Nr 19/22 grudnia 2016

Z życia uczelni

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Niech będzie to czas spędzony w gronie najbliższych, który napełni serca spokojem i radością oraz obfituje w spełnione marzenia.

prof. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Jesteśmy w gronie najlepszych organizatorów MBA

Studia MBA prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG uplasowały się w pierwszej dziesiątce studiów tego typu w kraju. Ranking najlepszych studiów MBA ogłosiła w połowie grudnia 2016 Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Wyniki badania (odbyło się po raz siódmy) mają być wskazówką dla wszystkich planujących rozpoczęcie tych prestiżowych studiów. Zestawienie można prześledzić na stronie organizatora rankingu. W uroczystości wręczenia pamiątkowych dyplomów organizatorom najlepszych dziesięciu programów MBA w Polsce uczestniczyła dyrektor programu MBA na naszej uczelni – Barbara Geniusz-Stepnowska. Spotkanie odbyło się 14.12.2016 r. w Warszawie. Informacje na temat realizowanych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii studiów MBA można znaleźć pod adresem zie.pg.edu.pl/mba.

Prof. Piotr Dominiak otrzymał złoty medal za zasługi dla „Pracodawców Pomorza”

Złoty medal za zasługi dla „Pracodawców Pomorza” trafił do rąk profesora Piotra Dominiaka, prorektora PG ds. internacjonalizacji i innowacji. W gronie laureatów tego wyróżnienia są między innymi posłowie i senatorowie RP oraz samorządowcy.
– Profesor Dominiak jest specjalistą z zakresu ekonomii małych i średnich przedsiębiorstw, stąd jego osoba jest nam szczególnie bliska. Wspólnie przygotowaliśmy niezliczone analizy i opracowania – powiedział dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent „Pracodawców Pomorza”, wręczając nagrodę.
„Pracodawcy Pomorza”, największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego, zrzesza blisko 800 firm o różnym profilu działalności. Jej członkowie uczestniczą w większości wydarzeń gospodarczych w kraju i regionie, zasiadając na przykład w Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz Komitetach Monitorujących i Sterujących Programami Operacyjnymi. W tym roku organizacja obchodziła swój XXV jubileusz.

Stypendia MNiSW dla studentów i doktorantów PG

Ośmioro studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej za swoje wybitne osiągnięcia otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2016/2017. Wśród wyróżnionych znalazło się troje doktorantów z Wydziału Chemicznego (Natalia Szczepańska, Aleksander Hejna, Mariusz Szkoda), dwoje studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska (Alicja Byzdra, Erwin Wojtczak), student i doktorant z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (Bartosz Trawiński, Michał Winiarski) oraz studentka Wydziału Mechanicznego (Anna Dąbrowska).

PG rozpoczyna współpracę z North China University of Science and Technology

Umowę partnerską o współpracy podpisali prof. Jacek Namieśnik – rektor PG oraz prof. Zhu Liguang – wicerektor North China University of Science and Technology.
– North China University of Science and Technology to uniwersytet z ponad stuletnią tradycją, olbrzymim prestiżem i kampusem położonym blisko morza. Dostrzegam liczne podobieństwa pomiędzy naszą uczelnią a Politechniką Gdańską, dlatego nasza współpraca przedstawia się nadzwyczaj obiecująco – uważa prof. Zhu Liguang, przewodniczący chińskiej delegacji, która spotkała się z prof. J. Namieśnikiem 9.12.2016 r.
– Nasza współpraca z North China University of Science and Technology będzie się opierać nie tylko na prowadzeniu wymiany studenckiej, ale przede wszystkim na partnerstwie naukowym – zapewnia prof. J. Namieśnik.

International Christmas Tree

16.12.2016 r. na Politechnice Gdańskiej odbyła się świąteczna impreza integracyjna dla studentów międzynarodowych – International Christmas Tree. W czasie spotkania życzenia studentom złożył prof. J. Namieśnik – rektor PG, który wręczył również nagrodę za najpiękniejszą bombkę. W czasie imprezy studenci mieli możliwość poznać polskie i zagraniczne tradycje świąteczne oraz spróbować polskich przysmaków wigilijnych. Spotkanie uświetnione zostało występami studentów zagranicznych, a Święty Mikołaj ofiarował uczestnikom zabawy drobne upominki.

Ferie z fizyką na Wydziale FTiMS

Na WFTiMS w dniach 16–20.01.2017 w godzinach 9.00–11.00 odbędą się warsztaty laboratoryjne z fizyki dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ramach warsztatów uczniowie opanują zagadnienia związane z optyką, mechaniką, elektrostatyką i elektromagnetyzmem. Całkowity koszt 15 godzin zajęć w laboratorium wyniesie 200 zł. Więcej informacji podano na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/KNSF.PG/ (Ferie z fizyką 2017) i na stronie http://ftims.pg.edu.pl/ferie-z-fizyka.

Nagrodzeni podczas Gali Aktywności Studenckiej „Złote Lwiątka”

16.12.2016 r. w AK PG Kwadratowa odbyła się Gala Aktywności Studenckiej „Złote Lwiątka” organizowana przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej. Jej celem jest nagradzanie aktywnych studentów, organizacji studenckich i kół naukowych za ich osiągnięcia oraz działalność w danym roku kalendarzowym. Laureaci tegorocznej edycji w poszczególnych kategoriach:
• PROJEKT – Technikalia;
• ORGANIZACJA – BEST;
• KOŁO NAUKOWE – Koło Naukowe Mechaniki Budowli KoMBo;
• OSOBOWOŚĆ – Jarosław Sobolewski (Wydział ZiE);
• SPORT – Sekcja Areobiku Sportowego PG;
• ZAMIŁOWANIA – Rowerem na PG;
• KULTURA I ROZRYWKA – Piknik ZiE;
• KONFERENCJE I SZKOLENIA – Gdańskie Dni Elektryki;
• NAJLEPSZA WYDZIAŁOWA RADA STUDENTÓW ROKU 2016 – WRS Wydziału Mechanicznego.

Nauka

Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi

Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej w imieniu Politechniki Gdańskiej weźmie udział w konkursie o dofinansowanie mobilności pracowników i studentów z uczelniami z krajów partnerskich w ramach programu Erasmus+. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wystąpić o dofinansowanie mobilności z konkretnymi uczelniami z powyższych krajów o zgłaszanie się do DMWA w terminie do 6.01.2017 r., e-mail international@pg.gda.pl.

Konkurs Politechniki Warszawskiej o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

W imieniu prof. Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej informujemy, że została uruchomiona trzecia edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego. Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. Więcej informacji na temat konkursu podano w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

Nabór do programów:

• TEAM-TECH – rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez naukowców posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, w realizowaniu usług badawczych na rzecz odbiorców biznesowych; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/;
• TEAM – rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w innowacyjnych obszarach; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/;
• TEAM-TECH Core Facility – finansowanie prac B+R mających na celu opracowanie lub rozwój określonej usługi badawczej, zaprojektowanej do zaspokajania zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw; http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech-core-facility/.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Dział Projektów. Wnioski do podpisu należy składać w Dziale Projektów najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed zakończeniem naboru, tj. do 5.01.2017 r.

Nagroda im. Artura Rojszczaka

Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej po raz dwunasty ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka, która „ma za zadanie promować humanistyczną postawę, szerokość horyzontów, umiejętność przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych”.
Nagroda im. Artura Rojszczaka jest indywidualną nagrodą pieniężną (5000 zł) przyznawaną młodym doktorom, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat od złożenia wniosku. Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31.01.2017 r. Regulamin Nagrody oraz inne przydatne informacje znajdują się na stronie Klubu http://www.klub-fnp.pl/.
Informacje: dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, prof. nadzw. PG – opiekun Nagrody, NagrodaArtura@ksz-fnp.org, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, tel. 58 348 66 11.

Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska

29.11.2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
Celem projektu jest wsparcie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dziedzinach: fizyka, informatyka i matematyka, a także biologia i chemia. W realizację projektu zaangażowani będą pracownicy różnych jednostek, m.in. WCh, WETI, WFTiMS oraz CNMiKnO. W ramach projektu realizowane będą przez PG takie działania jak: spotkania akademickie, warsztaty tematyczne, zajęcia olimpijskie, kursy e-learningowe oraz opieka mentorska dla uczniów.
Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Pomorskiego w partnerstwie z Politechniką Gdańską. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 1 572 586,77 zł. Kierownikiem projektu i koordynatorem wszystkich działań jest dr Barbara Wikieł, doc. PG – dyrektor CNMiKnO.

Nowe listy czasopism punktowanych na 2016 r.

MNiSW opublikowało wykaz czasopism naukowych (części A, B oraz C) na 2016 r. wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym periodyku.
Informujemy, że w systemie MojaPG zostały uaktualnione informacje o punktacji za publikację w czasopiśmie w roku 2016. Dodatkowo informujmy, że uaktualnione dane można odnaleźć w rekordach wyników wyszukiwawczych prac NB (moduł e-Nauka).
Dane dotyczące aktualnych i historycznych wartości punktów dla czasopism z list A, B, C oraz wartości wskaźnika Impact Factor prezentowane są w systemie MojaPG w zakładce Czasopisma (w module Nauka).

Komunikaty

Wypróbuj centralne narzędzia informatyczne

Centrum Usług Informatycznych zachęca do zapoznania się z katalogiem oferowanych centralnych usług informatycznych. Opis poszczególnych usług wraz z ich przeznaczeniem oraz zasadami uzyskania do nich dostępu znajduje się pod adresem http://cui.pg.edu.pl/katalog-uslug. Dla użytkowników przygotowano wiele przystępnych instrukcji obsługi oraz samouczki wideo dostępne online pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/. Dodatkowo pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/changelog/ można śledzić na bieżąco wprowadzane zmiany w systemach.
Mimo szerokiego wachlarza oferowanych usług, są one wykorzystywane w małym stopniu. Gorąco zachęcamy do wypróbowania poszczególnych narzędzi oraz zgłaszania propozycji usprawnień. Wszelkich informacji i bieżącego wsparcia udziela zespół Helpdesk – http://cui.pg.edu.pl/helpdesk.

Zgniatarka do plastikowych butelek PET

Zgniatarka do plastikowych butelek PET zawisła na ścianie tuż obok Yellow Baru w budynku Chemii C (bud. nr 5). Została ona przekazana PG nieodpłatnie przez Zakład Utylizacyjny Szadółki. Wszystko wskazuje na to, że to urządzenie będzie – z pomocą świadomych ekologicznie konsumentów delikatesów serwowanych w barze – wspomagać efektywność selektywnej zbiórki odpadów na Wydziale Chemicznym. Mile widziany jest jednak każdy chętny, kto chciałby poznać zasadę działania zgniatarki, a przy okazji rozruszać mięśnie i przysłużyć się przyrodzie. Wchodząc zatem furtką od strony szpitala studenckiego – gościu miły – wejdź i zgnieć.

Wstrzymanie rezerwacji miejsc w OW Czarlina

Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi w Ośrodku związanymi z remontem pomostu cumowniczego, umocnieniem nabrzeża oraz remontem drogi wewnętrznej, zostaje wstrzymana do marca 2017 r. możliwość rezerwacji domków i pokoi na terminy wiosenne (15.04–11.06.2017 r.).

Kalendarium

12 stycznia 10.00–15.00

International Career Day

Biuro Karier i stowarzyszenie ISA zapraszają na Targi Pracy – International Career Day na Dziedzińcu Fahrenheita. Więcej informacji na stronie http://pg.edu.pl/biuro-karier/-/international-career-day-on-12-01-2017.