Nr 162/10 czerwca 2020

Z życia uczelni

List intencyjny w sprawie współpracy Politechniki Gdańskiej z Gminą Miasta Sopotu

W sopockiej Operze Leśnej podpisano dn. 8.06.2020 r. list intencyjny dotyczący współpracy Gminy Miasta Sopotu i Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. List jest deklaracją współpracy w zakresie rozwoju i rewitalizacji Sopotu, m.in. poprzez wspólną organizację studenckich konkursów architektonicznych.

Z ramienia Politechniki Gdańskiej list intencyjny podpisali prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury. Sopot reprezentowali prezydent Jacek Karnowski i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent Sopotu.

Współpraca Politechniki Gdańskiej i Miasta jest wieloletnia i bardzo owocna. Żaden poważniejszy obiekt w Sopocie nie powstałby, gdyby nie współpraca z Politechniką. Najlepszym przykładem jest Opera Leśna z unikatową konstrukcją dachu, ale także budowa Centrum Haffnera, czy budowa dworca. Dzięki tej współpracy mamy również klasę architektoniczną w sopockim I Liceum Ogólnokształcącym – skomentował podpisanie listu intencyjnego Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

Jedną z głównych misji Politechniki Gdańskiej jest podejmowanie działań na rzecz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a wieloletnia współpraca z miastem Sopot jest tego świetnym przykładem – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Wykonujemy teraz kolejny krok naprzód w ramach tego partnerstwa. Politechnika chętnie przeznaczy swoje możliwości i zasoby, by jeszcze aktywniej działać na rzecz rozwoju i rozbudowy Sopotu. Podpisanie tego porozumienia to także świetna okazja na pokazanie kreatywności i zdolności studentów Wydziału Architektury PG, którzy swoją energię i pomysłowość pokazują najlepiej, gdy mogą pracować przy interesujących projektach. Ta współpraca z pewnością im to umożliwi – dodał rektor PG.

Pierwszym projektem w ramach podpisanej deklaracji o współpracy Miasta Sopot z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej są trwające już prace nad opracowaniem nowej koncepcji i przebudową Opery Leśnej. Prace projektowe dotyczą całej infrastruktury i terenu wokół obiektu, z wyłączeniem sceny i widowni.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, w cyklu Radia Gdańsk

Podczas pierwszej audycji z cyklu "Naukowe popołudnia z Politechniką Gdańską" w Radiu Gdańsk prof. Krzysztof Wilde, rektor PG przybliżył słuchaczom miejsce Politechniki Gdańskiej na mapie polskiej i europejskiej nauki, osiągnięcia naszych naukowców oraz wyzwania i plany rozwoju uczelni badawczej na kolejne lata. Rektor mówił również o ofercie edukacyjnej dla tegorocznych maturzystów:

Chcemy tworzyć bardzo dobre studia inżynierskie, kształcić ludzi, którzy rozwiązują problemy otoczenia społeczno-gospodarczego. Do tego dodajemy studia magisterskie, które otwierają nieograniczone możliwości naukowe – mówił prof. Krzysztof Wilde.

Zapis rozmowy można odnaleźć na stronie Radia Gdańsk.

W kolejnych odcinkach wystąpią:

 • Szymon Krawczuk (SSPG) – podzieli się doświadczeniami z wysłania rakiety w kosmos i współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (audycja 15.06.2020 r.); 
 • dr Michał Kucewicz (Katedra Systemów Multimedialnych WETI) – badacz głębokich struktur mózgowych, pracuje m.in. nad metodami leczenia zaburzeń pamięci występujących w chorobach Alzheimera, Parkinsona i in.;
 • dr inż. Ewa Głowińska (Katedra Technologii Polimerów WCh) – która obecnie pracuje m.in. nad wytwarzaniem nowych ekologicznych materiałów polimerowych z surowców roślinnych i produktów recyklingu o szerokim spektrum aplikacyjnym 
 • Maja Mawusi (studentka WA PG) – opowie m.in. o doświadczeniach przy tworzeniu gdańskiego masterplanu Stoczni Cesarskiej.

Nauka

COMBATING CORONAVIRUS – nowy program dla naukowców PG

Program COMBATING CORONAVIRUS to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu, sposobów diagnozy, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w tej tematyce. Budżet konkursu wynosi 600 tys. zł.

Zespoły naukowe zgłaszające oryginalne pomysły badawcze w zakresie badań podstawowych lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym, dotyczących zwalczania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 mogą uzyskać w ramach programu wsparcie finansowe w wysokości do 200 tys. zł.

Warunki uczestnictwa w programie:

 • środki w ramach Programu przyznawane będą w trybie konkursowym;
 • nabór wniosków trwa w dn. 8–22.06.2020 r.;
 • wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB;
 • zaplanowane badania nie mogą trwać dłużej niż 12 miesięcy;
 • otrzymane środki finansowe można przeznaczyć na: wynagrodzenie zespołu badawczego, pokrycie innych kosztów badań, a także zgłoszenia wniosku patentowego; ponadto wsparciem objęte mogą być np. modernizacja lub doposażenie laboratoriów;
 • w konkursie można zgłosić projekt realizowany we współpracy z naukowcami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Regulamin Programu oraz wniosek o uzyskanie grantu zawiera Zarządzenie Rektora PG nr 31/2020 z 5.06.2020 r. Bliższe wyjaśnienia można uzyskać drogą e-mailową: granty@pg.edu.pl.

Dr hab. Jan Kreft, prof. PG otrzymał nagrodę im. dr. Pawła Stępki

Kapituła Nagrody im. dr. Pawła Stępki przyznała dr. hab. Janowi Kreftowi, prof. PG z Katedry Zarządzania WZiE PG nagrodę za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe z dziedziny mediów elektronicznych za pracę pt.: „Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka” opublikowaną w 2019 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji o książce można znaleźć na stronie wydawnictwa.

Nagroda im. dr. Pawła Stępki przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

Interfejs radiowy opracowany przez naukowców PG będzie produktem innowacyjnym na rynku urządzeń Internetu Rzeczy

Przez najbliższe trzy lata zespół naukowców z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI, pod kierownictwem dr. inż. Krzysztofa K. Cwaliny, będzie realizował prace badawcze mające na celu opracowanie konfigurowalnego, sprzętowo-programowego interfejsu radiowego, który znajdzie zastosowanie w inteligentnych urządzeniach Internetu Rzeczy m.in. w sektorze energetyki, gazownictwa czy wodociągów.

Projekt „Definiowany programowo, uniwersalny interfejs radiowy inteligentnych urządzeń Internetu Rzeczy”, realizowany jest w konsorcjum, którego liderem jest firma DGT sp. z o.o. Łączny budżet projektu to ponad 10 mln zł, a dofinansowanie uzyskane na drodze konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przekracza 8 mln zł.

Interfejs radiowy, o nazwie DUCH IoT (Internet of Things), będzie służył do rozbudowy istniejących lub wdrażania nowych urządzeń Internetu Rzeczy. Realizacja projektu została podzielona na trzy etapy. Część pierwsza i druga to kolejno badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone wspólnie przez naukowców z WETI oraz pracowników firmy DGT, natomiast część trzecia to prace przedwdrożeniowe, które będą realizowane wyłącznie przez lidera konsorcjum – firmę DGT.

Takiego interfejsu nie ma jeszcze na polskim rynku, a według naszych informacji nawet na rynku unijnym – wyjaśnia dr inż. Krzysztof K. Cwalina – Nasz produkt, wykonany jako framework programowo-sprzętowy, będzie instalowany w urządzeniach, które będą przeznaczone do pracy m.in. w środowiskach trudnych pod względem propagacji fal radiowych np. piwnicach, parkingach podziemnych. Dzięki opracowanym, autorskim algorytmom adaptacyjnego odbioru sygnałów radiowych możliwa będzie efektywna praca łącza radiowego pomiędzy urządzeniem IoT a stacją bazową operatora sieci komórkowej, co wpłynie pozytywnie m.in. na wydajność energetyczną tegoż urządzenia.

Konkurs Profesura Gościnna z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Celem naboru jest wsparcia realizacji strategii umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego i nauki w postaci długookresowego pakietu finansowego. W pierwszej edycji programu mogą wziąć udział uczelnie i inne jednostki naukowe, które prowadzą badania z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych.

Warunki udziału w konkursie:

 • nabór wniosków trwa do 31.07.2020 r.;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 24.07.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie konkursu;
 • osoby do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Międzynarodowa konferencja TURBOMACHINERY 2021

Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnika Gdańska zapraszają naukowców, którzy chcieliby wygłosić prelekcję podczas 14. międzynarodowej konferencji „TURBOMACHINERY – FLUID DYNAMICS AND THERMODYNAMICS”, która odbędzie się w dn. 12–16.04.2021 r w Gdańsku.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do badaczy, inżynierów, projektantów i użytkowników maszyn wirnikowych, a jej tematyka obejmuje zagadnienia dynamiki płynów i termodynamiki maszyn wirnikowych i poprawy ich wydajności, stabilności oraz trwałości. Prelekcje dotyczyć będą projektowania, analizy i działania turbin gazowych i parowych, sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, turbosprężarek, turbin wiatrowych i wodnych, pędników okrętowych i lotniczych.

Informacje dla potencjalnych prelegentów:

 • 15.06.2020 r. – termin przesyłania streszczeń artykułów (1 strona A4);
 • 12.10.2020 r. – termin przesłania pełnego artykułu (max 10 stron) przez autorów wybranych prac;
 • zaakceptowane artykuły zostaną opublikowane w formie elektronicznej i będą indeksowane w bazie Scopus;
 • wybrane artykuły będą mogły zostać opublikowane w International Journal of Turbomachinery Propulsion and Power;
 • autor najlepszego wystąpienia otrzyma Nagrodę ETC Best Paper Award.

Bliższe informacje podane są na stronie konferencji.

Zagłosuj na projekt Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym konkursie REGIOSTARS

Projekt South Baltic Youth Core Groups Networks (SB YCGN), w którym Politechnika Gdańska brała udział w roli partnera, został zgłoszony do konkursu REGIOSTARS Awards 2020. Aby projekt znalazł się z gronie finalistów, potrzebne są głosy internautów.

Projekt SB YCGN był realizowany w l. 2018–2019. Jego głównym celem było intensyfikowanie współpracy transgranicznej w sferze budowania potencjału lokalnych podmiotów pracujących z młodzieżą w krajach partnerskich Południowego Bałtyku. Dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu, młodzież z Polski, Szwecji, Litwy oraz Danii miała możliwość zaprezentować swoje rozwiązania w lokalnej polityce, prowadzić dyskusje z przedstawicielami lokalnych władz i uczestniczyć w podejmowaniu decyzji ważnych dla samorządów.

REGIOSTARS AWARD to coroczny konkurs organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Ma na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego i wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i przyszłych projektów.

Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach. Projekt SB YCGN bierze udział w konkursie w kategorii „Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg. Youth empowerment for cooperation across borders” (Wsparcie młodzieży dla współpracy transgranicznej).

Żeby zagłosować wystarczy:

 • wejść na stronę https://regiostarsawards.eu/;
 • wybrać kategorię ”Topic of the year 2020: 30 Years of Interreg, Youth empowerment for cooperation across borders”;
 • znaleźć projekt SB YCGN (przedostatni na liście) i kliknąć ❤ obok opisu projektu.

Lista finalistów zostanie ogłoszona 9.07.2020 r. Więcej informacji o konkursie podano na stronie programu Interreg South Baltic.

Rekrutacja do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications”

Instytut Maszyn Przepływowych PAN współpracujący z Politechniką Gdańską prowadzi rekrutację do projektu “Towards Effective Flow Control and Mitigation of Shock Effects in Aeronautical Applications” finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu H2020 Marie Skłodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks.

Zapytania dotyczące projektu należy kierować do prof. Pawła Flaszyńskiego, kierownika Zakładu Aerodynamiki IMP PAN, na adres pflaszyn@imp.gda.pl.

Komunikaty

Dostęp testowy do platformy ODILO

Platforma ODILO oferuje bezpłatny dostęp do kolekcji „Business School” zawierającej ponad 3 tys. materiałów (książek, magazynów, audiobooków, materiałów video) z zakresu prawa, ekonomii, marketingu, finansów oraz innych dyscyplin. Aby uzyskać dostęp do platformy należy założyć konto za pomocą kodu; prośby o kod należy kierować na adres bazy.bpg@pg.edu.pl.

Serwis ODILO na podstawie analizy danych wyszukiwania, personalizuje i dostosowuje przeszukiwane treści, oferując swoim użytkownikom sugerowane i polecane lektury, dlatego jest reklamowany jako biblioteka cyfrowa w stylu Netflix.

Dostęp testowy potrwa do 30.06.2020 r.

Kalendarium

17 czerwca 11.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu PG
18 czerwca 10.00–12.00
https://www.rpkgdansk.pl/aktualnosci/szkolenie-on-line-umiedzynarodowienie-badan-granty,931

Umiędzynarodowienie badań – granty w programie Horyzont 2020

Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości pozyskiwania grantów badawczych przez indywidualnych naukowców w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie w programie ramowym UE Horyzont 2020.
18 czerwca 19.00–20.30
https://pg.edu.pl/otwarta/wydarzenia/szczegoly/-/asset_publisher/T5NI687o8S8r/content/-ciekawinauki-susza-jak-szanowac-wode-%5Bonline%5D?

#CiekawiNauki – SUSZA! Jak szanować wodę? [online]

O szanowaniu wody w dobie suszy opowiedzą goście 9. spotkania z cyklu #CiekawiNauki – dr inż. arch. krajobrazu Joanna Rayss (Gdańskie Wody) oraz dr inż. Wojciech Szpakowski (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PG).
22 czerwca 10.00–13.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/szkolenie-on-line-pt-plan-zarzadzania-danymi-i-ope,933

Plan zarządzania danymi i Open Access

Celem szkolenia jest zaprezentowanie planu zarządzania danymi, polityki Open Access i wymagań Planu S z punktu widzenia naukowca