Nr 157/7 maja 2020

Z życia uczelni

Rekrutacja 2020/2021 na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej [HARMONOGRAM]

W związku z przesunięciem terminu matur (odbędą się w dn. 8–29.06.2020 r.) oraz rządowymi rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania uczelni wyższych w okresie pandemii, nabór na studia na PG został przedłużony do 17.08.2020 r. Znamy też nowe zasady naboru na Wydział Architektury PG.
Najważniejsze informacje w nowym terminarzu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 (nie dotyczy kierunku architektura):

 • nabór na studia odbędzie się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji;
 • nabór rozpocznie się w pierwotnie planowanym terminie, tj. 11.05.2020 r. i potrwa do 17.08.2020 r. włącznie;
 • publikacja wyników rekrutacji odbędzie się w poniedziałek 31.08.2020 r. o godz. 15.00;
 • przez cały wrzesień (1–30.09.2020) osoby przyjęte na studia będą miały czas na przesłanie uwierzytelnionych dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje do podjęcia studiów;
 • rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 powinno nastąpić w planowym terminie, tj. w czwartek 1.10.2020 r., o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju;
 • szczegółowy terminarz.

Nowe zasady i terminarz rekrutacji opracowano także dla kandydatów na kierunek architektura. W poprzednich latach kandydaci podchodzili do dodatkowego sprawdzianu predyspozycji do wykonywania zawodu architekta, który odbywał się na terenie Politechniki Gdańskiej. W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, sprawdzian predyspozycji odbędzie się w formie zdalnej.
Najważniejsze zasady i harmonogram rekrutacji na kierunek architektura na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021:

 • 11.05.2020 r. – uruchomienie elektronicznego naboru;
 • 22.07.2020 r. – ostatni dzień naboru;
 • 23–28.07.2020 r. – sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta:
  – przeprowadzany w formie zdalnej,
  – prace będzie trzeba przesyłać w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o samodzielnym wykonaniu pracy;
 • 10.08.2020 r. – publikacja wyników sprawdzianu predyspozycji;
 • 31.08.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 1–30.09.2020 r. – przesłanie uwierzytelnionych dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje (poza sprawdzianem predyspozycji) kandydata do podjęcia studiów na PG;
 • 1.10.2020 r. – rozpoczęcie roku akademickiego;
 • szczegółowy terminarz rekrutacji na kierunek architektura.

Pełny terminarz i zasady rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie: pg.edu.pl/rekrutacja

Nagrody w pierwszej edycji Grantów Rektora PG na koncepcje zagospodarowania części budynku Hydromechaniki

Dn. 29.04.2020 r. rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „Nowoczesny kampus PG: łączymy tradycję z nowoczesnością”, której celem było opracowanie twórczej koncepcji przestrzennej dla sali wystawowej oraz sali wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki.

Sąd konkursowy w składzie:

 • prof. Krzysztof Wilde – rektor Politechniki Gdańskiej i przewodniczący sądu konkursowego;
 • prof. Lucyna Nyka – dziekan Wydziału Architektury, pełnomocnik rektora ds. zagospodarowania przestrzennego kampusu PG;
 • mgr inż. Mariusz Miler – kanclerz Politechniki Gdańskiej;
 • prof. Jan Buczkowski – pełnomocnik rektora ds. artystycznych,
 • prof. Robert Kaja,
 • mgr inż. arch. Jacek Droszcz,
 • dr inż. arch. Jan Cudzik – sędzia referent

zdecydował o przyznaniu nagród:

I miejsce – Bartosz Rombalski, Wiktor Stankiewicz, Jerzy Sroka, Jakub Kruk;
II miejsce – Monika Bucała, Małgorzata Kolasa, Amelia Chrzanowska, Martyna Kałużyńska;
III miejsce – Angelika Fajtanowska, Katarzyna Grobelna, Agata Kielecka, Karolina Patla ex aequo Wiktoria Brzezicka, Karolina Daniluk, Kamil Jagódzki, Barbara Kobusińska.

Pełna treść artykułu jest dostępna na stronie internetowej w Aktualnościach. Wszystkie informacje o Grantach Rektora PG są dostępne na stronie: https://pg.edu.pl/granty/.

Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na PG – jedyna taka jednostka w kraju

Do 15.06.2020 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji ministerialnego programu Doktorat Wdrożeniowy. Na Politechnice Gdańskiej doktoraty wdrożeniowe realizowane będą w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej. Jest to jedyna tego typu jednostka w Polsce oferująca:

 • przygotowanie kadr B+R;
 • rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez firmy;
 • badania nad zagadnieniami wskazanymi przez firmy (badania zlecone);
 • ekspertyzy przy współpracy z wszystkimi laboratoriami PG;
 • wsparcie firm w doborze kadry specjalistów B+R do planowanego projektu oraz profesjonalna recenzja wniosku o dofinansowanie.

Jesteśmy jedyną uczelnią w kraju, która realizuje doktoraty wdrożeniowe w ramach odrębnej szkoły doktorskiej, funkcjonującej obok akademickiej szkoły doktorskiej – podkreśla prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na PG.

Informacje dla kandydatów: zasady rekrutacji, harmonogram rekrutacji. Pełna treść artykułu na stronie internetowej w Aktualnościach.

Round University Ranking 2020 (RUR)

Politechnika Gdańska w 11 edycji Round University Ranking 2020 (RUR) zajęła 642 pozycję spośród sklasyfikowanych uczelni z całego świata. PG poprawiła swoje wyniki cząstkowe względem poprzedniej edycji rankingu, uzyskując tym samym także lepszą pozycję ogólną (659 pozycja w 2019 r.).

RUR to globalny ranking uniwersytetów, który mierzy wyniki wiodących uniwersytetów na świecie według 20 wskaźników w 4 kluczowych obszarach: nauczanie, badania, różnorodność międzynarodowa i stabilność finansowa.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Round University Ranking.

WZiE PG dołączył do międzynarodowej inicjatywy PRME

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG dołączył w grudniu 2019 r. do grona sygnatariuszy The Principles for Responsible Management Education (PRME), zobowiązując się do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności i wdrażania jej w procesach dydaktycznych, badawczych i zarządczych.

PRME jest inicjatywą założoną w 2007 r. i wspieraną przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jej istotą jest podniesienie rangi zrównoważonego rozwoju na uczelniach na całym świecie oraz kształtowanie odpowiedzialnych liderów biznesu jutra.

Na stronie PRME można zapoznać się z profilem WZiE PG.

Nauka

Prof. Piotr Lorens członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Profesor Piotr Lorens z Wydziału Architektury PG, został powołany do grona ekspertów planowania przestrzennego przy Ministerstwie Rozwoju. 

Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (GKUA) jest organem doradczym w Ministerstwie Rozwoju w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jej zadaniem jest przedstawianie opinii o projektowanych aktach prawnych i innych dokumentach, oraz analiza obowiązującego stanu prawnego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W skład GKUA wchodzi piętnastu ekspertów o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

W tej kadencji członkowie Komisji pracować będą przede wszystkim nad zmianami w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W Ministerstwie Rozwoju trwają aktualnie intensywne działania nad stworzeniem projektu nowej ustawy systemowej. Główne założenia prac nad projektem mają być przedstawione latem.

Przedstawiciel Politechniki Gdańskiej w komitecie sterującym ARTEMIS Industry Association

Dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG został wybrany do komitetu sterującego ARTEMIS Industry Association – jednej z najprężniej działających organizacji przemysłu europejskiego. Stowarzyszenie ARTEMIS-IA skupia najważniejsze firmy i instytucje z obszaru Unii Europejskiej współdziałające w obszarze systemów inteligentnych, m.in. systemów wbudowanych, platform cyfrowych i internetu rzeczy. W skład stowarzyszenia wchodzą m.in.: Daimler, F-Secure, Infineon, Nokia, NXP, Philips, Siemens, STMicroelectronics i Volvo.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Konkurs ALPHORN–COVID-19

Celem naboru jest dofinansowanie wspólnych międzynarodowych, polsko-szwajcarskich projektów badawczych poświęconych badaniom nad COVID-19. Warunki udziału w konkursie:

 • nabór wniosków wspólnych w Szwajcarii trwa do 25.05.2020 r., polski partner musi złożyć wniosek w terminie 7 dni po złożeniu wniosku wspólnego, ale najpóźniej do dnia 26.05.2020 r.;
 • zgłoszenie elektroniczne w systemie MojaPG i w formie wydruku papierowego należy złożyć w Dziale Projektów do 14 dni przed planowanym złożeniem wniosku wspólnego, natomiast wniosek wraz z załącznikami 7 dni przed złożeniem;
 • więcej informacji na stronie https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/alphorn-covid-19;
 • osoba do kontaktu: Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów.

Konkurs „Promocja języka polskiego” (NAWA)

Celem naboru jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego. Warunki udziału w konkursie:

Kształcenie

Jak zabić swój biznes, zanim go odpalisz? – webinarium dla studentów i doktorantów PG

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG wraz z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zaprasza studentów i doktorantów na webinarium, które poprowadzi Dariusz Żuk, prezes i założyciel AIP, z udziałem Jarosława Łojewskiego – prezesa Fundacji Dobra Porażka.

Skąd brać pomysły na biznes i dlaczego nie tylko z własnej głowy? Jak sprawdzić, czy nasz pomysł ma sens? Czy warto działać w pojedynkę? Jak skutecznie uczyć się na błędach? To tylko niektóre z tematów, które zostaną poruszone podczas webinarium.

Aby wziąć w nim udział w webinarium, które odbędzie się online 14.05.2020 r. o godz. 17.00, należy zarejestrować się na stronie https://aip.link/jak-zabic-swoj-biznes-zanim-go-odpalisz/.

W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań prelegentom. Bliższe informacje można znaleźć na stronie CTWT.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszonymi przez Narodowe Centrum Nauki konkursami Opus 19 oraz Preludium 19 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Głosowania PG – aplikacja do realizacji głosowań zdalnych

Centrum Usług Informatycznych przygotowało aplikację Głosowania PG, która umożliwia przeprowadzanie anonimowych głosowań w trybie zdalnym, wykorzystując do uwierzytelniania centralne konto politechniczne.

Dzięki prostemu, funkcjonalnemu interfejsowi możliwe jest szybkie wykorzystanie aplikacji do wszelkich głosowań na spotkaniach zarówno osobistych, jak i prowadzonych w postaci wideokonferencji (Senat PG, Rada Wydziału itp.).

Szczegóły dotyczące aplikacji znajdują się na stronie https://pomoc.pg.edu.pl/glosowania.