Nr 20/29 grudnia 2016

Za nami rok pełen ciekawych inicjatyw

Niech podsumowanie mijającego roku będzie dla społeczności akademickiej Politechniki Gdańskiej czasem na przywołanie w pamięci tych najlepszych dla naszej uczelni chwil. W 2016 na PG udało się bowiem zrealizować – dzięki pasji pracowników i studentów – wiele znakomitych przedsięwzięć.

Styczeń

*PG zaangażowała się w organizację Święta Gdańskiej Nauki. Na uczelni odbywały się wycieczki tematyczne, zwiedzający zobaczyli m.in. superkomputer TRYTON i przekonali się jak działa CyberOko. W ciągu dwóch dni odwiedziło nas ponad 750 uczniów z pomorskich szkół.
*Hiszpanka Cristina Rodriguez Alvarez, studentka Wydziału Architektury zwyciężyła w 6. edycji konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce INTERSTUDENT.
* Ciekawa aplikacja pt. „Stutthof. Nowy wymiAR” (Augmented Reality), powstała dzięki zaangażowaniu pracowników WETI. Odwiedzający muzeum mogą przejść przez obóz śladami byłego więźnia Felicjana Łady, osadzonego za działalność konspiracyjną.
*Studenci brali udział w akcji „Sierpinski Carpet Project" i wyklejali największy na świecie fraktal, zwany dywanem Sierpińskiego. Przedsięwzięcie zainicjowali hiszpańscy nauczyciele, by uczcić 100. rocznicę opisania przez Wacława Sierpińskiego tegoż fraktala.

Luty

* Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena odebrał dr Adam Marszk z WZiE. Wyróżnienie przyznano w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za prace naukowo-badawcze z zakresu przemian systemów finansowych oraz innowacyjnych produktów finansowych.
* PG została sklasyfikowana w międzynarodowym rankingu szkół wyższych, organizowanym przez „Times Higher Education”. Uczelnia znajduje się więc gronie 800 najlepszych uczelni na świecie.
* Prof. Edmund Wittbrodt (WM) został odznaczony Krzyżem Średnim Orderu Węgierskiego. Odznaczenie przyznano za 20-letnią działalność na rzecz budowania dobrych relacji polsko-węgierskich.
* Studentka WZiE Małgorzata Rymkiewicz oraz absolwent tego samego wydziału Piotr Małecki zostali wyróżnieni na Design Challenge (w ramach Microsfot Imagine Cup, największego na świecie konkursu technologicznego dla studentów). Stworzyli VeniVidi – prototyp wirtualnego przewodnika po najciekawszych miejscach w danym mieście.

Marzec

* PG skierowała najwięcej w Polsce zgłoszeń do Europejskiego Urzędu Patentowego (w marcu ukazał się raport EPO). Przodujący w tym względzie okazali się naukowcy z WCh oraz WETI. Z PG do EPO wpłynęły łącznie 23 wnioski.
* Certyfikaty I edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” przyznano dwóm kierunkom realizowanym na PG: chemia budowlana (studia I st.) i oceanotechnika (studia I i II st.).
* Studia MBA otrzymały międzynarodowy certyfikat Association of Masters in Business Administration (AMBA). Akredytacja potwierdza najwyższą jakość kształcenia. Certyfikaty AMBA posiada 2 proc. szkół wyższych na świecie.
* Studenci zorganizowali pierwszy na świecie konkurs mostów drukowanych w technologii 3D – „Most 3D Wanted”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczelni z całej Polski.
* Ogłoszono wyniki wyborów na rektora na kadencję 2016–2020. 40. rektorem PG został prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. z Wydziału Chemicznego.

Kwiecień

* Prestiżowe czasopismo naukowe PNAS opublikowało artykuł współautorstwa prof. Pawła Horodeckiego z WFTiMS. Praca pt. "Quantum communication complexity advantage implies violation of a Bell inequality" dotyczy złożoności komunikacyjnej.
* Studentka WA Marlena Ratajska została jedną z sześciu finalistek konkursu na projekt jachtu – ShowBoats Design Awards w kategorii Young Designer of the Year 2016. Tym samym dołączyła do grona najzdolniejszych projektantów jachtów na świecie.
* Społeczność akademicka poznała prorektorów uczelni na kadencję 2016–2020:
- prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG (WM) – prorektor ds. organizacji,
- prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG (WZiE) – prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji,
- dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG (WOiO) – prorektor ds. kształcenia i dydaktyki,
- prof. dr hab. inż. Janusz Smulko (WETI) – prorektor ds. nauki.

Maj

* Zespół prof. Macieja Bagińskiego z WChem (program STRATEGMED, NCBiR) otrzymał dofinansowanie w wys. 19,6 mln zł na projekt naukowy „Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów”. Projekt będzie realizowany w konsorcjum 7 jednostek. Liderem jest PG.
* Uczelnia otrzymała nagrodę w konkursie „Budowa Roku 2015” za realizację budynku B Centrum Nanotechnologii oraz Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość.
* Studenci WOiO wywalczyli III miejsce na Międzynarodowych Regatach Rowerów Wodnych we Wiedniu.
* Najlepszy w kraju dyplom architektoniczny powstał na PG. Nagrodę Dyplom Roku im. Zbyszka Zawistowskiego otrzymał Paweł Bussold, absolwent WA za pracę dotyczącą rewitalizacji mazurskiej Cegielni Harsz.
* Lord Robert Skidelsky, prof. ekonomii politycznej Uniwersytetu Warwick, członek Akademii Brytyjskiej, wygłosił na WZiE jedyny podczas swych odwiedzin w Polsce wykład.

Czerwiec

* Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę za kształcenie na kierunku zarządzanie. Tylko 6 jednostek w kraju może poszczycić się taką oceną.
* PG zajęła V miejsce wśród uczelni technicznych w „Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2016”. W kryterium „preferencje pracodawców” PG okazała się najlepsza w województwie pomorskim!
* Trzy projekty, które mają służyć obronności kraju, nagrodzono podczas targów Balt Military Expo (Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń, system głębinowy Morświn oraz „koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej).
* WETI otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Lipiec

* Zespół, którym kieruje prof. Michał Mrozowski z WETI uzyskał 2,9 mln zł (I edycja konkursu TEAM-TECH, FNP) na realizację projektu „EDISON Projektowanie elektromagnetyczne giętkich sensorów”. Celem jest wprowadzenie na światowe rynki zaawansowanego programu komputerowego służącego do projektowania biosensorów i sensorów wykorzystujących fale elektromagnetyczne.
* Dr Paulina Bohdanowicz-Godfrey, absolwentka WCh trafiła na listę 50 najbardziej wpływowych kobiet pracujących w sektorze inżynieryjnym w Wielkiej Brytanii. Zestawienie opublikował dziennik „The Daily Telegraph".
* W międzynarodowym konkursie łazików marsjańskich „UK University Rover Challenge” studenci PG zajęli II miejsce. Skonstruowany przez nich łazik Lem spisał się wspaniale.
* Windsurfer, student WZiE Paweł Tarnowski wywalczył brąz na Mistrzostwach Europy w Helsinkach.

Sierpień

* Spin-off politechnicznej spółki celowej Excento – AssisTech – pozyskał dofinansowanie w ramach programu GO_GLOBAL.PL (NCBiR). Spółka skomercjalizowała opracowaną na WETI metodę CyberOka jako C-Eye. Dotacja zostanie przeznaczona na „Opracowanie i weryfikację strategii ekspansji systemu C-Eye na rynek brytyjski”.
* Prezes Rady Ministrów nagrodziła najlepsze w kraju rozprawy habilitacyjne i doktorskie. W gronie wyróżnionych znaleźli się autorzy trzech prac powstałych na PG. Gratulacje należą się: dr hab. Joannie Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG (WZiE), dr inż. arch. Marcie Koperskiej-Kośmickiej (WA) oraz dr. inż. Adamowi Dziekońskiemu (WETI).
* Politechniczny akcent na Igrzyskach w Rio. Wioślarze Miłosz Jankowski i Artur Mikołajczewski, których trenował pracownik Centrum Sportu Akademickiego Piotr Buliński, zakończyli Igrzyska na dobrej, VI pozycji. W igrzyskach startowała także judoczka (w kategorii do 78 kg) Daria Pogorzelec, studentka WZiE.

Wrzesień

* 1 września prof. Jacek Namieśnik przejął obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej.
* Prof. Krzysztof Leja, prodziekan ds. nauki WZiE został członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. Radę, w skład której wchodzi 52 przedstawicieli reprezentujących instytucje szkolnictwa wyższego i nauki z całego kraju powołał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
* Adiunkt z WZiE dr inż. Aleksander Orłowski zdobył stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.
* PG otrzymała złoty medal za zasługi dla Pracodawców Pomorza. To wyraz uznania za aktywne i działania na rzecz środowiska naukowego i gospodarczego. Organizacja doceniła też działalność polityczną prof. Edmunda Wittbrodta, którego również uhonorowano złotym medalem.
* Pierwsza Letnia Szkoła Turbulencji Górnych Warstw Oceanu odbyła się na PG. W kursie uczestniczyło 19 osób z 8 krajów.

Październik

*„Diamentowy Grant” (213 400 zł) uzyskała Sylwia Stefanowska, doktorantka WFTiMS. Pod okiem dr. hab. Pawła Możejki, prof. nadzw. PG będzie realizowała projekt „Badanie procesów odpowiedzialnych za powstawanie nanostruktur w metodzie FEBID (focused electron beam induced deposition)”.
*PG podpisała list intencyjny dotyczący organizacji International Waterbike Regatta 2017 w Iławie.
*Uzyskaliśmy dofinansowanie o wartości ok. 3 mln zł z RPO Województwa Pomorskiego na rozbudowę i przebudowę budynku Chemia C.
*Prezydent RP Andrzej Duda wręczył dr. Przemysławowi Banasikowi z WZiE akt powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.
*Prof. Janusz Rachoń z WCh został profesorem honorowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz został odznaczony Medalem Honorowym im. Tadeusza Sendzimira.
*Prezydent Gdyni uhonorował prof. Antoniego Taraszkiewicza z WA medalem „Civitas e Mari” za zaangażowanie w popularyzację architektury i dziedzictwa kulturowego

Listopad

* Ruszył pierwszy budżet obywatelski PG.
* WFOŚiGW w Gdańsku przyznał prof. Hannie Obarskiej-Pempkowiak z WILiŚ nagrodę za działalność na rzecz ochrony przyrody.
* Rozprawa pt. „Zasady i uwarunkowania kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie wybranych gmin obszaru funkcjonalnego aglomeracji Trójmiasta” autorstwa dr Alicji Zawadzkiej (WA) została wyróżniona nagrodą finałową w konkursie „Polityki”. Ponadto w konkursie im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie zajęła I miejsce.
* Spółka celowa PG EXCENTO uzyskała 12 mln zł na realizację projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa cyfrowego (NCBiR).
* PG otrzymała statuetkę „Lider Mobilności FSS”. Z kolei WOiO uzyskało tytuł „EuroSymbol Innowacji 2016” za opracowanie pojazdu przeciwminowego GŁUPTAK.
* Na PG odbył się zjazd Europejskiej Unii Studentów. Przedstawicieli studentów z 38 krajów Europy powitał wicepremier Jarosław Gowin.

Grudzień

* Rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych dały naszej uczelni nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders.
* PG zajęła 3 pozycję w rankingu MNiSW mierzącym popularność studiów wśród kandydatów – o jedno miejsce ubiegało się 5,8 kandydatów!
* Studia MBA uplasowały się w pierwszej dziesiątce najlepszych studiów tego typu w kraju/ Ranking Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
* Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrody wybitnym naukowcom. Dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. nadzw. PG otrzymała nagrodę za osiągnięcia naukowe I stopnia, z kolei dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski, prof. nadzw. PG został wyróżniony za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
* Dr Ewa Hope została powołana do Rady Etyki Public Relations w roli niezależnego doradcy. Funkcję członka tej organizacji pełni już po raz drugi.
* Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Piotr Dominiak dostał złoty medal za zasługi dla Pracodawców Pomorza.

Kalendarium

9 stycznia–10 lutego

Wystawa malarstwa ŚWIAT JEST PIĘKNY – autor Tomasz Groma

termin: 9 stycznia 2017 – 10 lutego 2017; miejsce: hol przed Biblioteką, Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, parter
11 stycznia 18.00–20.00

Recital fortepianowy Katarzyny Popowej-Zydroń

termin: 11 stycznia 2017, godz. 18.00; miejsce: Aula Politechniki Gdańskiej