Nr 185/28 stycznia 2021

Z życia uczelni

Absolwentka Wydziału Architektury PG laureatką ogólnopolskiego konkursu projektowego

Karolina Jankowska, absolwentka Wydziału Architektury PG zdobyła I nagrodę w IX edycji konkursu organizowanego przez magazyn Architektura&Biznes „Najlepszy Dyplom ARCHITEKTURA” na najlepsze dyplomy architektoniczne. Nagrodzona praca pt. „Bastion Miś jako miejsce działań prośrodowiskowych. Projekt Nowej Szkoły Rzemiosła Artystycznego bazującej na idei upcylingu” została przygotowana pod kierunkiem dr inż. arch. Agnieszki Błażko, doc. PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach magazynu Architektura&Biznes i Wydziału Architektury PG w Aktualnościach.

CI TASK wspiera walkę z pandemią COVID-19

Na prośbę Grupy LOTOS SA Centrum Informatyczne TASK zestawiło łącza światłowodowe do powstającego na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich szpitala tymczasowego dla chorych na COVID-19. Łącza umożliwią personelowi nowej placówki bezpieczny dostęp do szpitalnych systemów informatycznych znajdujących się w Szpitalu Specjalistycznym św. Wojciecha Gdańsk-Zaspa.

PG na sportowo. Jak wygląda WF w czasie pandemii? [PODCAST PG. odc. 3]

W kolejnym odcinku podcastu Politechniki Gdańskiej gośćmi rzecznika PG Macieja Dzwonnika byli dyrektor Centrum Sportu Akademickiego PG Krzysztof Kaszuba i jego zastępca Kazimierz Rozwadowski, którzy opowiedzieli m.in. o zwycięstwie naszej uczelni w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, poziomie usportowienia młodzieży czy zdalnych lekcjach wychowania fizycznego na PG.

Zapraszamy do odsłuchania odcinka poniżej:

W każdym odcinku Podcastu PG słuchacze mogą wygrać egzemplarz gry planszowej Monopoly PG, posiadającej licencję firmy Hasbro (właściciela marki Monopoly). Aby powalczyć o wygraną, wystarczy przesłać prawidłową odpowiedź na pytanie zadane podczas odcinka (zwycięża osoba, która najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi) na adres: promocja@pg.edu.pl.

Podcast PG dla społeczności akademickiej

W każdym odcinku Podcastu PG można posłuchać rozmów z gośćmi wywodzącymi się najczęściej ze społeczności uczelni, którzy opowiadają o swoich projektach badawczych, ciekawych miejscach na Politechnice czy ważnych wydarzeniach dotyczących PG.

„Siema!”. PG pomoże w organizacji 29. finału WOŚP w Gdańsku

Politechnika Gdańska aktywnie włączyła się w organizację gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki współpracy nawiązanej z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, to właśnie w murach PG zlokalizowany będzie główny sztab dla wolontariuszy WOŚP, a także gdański „bank” orkiestry.

Tegoroczny finał WOŚP, w którym pieniądze zbierane będą na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy, odbędzie się na nieco innych zasadach niż w latach ubiegłych. W związku z pandemią koronawirusa Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (organizator imprezy w Gdańsku w ramienia WOŚP) poszukiwało miejsca, które mogłoby z jednej strony zapewnić sprawną organizację pracy wolontariuszy, a z drugiej pozwolić na bezpieczną pracę w reżimie sanitarnym. Z pomocą przyszła Politechnika Gdańska i działające tu od niedawna Centrum Wolontariatu PG, która udostępni organizatorom gdańskiego finału WOŚP 12 sal wykładowych w Gmachu Głównym uczelni, a także pomoże w koordynacji i ochronie pracy wolontariuszy.

Centrum Wolontariatu PG zachęca studentów i studentki naszej uczelni do aktywnego uczestnictwa w pracy największego w Gdańsku sztabu 29. Finału WOŚP, zlokalizowanego właśnie na terenie PG.

Zadania dla wolontariusza:

 • prace organizacyjne sztabu,
 • obsługa punktu rozliczeniowego wolontariuszy,
 • praca w godzinach 10.00–20.00 (zmianowo).

Oferujemy:

 • miłą atmosferę,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • ciepłą herbatę i kawę oraz poczęstunek.

Zgłoszenia można przesyłać mailowo na adres: wolontariat@pg.edu.pl wpisując w tytule wiadomości „WOŚP”.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 20.01.2021 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • wyboru przewodniczącego Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej w kadencji 2021–2024 oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Uczelni PG;
 • powołania przedstawicieli studentów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich;
 • powołania przedstawicieli Samorządu Studentów PG w skład: Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Budżetu i Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • powołania przedstawicieli Samorządu Studentów PG oraz Samorządu Doktorantów PG w skład Uczelnianej Komisji Wyborczej;
 • wyrażenia przez Senat PG zgody na powierzenie prof. Krzysztofowi Wilde przygotowania recenzji w postępowaniu o nadanie prof. Jerzemu Merkiszowi tytułu i godności doktora honoris causa Politechniki Lubelskiej;
 • określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022 oraz korekt w Programie kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, obowiązującym od roku akademickiego 2020/2021;
 • wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały Senatu PG nr 481/2020/XXIV z 17 czerwca 2020 r.: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022;
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Zarządzanie w kulturze prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wygraj indeks WEiA organizowanego przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki oraz Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Wiem na bank – Indeks na WZiE organizowanego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, przedstawił projekt zmian w Statucie PG w związku ze zmianami w Regulaminie Wyborczym Politechniki Gdańskiej. Stud. Karolina Matuszewska, przewodnicząca SSPG, zaprezentowała zamierzenia Samorządu Studentów PG na rok 2021.

Nauka

Jedyny w Polsce zespół naukowców tworzących diamentowe półprzewodniki

Na Politechnice Gdańskiej, pod kierownictwem prof. Roberta Bogdanowicza, działa jedyny w Polsce zespół, który prowadzi badania nad półprzewodnikowymi diamentami i możliwościami ich wykorzystania, m.in. przy walce z COVID-19, w diagnostyce medycznej nowej generacji czy utylizacji problematycznych związków w oczyszczalniach ścieków. Wyniki badań publikowane są w prestiżowych czasopismach.

Członkiem zespołu prof. R. Bogdanowicza oraz wykonawcą w projektach jest dr inż. Michał Sobaszek. Młody naukowiec, który obecnie rozpoczyna samodzielną karierę badawczą, zajmuje się m.in. rozwiązaniami z szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Zespół prof. Bogdanowicza utrzymuje kontakt z zespołami z USA, Chin, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i prowadzi z nimi wspólne eksperymenty.

Poniżej niektóre z projektów realizowanych w Laboratorium Syntezy Innowacyjnych Materiałów i Elementów (Centrum Zaawansowanych Technologii) mieszczącym się na WETI, którego szefem jest prof. R. Bogdanowicz:

 • zastosowanie diamentów w walce z Covid-19 i grypą,
 • elektrody diamentowe do oczyszczania ścieków,
 • ultraczułe systemy analityczne dla naukowców.

Dr inż. Michał Sobaszek (172,31 pkt) oraz prof. Robert Bogdanowicz (155 pkt) osiągają najwyższe wyniki publikacyjne na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i znajdują się w gronie najwyżej punktowanych naukowców na Politechnice Gdańskiej w odniesieniu do wymaganego wypełnienia slotów publikacyjnych.

Dodatkowe informacje o działalności zespołu prof. R. Bogdanowicza można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nabór wniosków w ramach PSF 2021 Call

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) ogłasza nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów (PSF) na rok 2021.

Priorytetem jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Główne zasady:

 • projekty muszą angażować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich RPMB, w tym partnera wiodącego;
 • maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 65 tys. euro;
 • propozycje projektów mogą zgłaszać osoby, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy z państw członkowskich RPMB, a także członkowie Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB.

Informacje organizacyjne:

 • termin naboru wniosków: 15.02–31.03.2021 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku najpóźniej do 24.03.2021 r. do godz. 15.00;
 • strona internetowa konkursu: https://cbss.org/psf/latest-project-call/;
 • osoba do kontaktu: Paulina Dyguła, Dział Projektów.

Nagroda naukowa PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Organizatorzy Nagrody Naukowej Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za rok 2020 zapraszają do składania wniosków konkursowych. To już VI edycja konkursu skierowanego do pracowników i doktorantów instytucji naukowych z trzech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest za oryginalne osiągnięcia badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. Wyróżnienie otrzymuje równorzędnie pięciu laureatów w zakresie nauk:

 • humanistycznych i społecznych,
 • biologicznych i rolniczych,
 • ścisłych i nauk o Ziemi,
 • technicznych,
 • medycznych.

Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do 31.03.2021 r. wyłącznie w formie elektronicznej. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy 31.05.2021 r. Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę finansową w kwocie 4 tys. zł.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Awanse naukowe

TYTUŁ PROFESORA
prof. dr hab. Joanna Janczewska (WFTiMS)

Kształcenie i dydaktyka

Ponad 50 milionów na kształcenie specjalistów sztucznej inteligencji

Ponad 50 mln zł zostanie przeznaczonych na stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. Na mocy podpisanego 19.01.2021 r. porozumienia o dofinansowaniu Projektu „Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych” (AI Tech) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 realizowane będą studia II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa, realizacji projektów informatycznych.

Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum pięciu uczelni wyższych:

 • Politechniki Gdańskiej,
 • Politechniki Poznańskiej,
 • Politechniki Warszawskiej,
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownikiem Projektu na naszej uczelni jest dr hab. inż. Piotr Szczuko, prof. PG z WETI. Merytoryczną opiekę nad projektem pełni Rada Programowa AI Tech przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej członkiem jest dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej.

Dodatkowe informacje o nowych specjalnościach można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Oferta szkoleń dla wykładowców i doktorantów

Centrum Nowoczesnej Edukacji PG zaprasza na trwający od listopada ub.r. cykl cotygodniowych webinariów metodycznych. Spotkanie online na platformie MSTeams dla wykładowców i doktorantów odbywają się w każdy piątek o stałej porze (w godz. 13.00–14.30). 

Tematy webinariów w styczniu i lutym 2021 r.:

 • 29.01 – Dobrostan (e-)wykładowcy, czyli jak zadbać o siebie w czasie pandemii (i zdalnego nauczania) oraz szkolenie asynchroniczne:  Projektowanie zdalnego środowiska egzaminacyjnego  – moduł na kursie „Dydaktyczne Piątki przy kawie”;
 • 5.02 – Projektowanie zdalnego środowiska egzaminacyjnego (panel dyskusyjny);
 • 12.02 – Wykorzystywanie Moodle do prowadzenia prac zespołowych podczas zajęć;
 • 19.02 – Niezwykła moc zadawania pytań w nauczaniu oraz szkolenie asynchroniczne:  Prowadzenie ćwiczeń rachunkowych w formie zdalnej  – moduł na kursie „Dydaktyczne Piątki przy kawie”;
 • 26.02 – System pracy zespołowej na wykładach, ćwiczeniach i laboratoriach – sprawdzone pomysły.

Komunikaty

Szczepienia dla nauczycieli akademickich

Zgodnie z informacjami opublikowanymi w oficjalnym serwisie Szczepienie przeciwko COVID-19, nauczyciele akademiccy będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19 w pierwszym etapie, który rozpoczął się w połowie stycznia. Udział w szczepieniu jest dobrowolny, a nauczyciele akademiccy zainteresowani szczepieniem powinni zgłaszać się indywidualnie. Aktualne informacje dostępne są w serwisie Szczepienie przeciwko COVID-19.

Chęć zaszczepienia się można zgłosić poprzez formularz online zamieszczony na stronie szczepimysie.pacjent.gov.pl. Rejestracja na szczepienia realizowana jest: online, poprzez infolinię 989, u lekarza POZ, lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Szczepienia odbywają w przychodniach (POZ), szpitalach, szpitalach rezerwowych, bądź u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

22 stycznia rozpoczęła się rejestracja osób 70+. Rejestracja nauczycieli akademickich poniżej 70 roku życia będzie możliwa wtedy, gdy zostanie to ogłoszone centralnie.

Z aktualizowanym harmonogramem szczepienia poszczególnych grup w danym etapie oraz procedurą i mapą punktów szczepień można zapoznać się na stronie Szczepienie przeciwko COVID-19.

Przypominamy, że na chwilę obecną zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są indywidualnie. Jeśli pojawi się możliwość zgłoszeń grupowych od instytucji publicznych, uczelnia jest na taką ewentualność przygotowana, a informacja dotycząca takich zapisów pojawi się wówczas w osobnym komunikacie na stronie internetowej PG.

Więcej o szczepieniach przeciwko COVID-19

Pracownicze Plany Kapitałowe

Politechnika Gdańska rozpoczęła proces wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK są dobrowolnym programem długotrwałego oszczędzania. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych funduszy, z których można będzie skorzystać po 60. roku życia (w wyjątkowych sytuacjach także wcześniej).

Utworzenie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych jest obowiązkowe i wynika z Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dn. 4.10.2018 r. Przepisy ww. ustawy w stosunku do uczelni obowiązują od 1.01.2021 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronach https://pg.edu.pl/pracownicy/pracownicze-plany-kapitalowe oraz https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html.

Szkolenia online od firmy Elsevier

Elsevier, jeden z największych wydawców oraz dostawca narzędzi Scopus i SciVal zorganizował w lutym i marcu serię webinariów dotyczących e-zasobów, narzędzi oraz usług wspierających komunikację naukową. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe opisy szkoleń oraz linki znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Lista szkoleń:

 • Nowe funkcjonalności w narzędziu SciVal – 2.02.2021, godz. 11.00;
 • Nowoczesne repozytorium: wydawanie czasopism, zarządzanie OA, dane badawcze – 9.02.2021, godz. 11.00;
 • Jak rozpocząć przygodę z narzędziem SciVal? – 16.02.2021, godz. 11.00;
 • Cele zrównoważonego rozwoju ONZ – jak analizować wskaźniki bibliometryczne? – 23.02.2021, godz. 11.00;
 • Jak łatwo wydawać czasopismo i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców? – 2.03.2021, godz. 11.00;
 • 20 ciekawych rozwiązań, które znajdą zastosowanie w repozytorium instytucjonalnym – 9.03.2021, godz. 11.00;
 • Jak pracować z profilem autora i preprintami w bazie Scopus? – 16.03.2021, godz. 11.00;
 • SciVal dla naukowca – kierunek współpraca, jak szukać współpracowników? – 23.03.2021, godz. 11.00;
 • Poznaj nowe możliwości finansowania badań z całego świata – 30.03.2021, godz. 11.00.

Kalendarium

28 stycznia 18.00–20.00
https://zie.pg.edu.pl/-/zapraszamy-na-xxxiv-wieczor-z-ekonomia-w-formie-zdalnej-?redirect=https%3A%2F%2Fzie.pg.edu.pl%2Fstrona-glowna%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_fJVicbtwSoa2%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_NestedTab

XXXIV Wieczór z Ekonomią

WZiE zaprasza na spotkanie online w ramach Wieczoru z Ekonomią. Gościem będzie dr hab. Adam Leszczyński, prof. Uniwersytetu SWPS, autor książki „Ludowa historia Polski” (VI miejsce w rankingu magazynu „Książki”).
29 stycznia 13.00–14.30
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzVhYWMyZGQtMWE1ZC00NGIyLWI5ZDYtMGNkZTUwNjRjYzI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%224d775e54-d3b8-4d50-8e43-bd9868ab38d

Szkolenie CNE: Dobrostan (e-)wykładowcy

CNE PG zaprasza na kolejne cotygodniowe szkolenie w ramach programu „Dydaktyczne Piątki”: Jak zadbać o siebie w czasie pandemii (i zdalnego nauczania).
2 lutego 11.00–13.00
https://bit.ly/2KvKXzo

Webinarium nt. badań przedklinicznych

CTWT PG zaprasza na webinarium poświęcone tematyce badań przedklinicznych na zwierzętach. Udział jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja.
10 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej