Nr 207/1 lipca 207

Z życia uczelni

Rozstrzygnięto konkurs studencki na rewitalizację Gmachu B Politechniki Gdańskiej

Zespoły złożone ze studentów Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG przygotowały koncepcje rewitalizacji Gmachu B Politechniki Gdańskiej oraz otoczenia. Poziom prac był bardzo wysoki, stąd sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu dwóch głównych nagród.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2020

Senat uczelni zatwierdził „Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2020”, które zaprezentował na posiedzeniu prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.
Najważniejsze inicjatywy i wydarzenia na Politechnice Gdańskiej w minionym roku:
 • powołanie Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita;
 • utworzenie nowego Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa;
 • nowa strategia rozwoju uczelni;
 • powołanie Konwentu Gospodarczego przy PG;
 • wyzwania w zakresie dydaktycznym wynikające z sytuacji epidemicznej.

Sprawozdanie zawiera informacje nt. działalności badawczo-dydaktycznej uczelni ujęte w siedmiu rozdziałach: Kształcenie, Nauka, Współpraca z otoczeniem i innowacje, Internacjonalizacja, Jakość, Zarządzanie, Informatyzacja.  

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Nabór do Szkoły Doktorskiej na PG

Przypominamy, że trwa nabór do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych i Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Szkoła oferuje bezpłatne kształcenie w języku angielskim w 12 dyscyplinach. Każdy doktorant otrzyma stypendium doktoranckie, ponadto ma możliwość udziału w wielu projektach oraz skorzystania z dodatkowej oferty stypendialnej z projektów IDUB – Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza oraz STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich.

Na kandydatów czeka łącznie 100 miejsc. Udział w rekrutacji wymaga wniesienia opłaty w wys. 150 zł. Kandydat przed rejestracją w systemie musi znaleźć potencjalnego promotora w dyscyplinie, w której zamierza się doktoryzować.

Najważniejsze terminy:

Uwaga! Rozmowy dla dyscyplin ekonomia i finanse (EiF) oraz nauki o zarządzaniu i jakości (ZiJ) odbędą się wyjątkowo 6.09.2021.

Dodatkowe informacje:

Konkurs Erasmus+ w obszarze Partnerstwa na rzecz innowacji

Celem projektu jest budowa partnerstwa (min. osiem krajów UE) działającego na rzecz kształcenia, które zaprojektuje nowe modułowe programy kształcenia i szkolenia zawodowego, w standardzie wyznaczonym przez EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) z uwzględniłem umiejętności STEAM (science, technology, engineering, arts and math). Partnerstwo opracuje wspólną metodologię przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności: ewaluacja popytu i podaży umiejętności.

Projekt rozwiązywać powinien wyzwania związane z zapotrzebowaniem na  umiejętności pracowników w jednym z 14 ekosystemów przemysłowych, wskazanych na stronie 255 w Przewodniku po programie.

Kształcenie i dydaktyka

PG otworzy nowy kierunek studiów razem z Uniwersytetem Morskim w Gdyni

Dn. 25.06.2021 r. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni zawarły porozumienie dotyczące utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia: Morska Energetyka Wiatrowa. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Na zdjęciu prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego.

Fot. mat. Uniwersytet Morski

Raport z badania losów zawodowych absolwentów PG (rocznik 2017 i 2018)

Z inicjatywy Zespołu ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej został opublikowany „Raport z badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej (rocznik 2017 i 2018)” opracowany przez dr. Pawła Ziemiańskiego, dr. Michała Tomczaka, Jakuba Golika, dr Martę Szelugę-Romańską.

Kariery zawodowe absolwentów PG monitoruje Biuro Karier.

Już od wielu lat absolwenci PG nie mają większych trudności ze znalezieniem zatrudnienia. Absolwenci uczelni pracują najczęściej zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów, na stanowiskach specjalistycznych, w dużych przedsiębiorstwach.

Konkurs Santander Universidades dla studentów PG rozstrzygnięty

Dn. 14.05.2021 r. rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę Santander Universidades dla studentów Politechniki Gdańskiej. Nasza uczelnia wraz z Santander Bank Polska postanowiły wyróżnić studentów za osiągnięcia w dziedzinach naukowej, sportowej i społecznej.

Do konkursu napłynęło ponad 250 zgłoszeń ze wszystkich wydziałów. Powołana przez rektora Kapituła Konkursowa w składzie:

 • dr Barbara Wikieł, prof. PG – przewodnicząca,
 • Jakub Brzoska – reprezentant Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej,
 • Justyna Jodłowska – Dział Spraw Studenckich

wyłoniła 25 laureatów, którzy otrzymali nagrodę w wysokości 2000 zł:

 1. Agata Biernacik – Wydział Architektury (gospodarka przestrzenna)
 2. Bartłomiej Borzyszkowski – WETI (automatyka, cybernetyka i robotyka)
 3. Michał Brancewicz – WEiA (automatyka i robotyka)
 4. Anna Branicka – WILiŚ (inżynieria środowiska)
 5. Mateusz Breza – WEiA (elektrotechnika)
 6. Natalia Dynderz – WIMiO (inżynieria materiałowa)
 7. Tomasz Groth – WIMiO (oceanotechnika)
 8. Sara Kamrowska – WFTiMS (nanotechnologia)
 9. Jan Kaniecki – WETI (elektronika i telekomunikacja)
 10. Barbara Klaudel – WETI (automatyka i robotyka)
 11. Zuzanna Klawikowska – WEiA (automatyka, robotyka i systemy sterowania)
 12. Katarzyna Klimsiak – Wydział Chemiczny (technologia chemiczna)
 13. Magdalena Knak – WILiŚ (budownictwo)
 14. Szymon Krawczuk – WETI (inżynieria biomedyczna)
 15. Szymon Królak – WFTiMS (nanotechnologia)
 16. Marcin Kulesza – Wydział Architektury (architektura)
 17. Michał Laskowski – WETI (inżynieria danych)
 18. Michał Olewniczak – Wydział Chemiczny (chemia)
 19. Dorota Ostrowska – WEiA (energetyka)
 20. Adrian Pluto-Prondziński – WIMiO (mechanika i budowa maszyn)
 21. Dawid Ptach – WFTiMS (matematyka)
 22. Oskar Ronda – Wydział Chemiczny (zielone technologie)
 23. Izabela Satrjan – WIMiO (oceanotechnika)
 24. Damian Strojek – WETI (informatyka)
 25. Stanisław Wawak – WIMiO (oceanotechnika)

Sport

Koszykówka 3x3. Udany debiut drużyny Fahrenheit Universities na międzynarodowym turnieju

Drużyna Fahrenheit Universities 3×3 (FarU) w składzie: Mateusz Bierwagen, Mateusz Kostrzewski, Wojciech Fraś oraz Krzysztof Jakóbczyk zajęła II miejsce w turnieju Alexela 3×3 Tallinn Open Quest Tour 2021 rozgrywanego w estońskim Viimsi. Turniej, który rozegrano 19.06.2021 r., odbył się w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Estonii.

Z kolei w turnieju 3×3 Gdynia, który odbył się 20.06.2021 r. dwa zespoły Fahrenheit Universities 3×3 zakończyły rywalizację na podium (kategoria OPEN):

 • I miejsce – drużyna w składzie: Bartek Jankowski, Mariusz Konopatzki, Daniel Gołębiowski i Adrian Bogucki;
 • III miejsce – drużyna w składzie: Arkadiusz Kobus, Wojciech Pisarczyk, Michał Wojtyński i Tomasz Rudko.

Drużyna reprezentująca Związek Uczelni Farhrenheita Fahrenheit Universities 3×3 została stworzona z myślą o najważniejszych turniejach koszykówki 3×3 w Polsce i za granicą. Jej skład tworzą zawodnicy z doświadczeniem na ekstraklasowych i pierwszoligowych boiskach, a także zawodnicy studenci uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita. Działalność zespołu można śledzić na Facebooku.

Trenerami drużyny są związani z Politechniką Gdańską trenerzy reprezentacji Polski Seniorów i U23: Piotr Renkiel i Kazimierz Rozwadowski (zastępca dyrektora Centrum Sportu Akademickiego, trener sekcji koszykówki PG).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Komunikaty

49. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2021

Przegląd Piosenki BAZUNA odbędzie się w dn. 1–4.07.2021 r., po raz drugi z rzędu w wariancie online. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Prezydent Miasta Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz i rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Krzysztof Wilde.

Przegląd rozpocznie się we czwartek 1.07 o godz. 17.00, transmisja dostępna będzie w mediach:

W ramach prac na Przeglądem BAZUNA 2021 powstał klip „Politechnika Gdańska – genius loci”, w którym wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Krzempka oraz archiwalne, oprawa muzyczna pochodzi z archiwum Przeglądu. Premierę filmu zaplanowano na piątek (2.07) ok. godz. 16.15, po szczególnej części programu – powitaniu rektorskim. Po premierze klip będzie dostępny na kanale Całoroczna Bazuna na YouTube (playlista: Bazuna – nasz świat).

Szkolenia dla kadry akademickiej PG – Program Ramowy UE HORYZONT EUROPA

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry akademickiej PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 8.07.2021 – Wprowadzenie do Programu Ramowego UE HORYZONT EUROPA;
 • 9.07.2021 – Jak przygotować się do złożenia wniosku na prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA;
 • 12.07.2021 – Możliwości aplikowania o granty badawcze dla indywidualnych naukowców – Akcje Marii Skłodowskiej Curie w Programie Ramowym UE HORYZONT EUROPA:

– granty na przyjęcie naukowca z zagranicy,
– granty na wyjazd naukowca do jednostki zagranicznej.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej, czas trwania szkolenia wynosi około 3h.

Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenia dla pracowników PG

Trwa rekrutacja na szkolenia dla kadry PG realizowane w ramach projektu POWR 3.5. „Zintegrowany Program Rozwoju PG”:

 • 21–22.07.2021 – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • 26–27.07.2021 – Formalnoprawne aspekty współpracy nauka–biznes;
 • 2–4.08.2021 – Zarządzanie ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R® – poziom Foundation
 • 4.08.2021 – Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań online „ClickMeeting

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzyma imienny certyfikat. Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38. 

Kalendarium

1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.
1 lipca–4 lipca
https://www.youtube.com/channel/UC1TQ4QJTx_XV7HUbVZyFRXA

Przegląd Piosenki BAZUNA

49. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej BAZUNA 2021 po raz drugi w wersji online
7 lipca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej