Nr 164/25 czerwca 2020

Z życia uczelni

Odkrywanie zagadek ludzkiego umysłu w kolejnej audycji „Naukowe popołudnia z Radiem Gdańsk”

W trzecim odcinku cyklu „Naukowe popołudnia z Radiem Gdańsk” swoją pasją odkrywania zagadek ludzkiego umysłu dzielił się dr Michał Kucewicz z Katedry Systemów Mulitmedialnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Dr Michał Kucewicz bada mechanizmy pamięci i możliwości elektrycznej stymulacji jej zaburzeń. Wraz z zespołem naukowców z różnych dziedzin – informatyki, inżynierii biomedycznej czy medycyny poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest pamięć, gdzie jest zlokalizowana w mózgu i jak można ją efektywnie leczyć w chorobach Alzheimera, Parkinsona oraz innych, w których przebiegu występują zaburzenia pamięci.

Audycję można odsłuchać na stronie Radia Gdańsk. W tym samym miejscu dostępne są również poprzednie odcinki cyklu, gdzie gośćmi Radia Gdańsk byli prof. Krzysztof Wilde, rektor PG oraz Szymon Krawczuk, student WETI, zastępca przewodniczącego SSPG ds. umiędzynarodowienia i nauki.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej 17.06.2020 r., zorganizowanego w trybie wideokonferencji oraz stacjonarnym, podjęto uchwały w sprawie:

 • poparcia wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora: dr hab. inż. arch. Annie Januchcie-Szostak (Politechnika Poznańska), dr. hab. inż. arch. Jakubowi Szczepańskiemu, prof. PG (Politechnika Gdańska), dr. hab. inż. arch. Michałowi Stangelowi (Politechnika Śląska);
 • powołania komisji doktorskiej oraz recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Alicji Kwaśniewskiej w dyscyplinie inżynierii biomedycznej;
 • powołania na kadencję 2020–2024 komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarnej ds. studentów, odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów oraz komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów i odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. doktorantów;
 • zaopiniowania kandydatury prof. Michała Mrozowskiego na dyrektora Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w kadencji 2020–2024 oraz kandydatury prof. Kazimierza Darowickiego na dyrektora Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej w kadencji 2020–2024;
 • wydania opinii o trybie i podmiotach oceniających do oceny okresowej nauczycieli akademickich w roku 2020;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 407/2020/XXIV z 15.01.2020 r. w sprawie określenia Zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021;
 • zmiany Regulaminu studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej;
 • ustalenia programów studiów dla następujących kierunków: Chemia, Chemia budowlana prowadzonych na Wydziale Chemicznym, Automatyka, robotyka i systemy sterowania oraz Elektrotechnika prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, Transport i logistyka prowadzonego na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, Analityka gospodarcza; Ekonomia; Zarządzanie, Zarządzanie inżynierskie prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz międzywydziałowego kierunku Inżynieria danych prowadzonego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia programów dla następujących studiów podyplomowych: Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world; Agile Management – Zarządzanie zwinne i Zarządzanie Kreatywnością prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz Inżynieria danych – Data Science, Programowanie i bazy danych prowadzonych na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej;
 • ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2021/2022;
 • zmiany Uchwały Senatu PG nr 224/2018/XXIV z 12.12.2018 r. w sprawie: zasad przyjmowania na studia pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej laureatów oraz finalistów niektórych olimpiad i konkursów od roku akademickiego 2019/2020;
 • uchylenia Uchwał Senatu PG: nr 256/2015/XXIII z 18.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów podyplomowych; nr 30/2016/XXIV z 7.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz nr 80/2017/XXIV z 21.06.2017 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o warunkach pobierania opłat za usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej;
 • zmian w Statucie Politechniki Gdańskiej.

Przewodniczący Samorządu Studentów PG, Jakub Brzoska poinformował o działalności Samorządu Studentów PG.

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej przyczynią się do rozwoju technologii Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz sieci 5G

Na początku czerwca uruchomione zostały dwa duże projekty z udziałem naukowców Politechniki Gdańskiej, realizowane w ramach programu Horyzont 2020. Dzięki nawiązanej współpracy, uczelnia będzie miała realny wpływ na rozwój technologii Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji (AI) oraz sieci 5G. Będzie też dostarczać nowatorskie rozwiązania dla takich firm, jak Airbus, Ericsson, Ford czy Philips.

Wejście PG do międzynarodowego grona partnerów i możliwość realnego wpływu na rozwój technologii Internetu Rzeczy IoT (ang. internet-of-things), sztucznej inteligencji AI (artificial intelligence) oraz nowych anten rekonfigurowalnych dla przyszłych systemów 5G, to duży sukces. Jest on również zwieńczeniem wieloletnich starań grupy naukowców pracujących w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz efektem prowadzonych przez nich badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

PG będzie dostarczała rozwiązania m.in. dla Airbus, Ericsson, Ford, Philips Healthcare, AVL, NXP czy Liebherr. Łączny budżet PG w obu projektach wynosi 11,8 mln zł.

Projekt InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things

 • Budżet – ponad 44 mln euro;
 • uczestnicy – firmy i instytucje badawcze z całej Europy (łącznie 52 partnerów z 11 krajów UE i Turcji); rozwijające bezpieczne systemy IoT wsparte rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji;
 • cel – wykorzystanie mechanizmów inteligentnego przetwarzania danych w urządzeniach IoT w opracowaniu rozwiązania bardziej odpornego na ataki cybernetyczne i zakłócenia, które będą mogły być wykorzystane w obszarach Przemysłu 4.0;
 • rola PG – lider jednego z kluczowych obszarów wdrożeń, ważny dostawca komponentów radiowych i antenowych dla bezprzewodowych systemów wbudowanych, wzbogaconych o sztuczną inteligencję, a także animator działań mających na celu włączanie do współpracy w projekcie studentów;
 • kierownik projektu po stronie PG – dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG.

Projekt BEYOND5 (Building the fully European supplY chain on RFSOI, enabling New RF Domains for Sensing, Communication, 5G and beyond)

 • budżet – ponad 97 mln euro;
 • uczestnicy – 36 partnerów z krajów UE, Turcji, Izraela i Szwajcarii;
 • cel – opracowanie technologii, które przyczynią się do zastosowania wysokoskalowej integracji układów scalonych, co pozwoli na zmniejszenie zużycia energii, wyższą niezawodność i lepszą konkurencyjność cenową, co z kolei w przyszłości umożliwi masową produkcję niezawodnych komponentów dla 5G w krajach UE, przy jednoczesnym, niskim negatywnym oddziaływaniu na środowisko w Europie;
 • rola PG – realizacja zaawansowanych systemów antenowych umożliwiających dynamiczną adaptację systemów bezprzewodowych 5G do warunków środowiska, w którym pracują, w celu zapewnienia niezawodnej komunikacji o zwiększonej odporności na zakłócenia radiowe;
 • kierownik projektu po stronie PG – dr hab. inż. Krzysztof Nyka, prof. PG.

Bliższe informacje na stronie internetowej w Aktualnościach.

Sztuczna inteligencja na wykładach online

Klub AI Bay oraz hub cyfrowych innowacji DIH4.AI zapraszają na cykl wykładów o tematyce związanej ze sztuczną inteligencją.

Spotkanie odbędzie się online – 25.06.2020 r. o godz. 17.30. Będą to trzy wykłady prowadzone przez naukowców z Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu:

 • „OvaExpert – inteligentny system wspomagania decyzji medycznych”, prof. Krzysztof Dyczkowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań;
 • „Sztuczna inteligencja w diagnostyce schorzeń stawów biodrowych”, Michał Maj i Jakub Borkowski, dr inż. Patryk Jasik, Politechnika Gdańska;
 • „Sztuczna inteligencja w walce z koronawirusem”, prof. Jacek Rumiński, Politechnika Gdańska.

W czasie spotkania zaplanowane są również dyskusje. Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie: https://app.evenea.pl/event/aibay-06-2020/. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dane dostępu do spotkania zdalnego (adres WWW oraz hasło).

Zagłosuj na projekt Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym konkursie REGIOSTARS

Projekt South Baltic Youth Core Groups Networks (SB YCGN), w którym Politechnika Gdańska brała udział w roli partnera, został zgłoszony do konkursu REGIOSTARS Awards 2020. Aby projekt znalazł się z gronie finalistów, potrzebne są głosy internautów.

Projekt SB YCGN był realizowany w l. 2018–2019. Jego głównym celem było intensyfikowanie współpracy transgranicznej w sferze budowania potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich Południowego Bałtyku. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, młodzież z Polski, Szwecji, Litwy oraz Danii miała możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w lokalnej polityce, prowadzić dyskusje z przedstawicielami lokalnych władz i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ważnych dla samorządów.

REGIOSTARS AWARD to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ma na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i przyszłych projektów.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Projekt SB YCGN bierze udział w konkursie w kategorii „Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg. Youth empowerment for cooperation across borders” (Wsparcie młodzieży dla współpracy transgranicznej).

Żeby zagłosować wystarczy:

 • wejść na stronę https://regiostarsawards.eu/;
 • wybrać kategorię ”Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders”;
 • znaleźć projekt SB YCGN (przedostatni na liście) i kliknąć ❤ obok opisu projektu.

Lista finalistów zostanie ogłoszona 9.07.2020 r. Więcej informacji o konkursie podano na stronie programu Interreg South Baltic.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Mechanicznym

Dn. 29.06.2020 r. o godz. 13.00 w Sali 211 audytorium Wydziału Mechanicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Bolewskiego pod tytułem: „Wpływ parametrów kalibratora otworowego przeciw pęczniejącym iłom na jakość wykonania otworu wiertniczego”. Promotor: dr hab. inż. Marek Szkodo, prof. PG, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Jacek Łubiński, prof. PG.

Dn. 30.06.2020 r. o godz. 13.00 w Sali 211 audytorium Wydziału Mechanicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Przemysława Króla pod tytułem: „Nowa metoda projektowania układów pędnikowych o optymalnym rozkładzie cyrkulacji związanej”. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Tesch, prof. PG.

Dn. 1.07.2020 r. o godz. 11.00 w Sali 211 audytorium Wydziału Mechanicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Owczarzaka pod tytułem: „Oscylacyjna metoda oceny oporu toczenia opon samochodowych na nawierzchniach drogowych o różnej teksturze i sztywności”. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Ronowski, prof. PG.

Wstęp w maseczkach. Osoby zainteresowane uczestnictwem online proszone są o kontakt – e-mail dziekanat.wm@pg.edu.pl w terminie do 25.06.2020 r.

Obrona pracy doktorskiej na WOiO

Dn. 30.06.2020 r. o godz. 9.00 w Sali 119  budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Artura Karczewskiego pod tytułem: „Metoda projektowania małych obiektów pływających z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej”. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Kozak.

EUREKA – otwarcie naboru wniosków w międzynarodowym konkursie GlobalStars

Celem naboru jest wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 15.10.2020 r.;
 • zgłoszenia w formie elektronicznej i papierowej należy składać w Dziale Projektów do 1.10.2020 r.; pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 8.10.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCBiR;
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów. 

Konkursu DAINA 2 na polsko-litewskie projekty badawcze

Celem naboru jest wsparcie polsko-litewskich projektów badawczych skierowanych do polskich zespołów, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu. Do konkursu można złożyć wniosek obejmujący badania podstawowe w dowolnym z 25 paneli NCN w ramach trzech głównych działów:

 • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce;
 • nauki ścisłe i techniczne;
 • nauki o życiu.

Warunki konkursu:

 • nabór wniosków trwa do 15.09.2020 r.;
 • zgłoszenia w formie elektronicznej i papierowej do podpisu należy składać w Dziale Projektów do 1.09.2020 r. Pełny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Projektów do 8.09.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCN.
 • osoba do kontaktu: Małgorzata Romanowska, Dział Projektów

Kształcenie i dydaktyka

Nowy kierunek studiów podyplomowych na WILiŚ

W ofercie edukacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na rok akademicki 2020/2021 pojawił się nowy kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami budowlanymi”. Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub członka zespołu, realizującego budowlane projekty inwestycyjne.

Ważnym elementem studiów jest przekazanie wiedzy o charakterze „know-how”, popartej ciekawymi przykładami i doświadczeniami ekspertów. Nowoczesna formuła kształcenia, oprócz zajęć realizowanych na PG i w terenie, przewiduje stały dostęp słuchaczy, za pośrednictwem uczelnianej platformy eNauczanie, do aktualnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Więcej informacji na stronie https://wilis.pg.edu.pl/studia-podyplomowe.

Komunikaty

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG".

Proponowany termin i temat szkolenia: 22–23.09.2020 r. – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat. Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Szkolenie dla kadry administracyjnej PG z zakresu efektywnej komunikacji

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracyjnych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju PG".

Proponowane terminy szkoleń:

 • 4–05.08.2020 – szkolenie dla kadry administracyjnej PG z efektywnej komunikacji,
 • 25–26.08.2020 – szkolenie dla kadry administracyjnej PG z efektywnej komunikacji,
 • 2–03.09.2020 oraz 16–17.09.2020 r. – szkolenie dla kadry kierowniczej PG z zakresu efektywnej komunikacji.

Szkolenia przeprowadzi prof. Anita Frankowiak z Instytutu Dyplomacji.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Kalendarium

1 lipca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG.