Nr 194/1 kwietnia 2021

Życzenia świąteczne

Pogodnych, spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych 2021.
Niech będzie to czas obfitujący w życzliwość i optymizm oraz okazja do refleksji i odpoczynku.

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej 

Z życia uczelni

Seminarium uczelni regionu Morza Bałtyckiego nt. akademików

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. rozwoju i organizacji PG uczestniczył 25.03.2021 r. w seminarium “Re-inventing Students’ Housing”, podczas którego omawiano zagadnienia związane z zakwaterowaniem studentów. Jednym z tematów spotkania była również sytuacja na uczelniach związana z epidemią Covid-19.

W wirtualnym spotkaniu, zorganizowanym przez Baltic Sea Region University Networks (BSRUN), udział wzięli członkowie sieci uniwersytetów regionu Morza Bałtyckiego:

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Edmund Wittbrodt ponownie wybrany na przewodniczącego Komisji Nauk Kosmicznych Oddziału PAN w Gdańsku

Walne Zebranie członków Komisji Nauk Kosmicznych Oddziału PAN w Gdańsku dn. 25.03.2021 r. jednomyślnie wybrało prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta na przewodniczącego tej komisji na kadencję 2021–2025.

Komisja Nauk Kosmicznych jest jedną z dziesięciu komisji Oddziału PAN w Gdańsku (Komisja Gospodarki Wodnej Delty Wisły, Komisja Historii Sztuki i Kultury Sopotu, Komisja Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Komisja Nauk Kosmicznych, Komisja Prawa Morskiego, Komisja Socjologii Morskiej, Komisja Ekosfery, Komisja Informatyki, Komisja Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej, Komisja Nauk Medycznych).

W skład Prezydium Komisji Nauk Kosmicznych wybrany został również prof. Andrzej Stepnowski, który przewodniczy sekcji Technologie kosmiczne i satelitarne. Prezydium Komisji: Komisja składa się z pięciu sekcji (Technologie kosmiczne i satelitarne, Prawo kosmiczne, Zarządzanie przestrzenią kosmiczną, Morza i kosmosu, Bezpieczeństwa, Nauk medycznych).

Nauka

Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2021/2022

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej w Aktualnościach oraz w zakładce Dla promotorów (dostęp po zalogowaniu, login i hasło tj. w portalu MojaPG) znajduje się informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem funkcji promotora kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, którzy pozytywnie przejdą procedurę rekrutacyjną na rok akademicki 2021/2022 i uzyskają status doktoranta.

W dn. 25.03–7.04.2021 nauczyciele akademiccy mają możliwość wypełnienia i przesłania ankiet. Weryfikacja ankiet przez przedstawicieli dyscyplin/instytutów nastąpi w dn. 25.03–11.04.2021. Zaleca się nie odkładać składania ankiet do ostatniej chwili, gdyż mogą one zostać skierowane do poprawy i – w przypadku przekroczenia terminu – nieujęte na liście kandydatów na promotorów.

Akcja ankietyzacji kandydatów na promotorów nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

Nabór wniosków w I edycji programu Palladium Supporting New R&D Services

Program Palladium stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy i technologii.

Warunki finasowania:

 • dofinansowanie w programie może wynosić od 10 tys. do 150 tys. zł brutto na okres maks. 12 miesięcy;
 • o dofinansowanie mogą ubiegać się katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z katedr, instytutów i innych jednostek organizacyjnych PG;
 • dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach budżetu można zaplanować m.in.:

 • koszty zakupu aparatury, oprogramowania itp.;
 • koszt rozbudowy i modernizacji sprzętu oraz oprogramowania.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków w programie trwa w dn. 15.03–16.04.2021 r.;
 • wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów należy złożyć do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB;
 • pytania można zgłaszać na adres granty@pg.edu.pl lub telefonicznie: +48 573 337 142, 58 348 64 72.

Nabór wniosków w I edycji w programie Silicium Supporting Core R&D Facilities

Program Silicium stanowi element realizacji zadań projektu IDUB, którego celem jest opracowanie, wdrożenie i wsparcie systemu zarządzania infrastrukturą badawczą PG. Aplikować w programie mogą kierownicy jednostek organizacyjnych, w tym laboratoriów i zespołów badawczych, oraz koordynatorzy centrów POB na okres maks. 36 miesięcy.

W projekcie można zaplanować koszty na m.in:

 • opracowanie wdrożenie i wsparcie systemu zarządzania infrastruktury;
 • eksploatację infrastruktury;
 • zakup sprzętu uzupełniającego;
 • modernizację pomieszczeń.

Dofinansowanie wynosi odpowiednio:

 • 70% w przypadku kosztów osobowych;
 • 50% w przypadku kosztów nieosobowych.

Warunki aplikowania:

 • nabór wniosków w programie trwa w dn. 22.03–30.04.2021 r.;
 • wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów należy złożyć do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB;
 • pytania można zgłaszać na adres granty@pg.edu.pl lub telefonicznie: +48 573 337 142, 58 348 64 72.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 7.04.2021 r. o godz. 9.15 odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Sawickiej pt. “Experimental and numerical modeling of unconfined free convection of nanofluids”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński.

Obrona odbędzie się w trybie online. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wysłanie zgłoszenia mailem na adres dziekani.wimio@pg.edu.pl w terminie do 5.04.2021 r. Po  rejestracji zainteresowani otrzymają link do wideokonferencji umożliwiający uczestnictwo w obronie.

 

Dn. 14.04.2021 r. o godz. 12.00 w audytorium Wydziału lnżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG (budynek nr 40) odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Piotra Sendera pt. „Analiza gładzenia otworów walcowych przy zmiennych warunkach kinematycznych”. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Barylski.

Obrona odbędzie się w trybie hybrydowym. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wysłanie zgłoszenia mailem na adres dziekani.wimio@pg.edu.pl w terminie do 12.04.2021 r. Po  rejestracji zainteresowani otrzymają link do wideokonferencji umożliwiający uczestnictwo w obronie.

Kształcenie i dydaktyka

Dydaktyczne Piątki – oferta CNE PG, kwiecień 2021 r.

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”:

 • 9.04.2021 r., godz. 13.00 – Dobre praktyki: jak może wyglądać wciągający studentów kurs na eNauczaniu? Podróż po kursie z fizyki;
 • 15.04.2021 r. (czwartek), godz. 16.00 – Przykład sposobu organizacji kolokwiów i egzaminów online z zadaniami otwartymi
 • 16.04.2021 r., godz. 13.00 – Jak efektywnie pracować ze studentami metodą case study;
 • 16.04.2021 r., godz. 18.00 – WYKŁAD DLA STUDENTÓW PG: Śpij, biegaj i oglądaj seriale, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć? Techniki i narzędzia wspomagające proces efektywnej nauki (w oparciu o wiedzę neurobiologiczną); zapisy: https://forms.office.com/r/kNcxihQw5Z;
 • 23.04.2021 r., godz. 13.00 – Kultura a uczenie się i nauczanie, czyli wykład dla grup wielokulturowych
 • 30.04.2021 r., godz. 13.00 – STORYTELLING W EDUKACJI – czy można opowiadać bajki studentom XXI wieku?
 • 30.04.2021 r., godz. 14.00 – Metoda (IM)IPITHIA. Wzmocnienie aktywności i kompetencji studentów.

Link do spotkań na platformie MS Teams: https://tinyurl.com/dhcehsme.

Konkurs Czerwonej Róży 2021

Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży wraz z gospodarzem konkursu Uniwersytetem Gdańskim ogłasza KONKURS CZERWONEJ RÓŻY 2021 na najlepszego studenta i koło naukowe województwa pomorskiego.

Zgłoszenia w obu kategoriach przyjmowane są do 30.06.2021 r. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej do biura organizacyjnego Konkursu: ul. Traugutta 111, 80-980 Gdańsk oraz w wersji elektronicznej na adres: biuro@czerwonaroza.org.pl.

Komunikaty

Szkolenia Elsevier dla pracowników naukowych oraz doktorantów PG, GUMed i UG

Elsevier zaprasza pracowników naukowych i doktorantów do udziału w cyklu spotkań online, dotyczących wiedzy z zakresu publikowania prac naukowych, a w szczególności publikacji w czasopismach naukowych. Każde szkolenie poświęcone będzie poszczególnym etapom przygotowania oraz publikacji artykułu naukowego – od planowania i pisania, poprzez wybór dobrego czasopisma do jego publikacji, aż po proces recenzji.

Terminy i tematyka szkoleń:

Szkolenia przeprowadzi dr inż. Katarzyna Gaca-Zając – absolwentka University of Strathclyde, specjalizująca się w chemii polimerów oraz badaniu kinetyki reakcji chemicznych. Obecnie dr K. Gaca-Zając pracuje jako starszy konsultant klienta w firmie Elsevier, odpowiada za rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalistka w zakresie baz danych oraz rozwiązań firmy Elsevier dla naukowców.

Webinaria dla autorów publikacji (wydawnictwo Wiley)

Na kwiecień br. wydawnictwo Wiley przygotowało serię szkoleń online przeznaczonych dla wszystkich przygotowujących publikacje naukowe. Każde webinarium będzie dotyczyło porad i zasad specyficznych dla innej dziedziny nauki. Webinaria w języku angielskim są dostępne dla wszystkich zainteresowanych po wcześniejszej rejestracji.

 • How to Get Published: Tips for Chemistry journals – 13.04.2021, godz. 12.00; rejestracja;
 • How to Get Published: Tips for Life Sciences journals – 14.04.2021, godz. 12.00; rejestracja;
 • How to Get Published: Tips for Engineering and Physics journals – 16.04.2021, godz. 16.00; rejestracja;
 • How to Get Published: Tips for Business and Finance journals – 20.04.2021, godz. 12.00; rejestracja.

Kalendarium

6 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar NZ

Szkolenie dotyczyć będzie składania wniosków do programów NCN z dyscyplin NZ. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynator dyscypliny NZ w NCN dr Mateusz Sobczyk.
9 kwietnia 10.00–13.00
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/aktualnosci

Szkolenie NCN: obszar HS

Szkolenie dotyczy składania wniosków do programów NCN z dyscyplin HS. Skierowane jest do potencjalnych kierowników projektów. Szkolenie poprowadzi koordynatorka dyscypliny HS w NCN dr Anita Bielańska.
14 kwietnia–16 kwietnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/

IV Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.
21 kwietnia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej