Nr 154/16 kwietnia 2020

Z życia uczelni

300 przyłbic dla personelu szpitala w Gdyni od Politechniki Gdańskiej

Pracownicy Wydziału Mechanicznego PG wykonali 300 przyłbic dla personelu Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

Pomysł na konstrukcję przyłbic, przy wykorzystaniu zasobów Wydziału Mechanicznego PG, wyszedł od wywodzącego się z tego wydziału prof. Dariusza Mikielewicza, prorektora PG ds. organizacji i rozwoju. Za konstrukcję i wykonanie przyłbic odpowiadali z kolei Sławomir Klimkiewicz, Sławomir Sommer i Wojciech Połubok, pracownicy Wydziału Mechanicznego.

Przyłbice przekazano w 10 kwietnia personelowi mieszczącego się w Gdyni Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (UCMMiT) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest jednym z wiodących szpitali wyznaczonych do leczenia chorych na COVID-19.

Nasze przyłbice mają prostą i nieskomplikowaną konstrukcję, dzięki czemu można było wykonać ich stosunkowo więcej, niż na przykład poprzez drukarki 3D – tłumaczy Wojciech Połubok. – Jakkolwiek konstrukcje przyłbic z takich drukarek mogą być bardziej zaawansowane technologicznie oraz trwalsze, to czas potrzebny na wyprodukowanie jednego z elementów przyłbicy to nierzadko kilka godzin. Jeśli nasze przyłbice się sprawdzą, będziemy produkować kolejne i przekazywać je kolejnym szpitalom – dodaje.

Oprócz wykonania 300 szt. przyłbic, Wydział Mechaniczny i Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG zakupiły ze środków własnych dodatkowe materiały dla szpitali (m.in. ponad 700 rolek ręczników jednorazowych i innych materiałów sanitarnych), które również przekazano trójmiejskim szpitalom.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nauka

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej pracują nad nowym typem baterii przepływowych we współpracy z fińskim Aalto University

Zespół naukowy pod kierownictwem dr hab. inż. Joanny Krakowiak pracuje nad autorską konstrukcją ogniwa baterii przepływowej, jak również nad nowymi typami elektrolitów do zastosowania w bateriach tego typu. Obydwa projekty otrzymały dofinansowanie z projektu Inkubator Innowacyjności 2.0, prowadzonego na Politechnice Gdańskiej przez uczelniane Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkursy NCN – OPUS 19 i PRELUDIUM 19

Adresatami  programu PRELUDIUM 19 są osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie badań trwających 12, 24 lub 36 miesięcy. W zależności od czasu trwania projektu wysokość finansowania wynosi odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

Program OPUS 19 jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej (pod warunkiem udokumentowania dorobku naukowego). Wnioskodawcy mogą zaplanować badania trwające 12, 24, 36 lub 48 miesięcy.  W prace badawcze mogą być zaangażowani inni wykonawcy, w tym studenci, doktoranci i osoby na stanowisku typu postdoc. Minimalna i maksymalna wysokość budżetu projektu w programie OPUS nie jest określona. 

Nabór wniosków do NCN potrwa do dn. 16.06.2020 r.  

Zgłoszenie z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF najpóźniej do dn. 9.06.2020 r. Osoby do kontaktu: Beata TomaAnita WiśniewskaMonika Wieczerzak, Dział Projektów.

Ranking Perspektywy 2020 – dane z systemu POL-on

W tegorocznej edycji rankingu Perspektywy organizator istotną część danych statystycznych (stan na koniec 2019 r.) będzie pobierać z systemu POL-on. Będą to m.in. dane o studentach i absolwentach, pracownikach uczelni, zatrudnieniu, stopniach i tytułach nadanych i uzyskanych, liczbie patentów, uprawnieniach itp. W związku z tym Dział Zarządzania Jakością prosi o kontakt (e-mail jakosc@pg.edu.pl) w sprawie danych, które nie zostaną zaktualizowane w systemie POL-on do dn. 30.04.2020 r. 

Komunikaty

Dostęp online do oprogramowania Lectora

Biuro Projektu POWER 3.5 zaprasza pracowników PG do korzystania z oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych. Dostęp do programu oraz film instruktażowy dostępny jest pod linkiem https://teach24.eu/lectora-online-promo/.

Z oprogramowania Lectora w wersji online można korzystać do 30.06.2020 r., po tym czasie dostęp online zostanie zamknięty. Własną, bezterminową licencję będzie można otrzymać po ukończeniu szkolenia w ramach Projektu POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” z zakresu obsługi oprogramowania Lectora. Szkolenia dedykowane są pracownikom PG, a terminy zajęć pojawią się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia.

Dostęp testowy do e-booków na platformie De Gruyter

Dostęp testowy, który potrwa do 30.06.2020 r., umożliwia korzystanie z ponad 75 tys. książek elektronicznych, wydanych przez wydawnictwo De Gruyter oraz przez czołowe wydawnictwa akademickie, m.in.: Uniwersytetu Yale, Princeton, Columbii i Harvarda. Zakres tematyczny publikacji obejmuje: inżynierię, fizykę, matematykę, chemię i architekturę.

Dostęp testowy możliwy jest zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN. Bliższe informacje:

Dostęp testowy do ProQuest Central poszerzony o kolekcję ebooków

Do 31.05.2020 r. potrwa dostęp testowy do multidyscyplinarnej platformy skupiającej zasoby 47 baz pełnotekstowych tworzonych przez firmę ProQuest i obejmującej swoim zakresem takie dziedziny i obszary badań, jak sztuka, biznes, zdrowie i medycyna, historia, literatura i język, nauka i technologia oraz nauki społeczne.

Obecnie w ramach dostępu testowego działa również serwis ProQuest Ebook Central. Serwis umożliwia przeszukiwanie książek elektronicznych, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Warto założyć indywidualne konto użytkownika, które pozwoli na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek, zachowanie historii wyszukiwania oraz na "wypożyczenie" książki – zyskuje się wówczas możliwość korzystania z książki bez Internetu (pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona").

Dostęp testowy do zasobów Harvard Business Review Press Collection

Do 31.05.2020 r. potrwa dostęp do pełnego katalogu książek elektronicznych wydawnictwa Harvard Business Review Press. Zawartość kolekcji stanowi ponad 600 e-booków (m.in. ponad 400 monografii, prace seminaryjne i ponad 150 kompilacji artykułów z serii HBR Classics).

Kolekcja e-booków Harvard Business Review Press zawiera pozycje z zakresu komunikacji biznesowej, rozwoju kariery, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, ekonomii, przedsiębiorczości, finansów, zasobów ludzkich i zarządzania personelem, przywództwa i zarządzania, marketingu, zachowań organizacyjnych, sukcesu osobistego, rozwoju umiejętności, planowania strategicznego.

Dostęp do bazy jest możliwy zarówno z komputerów znajdujących się w sieci PG, jak i zdalnie poprzez system HAN.

EBSCO – szkolenia online

W kwietniu br. odbędzie się seria szkoleń online w języku polskim przeprowadzona przez firmę EBSCO. Podczas webinariów eksperci opowiedzą o rozwiązaniach, produktach i ich aktualizacjach. Tematy szkoleń to m.in.:

 • EDS od strony użytkownika,
 • Jak znaleźć artykuły dotyczące radzenia sobie ze stresem w bazie APA PsycARTICLES?
 • Curriculum Builder – zbuduj swoją listę lektur,
 • EBSCOhost – tips & tricks dla wyszukiwania zaawansowanego,
 • Dlaczego warto posiadać indywidualne konto Moje EBSCOhost?

Więcej informacji oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Ostatnie dni naboru zespołów interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier II

Dn. 18.04.2020 r. upływa termin ostatniego naboru zespołów interdyscyplinarnych w projekcie e-Pionier II – Wsparcie inwestorów z branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych programistów. Zespoły gotowe do rozwiązania wyzwań zgłoszonych przez Podmioty Publiczne mogą ubiegać się o 500 tys. zł finansowania.

W ramach projektu realizowanego przez spółkę Excento finansowane są rozwiązania problemów społecznych lub gospodarczych, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Powstałe rozwiązania są testowane w środowiskach docelowych tak, by ich twórcy mogli w przyszłości oferować na rynku sprawdzone produkty.

Lista aktywnych problemów do rozwiązania dostępna jest na stronie http://excento.pl/e-pionier/wyzwania-e-pionier-2/. Aby zgłosić zespół, należy do 18.04.2020 r. przesłać wypełnione dokumenty aplikacyjne. Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze dostępne są na stronie internetowej projektu.

Uwolnione zasoby w dostępie zdalnym

Aby wesprzeć uczelnie w trudnym czasie, część wydawców zdecydowała się udostępnić rozszerzony zestaw treści dla studentów i pracowników naukowych, którzy z powodu COVID-19 nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach:

 • bezpłatny dostęp do podręczników akademickich na Cambridge Core;
 • kolekcja artykułów od Springer Nature;
 • zestaw materiałów JSTOR w otwartym dostępie;
 • moduł Science Education na platformie JoVE (zawiera filmy m.in. z dziedziny biologii, fizyki, inżynierii i technik laboratoryjnych).

Szczegółowe informacje oraz linki do poszczególnych zasobów znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/uwolnione-zasoby-w-dostepie-zdalnym.

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki PG

Biblioteka PG przypomina, że istnieje możliwość zdalnego korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w ramach subskrypcji oraz licencji krajowej. Użytkownikiem e-zasobów może być każdy student i pracownik Politechniki Gdańskiej posiadający aktywne konto biblioteczne.

Szczegółowe informacje na temat znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/zdalny-dostep-do-zasobow-elektronicznych-biblioteki-pg.

Web of Science – szkolenia

W kwietniu br. rozpoczęła się kolejna edycja szkoleń online organizowanych przez firmę Clarivate Analytics. Celem szkoleń jest prezentacja narzędzi, m.in. Web of Science i InCites oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej.

Terminy szkoleń:

 • Poznaj swoją dziedzinę badawczą dzięki Web of Science i odkrywaj więcej – 20.04.2020, godz. 11.00;
 • Wyszukiwanie zaawansowane na Web of Science – 21.04.2020, godz. 11.00; 23.04.2020, godz. 14.00;
 • Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science – 23.04.2020, godz. 10.00; 27.04.2020, godz. 13.00;
 • Web of Science – wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych – 24.04.2020, godz. 10.00; 28.04.2020, godz. 13.00;
 • Polski schemat kategorii i inne nowości w InCites Benchmarking & Analytics i w Journal Citation Reports – 28.04.2020, godz. 10.00;
 • Odkryj ujednolicone dane w Web of Science – 29.04.2020, godz. 10.00.

Więcej informacji na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria-online.

Chat PG – tekstowy komunikator dla pracowników

Aby ułatwić pracę zdalną i komunikację elektroniczną Centrum Usług Informatycznych poleca pracownikom PG proste w obsłudze oprogramowanie: Chat PG. Z komunikatora można korzystać w następujący sposób:

 • komputer stacjonarny/laptop:

– wpisać w przeglądarce chat.pg.edu.pl i zalogować się z użyciem danych jak do portalu MojaPG,
– zainstalować w systemie; instalator klienta dla Windows/Mac/Linux dostępny jest na stronie rocket.chat/install;

 • urządzenie mobilne:

– aplikacja mobilna dostępna w Google Play lub AppStore (zależnie od systemu operacyjnego urządzenia),
– wpisać w przeglądarce chat.pg.edu.pl i zalogować się z użyciem danych jak do portalu MojaPG.

Po zalogowaniu w komunikatorze, w lewej kolumnie (na urządzeniach mobilnych kolumnę tę należy wysunąć) można kliknąć w ikonę lupy i wpisać nazwisko osoby, z którą zamierzamy prowadzić „rozmowę” tekstową. W Chat PG odnaleźć można osoby, które zalogowały się w tej usłudze przynajmniej raz.

Opis usługi dostępny jest na stronie cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/chat-pg.

Trenuj online z Centrum Sportu Akademickiego PG

Na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG udostępniono ćwiczenia online opracowane przez trenerów prowadzących na co dzień zajęcia ze studentami oraz prowadzących sekcje sportowe. Przygotowano serie ćwiczeń, które można wykonywać w warunkach domowych, bez żadnego profesjonalnego sprzętu. W ofercie do tej pory pojawiły się:

Wszystkie treningi dostępne są na kanale Centrum Sportu Akademickiego PG na YouTube.