Nr 183/14 stycznia 2021

Umiędzynarodowienie

Times Higher Education World University Rankings – badanie prestiżu uczelni

TimesHigherEducation@surveys.elsevier.com – mail z takiego adresu mógł trafić (lub trafi w najbliższych dniach) do wielu pracowników uczelni wyższych w Polsce i za granicą. W wiadomości znajduje się ankieta mająca ogromny wpływ na wyniki światowego rankingu z grupy BIG4 (33%).

Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju wraz z Działem Zarządzania Jakością apeluje o wzięcie udziału w tych badaniach i poświęcenie czasu na wyrażenie opinii. Szeroki odzew naszych nauczycieli jest szansą na zwiększenie rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej na rankingowej arenie międzynarodowej.

Nauka

VIKA – innowacyjna aplikacja służąca poprawie stanu zdrowia

Profesor Jacek Rumiński z WETI jest konsultantem naukowym multidyscyplinarnego zespołu, który opracował innowacyjną aplikację mającą na celu poprawę naszego stanu zdrowia – VIKA. Dzięki współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin, m.in. sztucznej inteligencji, medycyny, psychologii i sportu powstał wirtualny asystent zdrowego stylu życia, którego zawsze możemy mieć przy sobie.

VIKA jest pierwszym na świecie licznikiem oczekiwanego czasu życia w zdrowiu. Analizuje aktywność fizyczną, styl życia, sposób odżywiania i dzięki zebranym w szczegółowym wywiadzie danym, szacuje wiek biologiczny swojego użytkownika. VIKA jest w stanie określić w przybliżeniu, jak prowadzony przez nas styl życia wpływa na proces starzenia – czy nasze nawyki dodają, czy może odejmują naszemu organizmowi lat.

Twórcom aplikacji przyświeca motto „Milion lat zdrowia więcej”. W grudniu ub. roku VIKA została oddana do użytku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników. Zespół Lab4Life cały czas pracuje nad jej ulepszaniem, rozwijaniem i personalizacją.

Aplikację można pobrać za darmo w sklepach Google Play oraz Apple App Store. Jak informują twórcy aplikacji, podstawowe funkcje są bezpłatne. Vika dodatkowo, w ramach płatnej funkcjonalności Premium, oferuje wgląd w ryzyko nowotworu, udaru, choroby wieńcowej, nadciśnienia oraz misje prozdrowotne: Zdrowy Ruch, Zdrowy Sen i Zdrowe Posiłki.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Materiały ceramiczne mogą przysłużyć się do rozwoju alternatywnych źródeł energii

Dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń, prof. PG z Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej zajmuje się właściwościami termicznymi materiałów ceramicznych. W tym roku, w ramach programu EUROPIUM – dzięki funduszom programu IDUB, będzie kontynuować prace badawcze m.in. na Arizona State University w Stanach Zjednoczonych. Na uniwersytecie w Arizonie prof. A. Mielewczyk-Gryń będzie prowadzić badania w instytucie Navrotsky Eyring Center for Materials, pod kierownictwem prof. Alexandry Navrotsky, jednej z najwybitniejszych specjalistek na świecie w zakresie materiałów ceramicznych. Z kolei po przyjeździe z Arizony naukowczyni będzie kontynuować badania na Kyushu University w Japonii. Właśnie otrzymała stypendium w ramach Programu im. Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W Japonii prof. A. Mielewczyk-Gryń będzie pracować w International Institute of Carbon-Neutral Energy Research. Wspólnie z innymi naukowcami pod kierownictwem prof. Aleksandara Staykova, będzie pracować nad znalezieniem materiałów o najlepszych właściwościach elektrycznych, które są stabilne i mogą posłużyć do wytwarzania gotowych ogniw paliwowych zawierających wodór.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

10 studenckich wynalazków, które mogą zmienić świat

Na popularnym na portalu YouTube kanale "Topowa Dycha" pojawiło się zestawienie 10 studenckich wynalazków, które mogą zmienić świat. Wśród nich znalazły się dwa projekty studentów PG:

 • projekt HEDGEHOG w ramach programu REXUS/BEXUS Student Experiment Programme, koordynowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA);
 • projekt skafandra ratunkowego dla polarników zasilanego energią słoneczną z paneli fotowoltaicznych wbudowanych w tekstylia lub nałożonych w formie płytek autorstwa Sary Kamrowskiej.

Na liście pojawiły się także projekty studentów z Politechniki Łódzkiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Film został wyświetlony ponad 350 tys. razy i można go obejrzeć na kanale YouTube.

Doradztwo dla młodych naukowców Politechniki Gdańskiej

Biuro Karier zaprasza młodych naukowców, w tym doktorantów, na indywidualne konsultacje online z doradcą zawodowym oraz doradcą ds. przedsiębiorczości.

Poradnictwo zawodowe obejmuje wsparcie w zakresie m.in.:

 • planowania kariery, sprecyzowania celów zawodowych i sposobów ich realizacji;
 • odkrywania indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy;
 • określenia mocnych stron, kompetencji potrzebnych w pracy;
 • określenia optymalnych sposobów wykorzystania własnych talentów w karierze zawodowej;
 • przygotowania dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Poradnictwo dotyczące  przedsiębiorczości obejmuje wsparcie w zakresie m.in.:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. wybór formy prawnej i formy opodatkowania);
 • pozyskiwania środków na założenie i rozwój działalności, z dostępnych na rynku źródeł finansowania działalności (w tym m.in. kredyty, pożyczki, dotacje);
 • tworzenia modelu biznesowego na podstawie Business Model Canvas (ułatwiającego kompleksowe sprawdzenie pomysłu przed jego realną realizacją oraz przygotowującego do stworzenia biznesplanu);
 • przeprowadzenia analizy SWOT dla poszczególnych rozwiązań;
 • dofinansowania szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Przedsiębiorców.

W celu umówienia się na spotkanie należy skontaktować się drogą mailową biuro.karier@pg.edu.pl lub telefoniczną: 58 347 28 84.

Konkurs nr 3/SZAFIR/2021

Komitet Sterujący ds. badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił 23.12.2020 r. Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”.

Warunki konkursu:

 • terminy składania wniosków: 15.02–19.03.2021 r. do godz. 16.00,
 • wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego – https://osf.opi.org.pl,
 • szczegółowe informacje, w szczególności założenia dla programu wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu oraz dokumentacja konkursowa, dostępne są na stronie internetowej NCBiR,
 • pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres dobr@ncbr.gov.pl.

Zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 5.03.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 12.03.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Joanna Baum, Dział Projektów.

V konkurs GOSPOSTRATEG (na projekty zamawiane)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło V konkurs w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

V konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze:

 • analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego (Zamawiający – Ministerstwo Infrastruktury);
 • opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa UE (Zamawiający – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
 • krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym (Zamawiający – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Terminy i warunki składania wniosków:

 • wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI – https://lsi.ncbr.gov.pl/;
 • nabór wniosków będzie trwał w dn. 5.02–5.04.2021 r.;
 • wszelkie informacje, w tym regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie NCBiR;
 • zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 22.03.2021 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 29.03.2021 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Joanna Baum, Dział Projektów. 

Konkurs TANGO 5 – wspólna inicjatywa NCN i NCBiR

Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłaszają konkurs TANGO 5. Celem konkursu jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych, a w szczególności:

 • określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych,
 • wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

Projekty będą w całości finansowane przez NCBR. Na konkurs przeznaczono 30 mln PLN. Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków trwa w dn. 1.02–30.06.2021 r. z podziałem na rundy:

 • runda I: 1.02–30.04.2021 r. (do godz. 16.00),
 • runda II: od 1.05–30.06.2021 r. (do godz. 16.00).

Zgłoszenie projektu w systemie MojaPG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 16.04.2021 r. lub 16.06.2021 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów odpowiednio do 23.04.2021 r. lub 23.06.2021 r.

Więcej informacji na stronie NCN i na stronie NCBiR.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Joanna Baum, Dział Projektów.

Awanse naukowe

HABILITACJE
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. arch. Rafał Janowicz (WA)
dr hab. inż. Jacek Barański (WIMiO)
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych:
dr hab. inż. Beata Bochentyn (WFTiMS)

Kształcenie i dydaktyka

Rekrutacja na studia II stopnia

Od 11.01.2021 r. można aplikować o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia. Na kandydatów czeka ponad 3 tysiące miejsc na 31 kierunkach:

 • studia stacjonarne II stopnia – 2940 miejsc na 31 kierunkach,
 • studia niestacjonarne II stopnia – 120 miejsc na 3 kierunkach.

Kandydaci mają do wyboru również 9 kierunków prowadzonych w języku angielskim.

Z dn. 1.01.2021 r. w wyniku połączenia Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa powstał na Politechnice Gdańskiej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa. Osoby kandydujące na pierwszy rok studiów II stopnia na kierunek dotychczas prowadzony przez WM lub WOiO będą studiować już na nowym wydziale. Jednak zarówno zasady rekrutacji, jak i programy studiów nie ulegają zmianie.

Dodatkowe informacje, w tym lista kierunków, harmonogram i szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/rekrutacja/.

Uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja – nowe specjalności na PG

Politechnika Gdańska uruchamia dwie nowe specjalności, które wpisują się w obecne trendy w informatyce i wyzwania cywilizacyjne. Ich otwarcie posłuży wykształceniu najwyższej klasy specjalistów w nowoczesnych i pożądanych na rynku pracy dziedzinach: uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Obydwie specjalności, utworzone na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG jako studia magisterskie II stopnia, zostaną uruchomione w lutym 2021 r.

Nowe specjalności finansowane są ze środków projektu AI Tech: Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych. AI Tech to konsorcjum Ministerstwa Cyfryzacji (obecnie w strukturach Kancelarii Premiera Rady Ministrów) oraz pięciu uczelni w Polsce: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej

Więcej informacji o AI Tech można znaleźć na stronie projektu.

Szczegóły dot. nowych specjalności można poznać na stronie Wydziału ETI PG, a zapisy na studia możliwe są za pośrednictwem strony rekrutacyjnej PG.

Komunikaty

Szkolenia online w styczniu (EBSCO i Clarivate Analytics)

W styczniu 2021 r. firmy EBSCO i Clarivate Analytics przeprowadzą szkolenia online, które będą dotyczyły dostępnych narzędzi oraz źródeł elektronicznych. Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Szkolenia EBSCO:

 • Jak przetrwać sesję, czyli kilka wskazówek o wykorzystaniu e-książek EBSCO w pracach zaliczeniowych – 15.01.2021 r., godz. 11.00;
 • Narzędzia na platformie EBSCOhost przydatne przy pisaniu pracy magisterskiej – 18.01.2021 r., godz. 14.30;
 • Poznaj bazy EBSCO dostępne w ramach licencji krajowej dla wszystkich uczelni w Polsce – 20.01.2021 r., godz. 14.00;
 • Wyszukiwanie zaawansowane dla bardziej wymagających użytkowników – 21.01.2021 r., godz. 10.30;
 • Micro session: udoskonalanie wyników wyszukiwania – 26.01.2021 r., godz. 14.30.

Szkolenia Clarivate Analytics:

 • Nowe ujęcie dyscyplinowe w InCites Citation Topics – 20.01.2021 r., godz. 11.00;
 • Zarządzanie kolekcją źródeł publikacji poprzez narzędzia Web of Science – 22.01.2021 r., godz. 11.00;
 • Rozszerzenie dostępu do Emerging Source Citation Index. Co znajdziemy w archiwach sprzed 2015 roku – 26.01.2021 r., godz. 11.00;
 • Dane dotyczące finansowania badań w Web of Science – 27.01.2021 r., godz. 11.00.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń oraz linki do rejestracji dostępne są na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria.

Kalendarium

20 stycznia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej