Nr 222/9 grudnia 2021

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska kupiła dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego

Politechnika Gdańska odkupiła od Uniwersytetu Gdańskiego dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku. Transakcja opiewa na kwotę 24 mln zł.

Politechnika Gdańska przejęła nieruchomość na przełomie listopada i grudnia, a finalizacja transakcji była poparta analizą stanu budynku oraz możliwości dopasowania go do realizacji statutowych zadań uczelni. Jak podkreślają władze Politechniki, nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie uczelnianego kampusu i jest jej naturalnym terenem rozwojowym.

Na nieruchomość składa się pięciokondygnacyjny budynek naukowo-dydaktyczny (wraz z pełnowymiarową salą sportową) o powierzchni użytkowej ponad 8 tys. m kw., a także pawilon biblioteczny o powierzchni 900 m kw. oraz mniejsze budynki warsztatowe i magazynowe.

Uczelnia zamierza wyremontować budynek wraz z przyległym terenem, a następnie zagospodarować na swoje potrzeby. Z mieszczących się tam laboratoriów będą korzystać naukowcy z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, z sal dydaktycznych – studenci, a sala sportowa będzie wynajmowana: głównie pracownikom uczelni, ale później również komercyjnie. Budynek po byłej bibliotece przejmie Centrum Morskich Technologii Militarnych PG; uczelnia zamierza też zrewitalizować tereny zielone na zakupionym terenie i nadać im funkcję parkową.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Spotkanie Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (ISEB) na Politechnice Gdańskiej

W dn. 2–3.12.2021 r. Politechnika Gdańska gościła członków Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (International Scientific Effectiveness Board – ISEB), powołanej na początku 2021 r. w ramach realizacji projektu IDUB.

Mika Hannula (Vice-Rector for Partnerships and Strategic Engagement, University of Turku, Finlandia), Francisco José Mora Más (Rector 2013–2021, Universitat Politècnica de València, Hiszpania), Sławomir Smoleń (professor, Hochschule Bremen, Niemcy), Eugenijus Valatka (Rector, Kaunas University of Technology, Litwa), Roberto Zanino (Vice-Rector for European Relations, Politecnico di Torino, Włochy), oraz Marc Zolver (Vice-President International Affairs, CentraleSupélec / Université Paris-Saclay, Francja) po raz pierwszy osobiście odwiedzili Politechnikę Gdańską. 

Członkowie ISEB zwiedzili kampus Politechniki i kilka laboratoriów (Centrum Nanotechnologii, Basen Modelowy, Laboratorium LINTE^2 i FutureLAB), odbyli rozmowy z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami projektu IDUB, wysłuchali raportu samooceny z dotychczasowej realizacji projektu i przeprowadzili rozmowy z władzami uczelni. Na podstawie pisemnego raportu samooceny oraz wiedzy uzyskanej w trakcie wizyty Rada opracuje opinię i zalecenia dotyczące dalszej realizacji projektu.

Interesariuszy wewnętrznych reprezentowali: Justyna Jodłowska (SSPG), dr inż. Justyna Szostak i dr inż. Michał Winiarski (reprezentanci nauczycieli akademickich) oraz Monika Czerepak (reprezentantka pracowników administracyjnych). Interesariusze zewnętrzni byli reprezentowani przez następujące osoby: Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes Grupy NDI (przedstawicielka Rady Uczelni), dr Jerzy Świniański (przewodniczący SAPG), Jan Mioduski, prezes Techno-Service SA (przedstawiciel Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+), dr Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (przedstawiciel władz lokalnych).

Galeria zdjęć ze spotkania dostępna jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Patent europejski dla technologii stworzonej na PG

Europejski Urząd Patentowy (EPO) wydał właśnie pozytywną decyzję o przyznaniu wyłącznych praw ochronnych Politechnice Gdańskiej w ramach patentu europejskiego dla innowacyjnej technologii wytwarzania hydrożeli chitozanu – ChitoVelum®, stanowiącej podstawę działań spółki Chitone sp. z o.o.

O pierwszych sukcesach zespołu Chitone i Politechniki Gdańskiej informowaliśmy niespełna dwa lata temu w związku ze zdobyciem nagrody w XXI edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości w kategorii „Produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy” oraz pozyskaniem przez spółkę ponad 25 mln zł finansowania na wdrożenia i rozwój technologii hydrożeli chitozanu ChitoVelum®.

Rozszerzenie ochrony patentowej na kolejne obszary jest jednym z długoterminowych celów naszego działania. Na wejście w poszczególne procedury państw członkowskich pozyskaliśmy finansowanie już dwa lat temu, lecz samo działanie można było rozpocząć dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji EPO – mówi dr inż. Grzegorz Gorczyca, założyciel i prezes zarządu spółki Chitone.

Po stronie Politechniki Gdańskiej zadanie to realizowane jest przez Zespół Rzeczników Patentowych koordynowany przez rzecznik dr Justynę Pawłowską.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

INZNAK. Projekt inteligentnych znaków drogowych z PG coraz bliżej wdrożenia

System inteligentnych znaków drogowych do adaptacyjnej regulacji ruchu drogowego INZNAK, realizowany przez naukowców z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, został zaprezentowany przedstawicielom samorządowych i krajowych spółek drogowych oraz firmom potencjalnie zainteresowanym wsparciem przy wdrażaniu projektu na polskich drogach.

W spotkaniu informacyjno-wdrożeniowym, które prowadził kierownik Katedry Systemów Multimedialnych PG (WETI) i współautor projektu INZNAK prof. Andrzej Czyżewski, wzięli udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i miejskiej spółki przewozowej Gdańskie Autobusy i Tramwaje (GAiT), a także firm: Dysten, Budimex, Sprint SA i TechApp.

Obecni byli również przedstawiciele firm Microsystem i Siled, które wraz z Politechniką Gdańską (lider) i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie współtworzyły konsorcjum realizujące projekt „Inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X” (w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020).

W przyszłym roku inteligentne znaki drogowe autorstwa naukowców PG mają być testowane na pomorskim odcinku autostrady A1.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

W dn. 1–31.12.2021 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo
 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN.

Wnioski do podpisu należy przysyłać na adres malmakow@pg.edu.pl w terminie do 28.12.2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Czasopismo REME na ministerialnej liście czasopism naukowych

Czasopismo Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka" / “Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice” (w skrócie REME) zostało wprowadzone na ministerialną listę czasopism i otrzymało 20 punktów (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, poz. 201231).

Informacje dla autorów:

 • redakcja do publikowania w REME zaprasza: pracowników naukowych, studentów i doktorantów, absolwentów naszej i innych uczelni;
 • tematyka artykułów: prace dotyczące szeroko rozumianej ekonomii i zagadnień związanych z przedsiębiorczością;
 • język – preferowany jest język angielski; w uzasadnionych sytuacjach przyjmowane są artykuły w innych językach;
 • artykuły przyjmowane są w trybie ciągłym;
 • propozycje artykułów można zgłaszać na stronie REME po wcześniejszym zarejestrowaniu konta i zalogowaniu: https://journal.mostwiedzy.pl/reme/about/submissions.

Dodatkowych informacji udziela Piotr Kasprzak, e-mail piotr.kasprzak1@pg.edu.pl.

ERA PerMed (V konkurs 2022)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine), organizowanego przez French National Research Agency (ANR) oraz France and National Institute of Health Carlos III (ISCIII)-Spain. Program skupia się na wsparciu badań związanych z nowoczesnymi metodami opieki nad pacjentem (medycyna personalizowana).

Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w zakresie tematycznym “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”, “Big Data and ICT”, “Responsible and Effective Implementation in Healthcare”;
 • termin naboru wniosków wstępnych upływa 17.02.2022 r.;
 • zgłoszenia projektów do finansowania w systemie MojaPG należy składać najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów.
Osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-JackowskaMagdalena Urbanowicz, Dział Projektów. 

Europejskie Programy Edukacyjne – Dzień Informacyjny

Dn. 13.01.2022 r. odbędzie się ogólnopolski dzień informacyjny dotyczący Europejskich Programów Edukacyjnych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wysłuchać praktycznych porad na temat wnioskowania w programach Erasmus+ zarządzanych przez Narodową Agencję – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Bliższe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Osoba do kontaktu w Dziale Projektów – Marta Morańska.

Kształcenie i dydaktyka

Wykładowcy WZiE nauczą uczniów zarządzania finansami

Projekt pod kierownictwem dr. Jarosława Ziętarskiego z Katedry Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG otrzymał finansowanie w ramach konkursu “Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” organizowanego przez Narodowy Bank Polski.

Odbiorcami zwycięskiego projektu są uczniowie szkół średnich oraz klas VII–VIII szkół podstawowych. W ramach inicjatywy odbędą się warsztaty z uczniami, konkurs, wirtualna wycieczka o tematyce finansowej, ponadto opracowany zostanie przyjazny e-book.

Tematyka projektu:

 • zarządzanie własnymi pieniędzmi,
 • obrót gotówkowy i bezgotówkowy,
 • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji,
 • oszczędzanie i inwestowanie,
 • kredyty pożyczki i ubezpieczenia,
 • przedsiębiorczość i kariera zawodowa.

Projekt potrwa od 1 grudnia 2021 do dnia 30 kwietnia 2022 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu.

Sport

Sukces Sekcji Pływania Masters KU AZS Politechniki Gdańskiej

Nowa sekcja Klubu Uczelnianego AZS Politechniki Gdańskiej, czyli sekcja Master odniosła 4.12.2021 r. wielki sukces w XXVI Warsaw Open Mistrzostwach Warszawy Masters w Pływaniu.

Indywidualne starty wszystkich zawodniczek i zawodników oraz wyniki 4 składów sztafet złożyły się na III miejsce w klasyfikacji medalowej spośród wszystkich startujących klubów. Dorobek medalowy sekcji wynosi: 7 złotych, 11 srebrnych i 4 brązowe medale w poszczególnych klasyfikacjach wiekowych.

Trenerkami sekcji są Emilia Miszewska, Alicja Pęczak i Agata Maciesza.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG  w Aktualnościach.

Komunikaty

SZKOLENIE: Podstawy zarządzania projektami

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG” – Podstawy zarządzania projektami; szkolenie stacjonarne w terminie: 15–16.12.2021 r.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Zwiększona liczba uczestników spotkań w webinariach zintegrowanych z eNauczaniem PG

Usługa webinaryjna zintegrowana z platformą eNauczanie PG umożliwia przeprowadzanie dwóch rodzajów spotkań:

 • konferencja (zastosowanie analogiczne do wykładu; wydarzenie mieszczące do 350 uczestników, nie licząc prowadzących);
 • spotkanie (zastosowanie analogiczne do ćwiczeń lub konsultacji; do tej pory w wydarzeniu mogło brać udział maksymalnie 25 osób, włącznie z prowadzącymi).

Centrum Usług Informatycznych PG informuje, że we współpracy z operatorem usługi webinaryjnej, maksymalna liczba uczestników spotkań została zwiększona do 35 osób.

Usprawnienie to może być pomocne dla nauczycieli akademickich w organizowaniu zajęć dydaktycznych mających formę elektroniczną.

Przerwa świąteczna

Informujemy, że pierwszy noworoczny numer Biuletynu Informacyjnego PG, ze względu na przerwę świąteczną i noworoczną, ukaże się 13 stycznia 2022 r. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

9 grudnia 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/debata

Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? Debata na UG

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z trzech zaplanowanych debat pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?
9 grudnia 15.00–16.30
http://bityl.pl/sZ675

"Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt"

Spotkanie on-line w ramach cyklu „Ze świata Lean”, którego gościem będzie Monika Malciak, Lean Manager w Ficomirrors Polska z prelekcją pt. "Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt".
9 grudnia 18.00–20.00
https://zie.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-12/xli-wieczor-z-ekonomia-pt-kapitalizm-czy-kapitalizmy

XLI Wieczór z ekonomią

Prof. dr hab. Piotr Dominiak zaprasza na XLI wydarzenie z cyklu "Wieczór z ekonomią" pod tytułem "Kapitalizm czy kapitalizmy?".
10 grudnia 13.00–15.00
https://tinyurl.com/46ckrdn7

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne

Spotkanie w drodze: moje próby, błędy i sukcesy dydaktyczne" to kolejny temat szkolenia w ramach programu "Dydaktyczne Piątki".
15 grudnia 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
15 grudnia 15.30–17.15
https://app.evenea.pl/event/szkola-startuppg

Szkoła Startup × STUDENCI

Zapraszamy Studentów PG na spotkanie ze Szkołą Startup – nowym projektem wspierającym rozwój przedsiębiorczości akademickiej. W programie inspirujące prezentacje 2 gości specjalnych. Obowiązuje rejestracja.