Nr 215/21 października 2021

Z życia uczelni

GUMed, PG i UG łączą siły! Zapraszamy na debaty

Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji, wdrożenie wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, a także wzmocnienie działalności wydawniczej oraz prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej to tylko niektóre zadań Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). O idei i celach jego utworzenia, głównych kierunkach dalszego rozwoju, jak również podjętych i planowanych inicjatywach chcemy porozmawiać ze społecznościami akademickimi uczelni członkowskich podczas debat. W rozmowach uczestniczyć będą Rektorzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Dyrektor Związku Uczelni. Udział potwierdziły również władze samorządowe.

Program debat:

 • Idea Związku Uczelni Fahrenheita – prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita
 • Wystąpienia przedstawicieli władz regionalnych
 • Sesja pytań z udziałem rektorów trzech uczelni
 • Dobre praktyki francuskich uczelni federacyjnych

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na obostrzenia epidemiczne w konferencji stacjonarnie może wziąć udział 150 osób. Decydująca jest kolejność zgłoszeń.

Debaty będą transmitowane na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Warunki uczestnictwa:

 1. Każda osoba zainteresowana udziałem stacjonarnym w debatach zobligowana jest do rejestracji uczestnictwa za pomocą formularza
 2. Debaty dla społeczności akademickich odbywają się w godz. 14.00–15.30 w następujących terminach:

Politechnika Gdańska

 • 4.11.2021 r. – Gmach Główny, Dziedziniec im. Daniela Fahrenheita (rejestracja trwa do 4.11.2021 r. godz. 12:00) 

Gdański Uniwersytet Medyczny

 • 18.11.2021 r. – aula prof. Olgierda Narkiewicza, Atheneum Gedanense Novum (rejestracja trwa do 18.11.2021 r. godz. 12:00) 

Uniwersytet Gdański

 • 9.12.2021 r. – sala teatralna w budynku Neofilologii (rejestracja trwa do 9.12.2021 r. godz. 12:00)
 1. Proszę wybrać jeden dogodny termin uczestnictwa w wydarzeniu.
 2. Pytania na spotkania można zadawać za pomocą formularza rejestracyjnego (pole do wypełnienia na końcu formularza).
 3. Ze względu na sytuację pandemiczną, liczba miejsc w formule stacjonarnej jest ograniczona (150 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Pozostajemy do dyspozycji w razie jakichkolwiek wątpliwości i konieczności udzielenia dodatkowych informacji za pośrednictwem strony internetowej.
 5. Potwierdzenie uczestnictwa w debacie z wygenerowanym kodem QR umożliwiającym wejście na spotkanie zostanie wysłane na podany adres e-mail podczas rejestracji.
 6. Wejście na debatę nastąpi po zweryfikowaniu kodu QR.
 7. Link do polityki prywatności.

Wiecha na budowie Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej

Na powstającym na Politechnice Gdańskiej Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services) zawisła wiecha, co oznacza, że wykonano najwyższy punkt konstrukcyjny budynku. Teraz można zintensyfikować prace związane nad elementami w środku inwestycji. Nowoczesne centrum informatyczne Politechniki Gdańskiej ma być gotowe w połowie przyszłego roku, a koszt realizacji – po doliczeniu kosztów zakupu „superkomputera” i wyposażenia budynku – wyniesie ponad 200 mln zł.

Nowa przestrzeń ma być siedzibą Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej PG i informatyczną wizytówką Pomorza – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. – Dzięki CK STOS staniemy się jeszcze bardziej rozpoznawalnym ośrodkiem akademickim w Polsce i Europie. Możliwości Centrum pozwolą naszym naukowcom realizować ambitne projekty badawcze, a studenci otrzymają nowe możliwości dydaktyczne i dostęp do najnowocześniejszych technologii.

CK STOS ma być gotowy do końca czerwca 2022 roku. Prace realizujemy zgodnie z harmonogramem, a trzeba podkreślić, że obiekt charakteryzuje się znacznym stopniem skomplikowania – mówi Małgorzata Winiarek Gajewska, prezes Grupy NDI, generalnego wykonawcy prac. – Wyzwaniem jest zarówno geometria budynku, jak i bogactwo instalacyjne, co wymaga dobrego planowania i koordynacji, a także dużej dyscypliny w organizacji pracy naszych podwykonawców i dostawców. Jesteśmy jednak zadowoleni z przebiegu prac – dodaje.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Prof. Beata Bochentyn (WFTiMS) laureatką Nagród Naukowych POLITYKI 2021

Dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG z Wydziału Fizyki Teoretycznej i Matematyki Stosowanej została laureatką 21 edycji Nagród Naukowych Polityki 2021. W finale konkursu znalazło się piętnaścioro naukowców, wybranych z ponad czterystu zgłoszeń. Nagrody Naukowe POLITYKI to prestiżowe wyróżnienia przyznawane wybitnym naukowcom w pięciu dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i nauki techniczne. 

Prof. Beata Bochentyn, ukończyła studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na specjalności Informatyka Stosowana w 2009 r. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie fizyki, zaś w roku 2020 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie: nauki fizyczne. Obecnie prowadzi badania tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Budzą one duże zainteresowanie środowiska naukowego, gdyż wpisują się w ważny i aktualny nurt badań z zakresu fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej. Badania prof. B. Bochentyn przekładają się na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy w oczyszczalniach ścieków.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.  

Zespół prof. Zbigniewa Krzemińskiego zwycięzcą konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”

Zespół MMB Team z Gdańska, złożony w większości z absolwentów Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Krzemińskiego, wieloletniego pracownika Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, został zwycięzcą konkursu „Wielkie Wyzwanie: Energia”, którego finał odbył się w 16.10.2021 r. na stadionie PGE Narodowy. Zespół wygrał 1 mln zł nagrody za najlepszy prototyp przydomowej elektrowni wiatrowej.

Zawody technologiczne zostały zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Zwycięski MMB Team, w którego skład wchodzą: prof. Zbigniew Krzemiński, Robert Dobieglewski, Sebastian Giziewski, Mateusz Karpiczenko, Bartosz Kołpacki, Krzysztof Kowalewski, Piotr Pancewicz, Jędrzej Pietryka, Mariusz Rutkowski, Janusz Szewczyk i Marcin Szostak zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych i sterowaniem urządzeniami energoelektronicznymi i napędowymi.

Elektrownia wiatrowa stworzona przez drużynę wywodzącą się z Politechniki Gdańskiej jest wyposażona w turbinę o wysokim współczynniku mocy. Każdy stopień przetwarzania energii jest zbudowany w sposób zapewniający dużą sprawność. Zastosowano w niej algorytmy optymalnej regulacji turbiny w stanach ustalonych z uwzględnieniem magazynowania energii. Urządzenie pracuje bez ograniczania mocy przy silnych wiatrach i wykorzystuje maksymalnie energię wiatru dla małych i dużych prędkości.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Sukces gdańskich urbanistów – CRUNCH Time na Biennale Architektury w Wenecji

Międzynarodowy zespół badawczy, w którego skład wchodzą naukowcy z Politechniki Gdańskiej, przedstawił wyniki swoich badań na prestiżowym Biennale Architektury w Wenecji – najważniejszym na świecie wydarzeniu środowiska architektów. Projekt CRUNCH ma na celu prognozowanie możliwości innowacyjnego wykorzystania takich zasobów jak woda, energia czy żywność, aby efektywniej nimi gospodarować w przyszłości.

CRUNCH pokazuje, w jaki sposób Nexus żywność-woda-energia (ang. Food-Water-Energy Nexus, FWE NEXUS) może wzmocnić odporność miast. Wszystkie zaangażowane miasta (Portsmouth, Gdańsk, Miami, Taipei, Eindhoven, Uppsala) biorąc udział w eksperymentalnych laboratoriach – Żywych Laboratoriach (ang. Urban Living Laboratories), testują i analizują rozwiązania w tkance miejskiej przy użyciu różnych scenariuszy.

Jak podkreśla organizator wystawy CRUNCH Time, dr inż. arch. Joanna Bach-Głowińska – kierownik polskiej części projektu CRUNCH z Politechniki Gdańskiej – W projekcie CRUNCH dzięki zaangażowaniu i współpracy środowiska miejskiego, naukowego i biznesowego, udało nam się wypracować szereg innowacyjnych rozwiązań.

Mamy tutaj do czynienia nie tylko z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań teoretycznych, ale przede wszystkim z testowaniem i wdrażaniem ich w kontekście konkretnych przestrzeni miejskich – mówi prof. Piotr Lorens, Architekt Miasta Gdańska, który przyjął zaproszenie na wystawę CRUNCH Time i przewodniczył panelowi ekspertów.

W wernisażu wystawy CRUNCH Time oprócz wyżej wymienionych wzięli udział Prof. Alessandro Melis – lider projektu i kurator pawilonu Włoskiego oraz Mei Hua Yuan z National Taiwan University, Thomas Spiegelhalter z Florida International University, Maryam Ghodsvali z Eindhoven University of Technology, Jacek Łubiński, prof. PG z Politechniki Gdańskiej oraz Vera van Zoest z Uppsala University.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Webinarium programu ESPON 2021–2027

Dn. 27.10.2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się webinarium Programu ESPON 2021–2027.

ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014–2020. Jego zadaniem jest dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, modeli inwestycyjnych, obszarów funkcjonalnych, transportu, zmian demograficznych, dziedzictwa kulturowego, zmian klimatycznych, wykorzystania gruntów i ograniczenia zasobów, infrastruktury, łączności i dostępności, świadczenia usług publicznych, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast itp.

Programie webinarium:

 • wprowadzenie do nowego Programu 2021–2027;
 • doświadczenia polskie w Programie ESPON;
 • Jak projektować zrównoważone miasta? – prezentacja wyników projektu ESPON SUPER.

Udział w webinarium wymaga rejestracji. Więcej informacji znajduje się na stronie ESPON oraz na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów. 

Komercjalizacja i innowacje

Webinar: Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?

Dn. 25.10,2021 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. odbędzie się bezpłatny webinar „Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?”.

W programie m.in.:

 • prelekcja dr. Daniela Kraszewskiego, projektanta produktów, konstruktora, badacza i konsultanta innowacji;
 • rozmowa na temat 99 porażek i 1 sukcesu z prof. Robertem Tylingo (Wydział Chemiczny PG), naukowcem ściśle współpracującym z przemysłem.

Dodatkowe informacje oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej Excento.

Politechnika Otwarta

Nabór na bezpłatne zajęcia w dydaktyczne w ramach Politechniki Wielu Pokoleń

Politechnika Wielu Pokoleń zaprasza na ostatnie w tym roku kalendarzowym zajęcia dydaktyczne. W ofercie znajdują się przedmioty dla dorosłych (ekonomia, architektura krajobrazu, wykłady o rozwoju techniki i dla dzieci (warsztaty twórczego recyclingu i inżynieria materiałowa).

Informacje na temat zapisów można znaleźć na stronie Politechniki Wielu Pokoleń w zakładce „Zapisy na zajęcia”.

Dodatkowo w ofercie znajdują się zajęcia z aqua aerobiku dla pracowników PG. Warunkiem udziału w tych zajęciach jest przedstawienie kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informacje i zapisy wyłącznie drogą mailową pod adresem pwp@pg.edu.pl.

Komunikaty

Open Access Week

Open Access Week to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest budowanie otwartej nauki, pozyskiwanie nowych zwolenników otwartości w nauce oraz edukowanie na temat otwartego dostępu. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „It Matters How We Open Knowledge: Building Structural Equity”, które nawiązuje do niedawno wydanej rekomendacji UNESCO w sprawie otwartej nauki.

W programie Open Access Week na PG m.in.:

 • 26.10.2021, godz. 10.00–11.00, platforma Microsoft Teams – webinarium dla pracowników PG „Publikowanie wyników badań. Jak Biblioteka PG wspiera naukowców?”; prowadzący: Natalia Wysmyk i Piotr Krajewski (Biblioteka PG);
 • 27.10.2021, godz. 10.00–11.30, platforma Microsoft Teams – webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach NCN; prowadzący: Aleksander Mroziński z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG (plan szkolenia).

Rejestracja i zapisy na webinaria nie są wymagane. Stanowiska informacyjne dot. Open Access w Bibliotece PG w Gmachu Głównym oraz we wszystkich filiach na wydziałach. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biblioteki PG.

Serwery z akceleratorami GPU NVidia A100 w CI TASK

Centrum Informatyczne TASK wzbogaciło swoje zasoby obliczeniowe o pulę serwerów z akceleratorami GPU NVidia A100. NVidia Ampere A100 to obecnie najpotężniejsze dostępne na rynku karty graficzne, których moc obliczeniowa wynosi 19,9 TF w obliczeniach zmiennoprzecinkowych podwójnej precyzji. Łącznie do dyspozycji użytkowników Centrum jest 16 akceleratorów ulokowanych na dwóch serwerach, o sumarycznej mocy obliczeniowej 318 TFLOPS.

Procesory graficzne GPU od wielu lat z powodzeniem znajdują zastosowania w obliczeniach naukowych, takich jak:

 • obliczenia numeryczne;
 • uczenie maszynowe ze szczególnym uwzględnieniem deep learning;
 • analiza danych.

Więcej informacji na temat serwerów znajduje się na stronie Centrum. Ci TASK zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z nowych serwerów (po wcześniejszej rejestracji).

Webinarium z Planów Zarządzania Danymi w konkursach NCN

Dn. 27.10.2021 r. w godz. 10.00–11.30 odbędzie się webinarium poświęcone Planom Zarządzania Danymi w konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Szkolenie poprowadzi mgr Aleksander Mroziński z Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG.

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Program szkolenia wraz z linkiem do platformy Teams znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/openscience/szkolenia.

Szkolenia dla pracowników PG w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia online dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA: dostępny termin: 26.10.2021 r.
 • Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes: dostępny termin: 28–29.10.2021 r.
 • Specjalista ds. projektów B+R: dostępny termin 16–18.11.2021;

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat (w wersji papierowej lub cyfrowej), a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

25 października 11.00–13.30
https://tiny.pl/99cw3

Bezpłatny webinar dla pracowników uczelni

Webinar : Od pomysłu do produktu. Jak stworzyć innowacyjny projekt oczekiwany przez przemysł?
26 października 10.00–11.00
http://bityl.pl/ygiMR

Open Access Week – webinarium

Spotkanie dla pracowników PG na platformie Microsoft Teams. Rejestracja i zapisy nie są wymagane.