Nr 155/23 kwietnia 2020

Z życia uczelni

Pięciu naukowców Politechniki Gdańskiej w prezydiach komitetów naukowych PAN w kadencji 2020–2023

Wraz z końcem marca zakończyły się wybory władz poszczególnych Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Pięciu naukowców z naszej uczelni znalazło się w nowowybranych prezydiach komitetów:

Poza Komitetami Naukowymi, których kadencja rozpoczęła się w styczniu br., w strukturach PAN znajdują się także Komitety Problemowe, których członków powołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk. Kadencja tych komitetów przypada na lata 2019–2022. Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej są członkami sześciu Komitetów Problemowych. Wśród tej grupy dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. uczelni (WILiŚ) znalazł się w prezydium Komitetu Gospodarki Wodnej. 

Bliższe informacje o naukowcach z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii Nauk na stronie internetowej PG.

Dr Magdalena Popowska członkiem Grupy Eksperckiej ds. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

Dr Magdalena Popowska, adiunkt WZiE PG została zaproszona przez Marszałka Województwa Pomorskiego do udziału w pracach Grupy Eksperckiej w zakresie wzmacniania gospodarczej marki regionu. Tym samym weźmie ona udział w wymianie poglądów oraz doświadczeń z ekspertami i praktykami życia gospodarczego, dostarczając merytorycznego wsparcia na etapie konstruowania Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Wydział Mechaniczny znowu rusza z pomocą

Pracownicy Wydziału Mechanicznego są aktywnie zaangażowani w pomoc służbom medycznym w walce z pandemią koronawirusa. Poza 300 przyłbicami dla personelu Centrum Medycyny Morskiej w Gdyni włączyli się również do internetowej, ogólnopolskiej akcji #maskadlamedyka.

Inicjatywa „Maska dla medyka” polega na zaadoptowaniu powszechnie dostępnej maski do snorkelingu firmy Decathlon do potrzeb medycznych. Dzięki adapterom może być ona przerobiona na wysoce skuteczną maskę ochronną dla personelu medycznego, ale także na wentylatorowy aparat wspomagający oddychanie pacjentów. Jest to pomysł, który został już z powodzeniem wdrożony w szpitalach we Włoszech i w Czechach.

W akcji przygotowywania masek biorą udział pracownicy zespołu Katedry Mechaniki i Mechatroniki, kierowanego przez prof. Edmunda Wittbrodta, w szczególności dr inż. Wiktor Sieklicki oraz mgr inż. Adam Dąbrowski.

Adaptery umożliwiające podłączenie specjalnych filtrów do masek sportowych są wykonywane za pomocą drukarek 3D. Nasza katedra od wielu lat zajmuje się badaniem druku 3D, w szczególności własności wytrzymałościowych elementów, które zostały wytworzone tą metodą – wyjaśnia prof. Edmund Wittbrodt. – Staramy się odpowiadać na potrzeby personelu medycznego korzystając z naszego doświadczenia i infrastruktury, a także drukarek prywatnych.

Produkujemy zestawy części dostosowujących maskę do nurkowania do wykorzystania jako element ochronny twarzy w kontaktach z osobami potencjalnie chorymi na COVID19 – dodaje dr Wiktor Sieklicki – maska jest łączona z dwoma filtrami oddechowymi poprzez adapter. Aby całość poprawnie funkcjonowała, dwa dodatkowe elementy modyfikujące obieg powietrza wstawia się w porty w przedniej części maski.

Projekt adaptacji został oparty na opublikowanym przez Uniwersytet Stanforda projekcie "Pneumask". Przygotowanie jednej maski na użytek medyczny to około 2 godziny druku 3D. Do tej pory pracownicy wydziału przekazali już 40 sztuk takich adapterów.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej z pierwszym wirtualnym nagraniem

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zaprasza do wysłuchania i obejrzenia nagranego zdalnie premierowego wykonania utworu „You Rise Me Up”.

Premiera nagrania odbyła się 19.04.2020 r. Wspólny śpiew artystów, którzy pracują we własnych domach, nie było prostym przedsięwzięciem. Próby online, wiele etapów obróbki i synchronizacji przesłanych przez wykonawców nagrań. Z oddzielnych, solowych wersji, wyszedł chóralny utwór z towarzyszeniem fortepianu i oboju.

 – Artysta, który przestaje tworzyć, przestaje być artystą. Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, najstarsza artystyczna organizacja studencka na Politechnice Gdańskiej, pomimo obecnej sytuacji nie zaprzestał swojej działalności. Zbieramy się, pracujemy i tworzymy. Oto pierwszy "produkt" naszej wirtualnej pracy – tłumaczy ideę nagrania prof. Mariusz Mróz, dyrygent chóru – Zrobiliśmy to dla Państwa, aby dać Wam odrobinę wytchnienia, radości, uśmiechu, nadziei i wiary w lepszą przyszłość. Dzięki temu, że mamy udział w kulturze – jako twórcy i odbiorcy – łatwiej żyć, łatwiej stawiać czoła codziennym wyzwaniom.

Nagranie dostępne jest na kanale YouTube Akademickiego Chóru PG. Kolejne nagrania już wkrótce.

Funkcjonowanie PG w okresie zagrożenia epidemicznego

Odroczenie opłat za studia i akademiki

Władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o przedłużeniu terminu odroczenia opłat za studia do 31.05.2020 r. Odroczenie obowiązuje też wobec opłat za akademiki dla studentów, którzy nadal je zamieszkują. W przypadku akademików, odroczenie opłat obowiązuje wyłącznie studentów, którzy nadal je zamieszkują.

Ponadto zniesiona jest opłata za akademiki wobec studentów, którzy opuścili je na czas okresu ochronnego wprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania PG w stanie epidemii dostępne są pod adresem: https://pg.edu.pl/koronawirus.

Nauka

Konkurs 2020-1 Connecting Europe Facility (CEF) Telecom

Celem naboru jest dofinansowanie na stymulowanie i wsparcie wdrażania europejskiej infrastruktury usług cyfrowych (DSI) w obszarach:

 • Automated Translation,
 • Blockchain,
 • eDelivery,
 • eIdentification & eSignature,
 • European Platform for Digital Skills and Jobs,
 • Europeana and Safer Internet.

Warunki udziału w konkursie:

Stypendia badawcze w Japonii

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki (JSPS) zaprasza do udziału w naborze na długoterminowe stypendia badawcze w Japonii. To propozycja dla naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Długoterminowe stypendia badawcze trwające od 12 do 24 miesięcy oferowane są przez JSPS w ramach Inicjatywy Postdoctoral Fellowships for Research in Japan. Mogą z niego skorzystać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 2.04.2014 r. i dotychczas nie korzystały z dłuższego niż roczny wyjazdu w ramach tego programu.

Zgłoszenia należy przesyłać do Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk w terminie do 10.06.2020 r. Dokumentacja, wyłącznie w języku angielskim, musi zawierać:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • list akceptujący od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty,
 • list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna narodowego lub przełożonego kandydata,
 • kopię dyplomu doktorskiego,
 • pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium.

Bliższych informacji udzieli Joanna Szwedowska-Kotlińska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN.

Otwarcie międzynarodowego konkursu w ramach sieci M-ERA.NET 2 – call 2020

Celem naboru jest wsparcie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej:

Konkurs JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives

Celem naboru jest dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem kulturowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH).

 • nabór wniosków trwa do 22.09.2020 r.,
 • kompletny wniosek do podpisu należy złożyć w Dziale Projektów do 15.09.2020 r.
 • wniosek wstępny i elektroniczne zgłoszenie projektu należy złożyć do 8.09.2020 r.
 • więcej informacji na stronie konkursu.

Kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Specjalna ścieżka w konkursie CEUS-UNISONO na badania nad COVID-19

Austrian Science Fund (FWF) uruchomiła szybką ścieżkę oceny merytorycznej wniosków o finansowanie projektów badawczych dotyczących badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii. Szybka ścieżka dotyczy jedynie wniosków, w których FWF będzie agencją wiodącą. Proces oceny merytorycznej wniosków w FWF został skrócony do kilku tygodni.

 • nabór wniosków trwa od 6.04.2020 do 30.09.2020,
 • kompletny wniosek należy złożyć do podpisu najpóźniej 7 dni przed złożeniem wniosku w systemie; zgłoszenie elektroniczne w systemie MojaPG powinno nastąpić minimum 14 dni przed tym terminem,
 • więcej informacji na stronie konkursu,
 • kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Nabór w konkursie międzynarodowym CEUS-UNISONO

Celem naboru jest wsparcie wniosków, które muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych.

Nabór wniosków trwa w zależności od agencji wiodącej w terminach:

 • Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Austria): nabór wniosków w trybie ciągłym od 22.02.2020 r.,
 • Grantová agentura České Republiky (Czechy): w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, od 22.02–11.05.2020 r.
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Słowenia): wrzesień–październik/listopad 2020 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Projektów najpóźniej 7 dni roboczych przed upływem terminu składania wniosków. Zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie Moja PG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji na stronie NCN. Kontakt: Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych, Dział Projektów.

Komunikaty

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z trwaniem ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów Opus 19 oraz Preludium 19 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Nowy projekt Biblioteki PG

Projekt Biblioteki PG „Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 15 wol. zbiorów historycznych z kolekcji Biblioteki PG” został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Wartość projektu wynosi 136,5 tys. zł, kwota dofinansowania – 121 tys. zł.

Dzięki dodatkowym środkom część cennych i unikatowych zbiorów Biblioteki PG zostanie poddana pełnej konserwacji i digitalizacji, a następnie udostępniona w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, m.in.:

 • The elements of algebra – autorstwa angielskiego matematyka Nicholasa Saundersona;
 • Jacobi Bernoulli, Basileensis, Opera z 1744 r. – zbiór ponad 100 prac naukowych Jakoba Bernoulliego, szwajcarskiego matematyka i fizyka, twórcy rachunku prawdopodobieństwa i prawa wielkich liczb;
 • Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów z 1805 r. autorstwa Izabeli Czartoryskiej.
 • pierwsze wydanie wszystkich dzieł Voltaire’a z 1784 r.