Nr 219/18 listopada 2021

Z życia uczelni

Politechnika Gdańska najpopularniejszą uczelnią w Polsce wśród kandydatów

Zgodnie z opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wynikami rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Gdańska była najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wśród kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie. Średnio o jedno miejsce ubiegało się ośmiu kandydatów.

Na studia I i II stopnia zostało przyjętych 428 tysięcy osób. Wśród najchętniej wybieranych przez młodzież uczelni dominowały znacząco uczelnie techniczne. Poza PG na podium znalazły się także Politechnika Warszawska (ponad siedmiu kandydatów na miejsce) i Politechnika Poznańska (ponad sześciu kandydatów na miejsce). Na kolejnych miejscach uplasowały się Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Wrocławski.

MEiN opublikowało także listę najpopularniejszych kierunków studiów w bieżącym roku akademickim:

 • informatyka (36 026 zgłoszeń),
 • psychologia (35 264 zgłoszeń)
 • zarządzanie (29 272 zgłoszeń);
 • kierunek lekarski,
 • prawo,
 • ekonomia,
 • finanse i rachunkowość,
 • budownictwo,
 • logistyka.

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2021/2022 były:

 • inżynieria nanostruktur (27,8),
 • koreanistyka (26,6),
 • zielone technologie (25,1),
 • inżynieria Internetu rzeczy (22,0),
 • komunikacja wizerunkowa (18,3).

Dużą popularnością cieszyły się także: filologia orientalna – japonistyka, mechanika i projektowanie maszyn, orientalistyka – japonistyka, anglistyka oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania.

Wśród pierwszej piątki najchętniej wybieranych kierunków na Politechnice Gdańskiej znalazły się:

 • ekonomia,
 • gospodarka przestrzenna,
 • analityka gospodarcza,
 • automatyka,
 • cybernetyka i robotyka,
 • projektowanie i budowa jachtów.

Z kolei najwięcej zgłoszeń ogółem odnotowano na informatyce i budownictwie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Cele Zrównoważonego Rozwoju na Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska po raz pierwszy przygotowała raport poświęcony realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych w Rezolucji przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dn. 25 września 2015 r.

W raporcie zaprezentowane zostały wybrane działania uczelni, zrealizowane w latach 2016–2021, które szczególnie znacząco przyczyniły się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Opisane w raporcie działania zidentyfikowano w ramach czterech ogólnych obszarów:

 • badania,
 • zaangażowanie publiczne i partnerstwo,
 • kształcenie i działalność studencka,
 • wewnętrzne działania Uczelni.

Na stronie poświęconej zrównoważonemu rozwojowi na PG już wkrótce znajdą się aktualne informacje o naszych działaniach związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wszelkie ekologiczne i prośrodowiskowe inicjatywy, przemyślenia i uwagi prosimy zgłaszać na adres: sdgs@pg.edu.pl.  

Nauka

Nowatorskie urządzenie do walki z Covid-19 od naukowców PG i GUMed

Na zdjęciu od lewej: prof. Krzysztof Narkiewicz, piel. lic. Wiesława Kucharska, dr n. med. Beata Graff oraz prof. Andrzej Czyżewski. Fot. Bartosz Bańka/PG 

 

Naukowcy z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, we współpracy z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, opracowali urządzenie, które może przyczynić się do zwiększenia skuteczności medyków w walce z Covid-19, a także w diagnozowaniu pacjentów z problemami oddechowo-krążeniowymi.

CyberRadar to urządzenie o niedużych rozmiarach, które można postawić w dowolnym miejscu w gabinecie lekarskim lub przy łóżku pacjenta – mówi prof. Andrzej Czyżewski, kierownik Katedry Systemów Multimedialnych, który wraz z zespołem opracował innowacyjny wynalazek.

Dodatkowe informacje o urządzeniu znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

WZiE zaprasza na cykl spotkań on-line „Ze świata LEAN”

Zespół Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG zaprasza na cykl spotkań „Ze świata LEAN”. Będą to comiesięczne spotkania on-line z praktykami Lean Management mające na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk, prezentację firm stosujących tę koncepcję zarządzania oraz popularyzację praktyki Lean.

Każde spotkanie poświęcone jest wybranemu aspektowi Lean i opiera się na prezentacji doświadczeń, wniosków i refleksji z jego zastosowania. Wśród prelegentów są managerowie przedsiębiorstw i ich działów, koordynatorzy Lean i specjaliści ciągłego doskonalenia.

Zainteresowani udziałem w spotkaniach proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Pierwsze spotkanie:

25.11.2021 r., w godz. 15.00–16.30 –  "GREEN LEAN – czyli jak zostać SUPERBOHATEREM", prelegent: Łukasz Sowiński, Senior LSS Specialist w XYLEM.

Nabór wniosków w Programie Partnerstwa Strategiczne – NAWA

Narodowa Agencja Wymiana Akademicka ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Partnerstwa Strategiczne.

Program ma na celu wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Rezultaty projektów powinny stanowić podstawę do rozwoju długotrwałej współpracy podmiotów tworzących Partnerstwo.

Wnioskodawca w ramach projektu zobowiązany jest zaplanować działania związane z tematyką dydaktyczną, badań naukowych lub wdrożeniową. 

Warunki uczestnictwa:

 • projekt musi być realizowany w formule partnerskiej z przynajmniej jednym Partnerem strategicznym (uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą); liczba partnerów strategicznych może wynosić od 1 do 6 instytucji;
 • realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy (1.07.2022–30.06.2024).

W związku z ograniczeniem konkursowym w zakresie liczby składanych wniosków przez jednego wnioskodawcę, Politechnika Gdańska może złożyć maksymalnie do 3 wniosków o finansowanie projektów w ogłoszonym konkursie.

Informacje organizacyjne:

 • uczestnictwo w ww. konkursie należy zgłaszać w systemie MojaPG Projekty w terminie do 3.01.2022 r.; w przypadku otrzymania większej liczby aplikacji zostanie przeprowadzona preselekcja;
 • wnioski wraz załącznikami należy składać w Dziale Projektów najpóźniej do 5.01.2022 r.;
 • wnioski należy składać do NAWA w terminie do 13.01.2022 r. do godz. 15.00 czasu lokalnego Warszawy poprzez system teleinformatyczny NAWA;
 • więcej informacji znajduje się na stronie NAWA;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Awanse naukowe

HABILITACJA

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski (WCh)

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Michał Klugmann (WIMiO)

Komunikaty

Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes (szkolenie dla pracowników PG)

Trwa rekrutacja na szkolenie dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes (szkolenie zdalne) w terminie: 6–7.12.2021 r. (ostatni dostępny termin szkolenia).

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Program szkolenia można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

18 listopada 18.00–19.30
https://zie.pg.edu.pl/aktualnosci/2021-11/zapraszamy-na-xl-wieczor-z-ekonomia-w-formie-zdalnej

XL Wieczór z Ekonomią w formie zdalnej

Zapraszamy na spotkanie naukowe on-line: Wieczór z Ekonomią – 18.11.2021 (czwartek) o godz. 18.00. Gościem Wieczoru będzie prof. Marian Gorynia, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
24 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
25 listopada 15.00–16.30
https://zie.pg.edu.pl/strona-glowna/2021-11/ze-swiata-lean-nowy-cykl-spotkan

"GREEN LEAN – czyli jak zostać SUPERBOHATEREM"

Spotkanie w ramach cyklu „Ze świata Lean”. Gościem spotkania będzie Łukasz Sowiński - Senior LSS Specialist w XYLEM, który wygłosi prelekcję nt. "GREEN LEAN – czyli jak zostać SUPERBOHATEREM".
9 grudnia 14.00–15.30
https://faru.edu.pl/debata

Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita? Debata na UG

Zapraszamy do wzięcia udziału w jednej z trzech zaplanowanych debat pt. Po co nam Związek Uczelni Fahrenheita?
9 grudnia 15.00–16.30
http://bityl.pl/sZ675

"Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt"

Spotkanie on-line w ramach cyklu „Ze świata Lean”, którego gościem będzie Monika Malciak, Lean Manager w Ficomirrors Polska z prelekcją pt. "Design for lean, czyli wdrażamy nowy produkt".