Nr 217/4 listopada 2021

Z życia uczelni

Rektor Politechniki Gdańskiej otrzymał nagrodę od Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, otrzymał złoty medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wręczenie wyróżnienia odbyło się 21.10.2021 r. podczas Gali Sportu Akademickiego z okazji 100-lecia gdańskiego AZS w Europejskim Centrum Solidarności.

Podczas gali Politechnika Gdańska i jej przedstawiciele otrzymali szereg nagród i wyróżnień. Uczelnię uhonorowano przede wszystkim za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski. Nagrodę specjalną – złoty medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego – otrzymał również rektor PG, prof. Krzysztof Wilde, który pełni jednocześnie funkcję prezesa AZS Gdańsk. Medal przyznano za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego, w tym wieloletnie krzewienie idei sportu i budowanie jego popularności wśród studentów i studentek. 

Budżet Obywatelski PG – zgłaszanie projektów do 5.11.2021

Strefa wypoczynku, elektrownia fotowoltaiczna, pokój do d-learningu, ogród zimowy/kawiarenka – to projekty pracownicze i studenckie, które są właśnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021.

W ramach VI edycji BO PG pracownicy, doktoranci i studenci do 5.11.2021 r. mogą zgłaszać propozycje swoich projektów. Na ich realizację przeznaczono łącznie pół miliona złotych, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – na projekty studenckie.

Głosowanie odbędzie się w dn. 26.11–3.12.2021; lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 23.12.2021 r. po godz. 12.00. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej z terminem realizacji do końca 2022 r.

Szczegółowe informacje, w tym harmonogram i regulamin, znajdują się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego PG.

Nauka

Prof. Zbigniew Korczewski o morskiej energetyce wiatrowej w radiu TOK FM [podcast]

O zaletach i wadach morskich turbin wiatrowych oraz wyzwaniach, z jakimi trzeba się mierzyć w tej dziedzinie, w rozmowie z red. Karoliną Głowacką na antenie radia TOK FM w ósmym odcinku audycji „Nauka Praktyczna”, opowiadał prof. Zbigniew Korczewski z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, koordynator Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej PG.

Jako główne zalety morskich turbin wiatrowych prof. Z. Korczewski wymienił, oprócz kwestii emisji zanieczyszczeń, także m.in. większą siłę i stabilność wiatru na morzu w porównaniu do tego na lądzie, a jako wady m.in. kosztowną technologię.

Naukowiec mówił o transporcie i instalacji największych morskich turbin wiatrowych, a także o podejmowaniu działań dążących do zmniejszania wpływu działania turbin na faunę oraz o wyzwaniach technologicznych, m.in. w kontekście monitorowania, w jaki sposób turbina zamontowana na morzu oddziałuje na środowisko morskie i z jaką intensywnością to środowisko degraduje samą turbinę.

Jestem fanem tej technologii, ponieważ w ten sposób chronimy środowisko. Nie ma emisji, jest czysta energia. Dzisiaj ona dużo kosztuje, ale te technologie się rozwijają, w związku z tym koszty inwestycyjne będą się obniżać – podsumował prof. Z. Korczewski.

Wszystkie podcasty z cyklu Nauka Praktyczna dostępne są do odsłuchania na kanale PG w serwisie You Tube:

Nauka Praktyczna - podcasty

Webinarium: „Programy Międzynarodowe na lata 2021–2027

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na bezpłatne webinarium: „Programy Międzynarodowe na lata 2021–2027". Spotkanie adresowane jest m.in. do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli JST, którzy chcą pozyskać dofinansowanie w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w perspektywie finansowej na lata 2021–2027.

Podczas spotkania zostaną omówione:

 1. Programy centralnie zarządzanie przez Komisję Europejską:
 • Horyzont,
 • EU4Health,
 • CEF,
 • LIFE,
 • ERASMUS,
 • Europa Cyfrowa,
 • Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI),
 • Single Market Programme (SMP);
 1. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
 • Polska–Rosja,
 • Południowy Bałtyk,
 • Region Morza Bałtyckiego,
 • Europa Środkowa,
 • INTERREG EUROPA.

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wysłanie do dn. 9.11.2021 r. formularza zgłoszeniowego i potwierdzenie linkiem aktywacyjnym przesłanym mailem na adres uczestnika. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia tj. 10.11.2021 r.

Organizatorem webinarium jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku, ul. Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk, tel. 58 326 81 47, 58 326 81 48, 58 326 81 52, e-mail: punktinformacyjny@pomorskie.eu.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego.

Webinaria informacyjne dla wnioskodawców Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego organizuje webinaria dla wnioskodawców, którzy planują złożyć projekt w nadchodzącym naborze:

 • 17.11.2021 r. – Odporne gospodarki i społeczności, Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców;
 • 25.11.2021 r. – Zrównoważone wody, Niebieska gospodarka;
 • 8.12.2021 r. – Gospodarka o obiegu zamkniętym, Transformacja energetyczna, Inteligentna zielona mobilność.

Więcej informacji o szczegółach pierwszego naboru projektów i planowanych webinariach zostanie opublikowanych na stronie interreg-baltic.eu.

Dn. 1.12.2021 r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dla polskich wnioskodawców seminarium informacyjne nt. pierwszych naborów projektów. Szczegóły spotkania oraz rejestracja zostaną udostępnione na stronie www.ewt.gov.pl w późniejszym terminie.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Konkurs na polsko-tureckie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie na polsko-tureckie projekty badawcze.

 Warunki aplikowania:

 • przedmiot i cel dofinansowania: projekty badawcze w obszarach tematycznych: ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne; energia; zdrowie; żywność; środowisko realizowane przez polsko-tureckie konsorcja badawcze;
 • termin naboru wniosków upływa 12.01.2022 r.;
 • zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
 • najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Działu Projektów;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów. 

Obrony prac doktorskich na WFTiMS

Dn. 29.10.2021 r. o godz. 13.15 odbyła się w Audytorium Centrum Nanotechnologii A Politechniki Gdańskiej w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Chmary pt. „Zastosowanie twierdzenia o przełęczy górskiej w anizotropowych układach Eulera–Lagrange'a”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Izydorek.

 

Dn 22.10.2021 r. o godz. 11.15 odbyła się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Górnickiej pt. „Badanie właściwości nadprzewodzących wybranych układów międzymetalicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk.

 

Dn 22.10.2021 r. o godz. 10.30 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Miłosza Martynowa pt. „Analiza struktur, właściwości elektronowych i widma absorbcji hybrydowych materiałów perowskitowych i molekularnych fotouczulaczy za pomocą teorii funkcjonału gęstości i metod superkomputerowych”. Promotorem pracy jest dr hab. inż. Julien Guthmuller, prof. PG.

Obrona pracy doktorskiej na WIMiO

Dn. 10.11.2021 r. o godz. 12.00 w sali 303 Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG (budynek nr 40) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Macieja Gniota pt. „Wpływ parametrów dawkowania wymuszonego zawiesiny ściernej na efekty docierania jednotarczowego powierzchni płaskich elementów ceramicznych”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Adam Barylski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o wysłanie zgłoszenia do Sekretariatu Dziekana WIMiO – e-mail: dziekani.wimio@pg.edu.pl w terminie do dn. 5.11.2021 r. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link do wideokonferencji umożliwiający udział w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

Z pracą doktorską oraz opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki PG przy ul. G. Narutowicza 11/12. Recenzje wraz ze streszczeniem rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej WIMiO

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Komunikat o obowiązku noszenia maseczek na Politechnice Gdańskiej

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 66/2021 studenci, doktoranci, uczestnicy studiów podyplomowych, osoby zatrudnione na uczelni oraz inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązane są do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w miejscach ogólnodostępnych, we wszystkich budynkach kampusu uczelni.

O zakresie odstępstw od nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa decyduje prowadzący zajęcia/laboratoria podczas każdorazowo realizowanych zajęć / laboratoriów w przypadkach, gdy wynika to z istoty realizowanych zajęć / laboratoriów, lub jest uzasadnione z uwagi na przepisy BHP. Nakaz zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa nie obowiązuje pracowników w indywidualnym pomieszczeniu, w którym świadczą pracę.

W budynkach na terenie kampusu zlokalizowane są punkty do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury, a także dystrybutory płynu do dezynfekcji.

Informacje i instrukcje dotyczące zasad postępowania w związku z Covid-19 znajdują się na stronie pg.edu.pl/koronawirus:

Komunikaty

Szkolenia dla pracowników PG w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting” (1 dzień szkoleniowy, szkolenie online) – dostępny ostatni termin: 17.11.2021 r.;
 • Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes (2 dni szkoleniowe, szkolenie online) – dostępny ostatni termin: 18–19.11.2021 r.;
 • Warsztaty z zarządzania ryzykiem (1 dzień szkoleniowy, szkolenie stacjonarne) – dostępne terminy: 25.11.2021 r. lub 26.11.2021 r.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat, a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Kalendarium

22 października–5 listopada
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski/strona-glowna

VI edycja Budżetu Obywatelskiego PG – zgłaszanie projektów

Propozycje projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać do 5.11.2021 do godz. 12.00.
16 listopada 15.00–16.30
https://pg.edu.pl/otwarta/2021-10/o-kulisach-zarzadzania-duza-korporacja-gospodarcza

O kulisach zarządzania dużą korporacją gospodarczą

Zapraszamy na niezwykłe i wyjątkowe spotkanie z jednym z najwybitniejszych polskich menedżerów – Pawłem Olechnowiczem, autorem książki „Dziwne przypadki polskiego menedżera”.
24 listopada 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej