Nr 213/7 października 2021

Z życia uczelni

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

Na zdj. od lewej prorektorzy prof. Dariusz Mikielewicz, prof. Sławomir Milewski, rektor prof. Krzysztof Wilde oraz prorektorzy prof. Janusz Nieznański i prof. Marek Dzida
Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska

 

Dn.1.10.2021 r. odbyło uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej inaugurujące rok akademicki 2021/2022.

Rektor w wystąpieniu inauguracyjnym, które poprzedziło odczytanie listu premiera Mateusza Morawieckiego do społeczności akademickiej, podkreślił, że miniony rok akademicki był wyjątkowy nie tylko w związku z niecodziennymi warunkami pracy i nauki spowodowanymi pandemią, ale także ze względu na osiągnięcia Politechniki Gdańskim, w tym m.in. obecność w prestiżowym „rankingu szanghajskim”, skupiającym 1000 najlepszych uczelni na świecie, sukcesie w rankingu Times Higher Education oraz najwyższej pozycji w historii uczelni w rankingu fundacji „Perspektywy”.

Odnosząc się do realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza”, rektor mówił o obecnych i planowanych programach badawczych, działalności centrów naukowych, a także dwóch nowych centrach badawczo-wdrożeniowych PG. Przypomniał także o inwestycjach realizowanych przez uczelnię, w tym budowę Centrum Kompetencji STOS oraz Centrum Ekoinnowacji.

Prof. Krzysztof Wilde mówił także o znaczeniu rozwijania Związku Uczelni Fahrenheita wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim.

Rektor zwrócił się również bezpośrednio do studentów, do których zaapelował o szczepienie się przeciwko Covid-19

Po wystąpieniu rektora, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, w imieniu prezydenta RP, dokonał aktu dekoracji pracowników PG odznaczonych Medalami za Długoletnią Służbę. Wojewoda odczytał także list Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki, przyłączając się do życzeń ministra i życząc studentom i pracownikom PG sukcesów w nowym roku akademickim.

Następnie przyznany został tytuł „Osobowość Politechniki Gdańskiej” dla wyróżnionego naukowca. To szczególne wyróżnienie otrzymał prof. Kazimierz Darowicki „w uznaniu za zasługi dla uczelni w zakresie postępu, rozwoju nauki i technologii, za znamienity i ponadprzeciętny dorobek naukowy w dziedzinie korozji i inżynierii materiałowej, połączony z szeroką działalnością w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych przynoszących wymierne i istotne efekty na polu gospodarczym, a także aktywności dydaktycznej służącej społeczeństwu”.

W kolejnej części uroczystego posiedzenia Senatu PG wysłuchano wystąpień inauguracyjnych dziekanów w formie filmu i odbyła się immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Głos zabrała także Karolina Matuszewska, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej. Następnie Ewa Kiepajło i Krzysztof Dolny wręczyli nagrodę, którą dla najlepszego studenta/studentki Politechniki Gdańskiej przyznaje Politechniczny Klub Biznesu PKB+, działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG. Nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała Marta Marszewska z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Wykład inauguracyjny pt. „Zarządzanie uniwersytetem cyfrowym – między utopią wolności a dystopią władzy” wygłosił prof. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania Jednostkami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektor ds. badań naukowych i internacjonalizacji w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Rektor PG wita studentów i zachęca do szczepienia się

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej, zwrócił się do studentów uczelni, którzy 1.10.2021 r. rozpoczęli nowy rok akademicki.

– Bardzo się cieszę, że nowy rok akademicki rozpoczynamy stacjonarnie. Mam nadzieję, że uda się nam go przeprowadzić w całości na terenie uczelni, a nie w domach, przed ekranami laptopów i tabletów. Pamiętajcie, że możecie nam w tym pomóc. Zwracam się do tych z Was, którzy nie skorzystali jeszcze z możliwości zaszczepienia się. Zróbcie to jak najszybciej, pomagając sobie, Waszym bliskim i nam wszystkim – mówi rektor PG.  

 

70 lat WETI. Rozpoczyna się rok jubileuszowy wydziału

Dn. 5.10.2021 r. Politechnika Gdańska świętowała inaugurację obchodów 70-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, która odbyła się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniami władz uczelni i wydziału, zaproszonych gości i przedstawiciela absolwentów. Następnie zgromadzeni goście wysłuchali koncertu Leszka Możdżera, wybitnego muzyka jazzowego.

Patronaty honorowe nad tym przedsięwzięciem objęli: Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego oraz Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska.

Cały rok akademicki 2021/2022 będzie bogaty w wydarzenia rocznicowe, których zwieńczeniem będzie jubileuszowa sesja zaplanowana na 26.05.2022 r., podczas której odbędzie się m.in. studencki dzień wydziału, spotkanie absolwentów WETI, wydziałowy piknik oraz konkursy dla pracowników i studentów. Powstaną też dzieła sztuki upamiętniające tę rocznicę. Wszystkie informacje będą sukcesywnie uzupełniane na stronie internetowej.

Organizatorzy Jubileuszu zapraszają wszystkich związanych z wydziałem – pracowników, studentów i absolwentów – nie tylko do udziału w wydarzeniach, ale także do aktywnego kształtowania rocznicowego roku.

Nauka

Prof. Kazimierz Darowicki Osobowością Roku 2021 na Politechnice Gdańskiej

Prof. Kazimierz Darowicki. Fot. Krzysztof Krzempek/PG 
 

Badacz i wynalazca, nauczyciel akademicki, profesor nauk technicznych. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską. Kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym PG, koordynator Centrum Technologii Wodorowych PG oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej. Prof. Kazimierz Darowicki to także laureat Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. J. Heweliusza, w 2020 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a teraz również tytułem Osobowości Roku 2021 na Politechnice Gdańskiej.

Barbara Kuklińska: Co najbardziej pomaga naukowcom w odniesieniu sukcesu?

Prof. Kazimierz Darowicki – Naukowiec musi mieć pasję, bo to ona jest głównym napędem do działania, do ciągłych poszukiwań. Praca naukowca jest rodzajem powołania, gdzie ważne jest, by pracować więcej niż tylko oczekiwane minimum. Trzeba patrzeć szerzej, podtrzymywać w sobie ciekawość i zawsze wymagać od siebie samego. Ważne jest też ukształtowanie człowieka w rodzinie i na wczesnych etapach edukacji, bo pewne cechy wynosi się z domu i szkoły – odpowiedzialność, poczucie obowiązku, konsekwencję. Moi rodzice głęboko zakorzenili we mnie przekonanie, że to nauka jest szansą na osiągnięcie sukcesu i że bez wiedzy nie ma kreatywności. Najpierw trzeba przyswoić wiedzę, żeby potem można było użyć wyobraźni. Miałem też szczęście spotkać na swojej drodze świetnych profesorów, od których mogłem bardzo wiele się nauczyć, korzystać z ich dorobku. Były to wybitne osobowości, teraz takich jest już coraz mniej.

B.K.: Całe swoje życie związał Pan z Gdańskiem i Politechniką Gdańską.

Prof. Kazimierz Darowicki –  Gdańsk jest miastem, które bardzo lubię i które jest dla mnie bardzo ważne. Dobrze znam jego historię i od początku się z nim identyfikuję – od szkoły podstawowej, przez średnią i studia, a następnie przez ponad 40 lat pracy zawodowej.

B.K.: Ważną częścią Pana pracy na uczelni jest praca dydaktyczna. To z Pana inicjatywy postały dwa kierunki studiów. Stworzył Pan również program Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na PG.

Prof. Kazimierz Darowicki – Pracę naukowca na uczelni obraca się na trzech płaszczyznach – twórczej, stosowanej i dydaktycznej. Prowadzę swoje badania po to, żeby rozwijać obszar naukowych zainteresowań i wiedzieć, co się dzieje na świecie w tej tematyce. Przekłada się to również na dydaktykę i możliwość przekazywania studentom najnowszej wiedzy z danej dziedziny.

B.K.:  Otrzymał Pan również nagrodę „Primum cooperatio”, przyznawaną przez Pracodawców Pomorza osobom reprezentującym pomorskie środowisko naukowe, z uzasadnieniem: „w uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych połączonych z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce”.

Prof. Kazimierz Darowicki –  Współpraca z biznesem to jeden z filarów badań naukowych. Matką wynalazku jest potrzeba, bo po co tworzyć coś, co nie będzie następnie użyteczne, lub nie przełoży się na nowe, powszechnie stosowane rozwiązania? A taka potrzeba kształtuje się, jeśli wiemy, co w naszej dziedzinie dzieje się w kraju i na świecie, jaki jest jej poziom rozwoju. Możemy wówczas skonfrontować nasze wyobrażenia z rzeczywistością i poznać oczekiwania biznesu.

W moim obszarze zainteresowań badawczo-wdrożeniowych znajdują się elektrochemia procesów niestacjonarnych i nieliniowych. Procesy te są dość kłopotliwe w analizie. Używamy do ich analizy dynamicznej wersji elektrochemicznej spektroskopii impedancyjne. Jesteśmy z tej metody znani na świecie. To z kolei otwiera wiele pól do współpracy. Drugim wiodącym tematem badawczym jest dla mnie korozja. Obsługujemy największe koncerny w Polsce i stanowimy dla nich zaplecze laboratoryjne w tym obszarze. Przykładem efektywnej współpracy są również doktoraty wdrożeniowe. Obecnie w mojej katedrze prowadzonych jest 16 doktoratów wdrożeniowych osób z największych firm na polskim rynku.

B.K.:  Jest Pan także koordynatorem nowopowstałego Centrum Technologii Wodorowych na Politechnice Gdańskiej.

Prof. Kazimierz Darowicki – To naturalna konsekwencja mojej działalności badawczej i tutaj również kluczowa jest współpraca z biznesem, firmami inwestującymi w technologię wodorową. W Polsce długo badania dotyczące technologii wodorowych były tylko na poziomie laboratoryjnym. My badamy już komercyjne produkty, które bez kooperacji z biznesem nie byłby dla naukowców dostępne.

Uważam, że uczelnia jest jednym z elementów środowiska gospodarczego. Jeżeli nie zadbamy o kontakty z dużymi firmami, nie skorzystamy z ich zasobów, laboratoriów, najnowocześniejszego sprzętu, nasze badania nie będą ani innowacyjne, ani konkurencyjne, a poziom kształcenia będzie się obniżał. Gospodarka i nauka to naczynia połączone. Nie można zbudować silnej nauki na gruncie słabej gospodarki i odwrotnie.

B.K.: Które osiągnięcia naukowe przyniosły Panu największą satysfakcję?

Prof. Kazimierz Darowicki – Na pewno jest to dynamiczna spektroskopia impedancyjna. Poza tym dynamiczne impedancyjne pomiary ogniw paliwowych, czego nie robi do tej pory nikt na świecie. Z działań praktycznych wymienię chociażby bezobsługowy system monitorowania korozji instalacji krakingu katalitycznego, pozwalający określać zagrożenie korozją wodorową i jednocześnie korozją ogólną. Wystarczy telefon komórkowy, by móc sprawdzić, co dzieje się w instalacji, czy nie zachodzą tam jakieś niepokojące procesy. Innymi osiągnięciami są systemy monitorowania instalacji wody użytkowej Gdańska i Krakowa. Opracowane przez nas bezprzewodowe systemy alarmują nie tylko o postępach procesów korozyjnych, ale dostarczają informacji o zmianach temperatury, ciśnienia czy pH.

Ochrona elektrochemiczna wież wydobywczych to kolejne ważne rozwiązanie z dużym wkładem badawczym naszych naukowców, w tym moim. Poza tym, działania w Marynarce Wojennej, ochrona elektrochemiczna jednostek czy ochrona pochylni Kanału Elbląskiego. Obecnie pracujemy m.in. nad ochroną przed korozją obiektów i instalacji wzbogacania rudy miedzi. Dużą satysfakcję sprawia mi uznanie w oczach środowiska naukowego. Za dokonania w obszarze badań stosowanych uhonorowany zostałem medalem im. Ignacego Mościckiego. Natomiast za dokonania w zakresie badań podstawowych uhonorowany zostałem medalem im. Jana Zawidzkiego.

B.K.:  W sumie ponad 450 prac, 250 artykułów naukowych. Jest jeszcze miejsce na kolejne wyzwania naukowe?

Prof. Kazimierz Darowicki – Chciałbym, żeby moja katedra nadal się rozwijała i była dobrze prowadzona, a także, żeby nasza pozycja badawcza i ekspercka została utrzymana w Polsce i na świecie. Życzę sobie, żeby chciały się u nas kształcić kolejne ambitne i młode osoby. Zależy mi też, żeby nasza oferta badawcza zdobywała nowe rynki zagraniczne.

B.K.: A czy w tym natłoku pracy: badań, zajęć, całego szeregu różnych obowiązków, znajduje Pan czas na przyjemności niezwiązane z nauką?

Prof. Kazimierz Darowicki – Oczywiście. Wolny czas poświęcam na historię i turystykę. Lubię podróżować, zwiedzać, poznawać nowe miasta, jak również przyrodę. Polskę zwiedziłem już bardzo dokładnie, miałem też okazję podróżować po Białorusi, skąd pochodzi moja rodzina. Wilno z kolei znam tak samo dobrze jak Gdańsk, często tam bywam. Poza podróżami, dalszymi i bliższymi, zawsze mam też czas dla mojego wspaniałego psa – wyżła węgierskiego. To wyjątkowa rasa, niezwykle mądra i kochająca ludzi, a do tego wymagająca od właściciela dobrej kondycji. Dlatego spacery uprawiam zawsze i w każdą pogodę.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi konkursami Narodowego Centrum Nauki, m.in. PRELUDIUM BIS 3, SONATA 17, POLONEZ BIS 1, Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi (PZD), które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Wszelkie pytania oraz gotowe plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl (w przypadku PZD do konkursów kończących się 15.12.2021 r. najpóźniej do 6.12.2021 r.).

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG znajdują się informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbyły się w ubiegłych miesiącach.

Pomorskie webinarium programu URBACT 2021–2027

Dnia 20.10.2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się Pomorskie webinarium programu URBACT 2021–2027.  

Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2021–2027 mającym na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast.

URBACT jest adresowany dla miast każdej wielkości. Pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów z jakimi mierzą się regiony i miasta. Zapewnia wymianę dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej w Europie.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z budżetem w wysokości 79,679 mln EUR. W nowej perspektywie 2021–2027 URBACT IV będzie w skoordynowany sposób uzupełniać działania realizowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 2021/1058.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronach: https://urbact.eu/ oraz https://urbact.eu/urbact-polska. Osoba do kontaktu: Magdalena Drywa, Dział Projektów.

Szkolenia dla pracowników i doktorantów PG

Trwa rekrutacja na szkolenia online dla pracowników i doktorantów PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 15.10.2021 – Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA (szkolenie online);
 • 25–26.10.2021 – Formalnoprawne aspekty współpracy nauka-biznes (szkolenie online);
 • 25–26.10.2021 lub 18–19.11.2021 – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych (szkolenia online);
 • 28.10.2021 – Portal Funding&Tenders jako źródło informacji o Horyzoncie Europa (szkolenie online);
 • 28–29.10.2021 lub 17–18.11.2021 – Podstawy zarządzania projektami (szkolenie stacjonarne);
 • 16–18.11.2021 – Specjalista ds. projektów B+R (szkolenie online);
 • 17.11.2021 – Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting” (szkolenie online); dostępny ostatni termin.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat (w wersji papierowej lub cyfrowej), a w przypadku szkoleń z obsługi oprogramowania uczestnicy otrzymają także licencję na dane oprogramowanie. Programy szkoleń można znaleźć na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenia online Elsevier

Elsevier, jeden z największych wydawców oraz dostawca narzędzi Scopus i SciVal zaprasza na cykl szkoleń, który odbędą się w październiku i listopadzie br. Będzie to seria webinariów dotyczących e-zasobów, narzędzi oraz usług wspierających komunikację naukową. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Lista szkoleń, które odbędą się w październiku:

 • Efektywne wyszukiwanie literatury w ScienceDirect – 12.10.2021, godz. 11.30;
 • Przyśpiesz swoje badania dzięki pięciu kluczowym funkcjom bazy ScienceDirect – 14.10.2021, godz. 15.00;
 • ScienceDirect – wszystko o czasopismach – 21.10.2021, godz. 15.00;
 • ScienceDirect – wszystko o książkach – 28.10.2021, godz. 15.00.

Szczegółowe opisy szkoleń znajdują się na stronie Biblioteki PG. Pełna oferta wraz z linkiem rejestracyjnym znajduje się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/webinaria-elsevier/

Odeszli od nas

Zmarła Lara Kalenik

Dn. 30.09.2021 r. zmarła Lara Kalenik, starszy wykładowca w Centrum Języków Obcych. Od 1994 r. pracowała na stanowisku nauczyciela języka angielskiego. Zajmowała się również tłumaczeniami. Jej piękny głos został uwieczniony na ścieżkach dźwiękowych wielu skryptów i materiałów dydaktycznych do nauki języka angielskiego.

Kalendarium

8 października 09.30–14.30

Konferencja „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”

WZiE PG, Flex oraz Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia zapraszają na I edycję konferencji „Biznes i uczelnia w dążeniu do jakości”.
12 października 10.00–13.00
https://ncn.clickmeeting.com/narodowe-centrum-nauki-szkolenie-dla-wnioskodawcow-12-10-2021/register

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców

Organizator: Narodowe Centrum Nauki Plan spotkania: konkursy NCN / konkursy międzynarodowe, harmonogram konkursów, przygotowanie wniosku, procedura oceny, rozliczanie projektów.
14 października–15 października
https://infoshare.pl/conference/

FarU na konferencji Infoshare w Gdańsku

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) zaprezentuje osiągnięcia i możliwości wybranych kół naukowych z uczelni zrzeszonych (GUMed, PG i UG) podczas konferencji technologicznej Infoshare w Gdańsku.
20 października 13.15–15.15

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej