Nr 190/4 marca 2021

Z życia uczelni

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska zaprasza maturzystów, rodziców oraz nauczycieli na Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej, który rozpocznie się 19.03.2021 r. o godz. 9.00.

Wirtualny Dzień Otwarty PG to niepowtarzalna okazja do spotkania online ze społecznością akademicką uczelni. W ramach czatów, warsztatów i webinarów będzie można porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz dowiedzieć się, jak przedstawia się oferta studiów magisterskich i inżynierskich na PG. Nauczyciele z Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość przedstawią proste (i szybkie) sposoby rozwiązania trudnych zadań matematycznych, które mogą pojawić się na tegorocznej maturze.

PROGRAM:

 • 9.00–10.00 – Studio telewizyjne "Dzień dobry z Politechniką Gdańską", wyniki Pomorskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 (transmisja online na Facebooku i na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej);
 • 10.00–14.00 – zajęcia do wyboru (rejestracja online) – grywalizacje, warsztaty, wykłady, czaty, zasady rekrutacji;
 • 14.30–16.00 – warsztaty dla nauczycieli (rejestracja online) – Jak utrzymać zaangażowanie uczniów podczas zajęć (online)?

Szczegółowy program Wirtualnego Dnia Otwartego Politechniki Gdańskiej oraz rejestracja na wydarzenia będą dostępne od 10.03.2021 r. na stronie wirtualna.pg.edu.pl.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Nauka

Dr inż. Mateusz Daśko laureatem prestiżowego stypendium naukowego im. Marie Skłodowskiej-Curie

Dr inż. Mateusz Daśko, pracownik Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego otrzymał indywidualne, wyjazdowe stypendium naukowe w prestiżowym konkursie im. Marii Skłodowskiej-Curie: Marie Skłodowska-Curie Actions. Finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt pod tytułem "Design, synthesis and biological evaluation of PROteolysis-TArgeting Chimeric (PROTAC) molecules as anticancer agents" będzie realizowany w ramach dwuletniego pobytu na Uniwersytecie CEU San Pablo w Madrycie.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

IV Pomorska Konferencja Open Science

W dn. 14–16.04.2021 r. odbędzie się IV edycja Pomorskiej Konferencji Open Science, której tematem przewodnim będzie udostępnianie danych badawczych. Wydarzenie (w formie online) jest skierowane zarówno do naukowców udostępniających swoje dane, jak i wszystkich zaangażowanych w procesy zarządzania danymi badawczymi.

Celem konferencji jest zebranie oraz prezentacja doświadczeń różnych polskich uczelni i instytutów naukowych w zakresie otwierania danych badawczych z różnych dyscyplin naukowych. W szczególności zaprezentowane zostaną doświadczenia uczelni realizujących projekt MOST DANYCH – Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie projekt realizowany jest zarówno przez zespoły bibliotekarzy i informatyków tworzących narzędzia do udostępniania danych – repozytorium danych, jak i naukowców udostępniających wyniki swoich badań w postaci Otwartych Danych Badawczych (Open Research Data).

Udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna jest natomiast wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji https://event.mostwiedzy.pl/event/1/.

Międzynarodowa konferencja (online) „Workers and Firms in Global Production Networks – Policy Implications”

W dn. 27–28.05.2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja (online) „Workers and Firms in Global Production Networks – Policy Implications”, organizowana przez grupę badawczą z Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG pod kierunkiem prof. Joanny Wolszczak-Derlacz. Tematyka konferencji dotyczy głównie skutków fragmentaryzacji produkcji i wartości dodanej w handlu międzynarodowym obserwowanych na rynkach pracy.

Wykłady gościnne:

 • Pol Antràs (Harvard University),
 • Daniel Baumgarten (University of Munich – LMU),
 • Holger Görg (Kiel Institute for the World Economy),
 • Bart Los (University of Groningen).

Informacje organizacyjne:

Nabór w programie Palladium Supporting New R&D Services

Program Palladium Supporting New R&D Services stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie zwiększenia transferu wiedzy i technologii.

Budżet i warunki finansowania:

 • dofinansowanie w programie może wynosić od 10 tys. do 150 tys. zł brutto na okres maksymalnie 12 miesięcy;
 • podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są katedry i instytuty oraz konsorcja złożone z katedr, instytutów i innych jednostek organizacyjnych PG;
 • jednostka organizacyjna może być uczestnikiem tylko jednego wniosku w danym naborze;
 • o dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki, które osiągnęły przychód z badań zleconych w wysokości co najmniej 35 tys. zł netto w każdym z 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku;
 • dofinansowanie nie może przekraczać 90% kosztów kwalifikowanych projektu.

Do kwalifikowanych kosztów bezpośrednich zalicza się m.in:

 • koszty zakupu aparatury, narzędzi, mierników, czujników, licencji na nowe oprogramowanie itp.;
 • koszt rozbudowy sprzętowej i/lub aktualizacji oprogramowania posiadanej aparatury;
 • koszt kalibracji/wzorcowania/certyfikacji aparatury;
 • koszt zakupu podzespołów do budowy prototypów.

Jak aplikować?

 • nabór wniosków w programie trwa w dn. 15.03–16.04.2021 r.;
 • wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej (na adres granty@pg.edu.pl) oraz komplet dokumentów do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB;
 • pytania prosimy zgłaszać mailem na adres granty@pg.edu.pl lub telefonicznie: 573 337 142, 58 348 64 72.

 Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wydział Architektury patronem międzynarodowego Light Symposium Wismar 2020/21

Wydział Architektury PG został honorowym patronem międzynarodowego forum online Light Symposium Wismar 2020/21, które odbędzie się w dn. 10–12.03.2021. Sympozjum pod hasłem „The Future of Daylight and Artificial Lighting in Healthy Built Environments” podejmie zagadnienia wpływu naturalnego i sztucznego światła na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Architektury w Aktualnościach.

Spotkania informacyjne o programach Interreg na lata 2021–2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR  zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. W trakcie spotkania zostanie zaprezentowana oferta tematyczna programów na lata 2021–2027 i harmonogramy przygotowania pierwszych naborów wniosków.

Programy współfinansują międzynarodowe inicjatywy dotyczące m.in. procesu transformacji gospodarczej, zmian klimatycznych i długofalowych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii. Umożliwiają również wymianę doświadczeń i sprawdzanie nowatorskich rozwiązań dotyczących usprawniania realizacji programów i strategii z zakresu m.in. innowacji technologicznych i społecznych oraz zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.  

Spotkania odbędą się w formule online w godz. 10.00–12.45: 

 • 30.03.2021,
 • 15.04.2021,
 • 16.04.2021.

Formularz rejestracyjny oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej MFiPR. Osoba do kontaktu w Dziale Projektów – Paulina Dyguła.

Kształcenie i dydaktyka

Edukacja w pandemii i perspektywy zawodowe oczami studentów [PODCAST PG, odc. 4]

W kolejnym odcinku podcastu PG gośćmi rzecznika Macieja Dzwonnika są Karolina Matuszewska i Jakub Persjanow z Samorządu Studentów PG, którzy opowiadają m.in. o roli samorządu w życiu studenckim, wyzwaniach i inicjatywach w kolejnej kadencji SSPG, edukacji w pandemii i codziennych problemach społeczności studenckiej, a także perspektywach zawodowych, jakie daje studentom nauka na PG.  

Zapraszamy do odsłuchania najnowszego odcinka:

E-learning i zdalne nauczanie – jak uczyć efektywnie? Ponad 225 tys. euro na projekt E-TECH

Naukowcy z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa we współpracy z Centrum Nowoczesnej Edukacji PG opracowali materiały, które pomogą nauczycielom akademickim w całej Europie dostosować dotychczasowe metody pracy do nauczania zdalnego.

Autorski projekt „Comprehensive project for distance teaching skills and multimedia resources for technical universities in Europe” w skrócie E-TECH uzyskał dofinansowanie w konkursie Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji cyfrowej w sektorze szkolnictwa wyższego. Inicjatywa będzie prowadzona przez konsorcjum PG wraz z austriacką wyższą uczelnią Joanneum Gesellschaft MBH z Graz oraz włoskim uniwersytetem Universita Politecnica delle Marche z Ancony, a także ze wsparciem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA).

Autorzy projektu zaplanowali inicjatywę składającą się z czterech części:

 • otwarty, trzypoziomowy kurs e-learningowy na temat efektywnego prowadzania e-zajęć;
 • „Praktyczny przewodnik po metodach zdalnego nauczania dla nauczycieli akademickich” wyposażony w multimedia;
 • bank interaktywnych zasobów;
 • modelowy kurs e-learningowy dla studentów z przedmiotu wybranego przez konsorcjum.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nagrodzono najlepsze studenckie projekty związane ze sztuczną inteligencją

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG nagrodzono najlepsze projekty grupowe realizowane na studiach II stopnia. Projekty grupowe to przedmiot, który ma nauczyć studentów wspólnej pracy podczas rozwiązywania konkretnego problemu. Jest on realizowany od 16 lat w ramach programów nauczania na wszystkich kierunkach studiów II stopnia na WETI.

W tym roku nagrodzono cztery oraz wyróżniono sześć projektów. Trzy z czterech nagrodzonych projektów związane są ze sztuczną inteligencją. Nagrody ufundowali dziekan WETI (w sumie 10 tys. zł) oraz firma IHS Markit (5 tys. zł). Prezentacja projektów i wręczenie nagród autorom najlepszych projektów grupowych odbyło się w ramach inauguracji (online) studiów II stopnia, które rozpoczęło ponad 350 studentów.

Nagrodzone projekty:

 • Aplikacja mobilna do obrazowania i klasyfikacji zmian skórnych – I miejsce i nagroda IHS Markit – zespół: Martyna Giziewicz (kierownik), Filip Brzeziński, Julia Guzik, Emilia Lewandowski, opiekun naukowy: prof. Mariusz Kaczmarek;
 • Rozpoznawanie obrazu z wykorzystaniem symulatorów – II miejsce i nagroda IHS Markit – zespół: Bartłomiej Wróblewski (kierownik), Radosław Słowiński, Karol Woźniak; opiekun naukowy: Sebastian Cygert;
 • Robot mobilny do inspekcji infrastruktury krytycznej – III miejsce; zespół: Michał Baranowski (kierownik), Kamil Romanowski, Mikołaj Barcikowski, Łukasz Pawlicki, Jan Olencki; opiekun naukowy: prof. Łukasz Kulas;
 • Segmentacja endoleaków na obrazowaniu z tomografu komputerowego – III miejsce; zespół: Artur Skrzynecki (kierownik), Paweł Kozielec, Marcin Perdeusz; opiekun naukowy: dr Tomasz Dziubich.

Wyróżnione projekty:

 • NlightVR™ – wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w połączeniu z biosensorami – zespół: Anita Dworzanska (kierownik), Wiktor Pieńkowski, Tomasz Idczak, Kamil Grabowski, Ivan Vakulko; opiekun naukowy: prof. Jacek Lebiedź; klient: NlightniN Production Sp. z o.o.;
 • Aplikacja mobilna do planowania i wykonywania zadań w układzie rodzic–dziecko – zespół: Stanisław Góra (kierownik), Mikołaj Mirko, Mateusz Janicki, Jan Czubiak; opiekun naukowy: prof. Agnieszka Landowska;
 • Konfigurowalny multiefekt gitarowy na platformie Raspberry PI – zespół: Jakub Chmielewski (kierownik), Bartosz Borczuch, Przemysław Pająk, Piotr Ziętkowski; opiekun naukowy: mgr Dawid Weber;
 • Mobilny system głosowania na potrzeby posiedzeń Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej – zespół: Maciej Żurek (kierownik), Szymon Nowacki, Paulina Cebulska, Adam Brejtfus, Mateusz Wszeborowski; opiekun naukowy: dr Jakub Miler; klient: SSPG:
 • Badanie możliwości wykorzystania sieci neuronowych opartych na prawach fizycznych (PGNN) w analizie danych przestrzennych – zespół: Bartłomiej Borzyszkowski (kierownik), Marcin Świniarski, Karol Damaszke, Jakub Romankiewicz; opiekun naukowy: prof. Marek Moszyński;
 • Robot barman – zespół: Jakub Wysocki (kierownik), Krzysztof Włódarczak, Paweł Wróblewski, Damian Wypych, Łukasz Antoniszyn; opiekun naukowy: mgr Tomasz Chludziński.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Otwarta

Zajęcia zdalne Politechniki Wielu Pokoleń

Politechnika Wielu Pokoleń wznowiła rekrutację na wybrane przedmioty, prowadzone w formie zdalnej na platformie eNauczanie. Zgłoszenia należy wysyłać za pomocą elektronicznych formularzy, dostępnych we wskazanym przedziale czasu.

Listę uruchamianych przedmiotów oraz terminy przyjmowania zgłoszeń można znaleźć na stronie Politechniki Wielu Pokoleń w zakładce „Zapisy na zajęcia”.

Komunikaty

Ankieta dotycząca znajomości języków obcych wśród kadry administracyjnej

Szanowni Państwo,

w marcu br. zostanie przekazana do kadry administracyjnej Uczelni oraz wydziałów ankieta, w której pracownicy będą proszeni o indywidualne ocenienie swojej znajomości języków obcych, jak też o podzielenie się dotychczasowymi doświadczeniami edukacyjnymi dotyczącymi języków obcych. Jest to krok Uczelni w kierunku wypełnienia strategii Uczelni w obszarze umiędzynarodowienia oraz wykazania potencjału kadry administracyjnej na tym polu.

Wyniki ankiety pozwolą władzom Uczelni zapoznać się z aktualnym stanem kompetencji językowych kadry i wyjść naprzeciw postulatom pracowników w tym zakresie.

Docelowo przewiduje się wzrost umiejętności językowych kadry administracyjnej w ciągu najbliższych kilku lat do poziomu*: B2 wśród połowy pracowników jednostki i C1 u minimum jednej osoby z każdej jednostki administracyjnej.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu POWR 3.5, zaś wyniki będą wykorzystanie w programie Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Liczę na Państwa współpracę w tym zadaniu oraz rzetelne przekazanie informacji.

prof. Dariusz Mikielewicz
prorektor ds. organizacji i rozwoju

* zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

Nowe logotypy wydziałowe

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PG nr 12/2021 z 26.02.2021 r. został uzupełniony System Identyfikacji Wizualnej Politechniki Gdańskiej, w ramach którego funkcjonuje m.in. Księga Identyfikacji Wizualnej wprowadzona Zarządzeniem Rektora PG nr 33/2013 z 18.11.2013 r. o Księgę Identyfikacji Wizualnej dla logotypów wydziałów, zwaną dalej Księgą Logotypów Wydziałów obejmującą nowe logotypy wydziałów.

 1. Nowe logotypy wydziałów przeznaczone są do wykorzystania w celach promocyjnych wydziałów, przykładowo w celu promocji strony internetowej, do oznaczania materiałów promocyjnych takich jak plakaty, ulotki, reklamy, bluzy i koszulki itd.
 2. Konstrukcję logotypów, wytyczne, wzory i szablony, dopuszczalne warianty i szczegółowe zasady stosowania definiuje Księga Logotypów Wydziałów.
 3. Papiery firmowe, koperty i inne akcydensy zawierające logotypy wydziałowe niezgodne z Systemem Identyfikacji Wizualnej Politechniki Gdańskiej mogą być używane do czasu wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do 30 września 2021 r.
 4. W przypadku wytwarzania materiałów promocyjnych logotyp wydziału musi zawsze występować obok logotypu Politechniki Gdańskiej. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów odzieży promocyjnej. Materiały promocyjne powinny spełniać warunki określone w Księdze Logotypów Wydziałów.
 5. Dziekani Wydziałów są zobowiązani do stosowania Księgi Logotypów Wydziałów i odpowiedzialni za przestrzeganie zawartych w niej zasad.
 6. Uwagi i wątpliwości odnośnie do sposobu korzystania z oznaczeń wydziałowych należy zgłaszać na adres e-mail: logotyp@pg.edu.pl.

Księga Logotypów Wydziałów dostępna jest w repozytorium dokumentów PG.

Nowe narzędzie Writefull dostępne dla studentów i pracowników PG

Writefull to specjalnie zaprojektowane narzędzia dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni służące do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach. Biblioteka zapewnia czytelnikom dostęp do pełnego pakietu narzędzi Writefull do końca sierpnia 2021 r.

Linki oraz instrukcje niezbędne do pobrania i zainstalowania wybranych dodatków znajdują się na stronie Biblioteki: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/writefull.

Kalendarium

5 marca 13.00–14.30
https://tinyurl.com/ycct45h5

Szkolenie CNE: Błędy wykładowców oczami studentów

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Błędy wykładowców oczami studentów. Porażka jako sposób osiągania mistrzostwa.
6 marca 10.00–15.15

Igrzyska Akademii ETI

Dziesiąte Igrzyska Akademii ETI odbędą się 6.03.2021 r. (sobota). Organizowany przez Wydział ETI PG konkurs informatyczny dla uczniów szkół średnich rozpocznie się o godz. 10:00 w sali 230 budynku WETI B.
8 marca 13.00–14.30
https://pg.edu.pl/dzial-projektow/szkolenia-na-politechnice-gdanskiej

Szkolenie online z obsługi systemu MojaPG – moduł Projekty

Szkolenie on-line skierowane jest do pracowników PG, którzy pełnią funkcje kierowników projektów oraz do członków zespołów projektowych. Więcej informacji na stronie Działu Projektów: https://pg.edu.pl/dzial-projektow
12 marca–14 marca

AMP w Badmintonie

AMP w Badmintonie – Półfinał A
17 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
19 marca 09.00–16.00
https://wirtualna.pg.edu.pl/

Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty

Zapraszamy na Ogólnopolski Wirtualny Dzień Otwarty. Czeka na Ciebie wiele atrakcji, takich jak: spotkania z wykładowcami, studentami i absolwentami, czaty, warsztaty i webinary.