Nr 17/8 grudnia 2016

Kolęda na dobre święta

Tradycją Politechniki Gdańskiej jest wspólna kolęda, przedświąteczne spotkanie studentów i pracowników, kiedy to życzymy sobie szczęśliwego Bożego Narodzenia i udanego nowego roku. Zapraszam wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu – 14 grudnia (środa), godz. 10.15 przed Gmachem Głównym.

prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
Rektor Politechniki Gdańskiej

Z życia uczelni

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej mają zaszczyt zaprosić na uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej, które odbędzie się 14.12.2016 r. o godz. 11.15 w Auli PG w Gmachu Głównym.

Podczas tego wydarzenia wręczone zostaną Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej. Nauczyciele akademiccy PG otrzymają Nagrody JM Rektora za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne I stopnia. Przyznane zostaną także Specjalne Nagrody JM Rektora oraz nagrody Sukces Roku na Wydziale.

Akademicki Chór PG uświetni ceremonię wykonaniem hymnu państwowego i hymnu Politechniki Gdańskiej oraz pieśni Gaude Mater Polonia. Po zakończeniu posiedzenia na Dziedzińcu im. G. Fahrenheita odbędzie się poczęstunek.

Budżet obywatelski: głosowanie na projekty od 4 do 11 grudnia br.

Społeczność akademicka naszej uczelni zgłosiła ponad 50 projektów do pierwszego budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej. Na początku grudnia uczelniana Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego ogłosi listę projektów, które zostaną poddane głosowaniu. Głosy będzie można oddawać za pomocą interaktywnych kart w dniach 4–11.12.2016 r.
Lista projektów oraz karta do głosowania dostępne na stronie http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski.

Profesorowie PG nowymi członkami korespondentami PAN

Informujemy, że w wyniku wyborów członków krajowych Polskiej Akademii Nauk 1.12.2016 r. na członków korespondentów PAN, w wydziale IV Nauk Technicznych, zostali wybrani:
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde (WILiŚ),
• prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka (WOiO).
Nowym członkom korespondentom gratulujemy.
Nadmieniamy, iż wśród profesorów PG członkiem rzeczywistym PAN jest prof. dr hab. inż. Jacek Marecki. Członkami korespondentami PAN są ponadto: prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik (wiceprezes oddziału PAN w Gdańsku), prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk (członek prezydium oddziału PAN w Gdańsku), prof. dr hab. inż. Lech Kobyliński, prof. dr hab. inż. Bożena Kostek oraz prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski.

Dr Ewa Hope w Radzie Etyki Public Relations

Dr Ewa Hope została powołana do Rady Etyki Public Relations w roli niezależnego doradcy. Funkcję członka tej organizacji pełni już po raz drugi – w latach 2006–2008 współtworzyła pierwszą polską REPR. Rada zajmować się będzie opiniowaniem zgłoszonych wniosków dotyczących potencjalnych naruszeń norm etycznych. Jednym z jej najważniejszych zadań jest także opracowanie nowego Kodeksu Zasad Etyki PR.

Jednocześnie dr Hope została zaproszona do grona jury prestiżowego konkursu na najlepsze projekty public relations roku – „Złote spinacze”. Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Warszawie 2 grudnia.

Profesor Edmund Wittbrodt prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Prof. Edmund Wittbrodt został prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na trzyletnią kadencję.
Prof. Wittbrodt od wielu lat kieruje Katedrą Mechaniki i Mechatroniki PG. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Budowy Maszyn, a w latach 1990–1996 rektorem PG. Przewodniczył radzie rektorów Pomorza oraz Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Był także wiceprzewodniczącym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Od 1997 do 2001 r. był członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a w latach 2000–2001 ministrem edukacji narodowej. Zasiadał w Senacie RP IV, V, VI, VII i VIII kadencji.
ZKP to organizacja pożytku publicznego wspierająca wszechstronny rozwój kulturowy, społeczny i gospodarczy Kaszub, Kociewia, Borów oraz całego Pomorza. Promuje tradycje kaszubskie i pomorskie. ZKP jest największą organizacją pozarządową na Pomorzu, liczy około 6100 członków. W tym roku Zrzeszenie obchodziło jubileusz 60-lecia.

Podsumowanie XI Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT

W dniach 17–18.10.2016 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2016 pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także Europejskiej Federacji Drogowej. W sesji plenarnej Seminarium udział wzięło 250 osób reprezentujących polskie oraz zagraniczne instytucje i organizacje zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program Seminarium składał się z 12 sesji tematycznych. Pierwsze pięć obejmowało problematykę ogólnych trendów bezpieczeństwa oraz zagadnień kluczowych dla skutecznej realizacji Narodowego Programu BRD na lata 2013–2020, tj. bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, zarządzanie prędkością, projektowanie bezpiecznej infrastruktury drogowej oraz zarządzanie bezpieczeństwem. Ostatnie sześć sesji natomiast dotyczyło projektów realizowanych w ramach Programu Rozwój Innowacji Drogowych.

Nauka

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Architektury

Dziekan i Rada Wydziału Architektury PG zawiadamiają, że 13.12.2016 r. o godz. 12.30 w sali 416 (poddasze Gmachu Głównego PG) odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. arch. Jana Cudzika pt. „Ruch w architekturze”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale FTiMS

Dziekan i Rada Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG zawiadamiają, że 16.12.2016 r. o godz. 9.15 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Roberta Krawczyka pt. „Rozwiązania homokliniczne prawie okresowych układów newtonowskich w R3 z osobliwościami typu Gordona". Promotorem pracy jest dr hab. Joanna Janczewska.

Pieniądze dla doktorantów: co, gdzie i jak?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci. Na stronie MNiSW znalazły się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczegóły znajdą Państwo na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/.

Oferta stypendialna Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)

Zachęcamy do zainteresowania się ofertą stypendialną Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) z Singapuru. Oferta A*STAR skierowana jest m.in. do doktorantów i obejmuje możliwości studiów i badań w instytucjach naukowych Singapuru od pobytów nie dłuższych niż sześć miesięcy do pełnych studiów doktoranckich. Więcej informacji znajdą Państwo w Aktualnościach na stronie Działu Spraw Naukowych.

Stypendia rządu francuskiego

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017/2018. Termin składania wniosków upływa 5.03.2017 r. Więcej informacji podano na stronie Działu Spraw Naukowych w zakładce Aktualności.

NATO dla pokoju i bezpieczeństwa – nabór wniosków

Do 1.02.2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu NATO dla pokoju i bezpieczeństwa. W ramach konkursu można uzyskać finansowanie na projekty badawcze związane z bezpieczeństwem. Więcej informacji podano na stronie http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm?.
Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Komunikaty

Godziny rektorskie

W związku ze spotkaniem wigilijnym „Kolęda na Dobre Święta", które odbędzie się przed Gmachem Głównym PG 14 grudnia br. (środa), JM Rektor PG prof. J. Namieśnik ustalił godzinę rektorską na Politechnice Gdańskiej od 10.00 do 11.00.

Nowy interfejs poczty i kalendarzy elektronicznych

Centrum Usług Informatycznych, w ramach ciągłego udoskonalania oferowanych usług, udostępniło nowe, zintegrowane narzędzie do obsługi poczty i kalendarzy elektronicznych PG.
Narzędzie współpracuje z programami do obsługi poczty i kalendarzy zainstalowanych na komputerach i urządzeniach przenośnych, jest dostępne przez dowolną przeglądarkę WWW. Nowy, atrakcyjny interfejs dostosowany jest do coraz bardziej popularnych urządzeń mobilnych.
Usługa jest dostępna pod adresem https://webmail.pg.gda.pl/.
Dla użytkowników przygotowano podstawowe instrukcje dostępne online pod adresem https://pomoc.pg.gda.pl/poczta/nowa-poczta-i-kalendarze-pg/ oraz bardziej szczegółowe w postaci pomocy kontekstowej w aplikacji. Wszelkich informacji i bieżącego wsparcia udziela zespół Helpdesk – http://cui.pg.edu.pl/helpdesk.

Kalendarium

20 grudnia 12.00–14.00

Debata nad projektem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Debata otwarta nad założeniami do projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w ramach projektu Ustawa 2.0. Konsultacje prowadzi zespół pod przewodnictwem prof. Marka Kwieka. Miejsce: Aula w GG.
10 grudnia 13.30–15.30

Mecz I Ligi Kobiet w koszykówce

Mecz I Ligi Kobiet: Politechnika Gdańska – PTS Lider Pruszków; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.
10 grudnia 16.30–18.30

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Politechnika Gdańska – TARNOVIA Basket Tarnowo Podgórne; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.
10 grudnia 20.30–22.30

Mecz I Ligi Futsalu

Mecz I Ligi Futsalu: Politechnika Gdańska – Team Lębork; miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG.