Nr 182/7 stycznia 2021

Z życia uczelni

GUMed, PG i UG łączą siły. Powstał Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański utworzyły Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita i zamierzają wspólnymi siłami budować pozycję Gdańska jako silnego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą.

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita został powołany na wspólny wniosek rektorów GUMed, PG i UG. Senaty uczelni podjęły stosowne uchwały oraz zaakceptowały treść statutu Związku, a jego powołanie zatwierdziło Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Najważniejszym zadaniem Związku będzie jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości wszystkich trzech uczelni, które poprzez wspólne działania mogłyby w przyszłości utworzyć jeden ośrodek akademicki. Znalazłby się on w czołowej trójce największych w kraju (obok Warszawy i Krakowa), co z kolei przełożyłoby się na lepszą rozpoznawalność akademickiego Gdańska w Polsce i za granicą, a także większe możliwości rozwoju oraz pozyskiwania środków finansowych.

Najsilniejsze gdańskie szkoły wyższe zamierzają powierzyć Związkowi opracowanie założeń i możliwych scenariuszy tzw. federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji. Związek zajmie się również m.in. wdrażaniem wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, koordynacją wspólnych badań i prac rozwojowych, czy powoływaniem nowych, międzyuczelnianych inicjatyw (m.in. w zakresie procesu kształcenia). Związek ma także wzmocnić działalność wydawniczą PG, UG i GUMed.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Oblegana Politechnika – II miejsce w Polsce pod względem liczby kandydatów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało raport podsumowujący wyniki rekrutacji w roku akademickim 2020/2021. Politechnika Gdańska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu wśród najchętniej wybieranych przez kandydatów uczelni technicznych w Polsce.

Z ponad 428 tys. osób, które w październiku rozpoczęły studia wyższe na polskich uczelniach, aż 25 tys. chciało studiować na Politechnice Gdańskiej. W zestawieniu najczęściej wybieranych uczelni publicznych w Polsce – według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia I i II stopnia – PG zajęła tym samym drugie miejsce w kraju, ustępując jedynie Politechnice Warszawskiej (45 tys. zgłoszeń). Co więcej, PG zajęła drugie miejsce również pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce (6,5 os. – wyżej była tylko Politechnika Poznańska z wynikiem 6,6).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

PG w nowym inżynierskim rankingu EngiRank

Politechnika Gdańska została sklasyfikowana na 12 miejscu w pilotażowej wersji Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank.

W zestawieniu zostało ujętych 81 szkół wyższych z tzw. Nowej Europy, czyli krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później.

Oprócz rankingu ogólnego, uczelnie zostały sklasyfikowane również w 7 dyscyplinach obszaru "Engineering & Technology" wg klasyfikacji FOS rekomendowanej przez OECD. PG w klasyfikacji by subject znalazła się na podium (2 miejsce) w dyscyplinie Medical Engineering. Najlepszą uczelnią w rankingu ogólnym okazała się Politechnika Warszawska.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej http://engirank.eu/.

PG w rankingu QS EECA 2021

W najnowszej edycji rankingu QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings Politechnika Gdańska odnotowała wzrost w klasyfikacji zajmując 89 miejsce (108 miejsce na 350 uczelni w 2019 roku) wśród 400 najlepiej rozwijających się uczelni w regionie Europy i Azji Środkowej.

Spośród 25 uczelni z Polski, ujętych w rankingu, PG znalazła się na 14 miejscu z najwyższą liczbą punktów dla wskaźnika publikacji prac naukowych (87,95/100 punktów).

Dodatkowe informacje na stronie internetowej https://www.topuniversities.com/university-rankings/eeca-rankings/2021.

Rektor PG gościem Radia TokFM

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej był 29.12.2020 r. gościem audycji Raport Gospodarczy Radia TokFM.  W rozmowie z red. Maciejem Głogowskim rektor mówił m.in. o perspektywach rozwoju nauki w czasie pandemii.

Rozmowę można odsłuchać na stronie internetowej Radia TokFM.

Wybrano Radę Uczelni Politechniki Gdańskiej na kadencję 2021–2024

Senat Politechniki Gdańskiej na posiedzeniu dn. 16.12.2020 r. wybrał członków Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej na kadencję 2021–2024. W skład Rady wchodzi siedmioro członków: pięć osób spoza uczelni, jedna osoba z uczelni oraz przewodniczący samorządu studenckiego.

Skład Rady Uczelni PG w kadencji 2021–2024:
– Wojciech Falkowski – prezes zarządu Ecol-Group Sp. z o.o.,
– Inacio Golebski – prezes DNV GL Poland Sp. z o.o.,
– Sławomir Halbryt – prezes zarządu Sescom SA, prezes zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej,
– prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej,
– Andrzej Synowiecki – prezes Radmor SA,
– Małgorzata Winiarek-Gajewska – prezes NDI SA,
– Karolina Matuszewska – przewodnicząca SSPG (od 1.01.2021 r.).

Kadencja Rady rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r. Wszelkie informacje dot. działalności Rady Uczelni można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/uczelnia/wladze-uczelni/rada-uczelni.

Gala Sportu Akademickiego

Dn. 15.12.2020 r. podczas Gali Sportu Akademickiego 2020 podsumowano rok działań Akademickiego Związku Sportowego. Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, odebrał w imieniu społeczności PG statuetkę za historyczne zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski, a także szereg innych nagród i sportowych wyróżnień.

Politechnika Gdańska odniosła spektakularny sukces w klasyfikacji generalnej AMP, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski oraz Politechnikę Śląską. Uczelnia była również jedyną, której sportowcy wzięli udział we wszystkich 48 dyscyplinach AMP, ponadto odniosła również zwycięstwo w klasyfikacji uczelni technicznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 16.12.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

  • wprowadzenia zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej;
  • ustalenia programu studiów dla międzyuczelnianego i międzywydziałowego kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej; na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i na Wydziale Elektrycznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz dla międzywydziałowego kierunku Inżynieria morska i brzegowa prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej;
  • ustalenia programów studiów dla następujących kierunków: Automatyka, cybernetyka i robotyka; Elektronika i telekomunikacja oraz Informatyka prowadzonych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Automatyka, robotyka i systemy sterowania oraz Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Projektowanie i budowa jachtów prowadzonego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa;
  • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Kadry i płace – poziom II; Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznympodstawy AI w biznesie (ścieżka light); Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym – techniczna ścieżka (hard) oraz Zarządzanie nieruchomościami prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
  • zatwierdzenia zmian w Instrukcji Wyborczej Politechniki Gdańskiej.

Dokonano wyboru Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej oraz rzecznika praw i wartości akademickich na kadencję 2021–2024.

Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, Sławomir Halbryt przedstawił roczne sprawozdanie z działalności Rady Uczelni PG, a przewodniczący Uczelnianej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia, prof. Jacek Kropiwnicki, przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020. Prorektor ds. nauki, prof. Sławomir Milewski przekazał informacje na temat działalności Uczelni w ramach programu IDUB, a przewodniczący SSPG, lic. Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Odeszli od nas

Zmarł Jerzy Gajewski, założyciel i prezes NDI, absolwent PG i członek Konwentu PG

W wieku 70 lat zmarł Jerzy Gajewski, założyciel i prezes firmy NDI działającej od wielu lat na rynku budowlanym. Był absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, a także członkiem Konwentu PG oraz Rady Konsultacyjnej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Zmarł prof. Wacław Szybalski, doktor honoris causa PG

W wieku 99 lat dn. 15.12.2020 r. w USA zmarł prof. Wacław Szybalski, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej (2001), wybitny naukowiec o światowej sławie, twórca biologii syntetycznej, pionier światowej biotechnologii, terapii genowej, genetyki.

Więcej informacji o profesorze i jego działalności naukowej i społecznej można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Profesora Wacława Szybalskiego oraz na stronie Politechniki Gdańskiej w zakładce Uczelnia i w Aktualnościach.

Nauka

Nowo utworzona grupa Living Lab GUT na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Dn. 1.01.2021 r. Politechnika Gdańska przystąpiła do sieci naukowej Living Lab InnoRenew jako Gold Member. Przystąpienie do sieci Living Lab (LL) było możliwe dzięki pozyskaniu finansowania z programu HYDROGENIUM Supporting Membership in International Networks. Współpraca PG z siecią LL będzie realizowana poprzez nowo utworzoną grupę Living Lab GUT pod kierownictwem dr. inż. Daniela Chuchały z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa (dawniej Wydział Mechaniczny).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Mechanicznego.

Roczne stypendia dla najzdolniejszych studentów

Program RADON SUPPORTING MOST TALENTED STUDENTS stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia jakości kształcenia studentów, w szczególności na kierunkach i w dyscyplinach naukowych związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi (POB) uczelni, Działania III.4. (Działania wspierające efektywne zarządzanie talentami). Celem programu jest wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych, angażujących się w działalność badawczą w obszarach tematycznych Centrów POB.

Stypendium w programie RADON wynosi 1 000 PLN miesięcznie i przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Regulamin programu RADON, wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowią załączniki do Zarządzenia Rektora PG nr 81/2020 z 9 grudnia 2020 r.

Środki w ramach Programu przyznawane są w trybie konkursowym. Nabór wniosków będzie trwa w dn. 15.12.2020–15.01.2021 r. Wnioski wraz dokumentacją należy składać drogą elektroniczną pod adres radon@pg.edu.pl do Działu Spraw Studenckich. Wnioski powinny być wysłane z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl).

Komunikaty

Szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli akademickich

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje na swojej stronie internetowej, że nauczyciele akademiccy będą mogli zaszczepić się przeciwko COVID-19 w pierwszym etapie, który rozpocznie się w połowie stycznia. Udział w szczepieniu jest dobrowolny, a nauczyciele akademiccy zainteresowani szczepieniem powinni zgłaszać się indywidualnie.

Rejestracja odbywa się online: poprzez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta. Szczepienia realizowane będą w przychodniach (POZ), szpitalach, szpitalach rezerwowych, u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Z procedurą szczepień oraz mapą punktów szczepień można zapoznać się na stronie Szczepienie przeciwko COVID-19.

Przypominamy, że na chwilę obecną zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są indywidualnie. Jeśli pojawi się możliwość zgłoszeń grupowych, uczelnia jest gotowa do zbierania deklaracji od chętnych.

CI TASK przystępuje do Programu Partnerskiego NASK

Dn. 1.12.2020 Centrum Informatyczne TASK przystąpiło do Programu Partnerskiego NASK w zakresie rejestracji domen .pl, funkcjonalnych (np. edu.pl, org.pl, com.pl, net.pl itp.) oraz regionalnych, obsługiwanych przez NASK.

CI TASK jest drugim po Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH rejestratorem ze środowiska akademickiego. Status rejestratora umożliwia samodzielną rejestrację oraz transfer ww. domen.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://task.gda.pl/pl/zasoby/siec/domeny-internetowe/domeny-pl/.

Kalendarium

20 stycznia 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej