Nr 166/9 lipca 2020

W wydaniu:

 1. Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego
 2. Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019
 3. Nowe oblicze Opery Leśnej w Sopocie. Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych architektów PG
 4. Audycja „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską” w Radiu Gdańsk prosto z Kopenhagi
 5. „PISMO PG” w nowej odsłonie – ankieta
 6. Zmarł prof. Michał Białko, doktor honoris causa PG
 7. Blisko milion złotych na realizację 7 projektów badawczych w programie COMBATING CORONAVIRUS
 8. EMBOA – naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad wsparciem dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu
 9. FutureLAB. Nowe laboratorium Politechniki Gdańskiej dla rozwoju technologii elektronicznych
 10. Obrony rozpraw doktorskich na WFTiMS
 11. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na PG w sierpniu, spotkanie z kandydatami 10 lipca
 12. Webinarium na temat indeksowania czasopism naukowych oraz o zwiększania ich wpływu
 13. Opublikowano nową edycję Journal Citation Reports oraz wskaźnik JIF 2019
 14. Nowy konkurs w Programie Interreg Litwa-Polska
 15. Trwa nabór w konkursie "Rzeczy są dla ludzi"
 16. Jak nawigować biznesem w świecie VUCA? - nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE
 17. Politechnika Gdańska wraz z Politechniką Łódzką udzieliły licencji na wspólny wynalazek z zakresu biotechnologii
 18. Wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+
 19. Wakacyjne kursy żeglarskie i motorowodne
 20. II edycja egzaminu ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej
 21. Plan zarządzania danymi w konkursach NCN
 22. Wydania Biuletynu Informacyjnego podczas przerwy wakacyjnej

Z życia uczelni

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej przewodniczącym Rady Rektorów Województwa Pomorskiego

Podczas ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Rady Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP), które odbyło się 3 lipca w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Gdańskiego w Leźnie, członkowie rady w jawnym głosowaniu wybrali prof. Krzysztofa Wilde, rektora Politechniki Gdańskiej na przewodniczącego w kadencji 2020-2024.

Zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Rektorów Województwa Pomorskiego prof. Krzysztofowi Wilde, rektorowi PG przekazał ustępujący przewodniczący RRWP prof. Jerzy Gwizdała, rektor UG. Wiceprzewodniczącymi RRWP zostali: dr hab. Krzysztof Polkowski, prof. ASP, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz prof. Adam Weintrit, rektor elekt Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Podczas spotkania omawiano kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem pomorskich uczelni w dobie pandemii oraz plany na kolejny rok akademicki. Ustępujący przewodniczący prof. Jerzy Gwizdała podziękował za cztery lata współpracy, pożegnał ustępujących rektorów oraz powitał rektorów-elektów.

Radę Rektorów Województwa Pomorskiego tworzą przedstawiciele trzynastu uczelni wyższych w województwie pomorskim. Jej celem jest integracja środowiska naukowego, a także podejmowanie działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz społeczności akademickiej regionu. W ramach RRWP uczelnie wymieniają informacje, uzgadniają stanowiska, a także podejmują wspólne działania.

Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019

Tytuł drugiej uczelni badawczej w kraju, szerokie plany badawcze, dydaktyczne i inwestycyjne, stworzenie czterech centrów badawczych i awanse w najważniejszych światowych i ogólnopolskich rankingach to tylko niektóre z sukcesów uczelni, których szczegóły znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019”, które Senat PG zatwierdził w dniu 01 lipca 2020 r. Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w repozytorium (po zalogowaniu).

Nowe oblicze Opery Leśnej w Sopocie. Rozstrzygnięcie konkursu dla młodych architektów PG

W piątek 3 lipca rozstrzygnięto konkurs Miasta Sopot skierowany do młodych architektów Politechniki Gdańskiej, w ramach którego przygotowali oni szereg nowatorskich koncepcji zagospodarowania infrastruktury Opery Leśnej w Sopocie oraz terenów wokół obiektu. Nagrodzeni architekci – zdaniem jury konkursowego – „umiejętnie włączyli swoje pomysły do kontekstu krajobrazowego opery”, a także „przygotowali atrakcyjne przestrzenie do spotkań i relaksu” dla mieszkańców i turystów.

W konkursie „Badanie możliwości rozwoju, rewitalizacji i przekształceń miasta Sopotu oraz inwestycji gminnych na terenie Opery Leśnej - koncepcja zespołu wielofunkcyjnego” zgłoszono łącznie 17 prac. Był on skierowany do studentów minimum I roku studiów II stopnia Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, a prace projektowe miały dotyczyć całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni (które odnowiono w ostatnich latach). W pracach należało wykazać w jaki sposób Opera Leśna w Sopocie mogłaby zyskać nowe funkcjonalności i możliwości użytkowe przy zachowaniu tej najważniejszej – koncertowej.

Konkurs jest pierwszym efektem podpisanej na początku czerwca deklaracji partnerstwa PG z Miastem Sopot, polegającego na współpracy obydwu podmiotów w zakresie rozwoju i rewitalizacji przestrzeni w mieście poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

Więcej informacji na temat założeń konkursu oraz nagrodzonych architektów można przeczytać na stronie internetowej w Aktualnościach.

Audycja „Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską” w Radiu Gdańsk prosto z Kopenhagi

W 5. odcinku cyklu "Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską" na antenie Radia Gdańsk gościem była Maja Mawusi, studentka V roku Wydziału Architektury PG. Prosto z Kopenhagi dzieliła się wrażeniami ze stażu w jednym z najbardziej cenionych biur architektonicznych na świecie oraz doświadczeniami z pracy przy tzw. masterplanie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

 W znanym na całym świecie biurze projektowym Henning Larsen Maja Mawusi pracuje m.in. nad udoskonalaniem masterplanu Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, zakładającym kompleksową rewitalizację najbardziej reprezentacyjnej części gdańskich terenów postoczniowych.

Wszystkie audycje z cyklu „Naukowe Popołudnia z Politechniką Gdańską” można odsłuchać [TUTAJ]

„PISMO PG” w nowej odsłonie – ankieta

Tylko naukowe artykuły i opracowania? A może przede wszystkim życie kulturalne i społeczne na uczelni? O czym pisać i jak powinno wyglądać Pismo PG, by czytelnicy niecierpliwie czekali na każdy kolejny numer?

 Wydawane od 1993 roku, Pismo PG ma już długoletnią tradycję na naszej uczelni. Do tej pory powstało 249 numerów biuletynu.  Pismo zmienia się razem z czytelnikami i chce wpisywać się formą w nowoczesne trendy wydawnicze. 

Planowana jesienią nowa odsłona Pisma PG, ma nie tylko mieć świeży, przyjazny czytelnikom charakter, ale również odzwierciedlać oczekiwania społeczności uczelni, co do treści i wyglądu.  W tym celu została przygotowana ankieta. Jej wypełnienie zajmie tylko kilka minut, a wszystkie odpowiedzi i sugestie zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowej szaty graficznej i zwartości merytorycznej „Pisma PG”. 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która dostępna jest [TUTAJ]

Odeszli od nas

Zmarł prof. Michał Białko, doktor honoris causa PG

Prof. Michał Białko, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Elektroniki PG w latach 1975-82, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej zmarł 1 lipca w wieku 91 lat.

 Profesor z Politechniką Gdańską związany był już od studiów, które ukończył w 1955 r. na Wydziale Łączności. Na PG pracował do 2009 r., pełniąc m.in. funkcję dziekana Wydziału Elektroniki w latach 1975-82.

Stworzył szkołę naukową z mikroelektronicznych układów analogowych oraz zastosowań metod sztucznej inteligencji do projektowania i optymalizacji układów elektronicznych. Wypromował 28 doktorów, spośród których 5 uzyskało tytuł profesora. W jego dorobku naukowym znalazło się ponad 200 publikacji z zakresu elektroniki, sztucznej inteligencji, układów mikroelektronicznych (jako autora lub współautora), 9 książek, 4 skrypty oraz 7 patentów.

Prof. Białko został wyróżniony godnością doktora honoris causa Politechniki w Tuluzie (1995), Politechniki Gdańskiej (2008) oraz Politechniki Koszalińskiej (2012). Był m.in. członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych. Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Michał Białko zmarł 1 lipca w wieku 91 lat.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 1.07.2020 r. zorganizowanym w trybie wideokonferencji, podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia Sprawozdania z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019,
 • opinii senatu na temat utworzenia nowego wydziału w ramach restrukturyzacji dotychczasowych Wydziałów: Mechanicznego oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa,
 • ustalenia programu studiów dla kierunków Geodezja i kartografia prowadzonego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Inżynieria biomedyczna prowadzonego na Wydziałach Chemicznym; Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej,
 • ustalenia programu dla studiów podyplomowych: Morska energetyka wiatrowa prowadzonych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Lean Six Sigma Black Belt; Zarządzanie niewypłacalnością przedsiębiorcy oraz Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
 • przyjęcia załącznika do Uchwały Senatu PG nr 436/2020/XXIV z 11 marca 2020 r. stanowiącego wersję anglojęzyczną Regulaminu studiów na Politechnice Gdańskiej,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: GreenCoin, Methane fermentation of biomass containing biodegradable polymeric material, Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, Intelligent remediation system for removal of harmful contaminants in water using modified reticulated vitreous carbon foams, Microfluidic cells for high-throughput multiple response analyses, Marine port surveillance and observation system using mobile unmanned research units, Highly Accurate and Autonomous Programmable Platform for Providing Air Pollution Data Services to Drivers and Public, Anaerobic biorefinery for resource recovery from waste feedstock, Integrated system for Simultaneous Recovery of Energy, organics and Nutrients and generation of valuable products from municipal wastewater, Negative C02 emission gas power plant, Improvement of the EU tyre labelling system for noise and rolling resistance, A Floating Dock Digital Twin towards Efficient, Safer and Autonomous Docking Operations.

Zastępca kanclerza ds. finansowych mgr Piotr Lewandowski przedstawił informacje o sprawozdaniu finansowym Politechniki Gdańskiej za 2019 r.

Nauka

Blisko milion złotych na realizację 7 projektów badawczych w programie COMBATING CORONAVIRUS

COMBATING CORONAVIRUS jest programem realizowanym w ramach strategicznego projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Celem programu jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby wywoływanej przez wirusa Covid-19, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce.

 W ramach konkursu, pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej złożyli 16 wniosków, spośród których 7 zostało zakwalifikowanych do finansowania. W związku z dużym zainteresowaniem konkursem oraz złożeniem dużej liczby bardzo dobrych i dobrych wniosków, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG podjął decyzję o znaczącym zwiększeniu alokacji środków. Wszystkie projekty badawcze zakwalifikowane do finansowania, realizowane będą we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania:

1. Badanie i rozwój nowych technologii do celu monitorowania stanu pacjentów z zakażeniem SARS-Cov2 w warunkach klinicznych i domowych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 185 000 PLN.

 2. Inteligentny wirusobójczy system  UV-C do instalacji w uniwersalnych oprawach kasetonowych.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Wojnowski, Wydział Chemiczny, Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 48 990 PLN.

3. Szybka diagnostyka przesiewowa zakażeń SARS Cov-2 za pomocą badania wydychanego powietrza.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum Technologii Cyfrowych oraz Centrum BioTechMed; Przyznane środki: 114 750 PLN.

 4. Respirator zapasowy wykonany na przemysłowych podzespołach.

Kierownik projektu: dr inż.  Piotr Patrosz, Wydział Mechaniczny, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 139 600 PLN.

5. System termograficzny do automatycznego monitoringu osób z podwyższoną temperaturą ciała.  

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 198 870,50 PLN

6. Projektowanie, synteza oraz badania aktywności biologicznej nowych inhibitorów proteazy SARS-Cov-2pro jako potencjalnych chemoterapeutyków w leczeniu COVID-19.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Sebastian Demkowicz, Wydział Chemiczny, BioTechMed. Przyznane środki: 195 585 PLN.

7. Sfunkcjonalizowany czujnik światłowodowy – optyczna metoda wykrywania wirusa SARS Cov-2.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Małgorzata Szczerska,  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Centrum BioTechMed. Przyznane środki: 89 125 PLN.

EMBOA – naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad wsparciem dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu

Dzięki specjalnemu robotowi społecznemu, terapia dzieci z autyzmem będzie znacznie łatwiejsza. Takie rozwiązanie sprawdza się już w Wielkiej Brytanii, a dzięki współpracy Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Hertfordshire, już niebawem będzie można wdrażać je w Polsce.

Projekt EMBOA, którego realizacja rozpoczęła się w 2019 roku i potrwa do końca 2022 roku,  ma na celu opracowanie wytycznych, a następnie praktycznej oceny stosowania technologii rozpoznawania emocji przez roboty u dzieci z autyzmem.

Kierownikiem projektu z ramienia uczelni jest dr hab. inż. Agnieszka Landowska, prof. PG. W projekt zaangażowane są uczelnie z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Turcji, a także Macedońskie Stowarzyszenie Psychologii Stosowanej. Badania będą prowadzone równolegle we wszystkich krajach. Projekt przewiduje przeprowadzenie podwójnej pętli badań obserwacyjnych. Pierwsza runda koncentruje się na analizie zastosowania metod rozpoznawania emocji w interakcjach robotów przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Wyciągnięte wnioski zostaną sformułowane w formie wytycznych i potwierdzone w drugiej turze badań.

Więcej informacji na temat projektu można przeczytać na stronie internetowej w Aktualnościach.

FutureLAB. Nowe laboratorium Politechniki Gdańskiej dla rozwoju technologii elektronicznych

Politechnika Gdańska zyskała nową przestrzeń do rozwoju projektów badawczych naukowców Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. W laboratorium FutureLAB, otwartym na początku lipca, znalazł się zespół specjalistycznych stanowisk badawczych, które posłużą naukowcom do rozwoju nowych technologii elektronicznych, mających szerokie możliwości praktycznych zastosowań.

FutureLAB to laboratorium nowych materiałów, sensorów i systemów bezprzewodowych Politechniki Gdańskiej. Umożliwi prowadzenie zaawansowanych technologicznie prac badawczych z dziedziny inżynierii materiałowej z zaawansowaną elektroniką oraz technologii dla komunikacji bezprzewodowej przyszłych generacji (5G). Połączy też kompetencje i umiejętności naukowców z kilku katedr wydziału oraz dwóch centrów badawczych, powołanych w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza” (Centrum Technologii Cyfrowych i Centrum Materiałów Przyszłości).

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Obrony rozpraw doktorskich na WFTiMS

W dniu 13.07.2020 r. o godz. 12.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marty Roman pt. „Fale gęstości ładunku i magnetyzm w rodzinie związków LnNiC2 (Ln-lantanowiec)". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Tomasz Klimczuk, a promotorem pomocniczym dr inż. Kamil K. Kolincio. Wstęp w maseczkach. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 10.07.2020 r do godz. 12:00.

W dniu 14.07.2020 r. o godz. 10.00 w Audytorium Centrum Nanotechnologii A (sala 3/11 CN) PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Izabeli Kondratowicz pt. „Synteza i właściwości fizykochemiczne struktur z redukowanego tlenku grafenu". Promotorem pracy jest prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Kamila Sadowska, prof. PG. Wstęp w maseczkach. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt z dziekanat.wftims@pg.edu.pl do 12.07.2020 r do godz. 12:00.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na PG w sierpniu, spotkanie z kandydatami 10 lipca

Sto miejsc czeka na kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN) oraz Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk (IBW PAN). Kształcenie prowadzone jest w 12 dyscyplinach i odbywa się w całości w języku angielskim. Elektroniczny nabór uruchomiony zostanie 24 sierpnia i potrwa do 18 września. Spotkanie informacyjne z kandydatami odbędzie się 10 lipca w formie zdalnej. Zapisy na spotkanie prowadzone są do 8 lipca. Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Webinarium na temat indeksowania czasopism naukowych oraz o zwiększania ich wpływu

Firma Elsevier zorganizowała wirtualne warsztaty dla redaktorów, których celem jest zrozumienie wyzwań, z którymi muszą się oni zmagać w procesie wydawniczym. Przekazana zostanie istotna wiedza na temat indeksowania czasopisma w bazie Scopus oraz zwiększania rozpoznawalności oraz wpływu czasopisma, zostaną również poruszone kwestie dotyczące wskaźników bibliometryczne odnoszące się do czasopism.

Webinarium odbędzie się 14.07.2020 w godzinach 10:00 – 12:00
Program:

 • Wyzwania stojące przed redaktorami czasopism naukowych (dzielenie się opiniami),
 • Kryteria oraz zasady indeksowania czasopism oraz odpowiedzi na pytania,
 • Sposoby na zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności oraz wpływu czasopism naukowych,
 • Wskaźniki bibliometryczne w odniesieniu do czasopism oraz informacje jak redaktorzy mogą z nich korzystać.

Link do rejestracji

Opublikowano nową edycję Journal Citation Reports oraz wskaźnik JIF 2019

Baza Journal Citation Reports została zauktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) obliczonego na podstawie cytowań z roku 2019. Obecnie w bazie indeksowanych jest 12 171 czasopism z 83 krajów, w tym roku 351 tytułów otrzymało po raz pierwszy wskaźnik JIF. Wśród indeksowanych czasopism znalazło się 1 658 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access oraz 7 487 czasopism wydawanych w modelu hybrydowym.

Więcej informacji o wskaźniku JIF
Infografika dotycząca JCR 2020

Nowy konkurs w Programie Interreg Litwa-Polska

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się polsko-litewskie projekty z następujących dziedzin: zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami (priorytet I), promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników (priorytet II), promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (priorytet III) oraz zwiększanie zdolności instytucjonalnych władz publicznych i zainteresowanych stron oraz poprawa skuteczności administracji publicznej (priorytet IV). Poszukiwane są przede wszystkim polsko-litewskie projekty, które mają na celu walkę z pandemią COVID-19. Mogą być to przedsięwzięcia będące odpowiedzią na bieżące potrzeby kryzysowe, a także dotyczące łagodzenia skutków epidemii w różnych aspektach życia (gospodarczych, społecznych i innych).
 • Nabór wniosków trwa do 30.09.2020 r., konkurs ma charakter ciągły.
 • Dokumenty do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 22.09.2020 r.
 • Więcej informacji na stronie konkursu.
 • Osoby do kontaktu: Paulina Nowak, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Trwa nabór w konkursie "Rzeczy są dla ludzi"

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs „Rzeczy są dla ludzi” w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”. Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.

Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” zakłada finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez: jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, konsorcja składające się z ww. podmiotów (maks. 4).

Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie od 08.06 do 25.09.2020 r. (do godziny 16:00).

Zgłoszenia projektu z sytemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów - przed wysłaniem wniosku w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl) - najpóźniej do 18.09.2020 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak - Zespół ds. Krajowych Programów Badawczych - Dział Projektów.

Kształcenie i dydaktyka

Jak nawigować biznesem w świecie VUCA? - nowy kierunek studiów podyplomowych na WZiE

Świat VUCA obfituje w wiele wyzwań o zasięgu lokalnym i globalnym, które wraz z rozwojem cyfrowej rewolucji są coraz trudniejsze do przewidzenia i wymagają ciągłej adaptacji do zmiany. Celem studiów jest przygotowanie uczestników do przeprowadzenia kompleksowej transformacji własnej organizacji ku zwinności. 

Zajęcia - w całości w języku angielskim - będą prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. 

Kierownikiem studiów jest dr inż. Sebastian Wilczewski (swilczew@zie.pg.edu.pl). Opiekunem studiów jest Joanna Gryczka (tel.: +48 58 347 14 28; e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl)

Więcej informacji o programie studiów, wykładowcach dostępnych jest na stronie kierunku AGILE, DEVOPS AND LEAN IT IN VUCA WORLD.

Komercjalizacja i innowacje

Politechnika Gdańska wraz z Politechniką Łódzką udzieliły licencji na wspólny wynalazek z zakresu biotechnologii

Wynikiem prac zespołu badawczego naukowców z obu uczelni jest platforma umożliwiająca produkcję białek w oparciu o stworzony system ekspresji genów wykorzystujący jako gospodarza wyselekcjonowany gatunek drożdży adaptowanych do wzrostu w niskich temperaturach (drożdże psychrotolerancyjne). Negocjacje umowy licencyjnej zawartej z polską firmą A&A Biotechnology zostały zakończone sukcesem przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG.

Wynalazek został zgłoszony w europejskiej procedurze patentowej EPO w 2018 r. W skład zespołu badawczego ze strony Politechniki Gdańskiej weszli: prof. dr hab. Józef Kur*, dr hab. inż. Marta Wanarska, dr hab. inż. Hubert Cieśliński, dr inż. Ewelina Krajewska, dr inż. Monika Wicka-Grochocka, dr inż. Anna Pawlak-Szukalska oraz mgr inż. Natalia Filipowicz z Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego. Natomiast twórcami wynalazku z Politechniki Łódzkiej są: prof. dr hab. Marianna Turkiewicz, dr hab. inż. Aneta Białkowska, mgr inż. Ewa Gromek, dr inż. Joanna Krysiak oraz dr inż. Tomasz Florczak z Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

*Profesor dr hab. Józef Wojciech Kur (1955–2016) był wieloletnim kierownikiem Katedry Mikrobiologii (potem Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W roku 2012 zainicjował stworzenie konsorcjum Politechniki Gdańskiej oraz Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej, którego celem było złożenie wniosku grantowego „Nowa, zintegrowana platforma produkcji i oczyszczania białek rekombinantowych w oparciu o komórki drożdżowe", w ramach konkursu Pierwszego Programu Badań Stosowanych NCBiR. Po uzyskaniu grantu prof. Kur kierował projektem naukowym, którego efektem jest licencjonowany aktualnie wynalazek. Profesor Józef Kur zmarł niespodziewanie 27 paź­dziernika 2016 roku.

Umiędzynarodowienie

Wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+

Dział Międzynardowej Współpracy Akademickiej zaprasza na webinar dotyczący mobilności pracowników w ramach Programu Erasmus+.
W czasie spotkania zaprezentowane zostaną możliwości wzięcia udziału w wyjazdach zagranicznych dofinansowywanych przez Program oraz zasady ich realizacji.
Spotkanie, które odbędzie się 9 lipca o godz. 13.00, poprowadzi Maria Doerffer, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+.

Webinar dostępny będzie pod następującym adresem: https://pg-edu.webex.com/pg-edu/j.php?MTID=m9f09e7def18a5724909614020b413175.

Sport

Wakacyjne kursy żeglarskie i motorowodne

Już w lipcu Centrum Sportu Akademickiego zaprasza chętnych na kurs na patent żeglarza oraz kurs sternika motorowodnego. Szkolenia odbywają się na Jezioraku i są organizowane przez sekcję żeglarstwa PG.

 Kurs żeglarski trwa tydzień i jest zakończony egzaminem na patent, natomiast uprawnienia do prowadzenia motorówki można zdobyć w przeciągu trzech dni. W cenie kursu jest wyżywienie i noclegi w ośrodku Politechniki Gdańskiej w Iławie.

Więcej informacji na stronie internetowej CSA

Komunikaty

II edycja egzaminu ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Druga edycja egzaminu ACERT dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej odbędzie się dn. 15.09.2020 r. Zapisy na egzamin będą prowadzone w dn. 24.08–2.09.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów oraz egzaminu zostaną umieszczone na stronie Centrum Języków Obcych dn. 24.08.2020 r. o godz. 9.00.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami MAESTRO 12, SONATA BIS 10, oraz Daina 2 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Wydania Biuletynu Informacyjnego podczas przerwy wakacyjnej

Informujemy, że kolejne wydanie Biuletynu Informacyjnego PG ukaże się po przerwie wakacyjnej, we wrześniu. Zapraszamy do przekazywania treści do Biuletynu za pośrednictwem korespondentów.

Kalendarium

13 lipca 10.00–11.30
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-pt-konkurs-erc-w-programie-horyz,937

Konkurs ERC w programie HORYZONT 2020

Celem szkolenia jest przekazanie informacji o konkursie Europejskiej Rady ds. Badań (European Research Council) ogłoszonym w programie Horyzont 2020. Organizator: Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE