Nr 214/14 października 2021

Z życia uczelni

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

DEN

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom Politechniki Gdańskiej, kształcącym kolejne pokolenia studentów, życzymy wielu osiągnięć naukowych i dydaktycznych, wszelkiej pomyślności, a także satysfakcji z pracy, szczęścia, nowych pomysłów, dużo energii i zdrowia.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej,

Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego na Politechnice Gdańskiej

oraz Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność na Politechnice Gdańskiej

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG w Forum Panoramy TVP3 Gdańsk

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, gościł w studio Forum Panoramy TVP 3, by porozmawiać o wyzwaniach zdalnego nauczania, współpracy PG z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także nowych kierunkach studiów i centrach badawczo-wdrożeniowych.

Prowadzący program red. Wojciech Suleciński pytał o trudności i sukcesy poprzedniego roku akademickiego oraz cele stojące przed Politechniką Gdańską w najbliższym czasie. Dyskusja dotyczyła też dostosowania kierunków studiów i programów nauczania do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości i oczekiwań pracodawców.

– Naszym podstawowym zadaniem jest nauczenie studentów myśleć i podejmować samodzielne decyzje, by poradzili sobie w każdych warunkach i z każdym tematem i umieli poszerzać swoje kompetencje. (…) Dynamika cyfryzacji różnych procesów jest w tej chwili tak duża, że każdy młody człowiek musi umieć adaptować się do zmieniających warunków i nowych wyzwań – podkreślał rektor.

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej laureatami Konkursu o Nagrodę Siemensa

W XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa naukowcy z Politechniki Gdańskiej otrzymali dwa główne wyróżnienia – nagrodę za projekt badawczy oraz promocyjną za pracę doktorską. Wśród laureatów znaleźli się również absolwenci studiów I stopnia. Zwycięskie projekty, które odpowiadają na potrzeby rynku i gospodarki – poza atrakcyjną nagrodą finansową – uzyskują szansę na wdrożenie i zastosowanie w praktyce w ramach rozwiązań technologicznych firmy Siemens.

Konkurs organizowany przez firmę Siemens wspólnie z Politechniką Warszawską służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Lista laureatów XXVI Konkursu o Nagrodę Siemensa:

 • nagroda promocyjna – dr inż. Piotr Dworakowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę doktorską pt. „Modelowanie i analiza transformatora średniej częstotliwości dla potrzeb przekształtników energoelektronicznych”.

V Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki:

 • nagroda I stopnia – inż. Mateusz Breza i inż. Filip Grabowski z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki za pracę inżynierską pt. „Cyfrowy sterownik polowy przeznaczony do stacji DC”.

Wręczenie nagród odbędzie się w listopadzie podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Absolwentka Wydziału Chemicznego z nagrodą im. prof. Romualda Szczęsnego

Mgr inż. Eryka Mrotek z Wydziału Chemicznego otrzymała nagrodę im prof. Romualda Szczęsnego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej.

Nagroda została przyznana za pracę magisterską pt. „Synteza i charakterystyka nanokompozytów na bazie TiO2 do fotokatalitycznej degradacji farmaceutyków w fazie wodnej”, wykonaną pod opieką dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, prof. PG.

Zanieczyszczenia niepodatne na degradację z zastosowaniem tradycyjnych metod oczyszczania ścieków, takie jak farmaceutyki, stanowią coraz większe zagrożenie środowiskowe w skali globalnej. Pozostałości środków aktywnych farmaceutycznie są emitowane do wód w wyniku ich nadmiernej konsumpcji, nieodpowiedniej utylizacji oraz niedostatecznej skuteczności stosowanych obecnie technik rozkładu zanieczyszczeń organicznych.

Nagrodzona praca magisterska dotyczy badania metod fotokatalitycznego rozkładu pozostałości farmaceutyków w wodzie za pomocą syntezy i charakterystyki wybranych nanokompozytów na bazie dwutlenku tytanu (TiO2).

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Magdalena Gajewska o adaptacji miast do zmian klimatu w radiu TOK FM

W piątym odcinku cyklu „Nauka Praktyczna” na antenie radia TOK FM prof. Magdalena Gajewska w rozmowie z red. Karoliną Głowacką odpowiadała na pytania: Co zrobić ze skutkami zmian klimatycznych, których już uniknąć się nie da? Jak się na nie przygotować? Gdzie można najefektywniej przyrodę naprawić albo przynajmniej jej nie przeszkadzać?

Prof. Magdalena Gajewska z Katedry Technologii Wody i Ścieków Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, koordynator Centrum Eko-Tech PG mówiła o tym, w jaki sposób można zmniejszać antropopresję i adaptować miasta do zmian klimatu. Opowiadała również o narzędziach, za pomocą których można łagodzić i zatrzymywać skutki zmian klimatycznych, m.in. o naturalnych systemach zarządzania retencją wód opadowych, w tym o projektach realizowanych przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, np. międzynarodowym projekcie NOAH, który ma ograniczyć spływy z terenów zurbanizowanych w wyniku tzw. przelewów.

Część audycji poświęcono takim kwestiom jak funkcje zieleni w mieście i tzw. błękitno-zielona infrastruktura uwzględniająca związki zieleni z wodą (podejmowanie działań dążących do zatrzymania wody w mieście na terenach zielonych). Prof. M. Gajewska mówiła o tym, dlaczego nie powinno się sadzić drzew w donicach i o odchodzeniu od monukultur, o tzw. miastach piętnastominutowych i odczarowywaniu wieżowców, a także o naszych codziennych wyborach w kontekście śladu węglowego.

Szkolenia dla wnioskodawców – Narodowe Centrum Nauki

W dn. 12–15.10.2021 odbędzie się szkolenie NCN „Narodowe Centrum Nauki: szkolenie dla wnioskodawców”:

 • 12.10.2021 r.; godz. 10.00–13.00 – panel NZ, rejestracja;
 • 14.10.2021 r.; godz. 10.00–13.00 – panel HS, rejestracja;
 • 15.10.2021 r.; godz. 10.00–13.00 – panel ST, rejestracja.

Program szkolenia:

 1. Konkursy NCN / Konkursy międzynarodowe
 2. Harmonogram konkursów:
 • przygotowanie wniosku,
 • kto może starać się o grant,
 • dokumentacja konkursowa,
 • konstrukcja wniosku,
 • kosztorys,
 • kwestie etyczne i plan zarządzania danymi.
 1. Procedura oceny wniosku
 2. Rozliczanie projektów
 3. Kontakt z pracownikami

Agenda:
10.00–11.00 – prezentacja szkoleniowa, cz. 1
11.00–11.15 – przerwa
11.15–12.20 – prezentacja szkoleniowa, cz. 2
12.20–12.30 – przerwa
12.30–13.00 – sesja pytań i odpowiedzi

Kontakt: Joanna BaumAnita WiśniewskaBeata Toma, Dział Projektów.

Webinarium informacyjne o programie OPUS 22 + LAP/Weave

Dn. 20.10.2021 r. w godz. 12.30–14.30 Narodowe Centrum Nauki zaprasza na webinarium dotyczące konkursu OPUS LAP. Podczas wydarzenia zostaną przybliżone zasady programu Weave oraz omówione zasady składania wniosków. Webinarium będzie prowadzone w języku polskim i jest skierowane do polskich zespołów badawczych chcących przystąpić do konkursu.

Agenda:

 • informacje ogólne o programie Weave;
 • zasady składania wniosków OPUS LAP w konkursie OPUS 22;
 • ocena formalna i merytoryczna wniosków;
 • pytania i odpowiedzi (Q&A).

Przebieg webinarium będzie nagrywany, a nagranie zostanie opublikowane na stronie NCN oraz na platformach YT i FB; ponadto webinarium będzie transmitowane na żywo.

Osoby udział w webinarium wymaga rejestracji. Bliższych informacji udzielają: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma, Dział Projektów.

Konkurs GOSPOSTRATEG

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Siódmy konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Tematyka VII konkursu:

 • Zagadnienie badawcze nr 1: sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej;
 • Zagadnienie badawcze nr 2: kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV); promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.

Informacje organizacyjne:

II edycja programu Actinium Supporting Most Talented Candidates

Program Actinium stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów i doktorantów, w szczególności na kierunkach i dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje organizacyjne:

 • nabór wniosków będzie trwał od 15.10 do 15.11.2021 r.;
 • miesięczne stypendium w programie wynosi 1 000 zł i przyznawane jest na okres 10 miesięcy;
 • środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym; konkurs skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia przyjętych na pierwszy rok studiów na Politechnice Gdańskiej od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres actinium@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

II edycja programu Radon Supporting Most Talented Students

Program Radon stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni.

Informacje organizacyjne:

 • nabór w programie będzie trwał od 15.10 do 15.11.2021 r.;
 • miesięczne stypendium w programie wynosi 1 000 zł i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • wnioski o przyznanie stypendium mogą być składane przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia po ukończeniu pierwszego roku studiów i II stopnia, którzy osiągają wyróżniające wyniki w nauce oraz biorą udział w pracach badawczych prowadzonych na uczelni;
 • wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną na adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich; wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

BiodivERsA+

Narodowe Centrum Nauki (NCN) we współpracy z Europejskim Partnerstwem na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze mające na celu wspieranie ochrony bioróżnorodności w ekosystemach lądowych i morskich.

Publikacja informacji o konkursie oznacza również oficjalny start Programu Biodiversa+. Wydarzenie inauguracyjne zaplanowano na 17–18.11.2021 r., obowiązuje rejestracja.

Do konkursu mogą się zgłaszać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Podmioty stające do konkursu zawierają Porozumienie na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

Projekty badawcze (trwające 3 lata) powinny dotyczyć jednego lub więcej z nw. tematów:

 1. Wiedza do identyfikowania priorytetowych obszarów ochrony, tworzenia skutecznych i odpornych sieci ekologicznych, wzmacniania ochrony gatunkowej i zachowania różnorodności genetycznej.
 2. Korzyści i koszty różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów: synergie i kompromisy
 3. Skuteczne i sprawiedliwe zarządzanie w celu osiągnięcia śmiałych wyników w zakresie ochrony.

Etapy konkursu:

 • 22.11.2021, godz. 15.30 – termin składania propozycji wstępnych;
 • 30.11.2021, godz. 15.00 – termin składania propozycji wstępnych (obowiązkowe);
 • 14.04.2022, godz. 15.00 – ostateczny termin składania pełnych propozycji;
 • 21.04.2022, godz. 16.00 – termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF.

Dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Łukaszewicz, Dział Projektów PG.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 20.10.2021 r. o godz. 12.00 w sali 211 audytorium Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej (budynek nr 40) odbędzie się w trybie hybrydowym obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Wołoszyka pt. Experimental and numerical investigations of ultimate strength of degradated structures”; promotorzy: dr hab. inż. Tomasz Mikulski, prof. PG; prof. Yordan Garbatov.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w Sekretariacie Dziekana WIMiO – e-mail: dziekani.wimio@pg.edu.pl do dn. 15.10.2021 r.; zarejestrowanym uczestnikom zostanie przesłany link do wideokonferencji.

Kształcenie i dydaktyka

Erasmus Days

Z okazji Erasmus Days (14–16.10.2021) Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej we współpracy z Erasmus Student Network Gdańsk przygotował działania w mediach społecznościowych z udziałem studentów z Polski i z zagranicy. Celem wydarzenia jest promocja efektów programu i jego wpływu na rozwój edukacji i szkolnictwa wyższego w krajach UE oraz państwach partnerskich.

W promocji wydarzenia DMWA i ESN Gdańsk wesprą Dział Promocji oraz Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Komunikaty

Rejestracja na zajęcia EUD w semestrze zimowym 2021/2022

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) uruchomił rejestrację na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022, która do 31.10.2021 r. Zajęcia będą prowadzone od listopada 2021 r. do stycznia 2022 r. w czwartki, w godz. 17.00–18.30. Spotkania odbywać się będą w trybie stacjonarnym na Uczelni (Wydział Zarządzania i Ekonomii, ul. Traugutta 79).

Program zajęć EUD w semestrze zimowym 2021/2022:

 1. Zarządzanie czasem – 4.11.2021
 2. Finanse dla sprytnych – 18.11.2021
 3. Dlaczego jedne kraje są biedne, a inne bogate? – 2.12.2021
 4. Marketing: relacje z klientami – 16.12.2021
 5. Człowiek w firmie – czyli kto i jak tu rządzi? – 13.01.2022
 6. Podziwiane firmy świata – 27.01.2022

Równolegle będą się odbywały wykłady dla rodziców studentów EUD:

 1. Aktywność młodych w sieci – 4.11.2021
 2. Zarządzanie emocjami – 18.11.2021
 3. Współczesne problemy ekonomiczne – czy kryzys to koniec czy początek? – 2.12.2021
 4. Koncepcje i zasady kształcenia alternatywnego – 16.12.2021
 5. Sztuka otwartego dialogu, czyli o zdolności asertywnego komunikowania się – 13.01.2022
 6. Jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach – 27.01.2022

Osoby zainteresowane zajęciami proszone są o zapoznanie się z Regulaminem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Szkolenia dla pracowników PG w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju PG”

Trwa rekrutacja na szkolenia online dla pracowników PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • Specjalista ds. projektów B+R (szkolenie online); dostępny termin 16–18.11.2021;
 • Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych (szkolenia online); dostępny termin: 18–19.11.2021;
 • Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting” (szkolenie online); dostępny ostatni termin: 17.11.2021;
 • Podstawy zarządzania projektami (szkolenie stacjonarne); dostępny termin: 17–18.11.2021;
 • Warsztaty zarządzania ryzykiem (szkolenie stacjonarne); dostępne terminy: 25.11.2021 oraz 26.11.2021;
 • Portal Funding&Tenders jako źródło informacji o Horyzoncie Europa (szkolenie online); dostępny termin: 28.10.2021;
 • Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes (szkolenie online), dostępny termin: 28–29.10.2021 r.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat (w wersji papierowej lub cyfrowej), a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

15 października 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-15-10-2021/register

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców ST

Organizator: NCN Plan spotkania: 1. Konkursy NCN / Konkursy międzynarodowe, 2. Harmonogram konkursów, 3. Przygotowanie wniosku, 4. Procedura oceny wniosku, 5. Rozliczanie projektów, 6. Kontakt z pracownikami.
18 października 10.00–12.00
https://www.gov.pl/web/ncbr/spotkanie-informacyjne-dotyczace-i-konkursu-nowe-technologie-w-zakresie-energii

I konkurs Nowe technologie w zakresie energii

Organizator: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, rejestracja uczestników trwa do 15.10.2021, limit miejsc ograniczony.
19 października 11.00–12.30
https://app.evenea.pl/event/in-in-40/

Inkubator Innowacyjności 4.0 – webinarium informacyjne

Zapraszamy pracowników naukowych PG zainteresowanych wdrażaniem wyników badań na rynek na spotkanie w formule online na temat możliwości, które oferuje program Inkubator Innowacyjności 4.0.
20 października 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 października 10.00–11.00
http://bityl.pl/ygiMR

Open Access Week – webinarium

Spotkanie dla pracowników PG na platformie Microsoft Teams. Rejestracja i zapisy nie są wymagane.