Nr 22/12 stycznia 2017

Z życia uczelni

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla rektora Politechniki Gdańskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał rektorowi Politechniki Gdańskiej prof. Jackowi Namieśnikowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jest to jedno z najwyższych polskich państwowych odznaczeń cywilnych. Prof. J. Namieśnik został uhonorowany za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Rektor PG dołączył tym samym do grona najznakomitszych naukowców, artystów, polityków i innych bohaterów życia publicznego mogących pochwalić się tym wyróżnieniem.

Co zyska społeczność akademicka PG dzięki budżetowi obywatelskiemu?

Osiem projektów zgłoszonych przez pracowników i studentów Politechniki Gdańskiej zostanie zrealizowanych w ramach pierwszego, uczelnianego budżetu obywatelskiego. Prace zostaną przeprowadzone w ciągu bieżącego roku. Uczelnia przeznaczyła na ten cel pół miliona złotych.

W grupie „zwycięskich” projektów pracowniczych znalazły się kolejno:
• „Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B”,
• „Kwitnąca PG”,
• „Ekologiczne i energooszczędne oświetlenie dwóch budynków Wydziału Elektrotechniki i Automatyki”,
• „Sauna w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej”.
Z kolei spośród propozycji studenckich zrealizowane zostaną:
• „System kolejkowy do dziekanatu oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI”,
• „System kolejkowy w dziekanacie” (WM),
• „Strefa pracy dla studentów”,
• „Szafki depozytowe w szatniach Politechniki Gdańskiej”.
Więcej informacji podano na stronie: www.pg.edu.pl oraz http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Linia tramwajowa nie może przebiegać przez kampus PG. Zobacz dlaczego

W ostatnich latach przebiegająca przez kampus Politechniki Gdańskiej ulica Siedlicka zmieniła swój charakter. Pojawił się kompleks, w którym mieści się Centrum Nanotechnologii B, nowe oblicze zyskał także budynek Wydziału Mechanicznego.
Zobacz FILM: https://www.youtube.com/watch?v=68R3Cxz0ZF0.
W obu budynkach zainstalowano unikatową, bardzo cenną aparaturę kontrolno-pomiarową, dzięki której naukowcy mogą prowadzić specjalistyczne badania przydatne społeczeństwu, m.in. dotyczące nowoczesnych implantów.
O pracach naukowych realizowanych w skali nanometrycznej i wymagających stabilnych, pozbawionych wszelkich drgań mechanicznych warunków – w filmie przygotowanym przez uczelnię – opowiada prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej oraz ci, którzy je prowadzą.

Nauka

Trzy trójmiejskie uczelnie w programie „Inkubator Innowacyjności+”

Wniosek konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki celowej PG Excento został sklasyfikowany na wysokim, piątym miejscu na liście rankingowej programu MNiSW „Inkubator Innowacyjności+”.

Budżet projektu wynosi 3,75 mln zł, z czego udział Politechniki Gdańskiej i Excento to 2 mln zł.

Projekt przewiduje wsparcie wyników prac badawczych o wysokim potencjale wdrożeniowym i będzie realizowany przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG (tel. +48 58 348 66 40, e-mail ctwt@pg.gda.pl). Przedsięwzięcie powinno rozpocząć się w najbliższych tygodniach, a jego realizacja potrwa do stycznia 2019 r.

IV Konferencja eTEE

Komitet organizacyjny Konferencji eTEE 2017 serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji tego wydarzenia, które odbędzie się w dniach 27–28.042017 r. Konferencja ma na celu pokazanie zastosowania najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz badań prowadzonych w tym zakresie. Zapraszamy do zgłaszania i nadsyłania propozycji wystąpień oraz publikacji teoretycznych, empirycznych i eksperymentalnych wyników badań oraz opracowań studiów przypadków. Dotyczy to również prac związanych z zastosowaniami e-technologii poza środowiskiem akademickim, a związanych z tematyką Konferencji. Ostateczny termin zgłaszania artykułów upływa 10.02.2017 r. Więcej informacji podano na stronie http://pg.edu.pl/etee2017/dla-uczestnikow.
Pracownicy Politechniki Gdańskiej – autorzy pierwszych zgłoszonych i zatwierdzonych do publikacji artykułów zostaną zwolnieni z opłaty konferencyjnej. Publikacje są punktowane (MNiSW). Gorąco zachęcamy do udziału w Konferencji, również w charakterze słuchacza.

Konkurs stypendialny dla doktorantów fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Found

W imieniu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji konkursu stypendialnego dla polskich doktorantów – akcja „Konkurs 2017”. Corocznie dwóch polskich doktorantów otrzymuje bezzwrotną subwencję w wysokości 4 000 CAD. W ostatnich 16 latach fundacja wynagrodziła 34 polskich doktorantów, przyznając im łącznie 114 000 CAD. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

PO Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1 – przedłużony nabór

Do 31.03.2017 r. przedłużono termin naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie PO Polska Cyfrowa Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). Instytucja organizująca konkurs Centrum Projektów Polska Cyfrowa https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/popc/popc_2-3-1_nauka_2016/. Osoba do kontaktu: Anna Frej, Dział Projektów.

Komunikaty

Zapraszamy na Bal Politechniki Gdańskiej

Zabytkowe wnętrza Gmachu Głównego PG po raz kolejny staną się scenerią tradycyjnego, dorocznego Balu Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się w sobotę, 25.02.2017 r. o godz. 20.00. Tradycją balu jest jego otwarta formuła, obejmująca pracowników i absolwentów uczelni oraz ich przyjaciół.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Bal zostanie zorganizowany pod patronatem rektora PG, prof. Jacka Namieśnika.
Cena zaproszenia wynosi 170 zł za osobę. Rezerwacji należy dokonywać do 27.01.2017 r., ostateczny termin wpłat upływa 6.02.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl.

Uwaga na złośliwe oprogramowanie w linkach i załącznikach do poczty elektronicznej

W związku z nasilającym się zjawiskiem szyfrowania dysków przez złośliwe oprogramowanie prosimy, aby nie otwierać załączników lub linków w wiadomościach od niezaufanych nadawców.

Zdarza się, że nadawcy podszywają się pod różne instytucje, np. Pocztę Polską, usługi kurierskie, ZUS, dostarczycieli mediów i przesyłają dokumenty (w tym faktury i listy przewozowe), które w rzeczywistości są skryptami zawierającymi złośliwy kod. Uruchomione w ten sposób oprogramowanie wykorzystuje luki w systemie operacyjnym i szyfruje dane na komputerach użytkowników. Skrypty nie są wirusami i dlatego często nie są wykrywane przez program antywirusowy. Skrypt szyfrujący uruchamia określone czynności za zgodą użytkownika, dając mu pełen dostęp do komputera.

Nie istnieją uniwersalne metody umożliwiające odszyfrowanie plików! Najskuteczniejszą metodą ochrony jest zachowanie ostrożności podczas korzystania z poczty elektronicznej.

Kalendarium

12 stycznia 10.00–15.00

International Career Day

Biuro Karier i stowarzyszenie ISA zapraszają na Targi Pracy – International Career Day na Dziedzińcu Fahrenheita. Więcej informacji na stronie http://pg.edu.pl/biuro-karier/-/international-career-day-on-12-01-2017
17 stycznia 18.00–19.30

Koncert

Politechnika Otwarta zaprasza na koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku. Scenariusz i prowadzenie koncertu: prof. Jadwiga Rappé, termin: 17.01.2017 r., godz. 18.00, Aula, wstęp wolny.
18 stycznia 13.15–16.00

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej 2017-01-18 (śr.); miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.