Nr 203/2 czerwca 2021

Nauka

Na Politechnice Gdańskiej powstały dwa nowe centra badawcze

Politechnika Gdańska, w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, powołała dwa ogólnouczelniane, interdyscyplinarne centra badawcze: Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej oraz Centrum Technologii Wodorowych. Zadaniem obu centrów jest koordynacja prac badawczych, projektowych i eksperckich na rzecz budowy morskich farm wiatrowych oraz nowoczesnych technologii wodorowych w energetyce. 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej w Aktualnościach.

 

Projekty naukowców PG z dofinansowaniem NCN

Sześcioro naukowców z Politechniki Gdańskiej otrzymało dofinansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki. Przyznane środki finansowe dla PG to w sumie ponad 7,24 mln zł.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

 • „Rozszczepialne koniugaty nanonośnik molekularny: antymetabolit o działaniu przeciwdrobnoustrojowym”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski (WCh), kwota projektu: 1 378 400 zł (OPUS);
 • „Enzymy szlaku biosyntezy L-metioniny jako nowe cele molekularne dla chemoterapii przeciwgrzybowej”, kierownik projektu: dr hab. inż. Iwona Gabriel, prof. PG (WCh), projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (lider – PG), kwota projektu: 1 677 700 zł, w tym kwota dla PG: 1 544 500  zł (OPUS);
 • „Propolis oraz polifenole pozyskiwane z tego produktu jako potencjalne środki przeciwgrzybicze”, kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Szweda, prof. PG (WCh), projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider – PG), kwota projektu: 1 997 600 zł, w tym kwota dla PG: 1 861 200 zł (OPUS);
 • „Wpływ mimetyków UPF1 ATP na zmutowany immunopeptydom”, kierownik projektu: prof. Theodore Hupp (UG), projekt realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Gdańskim (lider), na PG projekt realizuje dr hab. Sławomir Makowiec, prof. PG (WCh), kwota projektu: 3 098 035 zł, kwota dla PG: 1 433 680 zł (OPUS);
 • „Nowe układy pasywne wysokiej częstotliwości o niestandardowym kształcie wykorzystujące techniki deformacji geometrii brył 3D techniką FFD”, kierownik projektu: dr hab. inż. Adam Lamęcki, prof. PG (WETI), kwota projektu: 540 920 zł (PRELUDIUM BIS);
 • „Bezczujnikowe zasilanie bezprzewodowe z samoczynną aktywacją pojemności pomocniczych w warunkach dynamicznych zmian położenia zasilanego obiektu”, kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki (WEiA), kwota projektu: 541 600 zł (PRELUDIUM BIS).

Na listach rankingowych kolejnych edycji konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM BIS znalazło się łącznie 638 projektów o łącznej wartości niemal 668 mln zł. Listy rankingowe i więcej informacji można znaleźć na stronie NCN.

Komercjalizacja i innowacje

Trzech rektorów o rozwoju innowacyjności. Webinarium dla naukowców GUMedu, PG i UG

Spółka celowa Politechniki Gdańskiej Excento zaprasza naukowców, którzy chcieliby nawiązać współpracę z biznesem na bezpłatne webinarium, które odbędzie się 9.06.2021 r. o godz. 11.00. Webinarium poświęcone będzie projektowi μGranty B+R dla przedsiębiorstw, którego operatorem jest Excento.

W spotkaniu wezmą udział rektorzy trzech największych uczelni na Pomorzu wraz z prezesami uczelnianych spółek celowych, przedstawicielami samorządu województwa oraz przedsiębiorcami. Opowiedzą oni o nowych możliwościach dla naukowców w nawiązywaniu współpracy z biznesem i przemysłem.

Udział w webinarium jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja

Kształcenie i dydaktyka

Rekrutacja standardowa do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej opublikowano Zarządzenie Rektora PG nr 37/2021 z 31.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022. Uruchomienie elektronicznego naboru do szkoły doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni nastąpi w dniu 21.06.2021 r. (poniedziałek) i potrwa do 8.07.2021 r. (czwartek) do godz. 9.

Więcej informacji na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce dla kandydatów (w wersji polskiej i angielskiej). 

Komunikaty

Oprogramowanie naukowe w CI TASK

Centrum Informatyczne TASK odnowiło licencje na oprogramowanie naukowe:

 • pakiet ESRI – licencja jest ważna do 18.05.2022 r.; użytkownicy mogą korzystać z programów GIS na swoich stacjach roboczych;
 • Tecplot – dostępna jest najnowsza wersja Tecplot 2021 R1.

Ponadto na superkomputerze Tryton zostały zainstalowane nowe wersje programów:

 • Matlab – użytkownicy mają dostęp do najnowszej wersji 2021a na superkomputerze Tryton oraz na własnych stacjach roboczych;
 • Numeca – dostępne są wersje Fine Open 10.1 i Fine Turbo 15.1;
 • Pakiet Software – MSC Nastran 2021.1, Adams 2021.1, Marc 2021.1;
 • Blender – najnowsza, stabilna wersja 2.8.

Dostęp do powyższych aplikacji, a także pozostałych zasobów Centrum, w tym pakietów Abaqus, Ansys, Gaussian, HyperWorks, Mathematica, Siemens NX, Intel Parallel Studio, a także mocy obliczeniowej superkomputera Tryton, posiadają wszyscy zarejestrowani użytkownicy CI TASK (rejestracja jest bezpłatna).

Kalendarium

9 czerwca 11.00–12.30
https://tiny.pl/rzmf5

Współpraca uczelni na rzecz rozwoju innowacyjności

Bezpłatne webinarium poświęcone projektowi "μGranty B+R dla przedsiębiorstw", którego operatorem jest spółka celowa Politechniki Gdańskiej – Excento.
16 czerwca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 czerwca 00.00–23.59
https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/2021/info

III Ogólnopolska konferencja Implanty 2021

III ogólnopolska konferencja "Implanty 2021" organizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Materiałów oraz Koło Naukowe „Materiały w Medycynie” działające przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG.
1 lipca–2 lipca
https://chem.pg.edu.pl/xlv-sesja-naukowa-knoziz-pan/

XLV Sesja KNoŻiŻ PAN „Żywność w strategii Zielonego Ładu”

Sesje Naukowe KNoŻiŻ PAN to miejsce do spotkań przedstawicieli jednostek naukowych i przemysłu spożywczego, podczas których mają okazję do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych.