Nr 225/20 stycznia 2022

Z życia uczelni

Spotkanie władz uczelni z nowym zarządem SSPG

Na zdj. studenci z zarządu SSPG z władzami uczelni (od prawej: prof. Marek Dzida, prorektor ds. kształcenia; prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji; Mariusz Miler, kanclerz PG; prof. Krzysztof Wilde, rektor PG; prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

Rektor, prorektorzy i kanclerz spotkali się z członkami zarządu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej 65. kadencji. Podczas spotkania w Sali Senatu PG rozmawiano m.in. o przyszłych działaniach i kierunkach rozwoju uczelni i samorządu. Nowy skład zarządu SSPG 65. Kadencji został wybrany 11.12.2021 r. na posiedzeniu Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Rektor rozmawiał ze studentami m.in. o poprawie pozycji Politechniki Gdańskiej na tle innych uczelni dzięki pozyskaniu statusu uczelni badawczej, przyciąganiu na uczelnię najlepszych studentów oraz zatrzymywaniu ich na PG, o potrzebie tworzenia silnych grup badawczych z udziałem studentów i doktorantów, które mogą być konkurencyjne na świecie, a także o szansach, jakie może stworzyć federacyjny Uniwersytet Fahrenheita.

Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG, przedstawił władzom uczelni plan działań samorządu tej kadencji.

Zarząd SSPG:

 • Jakub Persjanow (WFTiMS), przewodniczący,
 • Agnieszka Skotnicka (WFTiMS), zastępczyni ds. finansowo-gospodarczych,
 • Roksana Gostomska (WFTiMS), zastępczyni ds. ewaluacji i rozwoju,
 • Jacek Bleja (WETI) zastępca ds. rozwoju struktury informatycznej,
 • Dominika Narloch (WILiŚ), zastępczyni ds. mediów i promocji,
 • Wiktoria Dudek (WA), zastępczyni ds. internacjonalizacji,
 • Natalia Dynderz (WZiE), zastępczyni ds. dydaktycznych i jakości kształcenia,
 • Piotr Żuliński (WETI), zastępca ds. socjalnych,
 • Kacper Kulikowski (WZIE), zastępca ds. kultury i sportu,
 • Jakub Miller (WZiE), zastępca ds. przedsiębiorczości,
 • Iga Adamek (WCh), pełnomocniczka ds. projektu Juwenalia,
 • Paweł Wiliński (WEiA), zastępca pełnomocnika ds. projektu Juwenalia,
 • Szymon Krawczuk (WIMiO), pełnomocnik ds. nauki,
 • Dorota Nagórska (WILiŚ), rzecznik praw studenta,
 • Anna Suchecka (WETI), pełnomocniczka ds. projektu Adapciak.

Tydzień zdrowia psychicznego – SSPG zaprasza

W dn. 17–21.01.2022 trwa na Politechnice Gdańskiej Tydzień Zdrowia Psychicznego, którego organizatorem jest Samorząd Studentów. W programie m.in. webinaria ze specjalistami, informacje, gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie ze stresem.

Poza wydarzeniami online, na kampusie pojawią się specjalne standy przygotowane przez Wydziałowe Rady Studentów.

Zależy nam, abyśmy zarówno my  – studenci, młodzi ludzie, ale także inni, dbali o swoje zdrowie psychiczne, nie lekceważyli go, nie wstydzili się problemów i nie bali się prosić o pomoc  – piszą na stronie wydarzenia organizatorzy.

Wszystkie wydarzenia online są dostępne na profilu FB Samorządu Studentów.  

Nauka

Zespół WZiE w międzynarodowym projekcie KNOWMAN

Zespół kierowany przez dr hab. inż. Małgorzatę Ziębę z Katedry Zarządzania WZiE weźmie udział w międzynarodowym projekcie KNOWMAN (Knowledge Management Training for KIBS SMEs). Celem projektu jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe (knowledge-intensive business services – KIBS) w zdobywaniu umiejętności z zakresu zarządzania wiedzą.

Rezultatem inicjatywy będzie opracowanie, przetestowanie i uruchomienie e-learningowego modułu szkoleniowego poświęconego zarządzaniu wiedzą. W ramach projektu stworzony zostanie również interaktywny przewodnik obejmujący m.in. najlepsze praktyki, czynniki sukcesu, zagrożenia oraz innowacyjne rozwiązania w omawianym obszarze. Grupą docelową projektu są właściciele, menedżerowie oraz pracownicy KIBS MŚP, którzy dzięki realizacji projektu wzmocnią swoje kompetencje cyfrowe.

Projekt będzie realizowany do 2024 r., w ramach programu Erasmus+, we współpracy czterech krajów europejskich, tj. Estonii, Włoch, Polski i Rumunii. Koordynatorem projektu jest Politechnika w Tallinie (Estonia), zaś partnerami projektu – oprócz Politechniki Gdańskiej – są: Krajowa Szkoła Studiów Politycznych i Administracyjnych SNSPA (Rumunia), Uniwersytet w Padwie (Włochy), Estońska Izba Przemysłowo-Handlowa (Estonia) oraz firma 4Experience sp. z o.o. (Polska). 

Awans naukowy

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz (WA)

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 21.01.2022 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Moniki Baranowskiej pt: “The impact of interactions between polyphenolic antioxidants on the redox-related chemical and biological properties of their mixtures – the extension of food synergy concept”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 20.01.2022.

 

Dn. 22.02.2022 r. o godz. 10.15 w Audytorium 1.4 Wydziału Chemicznego PG (budynek nr 5) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Darii Biernackiej pt. "Regulation of LPS assembly via controlled proteolysis and sensing of LPS stress in Escherichia coli". Promotorem pracy jest prof. dr Satish Raina.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: urszula.kampowska@pg.edu.pl do dnia 21.02.2022.

Umiędzynarodowienie

Nowe możliwości nawiązania współpracy z uczelniami zagranicznymi – nabór wniosków

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej zachęca wydziały i jednostki PG do składania wniosków dotyczących współpracy z uczelniami zagranicznymi z krajów niestowarzyszonych z programem Erasmus+.

Po rocznej przerwie Komisja Europejska ponownie ogłosiła konkurs na mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego wspieraną przez fundusze polityki zewnętrznej. Dla uczelni wyższych to możliwość nawiązania współpracy z uczelniami w kilkunastu regionach świata, m.in. na Bałkanach, Bliskim Wschodzie, w krajach południowego regionu Morza Śródziemnego, Azji, Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wydziały i jednostki zainteresowane nawiązaniem takiej współpracy mają czas do 31.01.2022 r. na wysłanie formularzy zgłoszeniowych do DMWA.  

Więcej informacji, w tym formularz zgłoszeniowy oraz listę krajów objętych programem, można znaleźć na stronie pg.edu.pl/international. Szczegółowych informacji udziela p. Maria Doerffer z DMWA, e-mail maria.doerffer@pg.edu.pl.

Nowa edycja programu Fulbright English Teaching Assistantship – nabór wniosków

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza uczelnie do udziału w kolejnej edycji programu Fulbright English Teaching Assistantship (ETA) w roku akademickim 2022/2023.

Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera – absolwenta jednej z amerykańskich uczelni wyższych, który będzie prowadził zajęcia z języka angielskiego.

Uczelnie zainteresowane udziałem w programie mają czas do 31.01.2022 r. na wysłanie wniosków. Więcej informacji można znaleźć na stronie pg.edu.pl/international.

Komunikaty

Szkolenie dla pracowników PG: Metodyka zarządzania projektami P3O® Foundation

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Szkolenie z zakresu metodyki zarządzania projektami P3O® Foundation; 25.01–27.01.2022 r. – szkolenie, 28.01.2022 r. – egzamin (szkolenie i egzamin odbędą się stacjonarnie)

UWAGA! To już ostatni termin szkolenia z zakresu P3O – o przyjęciu do danej grupy decyduje kolejność zgłoszeń. Po szkoleniu zrealizowany zostanie certyfikowany egzamin zewnętrzny. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 22 25.

Szkolenie dla pracowników PG: Zarządzanie ryzykiem (warsztat)

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”: Szkolenie z zarządzania ryzykiem (warsztat), które odbędzie się 26.01.2022 r. (szkolenie stacjonarne).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. tel. 58 348 63 54.

Kalendarium

21 stycznia 13.00–15.00
https://bit.ly/3GGF5v8

Zadbaj o siebie. Warsztat online z elementami mindfulness

Nasze intensywne i wymagające życie, ostatnio jeszcze bardziej się zmieniło, często wymagając od nas dużej zmiany i wywracając do góry nogami dotychczas wypracowane nawyki. Jak sobie z tym poradzić?
24 stycznia 18.00–19.30
https://bit.ly/33Ixopy

Jak się uczyć efektywnie? Webinar dla studentów i uczniów

Nieakademicki wykład o podstawach efektywnego uczenia się oparty o wiedzę neurobiologiczną.
31 stycznia 18.00–19.30
https://bit.ly/3qCB59h

Oceny: do czego tak naprawdę motywują uczniów?

Rozprawmy się z mitem ocen jako skutecznym narzędziem w procesie uczenia się.
16 lutego 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
10 marca 18.00–20.00
https://eti.pg.edu.pl/70-lat/wydarzenia/koncert-choru-politechniki-gdanskiej-28012022

Koncert z okazji 70-lecia WETI PG

Koncert jubileuszowy 70-lecia Wydziału ETI