS and pathogenic variants (e.g., confirming disruption of splicing for deep intronic variants, loss of protein function, and gain of toxic protein function),
  • development of pathway models to enable diagnosis, especially for newly discovered diseases that may share underlying molecular mechanisms with already known diseases;
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 16.02.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska.

Joint Call for Proposals on Underwater Noise in the Marine Environment

Inicjatywa JPI Oceans ma na celu osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów. JPI Oceans współpracuje m.in. z agencjami finansującymi z Polski. Podejmowane są wspólne działania na rzecz polityk niebieskiej gospodarki i niebieskiego wzrostu poprzez wypracowanie systemowego podejścia w zakresie polityk i zarządzania wobec współczesnych wyzwań eksploatacji mórz i oceanów oraz wsparcie eksperymentalnych działań badawczych nad pojawiającą się kwestią zanieczyszczeń i skumulowanych skutków zaburzeń antropogenicznych w europejskich morzach i oceanach.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot dofinansowania: projekty badawcze o tematyce “Effects of anthropogenic noise pollution on marine ecosystems”, “Innovative seismic sources as an option for quieter and effective alternatives to conventional marine geophysical exploration”;
 • zakończenie naboru wniosków pełnych: 28.02.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz

JPIAMR ACTION (II konkurs 2022)

Dział projektów informuje, że uruchomiony został II międzynarodowy konkurs w ramach programu JPIAMR ACTION pt. „Disrupting drug resistance using innovative design”.

Program JPIAMR ACTION to międzynarodowa inicjatywa 29 państw, stworzona w celu wsparcia działań związanych z tematyką odporności mikroorganizmów. Celem JPIAMR ACTION jest koordynacja krajowych programów wspierających prace badawcze, a także wymiana wiedzy i doświadczeń w tym obszarze.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot dofinansowania: projekty badawcze dotyczące: licenced antimicrobial agents (antibiotics/antifungals) or agents under pre-clinical and/or early clinical development, and should address at least one of the following topics:
  • improvement of drug/plant protection agent efficacy and/or specificity through chemical modifications (including hit to lead optimisation),
  • drug/plant protection agent repurposing,
  • optimisation of drug/plant protection agent combinations, alone or with adjunct therapies (including therapeutic vaccines),
  • design and implementation of new strategies (including optimisation of drug doses) for improved application, efficacy and delivery of single or combinations of antimicrobials,
  • design and implementation of innovative tools, including novel chemistry and/or new materials for improved application, efficacy and delivery of antimicrobials;
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 8.03.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

Neuron Cofund 2 (II konkurs 2022)

Uruchomiono II międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Multinational and Translational Research Projects on Cerebrovascular Diseases including Small Vessel and Brain Barrier Dysfunction”.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot dofinansowania: projekty badawcze o tematyce:
  • fundamental research addressing the pathogenesis, aetiology, progression, treatment and prevention of cerebrovascular diseases including CSVD as well as basic research to elucidate the role of brain barriers on cerebrovascular diseases. This may include the development of innovative or shared resources and technologies including computational and statistical tools, as considered of relevance in the context of this call,
  • clinical research to develop novel strategies for prevention (including secondary prevention), diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for cerebrovascular diseases;
 • zakończenie naboru wniosków wstępnych: 8.03.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

Inicjatywa CORNET (33 konkurs)

Celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest wspieranie i rozwój badań branżowych, w których szczególnie uwzględnia się rolę MŚP. Kolejne konkursy umożliwiają finansowanie ze źródeł publicznych (narodowych/regionalnych) badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. Badania te są inicjowane przez zrzeszenia branżowe przedsiębiorstw i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz konkretnego sektora przemysłowego.

Warunki aplikowania:

 • przedmiot dofinansowania: badania przemysłowe, prace rozwojowe zgodne z potrzebami danej branży, bez ograniczeń tematycznych;
 • zakończenie naboru wniosków pełnych: 30.03.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

EuroHPC – Call on centres of excellence for high performance computing applications

Uprzejmie informujemy, że uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC). Głównym celem tego konkursu są działania na rzecz przeniesienia aplikacji do eksaskali. Konkurs jest częścią szerszej strategii EuroHPC, zajmującej się szkoleniami i umiejętnościami w celu rozwijania talentów dla światowej klasy ekosystemu superkomputerowego w Europie.

Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce:
  • Topic 1: HORIZON-JTI-EuroHPC-2021-01-01: Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era,
  • Topic 2: HORIZON-JTI-EuroHPC-2021-01-02: Centres of Excellence for supporting Science and Innovation in supercomputing;
 • zakończenie naboru wniosków: 6.04.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

XI konkurs POLLUX w ramach programu CORE 2022

W ramach XI konkursu POLLUX, w obszarze „Industrial and Service Transformation” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Program adresowany jest do organizacji badawczych, przedsiębiorstw oraz grup podmiotów (dowolnej kombinacji).

Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce „Industrial and Service Transformation”:

– trusted data-driven economy and critical systems (security and cybersecurity, reliability and trust; cyber-physical systems),
– future computer & communication systems,
– autonomous and intelligent systems and robotics for earth and space,
– fintech/regtech and transformative applications of distributed ledger technologies,
– fundamental tools and data-driven modelling and simulation;

 • zakończenie naboru wniosków: 21.04.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów, osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz.

KDT Call 2021

Uruchomiono pierwszy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa Key Digital Technologies (KDT). Partnerstwo to jest bezpośrednim następcą wspólnego przedsięwzięcia ECSEL. Jego celem jest m.in.: przyczynienie się do silnego rozwoju przemysłu elektronicznego w Unii Europejskiej, zapewnienie dostępności komponentów i systemów elektronicznych dla kluczowych rynków, utrzymanie Europy w czołówce rozwoju technologii, wypełnienie luki pomiędzy badaniami a eksploatacją, wzmocnienie możliwości innowacyjnych i tworzenie zatrudnienia oraz wzrostu gospodarczego w UE.

Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce określonej w ANNUAL WORK PLAN and BUDGET 2021;
 • zakończenie naboru wniosków międzynarodowych: 27.04.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz.

4th EU-LAC Joint Call in STI 2022

Uruchomiono 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022, którego wyniki mają przyczynić się do wdrażania czterech filarów tematycznych wspólnej przestrzeni badawczej, utworzonej pomiędzy Unią Europejską a Krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Common EU-LAC Research Area), jakimi są: mobilność naukowców, dostępność do międzynarodowej infrastruktury badawczej, rozwijanie współpracy badawczej w zakresie odpowiedzi na globalne wyzwania oraz tworzenie innowacji.

Warunki aplikowania:

 • przedmiotem dofinansowania są projekty badawcze o tematyce:
  • Global Challenges I – EU-LAC Cooperation: Interactions and integration between the climate science, SSH and other communities,
  • Health I – EU-LAC Cooperation in Personalised Medicine;
 • zakończenie naboru wniosków: 04.2022;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów; osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz.

Konkurs MINIATURA 6 NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs MINIATURA 6, do którego można zgłaszać wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form:

 • badania wstępne/pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd badawczy lub konsultacyjny.

Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych.

W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. O środki może ubiegać się podmiot, w którym zatrudniony jest badacz:

 1. posiadający w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe;
 2. który uzyskał stopień doktora nie wcześniej niż 1.01.2010 r.; okres ten może zostać przedłużony zgodnie z zasadami określonymi w 5 pkt 5 lit. a regulaminu. W przypadku osób, które uzyskały więcej niż jeden stopień doktora, datą odniesienia jest data uzyskania pierwszego z nich.

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Informacje organizacyjne:

Kształcenie i dydaktyka

Dydaktyczne Piątki – oferta szkoleń w lutym 2022

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na lutowe szkolenia w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”:

 • 4.02.2022 r., godz. 13.00 – dr inż. Klaudia Wrzask (WIMiO), „Prosty przepis na multimedialny podręcznik”;
 • 11.02.2022 r., godz. 13.00 – dr Joanna Czerska (WZiE), „Estetyka i prostota. Jak zbudować szablon, który sprawi, że Twoje kursy zachwycą studentów (warsztat)?”;
 • 25.02.2022 r., godz. 13.00 – mgr Olga Ludyga (CNE), „Czy spóźnianie się jest tak samo widziane w każdej kulturze? O różnicach międzykulturowych na zajęciach akademickich, cz. II”.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń organizowanych przez Centrum Nowoczesnej Edukacji: program szkoleń w lutym 2022, link do webinariów.

Komunikaty

Szkolenie dla pracowników PG: Horyzont Europa

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Portal Funding & tender opportunities jako źródło informacji o Horyzoncie Europa”, które odbędzie się dn. 18.02.2022 (piątek) w godz. 10.00–13.15 (szkolenie online).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 348 63 54.

Szkolenie dla pracowników PG: Lectora

Trwa rekrutacja na dwudniowe szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – „Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych”.

Ostatnie dwa terminy szkolenia:

 • I termin: 17–18.02.2022 r.,
 • II termin: 21–22.02.2022 r.

Szkolenia odbędą się stacjonarnie. Po szkoleniu licencje do programu będą dostępne dla uczestników w Laboratorium w Centrum Matematyki.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54. W zgłoszeniu prosimy o podanie preferowanego terminu szkolenia.

Warsztaty z zarządzania ryzykiem

Trwa rekrutacja na warsztaty z zarządzania ryzykiem dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”, które odbędzie się 1.03.2022 r. (szkolenie zdalne lub stacjonarne, zależnie od sytuacji epidemicznej).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54.

Kalendarium

31 stycznia 18.00–19.30
https://bit.ly/3qCB59h

Oceny: do czego tak naprawdę motywują uczniów?

Rozprawmy się z mitem ocen jako skutecznym narzędziem w procesie uczenia się.
4 lutego 13.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Prosty przepis na multimedialny podręcznik

Dr Klaudia Wrzask (WIMiO) przedstawi zasady tworzenia multimedialnych podręczników, zaprezentuje bibliotekę lateX-a Tcolorbox i metodę flipped classroom (wykorzystanie materiałów e-learningowych do zajęć).
11 lutego 13.00–15.00
https://cne.pg.edu.pl/szkolimy/dydaktyczne-piatki

Estetyka i prostota. Jak zbudować dobry szablon kursu?

Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza na kolejne szkolenie: Joanna Czerska (WZiE) poprowadzi warsztat nt. tworzenia szablonów kursów na platformie eNauczanie.
16 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej