Nr 2/8 września 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej to bardzo ważne wyróżnienia, wyraz uznania i podziękowania za zaangażowanie i pełną pasji pracę na rzecz dobra Politechniki Gdańskiej. Informacja o takich osiągnięciach, szczególnie nagrodach I stopnia powinna być promowana wśród całej społeczności akademickiej naszej uczelni.

Serdeczne gratulacje dla laureatów!

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej

Nagrody zostały przyznane przez ustępującego rektora prof. Henryka Krawczyka za osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016: naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, specjalne, dla Młodych Pracowników Nauki. Wśród nagród II stopnia jest także Sukces Roku na Wydziale.

Nagrody Naukowe Indywidualne

Nagrody Naukowe Indywidualne I stopnia
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski, WA, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Piwek, WA, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Zofia Mazerska, WCH, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Kazimierz T. Kosmowski, WEiA, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański, WEiA, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Leon Swędrowski, WEiA, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Renata Kalicka, WETI, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański, WETI, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Adam Barylski, WM, uzasadnienie: tytuł prof.
prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski, WZIE, uzasadnienie: tytuł prof.
dr hab. inż. Paweł Czarnul, WETI, uzasadnienie: stopień dr. hab. oraz 130,5 pkt
dr hab. inż. Lech Rowiński, WOiO, uzasadnienie: 1954 pkt
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, WCH, uzasadnienie: 645,58 pkt
dr inż. Sławomir Kozieł, WETI, uzasadnienie: 588,32 pkt
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, WETI, uzasadnienie: 584,52 pkt
prof. dr hab. inż. Bożena Kostek, WETI, uzasadnienie: 462,7 pkt
prof. dr hab. inż. Andrzej Jacek Tejchman-Konarzewski, WILiŚ, uzasadnienie: 390,15 pkt
dr inż. Robert Aranowski, WCH, uzasadnienie: 385 pkt
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, WCH, uzasadnienie: 375,5 pkt
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, WM, uzasadnienie: 300,5 pkt
dr hab. Julien Guthmuller, WFTiMS, uzasadnienie: 275 pkt
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, WCH, uzasadnienie: 250,4 pkt

Nagrody Specjalne Rektora

Nagrody Specjalne Rektora
• prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, Wydział Chemiczny – za największą liczbę cytowań (wg Web of Science) w 2015 r., 217 cytowań;
• dr inż. Justyna Płotka-Wasylka, Wydział Chemiczny – za publikację o największym, bieżącym współczynniku Impact Factor (wg Web of Science) w 2015 r., publikacja współautorska w „Chemical Reviews” pt. „Chemical Derivatization Processes Applied to Amine Determination in Samples of Different Matrix Composition”, IF=37,369, współautorzy: C. Morrison, M. Biziuk, J. Namieśnik;
• prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny – za uzyskanie grantu z programu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki na realizację projektu pt. „Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalające na racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej zawierającej przeciwutleniające związki fitochemiczne”, środki przyznane na realizację prac badawczych – 2,9 mln zł;
• dr hab. inż. Jacek Marszal, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – za zawarcie kontraktu na odpłatną usługę badawczą i komercjalizację badań o największych wpływach finansowych dla PG; projekt pt. „Modyfikacja Stacji Hydrolokacyjnych Y. MG-79 do wersji MG-79DSP” – 3 szt. na okrętach o burtowych o nr 631, 632, 634, wartość kontraktu – 4, 65 mln zł.

Skład Senatu Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020

Informację o nowych władzach naszej uczelni zamieszczono w biuletynie nr 1, dostępnym na stronie internetowej www.biuletyn.pg.edu.pl. Poniżej podajemy skład Senatu PG w bieżącej kadencji.

Kierownictwo uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, prof. zw. PG
Prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji
prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG
Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki
dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Prorektor ds. organizacji
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG
Dziekan Wydziału Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
Dziekan Wydziału Chemicznego
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG
Dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
dr hab. inż. Jerzy Wtorek
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański
Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG
Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde
Dziekan Wydziału Mechanicznego
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG
Dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG

Nauczyciele akademiccy, prof. i dr. hab., przedstawiciele wydziałów

Wydział Architektury
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz
Wydział Chemiczny
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
prof. dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, prof. zw. PG
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
prof. dr hab. inż. Marek Izydorek
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
prof. dr hab. inż. Romuald Szymkiewicz, prof. zw. PG
Wydział Mechaniczny
prof. dr hab. inż. Michał Wasilczuk
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
dr hab. inż. Wojciech Litwin
Wydział Zarządzania i Ekonomii
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących prof. i dr. hab.

dr inż. Dariusz Fydrych, WM
dr inż. Sławomir Grulkowski, WILiŚ
dr inż. Piotr Grygiel, WFTiMS
dr inż. arch. Piotr Marczak, WA
dr inż. Rafał Ossowski, WILIŚ
dr inż. Maria Przewłócka, doc. PG, WILIŚ
dr inż. Arkadiusz Sitarski, WILiŚ
dr inż. Hanna Smoleńska, WM
dr Barbara Wikieł, doc. PG, CNMKO

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Mikołaj Grochowski, WETI
Łukasz Józefowicz, WEiA
Dorota Kożuchowicz, WETI
Fabian Purwin, WCh
Dawid Ratajczak, WETI
Łukasz Rusajczyk, WETI
Agnieszka Sabiniarz, WFTiMS
inż. Robert Śpiewakowski, WZiE
mgr inż. Krzysztof Zagórski, SD

Przedstawiciele pozostałych pracowników uczelni

mgr inż. Zenon Filipiak, WETI
mgr Katarzyna Lesiewicz, OS
dr inż. Paweł Lubomski, CUI
mgr inż. Andrzej Wojewódka, WEiA

Uczestniczący z głosem doradczym

Kanclerz
mgr inż. Marek Tłok
Kwestor PG, z-ca kanclerza ds. finansowych
mgr Piotr Lewandowski
Dyrektor CJO
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz
Dyrektor CSA PG
mgr Krzysztof Kaszuba
Dyrektor Biblioteki PG
inż. Bożena Hakuć
Przedstawiciel KZ NSZZ Solidarność w PG
dr inż. Tadeusz Szymański
Przedstawiciel ZNP w PG
dr inż. Sławomir Makowski, doc. PG

Pozostali

Biuro Rektora
mgr Katarzyna Dzięcielewska
mgr Justyna Stefaniak - sekretarz

Komunikaty

Bezpośredni kontakt z rektorem PG

Uprzejmie informujemy, że rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Jacek Namieśnik przyjmuje pracowników i studentów we wtorki, w godz. 7.00–9.00. Termin spotkania należy wcześniej uzgodnić w sekretariacie rektora (Gmach Główny, pok. 269) lub telefonicznie – 58 347 12 69. Z rektorem można także skontaktować się drogą elektroniczną – wiadomości należy kierować na adres: rektor.pytania.uwagi@pg.gda.pl.

Kalendarium

8 września 10.00–14.30

Międzynarodowe Agendy Badawcze MAB - spotkanie informacyjne ON-LINE

transmisja on-line w jęz. angielskim na kanale Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na portalu YouTube; w trakcie spotkania istnieje możliwość zadawania pytań drogą elektroniczną - e-mail: infodaymab@fnp.org.pl; zapis transmisji będzie dostępny na portalu YT natychmiast po zakończeniu spotkania. Agenda spotkania: kwestie dotyczące programu, możliwości i zasady uczestnictwa w kolejnym konkursie, informacje nt. procesu przygotowania, składania i oceny wniosków.
8 sierpnia–30 września

Wystawa: „Magia w kamieniu zaklęta”

organizator: Politechnika Otwarta www.pg.edu.pl/pg-otwarta; miejsce: hol przed biblioteką w Gmachu Głównym PG; wstęp wolny
8 września–11 września

V Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików

organizator: Gdańska Chemia Akademicka - konsorcjum utworzone przez: Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; miejsce: Wydział Chemiczny PG; więcej informacji na stronie internetowej www.fmch.chem.pg.edu.pl
11 września–14 września

Konferencja „Federated Conference on Computer Science and Information Systems”

konferencja „Federated Conference on Computer Science and Information Systems”, współorganizator: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, miejsce obrad: WETI B
21 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15
30 września–3 października

Wydziałowe Inauguracje Roku Akademickiego 2016/2017

30 września (pt.) – Wydział Chemiczny, Aula, Gmach Główny, godz. 13.15; 3 października (pon.) – Wydział Zarządzania i Ekonomii, Aula, Gmach Główny, godz. 12.00
23 września 13.30–14.30

Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów

uroczystość wręczenia absolwentom ówczesnego Wydziału Budownictwa Wodnego honorowych dyplomów i medali Politechniki Gdańskiej upamiętniających ukończenie studiów przed 50 laty; Sala Senatu PG, godz. 13:30.
23 września 16.00–17.00

Jubileusz Marianny Sankiewicz

Koło Absolwentów WETI zaprasza wszystkich członków społeczności akademickiej PG na jubileusz 95-lecia urodzin doc. dr inż. Marianny Sankiewicz; miejsce: Gdański Teatr Szekspirowski w Gdańsku, godz. 16:00; wstęp wolny.
4 października 11.15–13.15

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

Aula, Gmach Główny, godz.11.15