Nr 175/5 listopada 2020

Z życia uczelni

Stanowisko Prezydium KRASP w sprawie aktualnej sytuacji społecznej

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwróciła się do polityków z apelem o „niezwłoczne znalezienie pokojowych dróg wyjścia z sytuacji, w jakiej znalazło się polskie społeczeństwo po opublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego”.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia dn. 30.10.2020 r., przedstawiciele Prezydium KRASP wystosowali również apel skierowany do Wspólnoty Akademickiej.

Pierwszy apel KRASP do władz o podjęcie dialogu, który „będzie brał pod uwagę różne racje oraz poglądy i doprowadzi do niezwłocznego ustabilizowania sytuacji w naszym kraju" został wystosowany 27.10.2020 r.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

THE University Subject Rankings 2021. PG sklasyfikowana w trzech obszarach

W najnowszej edycji rankingu THE University Subject Rankings 2021 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana w przedziale 601–800 w trzech obszarach: engineering, computer science oraz physical sciences.

THE University Subject Ranking, czyli tzw. ranking przedmiotowy opiera się na zakresie wskaźników stosowanym w klasyfikacji ogólnej THE World University Rankings 2020, jednak jego metodologia jest dostosowywana do poszczególnych dziedzin naukowych. Wybrane obszary naukowe na uczelniach badane są pod kątem jakości kształcenia, badań i rozwoju naukowego, wskaźnika cytowań i publikacji, innowacyjności oraz transferu wiedzy, a także umiędzynarodowienia.

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nowy prezes Excento Mariusz Machajewski: zbuduję trwały pomost między nauką a biznesem

W cyklu #LudziePG prowadzonym przez Dział Promocji PG ukazał się kolejny odcinek – rzecznik prasowy Maciej Dzwonnik przeprowadził wywiad z Mariuszem Machajewskim, nowym prezesem politechnicznej spółki Excento. W wywiadzie prezes M. Machajewski opowiada m.in. o wizji rozwoju spółki, swoich kompetencjach i dotychczasowych dokonaniach zawodowych, a także o różnicach dzielących świat nauki i biznesu oraz pomysłach na to, jak można je zniwelować.

Wywiad dostępny jest na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Odeszli od nas

W tym szczególnym czasie pamięci o zmarłych wspominaliśmy wszystkich tych, którzy odeszli ze społeczności akademickiej uczelni w ostatnim czasie – naszych przyjaciół, kolegów, współpracowników, przełożonych, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem, pasją.

Lista osób, które odeszły od nas od listopada 2019 roku:

Otylia Bobola
Zenon Boguś
Irena Buchowiecka
Marian Cichocki
Krzysztof Cykowski
Anna Dymek
Gertruda Filipska
Tadeusz Godycki-Ćwirko
Ewa Grycza-Grygiel
Helena Gudyka
Aleksander Henke
Zbigniew Imieński
Janusz Iwan
Krzysztof Jachym
Władysław Jaroszuk
Krystyna Kazimierczak
Janina Kentzer
Zygmunt Kędziora
Władysław Klimek
Roman Kolaska
Zdzisław Kowalczyk
Irena Kozłowska
Felicja Kuderska
Apolinary Kupniewski
Aleksander Kwiatkowski
Tadeusz Legacki
Jolanta Lidke
Bogumiła Madej
Bogumiła Masiulanis
Ryszard Massalski
Gerard Miaskowski
Weronika Olewniczak-Malinowska
Stanisław Nadolski
Wiktor Pawłowski
Zofia Pestka
Danuta Pietniun
Beata Radkiewicz
Zbigniew Rafalski
Elżbieta Rajska
Ewa Sieńkowska-Zyskowska
Adam Sierżant
Gertruda Socha
Stanisława Wińska
Kazimierz Wysiatycki
Roman Zagrobelny
Anna Zakrzewska
Regina Zielińska
Jerzy Zieliński
Marian Zientalski
Jerzy Ziółko

Nauka

Konkurs Small Grant Scheme na projekty badawcze dla kobiet naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Badania stosowane” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 ogłosiło konkurs Small Grant Scheme 2020.

W konkursie SGS nie określono obszarów tematycznych. Ponieważ jednak zaproszenie jest poświęcone naukom technicznym stosowanym, tylko te dziedziny nauki wymienione jako „Inżynieria i technologia” w klasyfikacji „Zrewidowana dziedzina nauki i technologii w podręczniku Frascati” opublikowanym przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwój (OECD) są uznawane za kwalifikowalne. W szczególności zaproszenie obejmuje następujące dziedziny nauki i techniki opublikowane przez OECD:

 • inżynieria lądowa
 • elektrotechnika, elektronika, inżynieria informacji
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria medyczna
 • inżynieria środowiska
 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia przemysłowa
 • nanotechnologia
 • inne nauki inżynieryjne i techniczne.

Z uwagi na specyfikę konkursu rolę kierownika projektu (Principal Investigator) może pełnić tylko kobieta naukowiec.

Nabór wniosków trwa do 11.12.2020 r. Zgłoszenie projektu w systemie Moja PG w formie elektronicznej oraz wydruk zgłoszenia należy złożyć w Dziale Projektów do 27.11.2020 r. Pełen wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 4.12.2020 r.

Więcej informacji na stronie NCBiR.

Osoby do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

WZiE realizuje projekt "Sustainable Management – Tools for Tomorrow"

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG rozpoczął w październiku 35-miesięczny projekt Erasmus+ finansowany ze środków Unii Europejską. Projekt "Sustainable Management – Tools for Tomorrow" (TOO4TO), 2020-1-PL01-KA203-082076 będzie realizowany do sierpnia 2023 r. we współpracy z trzema europejskimi strategicznymi instytucjami partnerskimi. Głównym celem projektu TOO4TO jest podniesienie umiejętności, kompetencji i świadomości przyszłych menedżerów i pracowników w obszarze zrównoważonego zarządzania, za pomocą dostępnych narzędzi i metod, a przez to wspieranie zrównoważonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej i poza nią.

Projekt będzie koordynowany przez Politechnikę Gdańską i realizowany we współpracy z partnerami strategicznymi: Turku University of Applied Sciences (Finlandia), Kaunas University of Technology (Litwa) i Global Impact Grid (Niemcy) z partnerem stowarzyszonym Steinbeis University Berlin – Institute Corporate Responsibility Management (ICRM).

W ramach projektu zostanie zaprojektowany moduł e-learningowy, który umożliwi studentom pracę nad zadaniami grupowymi w międzynarodowych zespołach. Narzędzie ma poprawić komunikację między studentami i rozwinąć ich umiejętność rozwiązywania problemów w wirtualnych zespołach wielokulturowych. Pilotażowy kurs e-learningowy opracowany w ramach projektu TOO4TO będzie dostępny w roku akademickim 2021/2022.

Dodatkowych informacji o projekcie udziela dr hab. inż. Małgorzata Zięba, prof. PG, mz@zie.pg.edu.pl.

Komunikaty

Dostęp testowy do narzędzi Writefull

Writefull to narzędzie specjalnie zaprojektowane dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny. Biblioteka PG udostępnia czytelnikom dostęp do pełnego pakietu narzędzi Writefull do 1.12.2020 r.

Bliższe informacje, w tym instrukcje instalowania znajdują się na stronie Biblioteki PG.

EBSCO – szkolenia online

W listopadzie br. firma EBSCO przeprowadzi cykl szkoleń online na następujące tematy:

 • Micro session: indywidualne konto Moje EBSCOhost® – 5.11.2020 r., godz. 14.00; REJESTRACJA;
 • DynaMed®: narzędzie oparte na dowodach dla ułatwienia pracy lekarzy i studentów nauk medycznych – 10.11.2020 r., godz. 12.00; REJESTRACJA;
 • Micro session: tworzenie powiadomień dotyczących wyszukiwania i publikacji – 13.11.2020 r., godz. 11.00; REJESTRACJA;
 • Przegląd narzędzi EBSCOhost® przydatnych w pracy badawczej – 18.11.2020 r., godz. 10.30; REJESTRACJA;
 • Google vs wyszukiwarka naukowa EBSCO, czyli gdzie szukać wiarygodnych źródeł naukowych? – 19.11.2020 r., godz. 14.00; REJESTRACJA;
 • Jak kupować e-książki za pomocą księgarni internetowej EBSCO? – 25.11.2020 r., godz. 13.00; REJESTRACJA.

Szkolenia będą prowadzone w języku polskim. Bliższe informacje znajdują się na stronie https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami OPUS 20, SONATA 16 oraz PRELUDIUM BIS 2 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesłać w terminie do 4.12.2020 r. na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje i materiały pomocne w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską, e-mail magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Szkolenia online od firmy Elsevier

Firma Elsevier przygotowała kolejny cykl szkoleń online dotyczących oferowanych narzędzi wspierających naukowców w procesie badawczym. Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla każdego, wymagają jedynie wcześniejszej rejestracji. Webinaria będą prowadzone w języku polskim. Poniżej znajduje się lista szkoleń wraz z linkami do rejestracji:

Kalendarium

25 listopada 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej