Nr 21/5 stycznia 2017

Z życia uczelni

Rektor PG w gronie bohaterów roku 2016

To był ich rok – zestawienie dwunastu postaci z Trójmiasta, które były bohaterami ostatniego roku w różnych dziedzinach życia, przygotowali dziennikarze lokalnej redakcji „Gazety Wyborczej”. Wśród wyróżnionych znalazł się prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

W uzasadnieniu wyboru prof. Namieśnika redakcja przypomniała, że wiosną 2016 roku wygrał wybory na rektora Politechniki Gdańskiej. Wskazano także, że rektor konsekwentnie realizuje swój program wyborczy, w którym położył nacisk m.in. na większe umiędzynarodowienie uczelni. Zaakcentowano również, że prof. Jacek Namieśnik stanowczo zareagował na akt agresji, jaki dotknął studenta PG pochodzącego z Indii.

W gronie osób wyróżnionych znalazł się również dr Zbigniew Canowiecki, przewodniczący Konwentu PG oraz Ryszard Trykosko, prezes Stowarzyszenia Absolwentów PG.

Studenci PG stypendystami Prezydenta Miasta Gdańska

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska otrzymują studenci, którzy nie tylko mogą się pochwalić świetnymi wynikami w nauce, ale też aktywnie działają na rzecz miasta. W gronie laureatów znalazło się troje studentów PG:
• Joanna Machulska (WA),
• Jędrzej Morza (WFTiMS),
• Bartosz Trawiński (WFTiMS).
Stypendium naukowe jest przyznawane studentom, którzy w swoim dorobku posiadają prace i osiągnięcia tematycznie związane z Gdańskiem, jak również zaliczyli w terminie co najmniej drugi rok studiów stacjonarnych, a ich średnia ocen wynosi przynajmniej 4,9.

Nowa dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej

Konkurs na dyrektora Biblioteki Politechniki Gdańskiej został rozstrzygnięty. Komisja konkursowa zarekomendowała na to stanowisko dr Annę Wałek.

Kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu 7.12.2016 r. Serdecznie gratulujemy pani dyrektor, która obejmie nowe obowiązki od 16.01.2017 r. Dr Anna Wałek jest dyplomowanym bibliotekarzem i doktorem nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii.

Recital fortepianowy Katarzyny Popowej-Zydroń

Artystka jest przewodniczącą jury XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Jej uczeń Rafał Blechacz zdobył I nagrodę w tym konkursie z 2005 r.
Utwory Fryderyka Chopina i Franza Schuberta w wykonaniu Katarzyny Popowej-Zydroń zabrzmią w Auli Politechniki Gdańskiej w środę, 11 stycznia 2017 r. Pianistka zagra recital fortepianowy w ramach Politechniki Otwartej.
Koncert rozpocznie się o godzinie 18.00. Bilety w cenie 30 zł dostępne będą w holu Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej 9 i 10 stycznia oraz na dwie godziny przed występem. Można je rezerwować najpóźniej do 5 stycznia, wysyłając wiadomość na adres gdansk@chopin.pl lub dzwoniąc pod numer 508 538 483 w godzinach 11.00–16.00.

Student PG w komisji przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Łukasz Rusajczyk, student Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, został powołany do Komisji Dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rozpatruje ona odwołania stron od orzeczeń uczelnianej komisji dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich. Ponadto, zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli akademickich (Dz.U. Nr 58 poz. 391), także zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego na posiedzeniu niejawnym, w składzie określonym w art. 142 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Student PG członkiem Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych

Fabian Purwin, student Wydziału Chemicznego, został wybrany członkiem Komisji Rewizyjnej Forum Uczelni Technicznych, reprezentującego blisko 350 000 studentów 28 uczelni technicznych. Będzie to 7. rok z rzędu, gdzie we Władzach Statutowych tej Komisji Branżowej znajdzie się student z naszej uczelni. Forum Uczelni Technicznych jest organizacją studencką przygotowaną do reprezentowania środowiska studentów uczelni technicznych w Polsce. Jej nadrzędnym zadaniem jest obrona praw studenta w oparciu o ugruntowaną wiedzę wykorzystywaną w partnerskich i merytorycznych kontaktach z uczelniami, Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwem NiSW.

Nauka

Konkurs stypendialny dla doktorantów fundacji Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Found

W imieniu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation informujemy o uruchomieniu kolejnej edycji konkursu stypendialnego dla polskich doktorantów – akcja „Konkurs 2017”. Corocznie dwóch polskich doktorantów otrzymuje bezzwrotną subwencję w wysokości 4 000 CAD. W ostatnich 16 latach fundacja wynagrodziła 34 polskich doktorantów, przyznając im łącznie 114 000 CAD. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w Aktualnościach.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają o terminach publicznych obron rozpraw doktorskich:
• mgr inż. Tadeusz Miruszewski, „Zbadanie właściwości strukturalnych i elektrycznych niestechiometrycznych, domieszkowanych związków typu Srx(Ti,Fe)O3-δ"; promotor – prof. dr hab. inż. Bogusław Kusz; termin obrony – 5.01.2017 r., godz. 13.00, sala 3/11 Centrum Nanotechnologii A;
• mgr inż. Marta Prześniak-Welenc, „Struktury nanokrystaliczne w układzie V-O wytwarzanie i właściwości"; promotor – dr hab. inż. Barbara Kościelska, prof. nadzw. PG; termin obrony – 13.01.2017 r., godz. 10.00, sala 2/07 Centrum Nanotechnologii A;
• mgr inż. Natalia Wójcik, „Struktura oraz właściwości elektryczne materiałów szklistych zawierających granule ferroelektryka Bi2VO5,5"; promotor pracy – dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. nadzw. PG; termin obrony – 17.01.2017 r., godz. 9.30, sala 2/07 Centrum Nanotechnologii A.

Innowacje

Komercjalizacja wynalazku z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

W grudniu 2016 r. podpisana została umowa licencyjna regulująca prawne i finansowe aspekty korzystania z własności intelektualnej dotyczącej wypracowanej na Politechnice Gdańskiej koncepcji hybrydowego układu napędowego. Wynalazek został opracowany przez zespół badawczy z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa pod kierunkiem dr. hab. inż. Wojciecha Litwina i zgłoszony do ochrony w polskim i europejskim urzędzie patentowym.
Licencjobiorcą jest gdańska firma Marine Works, wyspecjalizowana w projektowaniu, dostawie i montażu układów napędowych dla jednostek pływających. Firma współpracuje ze stoczniami, producentami jachtów, serwisami oraz armatorami. Politechnika Gdańska i Marine Works będą prowadzić dalsze prace nad usprawnieniem i wdrożeniem wynalazku.

Komunikaty

Zapraszamy na Bal Politechniki Gdańskiej

Zabytkowe wnętrza Gmachu Głównego PG po raz kolejny staną się scenerią tradycyjnego, dorocznego Balu Politechniki Gdańskiej, który odbędzie się w sobotę, 25.02.2017 r. o godz. 20.00. Tradycją balu jest jego otwarta formuła, obejmująca pracowników i absolwentów uczelni oraz ich przyjaciół.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Bal zostanie zorganizowany pod patronatem rektora PG, prof. Jacka Namieśnika.
Cena zaproszenia wynosi 170 zł za osobę. Rezerwacji należy dokonywać do 27.01.2017 r., ostateczny termin wpłat upływa 6.02.2017 r. Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl.

Weź udział w Fusion 360 Designathon!

Autoryzowany Akademicki Partner Autodesk (ACSA PG) wspólnie z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość zapraszają na dwudniowe szkolenie Fusion 360, które odbędzie się w dniach 20–21.01.2017 r. w sali nr 1 Centrum Nanotechnologii B.

W szkoleniu wezmą udział studenci z całej Europy, którzy w 3–5 osobowych zespołach zaprojektują produkty z wykorzystaniem oprogramowania 3D CAD i CAM Fusion 360 oraz skorzystają z doradztwa ekspertów branżowych. Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie otrzymają Międzynarodowy Certyfikat Autodesk. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie zgłoszenia na stronie http://cnm.pg.edu.pl/fusion-360.

Kalendarium

9 stycznia–10 lutego

Wystawa malarstwa ŚWIAT JEST PIĘKNY – autor Tomasz Groma

termin: 9 stycznia 2017 – 10 lutego 2017; miejsce: hol przed Biblioteką, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, parter
18 stycznia 13.15–16.00

Senat Politechniki Gdańskiej

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej 2017-01-18 (śr.); miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
12 stycznia 10.00–15.00

International Career Day

Biuro Karier i stowarzyszenie ISA zapraszają na Targi Pracy – International Career Day na Dziedzińcu Fahrenheita. Więcej informacji na stronie http://pg.edu.pl/biuro-karier/-/international-career-day-on-12-01-2017