Nr 192/18 marca 2021

Z życia uczelni

Telewizja śniadaniowa PG podczas Wirtualnego Dnia Otwartego

Zapraszamy do oglądania programu na żywo wprost ze studia Politechniki Gdańskiej już w piątek, 19.03.2021 r. o godz. 9.00 podczas Wirtualnego Dnia Otwartego. Spotkania z ciekawymi ludźmi, wywiady i atrakcje tylko w programie na żywo z niezwykłego studia na Dziedzińcu Farenheita. Na wspólną godzinę zapraszają prowadzący – gdańska dziennikarka i blogerka Katarzyna Michałowska oraz Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG. Transmisja na profilu uczelni na Facebooku i na YouTube.

Pierwszymi gośćmi w studiu będą prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Anna Gańska-Lipińska, wicekurator pomorskiej oświaty oraz dyrektorzy najlepszych szkół średnich, które znalazły się na szczycie rankingu „Perspektywy” w 2020 r. Wspólnie będą rozmawiać o tym, jak zostać najlepszą szkołą w województwie. Potem nastąpi prezentacja wyników rankingu oraz wręczenie nagród.

Dodatkowe informacje, w tym program Dnia Otwartego, znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Związek Uczelni im. Fahrenheita. Wirtualne spotkanie rektorów z ministrem

Utworzenie Związku Uczelni im. Fahrenheita to jedno z najważniejszych wydarzeń w akademickiej historii Gdańska i Pomorza. Głównym celem powstania Związku, który tworzą Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański jest wspólna budowa czołowej pozycji Gdańska jako ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.  

Z planami na rozwój działalności Związku i możliwościami, jakie może dać konsolidacja pomorskich uczelni zapoznał się Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który rozmawiał na ten temat poprzez telekonferencję z rektorami: prof. Marcinem Gruchałą (GUMed), prof. Krzysztofem Wilde (PG) i prof. Piotrem Stepnowskim (UG). W spotkaniu uczestniczyły również: dyrektorka Związku Uczelni, prof. Adriana Zaleska-Medynska oraz Katarzyna Zygmunt, zastępczyni dyrektorki Związku.

Podczas rozmowy minister Przemysław Czarnek i rektorzy czołowych uczelni Pomorza omawiali założenia działalności Związku oraz perspektywy rozwoju uczelni wchodzących w jego skład. Przekazał też wirtualnie na ręce rektorów czek poświadczający dofinansowanie działalności Związku w wysokości 2,98 mln zł, które udało się pozyskać w ramach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektu „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”, realizowanego w ramach programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Polskie tradycje akademickie PG oraz najcenniejsze starodruki – wystawa

Do 19.03.2021 r. (piątek) w holu przed Biblioteką Główną PG można oglądać dwie wystawy:

 • „Polskie tradycje gdańskiej politechniki. Walka o polskość i trud odbudowy” ­– wystawa poświęcona przedwojennej historii uczelni;
 • „Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze i jego księgozbiór – początki nauki polskiej w Gdańsku” prezentuje najciekawsze zbiory znajdujące się w kolekcji Biblioteki PG.

W 1921 r. powstała Bratnia Pomoc oraz liczne polskie organizacje studenckie na Politechnice Gdańskiej. Do użytku został oddany także polski Dom Akademicki – siedziba polskich stowarzyszeń, kół naukowych i miejsce spotkań polskich studentów. W rocznicę tych wydarzeń Biblioteka PG, korzystając ze zbiorów uczelnianych, przygotowała wystawę przedstawiającą polskie przedwojenne tradycje akademickie na PG, losy studentów Polaków podczas II wojny światowej oraz odbudowę politechniki w 1945 r. i przekształcenie jej w polską uczelnię techniczną.

Wystawie towarzyszy ekspozycja najciekawszych i najcenniejszych starodruków ze zbiorów Biblioteki PG, wśród których znajdują się m.in. zbiory Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku. Wśród eksponowanych obiektów znajdują się XVIII-wieczne rękopisy, oryginalne dzieła Galileusza, Isaaca Newtona oraz barwnie ilustrowane starodruki o tematyce przyrodniczej. Starodruki będą udostępniane do oglądania w godz. 8.00–15.00.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach

Umiędzynarodowienie

Ranking RankPro 2020/2021

W aktualnej edycji rankingu RankPro 2020/2021 Politechnika Gdańska odnotowała wzrost zajmując 549. miejsce na 1000 uczelni (w zeszłym roku był to przedział 601–625 na 700 uczelni).

Wyniki PG uzyskane w poszczególnych kategoriach:

 • ranking akademicki (waga 50%) – awans na 579 miejsce na świecie (miejsce 591 w edycji 2019/2020), 5. pozycja w Polsce (spadek z 4. pozycji);
 • ranking według BC-Index (waga 25%) – awans na 407 miejsce na świecie (miejsce 523 w edycji 2019/2020), 3. pozycja w Polsce (pozycja utrzymana);
 • ranking publiczny – reputacja (waga 25%) – PG została sklasyfikowana po raz pierwszy w przedziale 900–910, 6. pozycja w Polsce.

Więcej informacji na stronie https://www.cicerobook.com/en/rankpro.

Nauka

Pionierska operacja mózgu z udziałem dr. Michała Kucewicza z Politechniki Gdańskiej

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza we Wrocławiu przeprowadzono pionierską operację mózgu, podczas której dr Michał Kucewicz, prowadzący w Katedrze Systemów Multimedialnych PG Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu, zarejestrował przy pomocy aparatury elektrofizjologicznej sygnały z elektrod umieszczonych w mózgu pacjenta. Prowadzony projekt badawczy może być przełomem w badaniu mechanizmów ludzkiej pamięci oraz w walce m.in. z chorobą Parkinsona.

Badanie wykonane przez dr. M. Kucewicza i jego udział w skomplikowanej operacji były możliwe dzięki projektowi First Team Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, realizowanemu w ramach współpracy Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu PG (działającego w obrębie Katedry Systemów Multimedialnych WETI, pod egidą Centrum BioTechMed PG), ośrodka medycznego Mayo Clinic (Rochester, USA) i Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Operacja tego typu odbyła się po raz pierwszy w Polsce, m.in. dzięki możliwości zakupu specjalistycznej aparatury do rejestracji fal mózgowych ze środków grantu FNP i dzięki wspólnym wysiłkom zespołu neurochirurgów, neurologów, inżynierów biomedycznych oraz neuronaukowców. Znaczenie społeczne badania dr. Kucewicza polega m.in. na przeniesieniu do Polski nowej, amerykańskiej metodyki implantowania i monitorowania pracy mózgu oraz na poznawaniu na tej podstawie mechanizmów funkcjonowania ludzkiej pamięci.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nagroda Metals 2020 Outstanding Reviewer dla dr inż. Aleksandry Świerczyńskiej z WIMiO

Dr inż. Aleksandra Świerczyńska z Zespołu Inżynierii Spajania z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa znalazła się w gronie pięciu najlepszych recenzentów wyróżnionych przez redakcję czasopisma „Metals” nagrodą 2020 Outstanding Reviewer Award, spośród ok. 4200 recenzentów aktywnie działających w czasopiśmie. Nagroda przyznawana jest w uznaniu za zaangażowanie w działalność opiniotwórczą: wysoką jakość i terminowość recenzji artykułów naukowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie https://www.mdpi.com/journal/metals/awards.pdf/0/pdf_59_2020_2_award.pdf.

Konkurs OPUS 21

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs OPUS 21 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

W konkursie OPUS 21 istnieje możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych:

 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych (UWAGA: w konkursie OPUS 21 nie ma możliwości ubiegania się o finansowanie w procedurze LAP, czyli we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN zgodnie z procedurą agencji wiodącej);
 • bez udziału partnerów zagranicznych.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można planować wydatków związanych z Open Access.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny na stronie https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Informacje organizacyjne:

 • termin składania wniosków upływa 15.06.2021 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 1.06.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć odpowiednio do 8.06.2021 r.;
 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN;
 • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma

Konkurs PRELUDIUM 20

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 20 na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl zgodnie z procedurą składania wniosków. Wnioski w systemie ZSUN/OSF zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

Informacje organizacyjne:

 • termin składania wniosków upływa 15.06.2021 r.; ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2021 r.;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 1.06.2021 r.; pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć odpowiednio do 8.06.2021 r.;
 • dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCN;
 • osoby do kontaktu w Dziale Projektów: Joanna Baum, Anita Wiśniewska, Beata Toma.

Kształcenie i dydaktyka

Promocja PG wśród młodzieży ze szkół średnich dzięki programowi Uranium

Sześć kreatywnych projektów, promujących Politechnikę Gdańską wśród młodzieży ze szkół średnich, otrzymało finansowanie w programie Uranium Supporting Cooperation With High Schools na łączną wartość prawie 170 tys. zł.  

Realizacja projektów umożliwi rozwój współpracy ze szkołami średnimi spoza Trójmiasta, zachęcając uczniów do późniejszej kontynuacji nauki, na jednym z licznych kierunków technicznych Politechniki Gdańskiej.

W zakończonym naborze złożono 11 wniosków, z których finansowanie otrzymały następujące projekty:

 • Technologie kosmiczne źródłem silnego oddziaływania przyciągającego ambitnych i zdolnych kandydatów na Politechnikę Gdańską; kierownik projektu: mgr inż. Adam Dąbrowski, przyznane środki: 29 997 zł;
 • 92– atomowe zagadki matematyczne; kierownik  projektu: mgr inż. Dorota Żarek, przyznane środki: 21 083,14 zł;
 • Lekcje mechaniki konstrukcji w teorii i praktyce; kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Tomaszewska, przyznane środki: 29 920 zł;
 • Zwiększenie zainteresowania wyróżniających się uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie studiami  na Politechnice Gdańskiej; kierownik projektu: dr inż. Maciej Reichel, przyznane środki: 29 975 zł;
 • Potencjał i kreatywność dla przyszłości; kierownik projektu: dr inż. Anita Richert-Kaźmierska, przyznane środki: 23 925 zł;
 • EkoEnergetyka – współpraca z techniczną szkołą średnią w Elblągu; kierownik projektu: mgr inż. Paweł Dąbrowski, przyznane środki: 28 985 zł.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Szkolenie CNE: Niezwykła moc zadawania pytań w nauczaniu

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Niezwykła moc zadawania pytań w nauczaniu.

Zagadnienia, które zostaną podjęte podczas szkolenia:

 • w jaki sposób wspierać studentów pytaniami;
 • zadawanie pytań w grupach wielokulturowych;
 • zachęcanie do udziału w zajęciach i budowanie relacji;
 • tworzenie kontekstu do zadawania pytań.

Szkolenie odbędzie się 26.03.2021 r. w godz. 13.00–14.30 w aplikacji Microsoft Teams: https://tinyurl.com/ycct45h5. Poprowadzi je mgr Olga Ludyga.

Sport

Zapraszamy do dołączenia do Sekcji Masters Politechniki Gdańskiej

Sekcja Masters to nowa sekcja Centrum Sportu Akademickiego PG, przygotowująca do udziału w zawodach pływackich. Organizatorami są Centrum Sportu Akademickiego PG oraz Politechnika Otwarta. Partnerem Sekcji Masters jest AZS Organizacja Środowiskowa Gdańsk. Rywalizacja Masters w pływaniu to zawody, które organizowane są w ramach działań Polskiego Związku Pływackiego.

W treningach i zawodach mogą wziąć udział osoby powiązane z Politechniką Gdańską – studenci, doktoranci, pracownicy, emerytowani pracownicy oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów PG. Będzie to pierwsza w Polsce sekcja oparta o członków jednej Uczelni. Warunki uczestnictwa w Sekcji Masters:

 • umiejętność pływania przynajmniej trzema stylami: kraulem, klasycznym i grzbietowym;
 • deklaracja udziału w minimum jednych zawodach w barwach PG;
 • udział w treningach jest bezpłatny, wymagane jest założenie legitymacji AZS oraz wyrobienie licencji PZP.

Treningi odbywać się będą dwa razy w tygodniu – we wtorki oraz czwartki w godzinach 20.00–21.20 (w kwietniu 2021 r. wtorkowe treningi trwać będą 40 min) i prowadzone będą przez trenerkę sekcji AZS PG – Emilię Miszewską oraz wieloletnią reprezentantkę naszej uczelni – Agatę Macieszę.

Plan treningowy przygotowała Alicja Pęczak-Graczyk – najwszechstronniejsza zawodniczka w historii polskiego pływania (pływająca wszystkimi stylami), pięciokrotna medalistka Mistrzostw Świata na 25-metrowej pływalni, zdobywczyni ponad 300 medali z imprez krajowych i zagranicznych.

Nabór do Sekcji Masters potrwa do końca marca 2021 r. Dodatkowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Centrum Sportu Akademickiego PG.

Nabór do Sekcji Masters potrwa do końca marca 2021 r. Dodatkowe informacje, w tym formularz zgłoszeniowy, znajdują się na stronie internetowej Centrum Sportu Akademickiego PG.

Komunikaty

Ukończenie prac nad kartami przedmiotów

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o weryfikację i aktualizację treści kart przedmiotów z bieżącego semestru w portalu MojaPG, uzupełnienie braków w ich treściach oraz przekazanie kart do weryfikacji w terminie do 31.03.2021 r.

Informuję, że Centrum Usług Informatycznych oddało w ubiegłym tygodniu nową funkcjonalność kopiowania kart przedmiotów dla kierunków i wydziałów. Dzięki niej zostało zamkniętych 15% i skopiowanych 39% kart ze wszystkich kierunków studiów z semestrów od letniego 2020/21 do zimowego 2024/25.

W aktualnym semestrze w edycji pozostaje nadal 47% kart przedmiotów. Są one niedostępne dla studentów, kandydatów i innych interesariuszy, w tym instytucji akredytujących. Zgodnie z obowiązującymi regulaminami taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

W związku z powyższym proszę o wprowadzenie uzupełnień bez zbędnej zwłoki.

W razie pytań należy skontaktować się z właściwym koordynatorem ds. katalogu ECTS lub z Działem Zarządzania Jakością (jakosc@pg.edu.pl).

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz
prorektor ds. organizacji i rozwoju PG

Automatyczna archiwizacja e-kursów dydaktycznych

Dział Zarządzania Jakością i Pełnomocnik Rektora PG ds. eNauczania informują, że dn. 22.03.2021 r. (30 dni od zakończenia sesji poprawkowej semestru zimowego 2020/2021) na platformie eNauczanie PG zostanie przeprowadzona automatyczna archiwizacja e-kursów dydaktycznych, które nie miały wskazanych przez prowadzących terminów archiwizacji. Po tej dacie w zarchiwizowanych kursach nie będzie możliwości wprowadzania modyfikacji, ponadto zostanie zablokowany dostęp studentom do tych e-kursów. Działanie zostało zaplanowane zgodnie z uczelnianą procedurą nr 10.

Zarządzanie archiwizacją e-kursów zostało opisane w dokumencie „Informacje związane z zakończeniem przedmiotu realizowanego w formie e-kursu (eNauczanie PG)”, zaś szczegółowa instrukcja dotycząca Centrum Archiwizacji została zmieszczona na stronie https://support.pg.edu.pl/display/HPPG/Centrum+Archiwizacji. Dodatkowe instrukcje i przykłady dotyczące realizacji e-kursów znajdują się również w „Szablonie e-kursu do zajęć”: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5775.

Konferencja online "Program Welcome to Poland w świetle doświadczeń uczelni realizujących projekty"

Uniwersytet Łódzki zaprasza 19.03.2021 r. na konferencję online "Program Welcome to Poland w świetle doświadczeń uczelni realizujących projekty", która podsumuje ponad dwa lata funkcjonowania programu Welcome to Poland. Gośćmi konferencji będą:

 • dr Aleksandra Januszkiewicz, lider Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Łódzka;
 • Katarzyna Kacperczyk, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Szkoła Główna Handlowa;
 • dr Tomasz Maliszewski, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Aleksandra Matukin-Szumlińska, dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia, Akademia Górniczo-Hutnicza.

Moderatorem panelu będzie Liliana Lato, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą (Uniwersytet Łódzki), a gościem specjalnym otwierającym wydarzenie dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Informacje organizacyjne:

Data journals – nowa zakładka na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki

Na stronie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG udostępniona została nowa zakładka, gdzie znajdują się podstawowe informacje o „data journals”, standardowe elementy charakteryzujące tego rodzaju czasopisma oraz wykaz czasopism publikujących „data descriptors”, które zostały ujęte w aktualnym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Data journals” są to czasopisma specjalizujące się w publikacjach opisujących nie tyle wnioski i efekty analizy danych zgromadzonych w toku badań, ile same dane i sposób ich pozyskania. Zawarte w nich artykuły opisujące zbiory danych najczęściej określa się mianem „data descriptors”.

Udostępnianie danych badawczych i promowanie ich poprzez publikację artykułów typu „data descriptors” stanowi element działań opisanych w obowiązującej "Procedurze promocji publikacji Open Access i Open Research Data". Należy również dodać, że w ramach programu Oxygenium istnieje możliwość sfinansowania opłat za model Open Access w czasopismach typu „data journals”, o ile ich punktacja według listy Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi co najmniej 140 punktów.

Szkolenia online z Web of Science

W marcu 2021 r. firma Clarivate Analytics przeprowadzi szkolenia online, które będą dotyczyły dostępnych narzędzi oraz źródeł elektronicznych. Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Tematyka szkoleń:

 • Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science? – 22.03.2021 (poniedziałek), godz. 10.00–11.00;
 • Jak dobrze zaprezentować swoją pracę i dorobek naukowy – 23.03.2021 (wtorek), godz. 10.00–10.45;
 • Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku? – 24.03.2021 (środa), godz. 10.00–11.00;
 • Profile autorskie w Web of Science i Publons krok po kroku – 25.03.2021 (czwartek), godz. 11.00–12.00;
 • Integracja danych Web of Science – 26.03.2021 (piątek), godz. 11.00–11.45.

Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenie z oprogramowania Lectora dla kadry dydaktycznej i administracyjnej

Trwa rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach projektu POWR 3.5. "Zintegrowany Program Rozwoju PG": Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych.

Terminy szkoleń:

 • 23–24.03.2021 r.,
 • 13–14.04.2021 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat. Aktualne terminy szkoleń wraz z opisami znajdują się na stronie projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

19 marca 09.00–16.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty

Zapraszamy na Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty. Czeka na Ciebie wiele atrakcji, takich jak: spotkania z wykładowcami, studentami i absolwentami, czaty, warsztaty i webinary.
14 kwietnia–16 kwietnia
https://event.mostwiedzy.pl/event/1/

IV Pomorska Konferencja Open Science

Konferencja naukowa online, podczas której zostaną zaprezentowane doświadczenia polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych.