Nr 169/24 września 2020

Z życia uczelni

Pełnomocnicy rektora w kadencji 2020–2024

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej powołał swoich pełnomocników na kadencję 2020–2024:

 • pełnomocnik rektora ds. akredytacji – dr Karolina Tura-Gawron
 • pełnomocnik rektora ds. artystycznych – prof. sztuki Jan Buczkowski
 • pełnomocnik rektora ds. Bałtyckiego Festiwalu Nauki – dr hab. inż. Ryszard Barczyński, prof. PG
 • pełnomocnik rektora ds. bezpieczeństwa wewnętrznego – prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
 • pełnomocnik rektora ds. dostępności – dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. PG
 • pełnomocnik rektora ds. eNauczania – dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, prof. PG
 • pełnomocnik rektora ds. energetyki jądrowej – dr inż. Marcin Jaskólski
 • pełnomocnik rektora ds. ochrony informacji niejawnych – mgr Urszula Markowska
 • pełnomocnik rektora ds. ochrony radiologicznej IOR-1 – mgr inż. Marcin Byczuk
 • pełnomocnik rektora ds. odpadów i odczynników chemicznych – mgr inż. Łukasz Katlewicz
 • pełnomocnik rektora ds. otwartej nauki – dr Anna Wałek
 • pełnomocnik rektora ds. programu doktoranckiego z University of Illinois – prof. dr. hab. lek. med. Leszek Kalinowski
 • pełnomocnik rektora ds. równego traktowania – dr inż. Mohammad Ghaemi
 • pełnomocnik rektora ds. stosowania systemów antyplagiatowych – dr inż. Andrzej Sobecki
 • pełnomocnik rektora ds. studiów doktoranckich – prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
 • pełnomocnik rektora ds. utworzenia Centrum Nowoczesnej Edukacji – dr hab. Joanna Mytnik, prof. PG
 • pełnomocnik rektora ds. utworzenia Centrum Wolontariatu Politechniki Gdańskiej – mgr Katarzyna Dzięcielewska
 • pełnomocnik rektora ds. współpracy z chińskimi instytucjami naukowo-dydaktycznymi – dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG
 • pełnomocnik rektora ds. współpracy z ESA i POLSA – prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt
 • pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu PG – prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 • pełnomocnik rektora ds. żeglarstwa – dr hab. inż. Marek Dzida, prof. PG

Nauka

Sześć nowych programów dla naukowców Politechniki Gdańskiej

Elementem realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” są nowe programy (Americium, Einsteinium, Nobelium, Platinum, Plutonium i Technetium), które zakładają m.in. tworzenie nowych grup badawczych, zatrudnianie zagranicznych naukowców, wyjazdy w celach badawczych, zakup specjalistycznej aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego:

Bliższe informacje o programach i warunkach aplikowania można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/badawcza/programy-idub.

Konkurs nr 2/SZAFIR/2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs nr 2/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa”.

Wnioskodawca składając wniosek powinien wybrać ustalony w regulaminie konkursu zakres tematyczny oraz wskazać odpowiadający mu priorytetowy obszar technologiczny oraz co najmniej jedną z technologii przełomowych określonych w regulaminie.

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 23.10.2020 r., godz. 16.00.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 16.10.2020 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Dział Projektów.

Konkurs nr 11/2020 Runda 1 na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza Konkurs Nr 11/2020 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Tematyka projektów:

 • opracowanie prototypu systemu do analizy obrazów;
 • opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego; umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych;
 • prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej.

Termin składania wniosków w systemie OSF 20.11.2020 r., godz. 16.00.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 13.11.2020 r. Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Dział Projektów.

Rada NCN ogłasza nabór w ramach programów OPUS 20 i OPUS LAP

OPUS 20 oraz OPUS LAP są skierowane do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy niezależnie ubiegają się o środki finansowe z innych źródeł;
 • we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe w ramach LAP.

W budżecie wniosku można zaplanować środki na następujące cele:

 • wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców;
 • zakup aparatury naukowo-badawczej;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r., godz. 16.00.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.12.2020 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Dział Projektów.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w nowym konkursie PRELUDIUM BIS 2

Kierownikiem w konkursie może być osoba, która będzie promotorem doktoranta realizującego projekt badawczy PRELUDIUM BIS. W ramach kosztów projektu można zaplanować:

 • stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (po ocenie śródokresowej – 6 000 zł miesięcznie);
 • środki dla kierownika projektu – maks. 40 000 zł (wynagrodzenie lub inne koszty realizacji projektu);
 • materiały i drobny sprzęt;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe i konsultacje;
 • wykonawców zbiorowych;
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Projekt można zaplanować na maks. 48 miesięcy. Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r., godz. 16.00.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do 8.12.2020 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Dział Projektów.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie SONATA 16

Celem konkursu SONATA 16 jest wsparcie kariery młodych badaczy, posiadających stopień naukowy doktora nadany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem złożenia wniosku.

W ramach konkursu należy zaplanować środki na następujące cele:

 • wynagrodzenie kierownika projektu;
 • wynagrodzenia dla wykonawców projektu;
 • koszty obniżenia pensum dydaktycznego;
 • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • zakup materiałów i drobnego sprzętu;
 • usługi obce;
 • wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje;
 • inne koszty niezbędne do realizacji projektu.

Projekt można zaplanować na maks. 36 miesięcy.

Termin składania wniosków w systemie OSF upływa 15.12.2020 r., godz. 16:00.

Zgłoszenia z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN najpóźniej do 8.12.2020 r. Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak – Dział Projektów.

Wykład o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google'a i Facebooka na WZiE PG

Wydział Zarządzania i Ekonomii zaprasza na otwarty wykład pt. "Misjonarz na drodze do raju. Google i Facebook, a organizacja doskonała", podczas którego dr hab. Jan Kreft, prof. PG opowie o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i Facebooka.

Spotkanie odbędzie się 15.10.2020 r. o godz. 18.00 w Audytorium im. prof. Adama Synowieckiego (007) na WZiE PG. W związku z panującą sytuacji epidemiczną liczba miejsca jest ograniczona, obowiązuje rejestracja. Wykład będzie transmitowany on-line na wydziałowym kanale YouTube.

Bliższe informacje o wykładzie dostępne są na stronie WZiE.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 28.09.2020 o godz. 11.15 w Audytorium 1.4, budynek C budynek C Wydziału Chemicznego odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Joanny Grabowskiej. Tytuł rozprawy: „Rola wody solwatacyjnej w kształtowaniu aktywności białek z grupy krioprotektantów”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Zielkiewicz (PG), promotor pomocniczy: dr inż. Anna Kuffel (PG).

Dn. 30.09.2020 o godz. 11.15 w Audytorium 1.4, budynek C Wydziału Chemicznego odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anny Ordyszewskiej. Tytuł rozprawy: „New pathways for functionalization of phosphorus ligands”. Promotor: dr hab. inż. Rafał Grubba (PG). 

Dn. 9.10.2020 o godz. 11.15 w Audytorium 1.4, budynek C budynek C Wydziału Chemicznego odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Majchrzaka. Tytuł rozprawy: „A comprehensive analytical approach to assessing the quality of edible oils during the frying process using the electronic nose technique supported by real-time proton transfer reaction mass spectrometry”. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik (PG).

Komunikaty

Narzędzia do wideokonferencji i webinariów

Centrum Usług Informatycznych PG informuje, że w związku z rozpoczęciem nowego semestru i zwiększonym zapotrzebowaniem na narzędzia do wideokonferencji oraz webinaria, zwiększone zostały zasoby aplikacji ClickMeeting. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/enauczanie/webinaria/.

Dodatkowo, jako alternatywne rozwiązanie, wprowadzona została możliwość korzystania z oprogramowania MS Teams w roli aplikacji wspierającej. Każdy pracownik PG posiada możliwość aktywowania konta w MS Teams. Szczegółowe informacje (wraz z krótką instrukcją obsługi aplikacji) opublikowano na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/ms-teams/.

Z uwagi na integrację aplikacji ClickMeeting z platformą eNauczanie PG, sugeruje się tworzenie wykładów on-line w pierwszej kolejności z wykorzystaniem tych dwóch systemów. Natomiast MS Teams poleca się traktować jako narzędzie wspierające, przede wszystkim do organizacji pozostałych spotkań (np. spotkania pracowników, konsultacje ze studentami). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić wykłady za pomocą MS Teams, należy jedynie zwrócić uwagę na konieczność ręcznego dodawania odnośników do spotkań w ramach elektronicznych kursów.

Subskrypcja Uczelni w usłudze Cisco Webex będzie ważna do dn. 30.09.2020 r., co oznacza, że spotkania realizowane po tym terminie będą podlegały ograniczeniom darmowej wersji.

Szkolenia z obsługi oprogramowania Lectora

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG":

 • temat: Szkolenie z obsługi oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • termin: 3–4.12.2020 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

30 września 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej.
2 października 11.15–13.15

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021.
10 października 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia

Noc Innowacji na Politechnice Gdańskiej

Nowoczesne technologie w medycynie; www.facebook.com/PolitechnikaOtwarta – transmisja na żywo, z możliwością zadawania pytań w komentarzach.
15 października 18.00–19.30
http://bit.ly/zapisy_google_i_fb

O niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google i FB

Dr hab. Jan Kreft, prof. uczelni (WZiE) opowie o niezwykłych relacjach ludzi i algorytmów Google'a i Facebooka. Omówi nową inkarnację władzy – społecznych algorytmów, które mają wpływ na każdą sferę życia społecznego.