177/19 listopada 2020

Z życia uczelni

PG Akademickim Mistrzem Polski

Politechnika Gdańska została akademickim mistrzem Polski, deklasując swoich przeciwników zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w klasyfikacji uczelni technicznych. Przedstawiciele naszej uczelni, jako jedyni, wystąpili we wszystkich 48 dyscyplinach.

W klasyfikacji generalnej PG zdobyła 301 punktów więcej niż zajmujący II miejsce Uniwersytet Warszawski oraz 499,5 pkt więcej niż plasująca się na III miejscu Politechnika Śląska. Sukces jest tym pełniejszy, że nasza uczelnia zajęła także III miejsce w klasyfikacji medalowej, zdobywając 11 złotych, 10 srebrnych oraz 12 brązowych medali.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Studencka Konferencja Kosmiczna SKK 2020

W dn. 27–28.11.2020 r. w Gdańsku odbędzie się, organizowana przez Polską Agencję Kosmiczną oraz Politechnikę Gdańską, pierwsza edycja Studenckiej Konferencji Kosmicznej. Konferencja poświęcona będzie prezentacji studenckich badań i projektów w zakresie technologii kosmicznych i satelitarnych. Celem konferencji jest wymiana informacji o realizowanych projektach, promocja działań edukacyjnych związanych z sektorem kosmicznym, a także dyskusja na temat potrzebnych w sektorze kompetencji.

Uczestnicy konferencji będą rozmawiać w ramach 4 paneli: studenckie projekty kosmiczne, mechatronika kosmiczna, przyszłościowe koncepcje i badania przestrzeni kosmicznej. Podczas konferencji odbędzie się również debata z udziałem:

 • dyrektora generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej prof. Johanna-Dietricha Woernera;
 • prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej Michała Szaniawskiego;
 • rektora Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztofa Wildego.

Udział wezmą również przedstawiciele przemysłu, organizacji studenckich, edukatorzy, naukowcy i inżynierowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, International Space University, Polskiej Agencji Kosmicznej, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej informacji o wydarzeniu https://polsa.gov.pl/projekty/studencka-konferencja-kosmiczna.

Nagrody dla Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej

Podczas dorocznej Gali Środowiska Studenckiego Forum Uczelni Technicznych, gdzie nagradzane są projekty studenckie Polskich Uczelni Technicznych, SSPG otrzymał nagrody za dwa projekty:

 • Wielki Turniej Online, nagrodzony w kategorii „Animowanie czasu online”,
 • akcja „Kumpel pakuje, Uczelnia wysyła”, nagrodzona w kategorii „Samorząd Studencki Wsparciem”; akcja ta zdobyła również uznanie w konkursie ProJuvenes, wygrywając w ub. niedzielę kategorię „Studia bez barier”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Oferta szkoleń metodycznych dla wykładowców i doktorantów

Powstające Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej rozpoczyna cykl cotygodniowych webinariów metodycznych dla pracowników uczelni. W każdy piątek o godz. 13.00 odbywać się będą szkolenia online na platformie MSTeams dla wykładowców i doktorantów.

Oferta szkoleniowa na rok 2020:

Prowadząca warsztaty: dr hab. Joanna Mytnik, prof. uczelni, pełnomocnik Rektora ds. utworzenia Centrum Nowoczesnej Edukacji PG.

Konkursy NCN: OPUS 20 i OPUS LAP

Konkursy OPUS 20 i OPUS LAP skierowane są do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy niezależnie ubiegają się o środki finansowe z innych źródeł;
 • we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki w ramach LAP.

Warunki konkursu:

 • w budżecie można zaplanować środki na: wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców, zakup aparatury naukowo-badawczej, zakup materiałów i drobnego sprzętu, inne koszty niezbędne do realizacji projektu;
 • formularze wniosków są dostępne w systemie OSF;
 • termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy składać w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.12.2020 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs PRELUDIUM BIS 2

Kierownikiem w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS.

W ramach kosztów można zaplanować:

 • stypendium dla doktoranta – 5 tys. zł/m-c (po ocenie śródokresowej – 6 tys. zł/m-c),
 • środki finansowe dla kierownika projektu – maks. 40 tys. zł (wynagrodzenie lub inne koszty realizacji projektu),
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu laboratoryjnego,
 • usługi obce,
 • wyjazdy służbowe i konsultacje,
 • wykonawców zbiorowych,
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Terminy i dane kontaktowe:

 • projekt można zaplanować na maks. 48 miesięcy;
 • formularze wniosków dostępne są w systemie OSF;
 • termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.12.2020 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Konkurs SONATA 16

Celem konkursu SONATA 16 jest wsparcie kariery młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem złożenia wniosku.

W ramach konkursu należy zaplanować środki na następujące cele:

 • wynagrodzenie kierownika projektu,
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu,
 • koszty obniżenia pensum dydaktycznego,
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu,
 • usługi obce,
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje,
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Terminy i dane kontaktowe:

 • projekt można zaplanować na maks. 36 miesięcy;.
 • formularze wniosków są dostępne w systemie OSF;
 • termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r.;
 • zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.12.2020 r.;
 • osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów. 

Konkurs PLUTONIUM SUPPORTING STUDENT RESEARCH TEAMS

Program PLUTONIUM SUPPORTING STUDENT RESEARCH TEAMS ma na celu wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Koło naukowe może wnioskować o maksymalną łączną kwotę 300 tys. zł w ramach pięciu kolejnych konkursów. Warunki konkursu:

 • wniosek o uzyskanie dofinansowania w Programie może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego;
 • nabór wniosków trwa w dn. 9.11–31.12.2020 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/badawcza/2020-11/nabor-wnioskow-w-konkursie-plutonium-supporting-student-research-teams.

Konkurs TECHNETIUM TALENT MANAGEMENT GRANTS

Program TECHNETIUM TALENT MANAGEMENT GRANTS ma na celu wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Warunki konkursu:

 • wysokość grantu w programie – 25 tys. zł;
 • okres realizacji projektu – 12 miesięcy;
 • wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez opiekunów:

– studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG,
– studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG,
– studenckich kół naukowych działających na PG;

 • nabór wniosków trwa w dn. 9.11–31.12.2020 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

Bliższe informacje na stronie https://pg.edu.pl/badawcza/2020-11/nabor-wnioskow-w-konkursie-technetium-talent-management-grants.

Komercjalizacja i innowacje

Bezpłatne webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization”

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG zaprasza na bezpłatne webinarium „Drug Discovery, Development & Commercialization”. Spotkanie skierowane jest do osób zajmujących się zawodowo lub planujących swoją karierę w dziedzinie opracowywania, rozwoju lub komercjalizacji leków.

Informacje dla uczestników:

 • termin: 26.11.2020 r. w godz. 11.00–14.00 na platformie Microsoft Teams;
 • prelegent: dr Karolina Dzwonek – specjalista z dziedziny biologii molekularnej, kierownik zespołów badawczych związanych z odkrywaniem oraz rozwojem nowych leków onkologicznych oraz ukierunkowanych na choroby układu oddechowego;
 • obowiązkowa rejestracja za pomocą portalu Evenea.

 Bliższe informacje podano na stronie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami OPUS 20, SONATA 16 oraz PRELUDIUM BIS 2 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesłać w terminie do 4.12.2020 r. na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

Szczegółowych informacji udziela mgr Magdalena Szuflita-Żurawska, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl; pytania można również kierować na adres open-data@pg.edu.pl.

Kalendarium

16 listopada–23 listopada
https://pg.edu.pl/budzet_obywatelski

Budżet Obywatelski PG 2021 – II etap

Pokój do D-learningu, ogród zimowy-kawiarenka, wyposażenie mobilnego warsztatu kół naukowych, a może stacja ładowania pojazdów elektrycznych lub przesyłkomat?
20 listopada 13.00–14.30

Jak utrzymać zaangażowanie studentów online?

Szkolenie dotyczące angażowania studentów podczas zajęć online
23 listopada 09.00–15.00
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/zapraszamy-na-webinarium-dot-nowelizacji-ustawy-o-prawie-zamowien-publicznych-

Webinarium – nowa ustawa Pzp w 2021 r.

Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów
24 listopada 09.00–15.00
https://www.rpo.pomorskie.eu/-/zapraszamy-na-webinarium-dot-nowelizacji-ustawy-o-prawie-zamowien-publicznych-

Webinarium – nowa ustawa Pzp w 2021 r.

Kontakt na Politechnice Gdańskiej: Joanna Baum, Dział Projektów
25 listopada 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
26 listopada 16.00–17.40
https://www.jwp-fundacja.pl/projekty/rzecznicy-talentow/

Rzecznicy Talentów – Webinarium

Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza 26.11.2020 na drugie spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.
28 listopada 16.00–20.00

Pomorska Liga Akademicka 3×3 #7

Więcej informacji o Pomorskiej Lidze Akademickiej 3×3 https://csa.pg.edu.pl/pomorska-liga-akademicka
29 listopada 16.00–18.00

Mecz Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce

Energa Basket Ligi Kobiet w koszykówce: DGT AZS Politechnika Gdańska – Energa Toruń