Nr 152/2 kwietnia 2020

Z życia uczelni

Decyzja senatu Politechniki Gdańskiej: wybory rektora odbędą się 9.04.2020 r.

Dn. 30.03.2020 r. senat Politechniki Gdańskiej, podczas posiedzenia zwołanego w trybie zdalnym, podjął decyzję o wprowadzeniu zmian w kalendarzu wyborczym oraz w sposobie oddawania głosów. Wybory rektora PG odbędą się dn. 9.04.2020 r., a głosy elektorskie zostaną oddane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 23.03.2020 r. ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania wybranych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 (i powodowanej przez niego choroby COVID-19), wprowadzonego osobnym rozporządzeniem MNiSW z dnia 25.03.2020 r. (zmieniającego w/w rozporządzenie), senat PG wprowadził jako zasadę głosowanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej we wszystkich czynnościach przewidzianych w kalendarzu wyborczym – w tym również podczas wyborów rektora.

Uchwała Senatu PG nr 441/2020/XXIV wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 30.03.2020 r. Biogram kandydata na rektora PG, prof. Krzysztofa Wildego można znaleźć w zakładce Wybory – kadencja 2020–2024.

Wybory rektora na Politechnice Gdańskiej – prześlij pytanie do kandydata

Zgodnie z Uchwałą Senatu PG nr 441/2020/XXIV wybory rektora na naszej uczelni odbędą się dn. 9.04.2020 r. w formie zdalnej.

Głosy elektorów będą zatem oddawane za pomocą elektronicznych środków komunikacji. Tą samą drogą można też przesyłać pytania do prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG i kandydata do pełnienia tej funkcji w kadencji 2020–2024.

Pytania dotyczące planów kandydata na kolejną kadencję należy wysyłać na adres e-mail wybory2020@pg.edu.pl (w dn. 31.03–5.04.2020 r.). Pytania zostaną zebrane i usystematyzowane, a najciekawsze i najważniejsze z nich zostaną zadane kandydatowi. Prof. Krzysztof Wilde udzieli na nie odpowiedzi w materiale wideo, który zostanie wyemitowany we wtorek 7.04.2020 r.

Zachęcamy do przesyłania pytań wszystkich przedstawicieli społeczności PG.

Biogram kandydata na rektora PG, prof. Krzysztofa Wildego można znaleźć w zakładce Wybory – kadencja 2020–2024.

Naukowcy i eksperci wnioskują o zmiany w rozporządzeniu dotyczącym funkcjonowania transportu publicznego podczas pandemii

Prawidłowym wyznacznikiem dopuszczalnej liczby osób w pojazdach komunikacji miejskiej nie powinna być liczba miejsc siedzących, tylko rzeczywista powierzchnia danego pojazdu – wynika z wniosku, który naukowcy czołowych uczelni technicznych w Polsce i eksperci od transportu publicznego przekazali do Ministerstwa Zdrowia.

Zdaniem naukowców z czołowych uczelni technicznych w Polsce (z Politechnik: Krakowskiej, Gdańskiej, Wrocławskiej i Lubelskiej) oraz ekspertów z zakresu transportu publicznego, rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia – dotyczące m.in. wprowadzenia ograniczeń liczbowych w poruszaniu się pojazdami komunikacji miejskiej – powinno zostać zmienione.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Granty Rektora PG

Dn. 26.03.2020 r. ukazało się Zarządzenie Rektora PG nr 17/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Grantów Rektora PG. Celem Grantów Rektora jest wspieranie studentów i doktorantów PG w rozwoju praktycznych umiejętności oraz zaangażowanie w opracowywanie rozwiązań twórczych, prac perspektywicznych, koncepcji i projektów dotyczących tematów ogłoszeń konkursowych związanych z rozwojem kampusu Politechniki Gdańskiej.

Regulamin określa:

  • zasady przyznawania studentom oraz doktorantom PG środków pieniężnych w ramach tzw. Grantów Rektora PG;
  • tryb ogłaszania konkursów w ramach konkursów grantowych, składania wniosków o przyznanie Grantu lub zgłoszeń udziału w konkursie grantowym, rozstrzygania konkursów grantowych, zasady realizacji oraz rozliczania poszczególnych Grantów.

Wnioski zgłoszeniowe w ramach poszczególnych konkursów wraz z pozostałymi załącznikami i wzorcami zamieszczane będą na stronie internetowej www.pg.edu.pl/granty.

I konkurs w ramach cyklu Grantów Rektora PG pt. „Nowoczesny Kampus PG: Łączymy tradycję z nowoczesnością”

Nowa inicjatywa Rektora PG ma na celu wspieranie studentów i doktorantów PG w rozwoju umiejętności oraz pomoc w opracowywaniu rozwiązań dotyczących tematów ogłoszeń konkursowych związanych z rozwojem m.in. kampusu Uczelni. Program stanowi element realizacji zadań programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Wartość pierwszego grantu wyniesie 20 000 PLN, a jego celem jest opracowanie koncepcji przestrzennej dla sal wystawowej oraz wystawowo-seminaryjnej w budynku Hydromechaniki. Realizacja opracowanego rozwiązania nie powinna przekraczać kwoty 150 000 PLN brutto. Wraz ze studentami będą pracowali doktoranci i pracownicy PG i ASP.

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/granty.

Uwaga! Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną zgłoszenia, spotkania, konsultacje będą udzielane w formie webinarium na platformie eNauczanie oraz drogą mailową i telefoniczną.

Bus z darami od Politechniki Gdańskiej dla UCK

Politechnika Gdańska przekazała personelowi medycznemu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku sprzęt i materiały (ok. 10 tys. par jednorazowych rękawiczek, płyny dezynfekcyjne, rozpuszczalniki laboratoryjne, pipety, strzykawki, ręczniki jednorazowe oraz materiały biurowe), które mogą okazać się przydatne w codziennej pracy medyków i administracji szpitala podczas panującej pandemii.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Nauka

Naukowcy z PG badają mechanizmy pamięci

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprezentowała pięć odkryć z polskich laboratoriów, które pomogą lepiej zrozumieć mózg, najbardziej tajemniczy i fascynujący organ w ludzkim ciele. Wśród nich znalazły się badania nad mechanizmami pamięci prowadzone przez zespół dr. Michała Kucewicza w Laboratorium Elektrofizjologii Mózgu i Umysłu na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Testy innowacyjnej nawierzchni drogowej opracowanej przez naukowców Politechniki Gdańskiej i Politechniki Białostockiej

Od 4.10.2019 r. trwały testy innowacyjnej nawierzchni drogowej, która jest efektem realizacji projektu badawczego prowadzonego przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Białostockiej. Na 160-metrowym odcinku ulicy Galaktycznej w Gdańsku położono poroelastyczną nawierzchnię, charakteryzującą się obniżoną hałaśliwością oraz dobrymi właściwościami przeciwpoślizgowymi.

Głównym założeniem projektu SEPOR jest próba opracowania nowej, poroelastycznej nawierzchni drogowej, która jest mniej hałaśliwa, przepuszcza wodę, ma też właściwości tłumienia pożarów. 

Liderem projektu SEPOR jest Politechnika Gdańska – Wydział Mechaniczny i Wydział inżynierii Lądowej i Środowiska pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Jerzego Ejsmonta z Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów PG. Pozostali członkowie konsorcjum to Politechnika Białostocka i Firma Budowlano-Drogowa MTM SA.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Przedłużenie naboru w Programie Polskie Powroty 2020 NAWA

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przedłużeniu uległy niektóre terminy w konkursach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:

  • termin naboru w konkursie Polskie Powroty 2020 przedłużono do 23.04.2020 r.,
  • dokumenty do Działu Projektów należy składać do 16.04.2020 r. przez Kancelarię Główną PG lub elektronicznie,
  • więcej informacji o naborze można znaleźć na stronie NAWA,
  • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Komunikat o wpływie pandemii COVID-19 na realizację projektów w programie HORYZONT2020

Komisja Europejska opublikowała nowe, szczegółowe wskazówki dla beneficjentów dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na różne aspekty realizacji projektów w Horyzoncie 2020. Informacje są dostępne są na portalu Funding&Tenders oraz w wyszukiwarce Frequently Asked Questions.

Komunikaty

Komunikat dot. Pisma PG 3/2020

W związku z zagrażającą nam pandemią Redakcja Pisma PG postanowiła za zgodą JM Rektora PG zawiesić wydawanie naszego uczelnianego czasopisma w formie drukowanej, udostępniając je tylko w formie elektronicznej pod adresem: https://pg.edu.pl/pismo/numer-aktualny.

Plan zarządzania danymi w konkursach NCN

W związku z ogłoszeniem przez Narodowe Centrum Nauki konkursów Opus 19 oraz Preludium 19 Centrum Kompetencji Otwartej Nauki PG przypomina o obowiązku przesłania do sprawdzenia i akceptacji Planów Zarządzania Danymi, które od 2019 r. stanowią element wszystkich wniosków konkursowych. Plany należy przesyłać na adres open-data@pg.edu.pl.

Na stronie Centrum https://pg.edu.pl/openscience/strona-glowna znajdują się istotne informacje oraz materiały, które mają na celu pomóc naukowcom w tworzeniu planów. Dostępna jest również prezentacja ze szkoleń, które odbywały się w ubiegłych miesiącach – https://mostwiedzy.pl/pl/magdalena-szuflita-zurawska,744579-1/prezentacje

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres open-data@pg.edu.pl lub bezpośrednio z mgr Magdaleną Szuflitą-Żurawską magdalena.szuflita@pg.edu.pl.

Szkolenia online (EBSCO, IEEE, Web of Science i InCities)

W związku z zaistniałą sytuacją wielu wydawców przygotowało dla użytkowników webinaria, które mają za zadanie pomóc w zdalnym korzystaniu z zasobów elektronicznych. Są to m.in. szkolenia z zasobów EBSCO, IEEE oraz dotyczące korzystania z informacji zawartych w bazie Web of Science i InCites.

Biblioteka PG przygotowała specjalną podstronę swojej witryny, gdzie podano szczegółowe informacje oraz linki do poszczególnych szkoleń: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinaria-online.

Uwolnione zasoby w dostępie zdalnym

Aby wesprzeć uczelnie w trudnym czasie, część wydawców zdecydowała się udostępnić rozszerzony zestaw treści dla studentów i pracowników naukowych, którzy z powodu COVID-19 nie mogą uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach:

  • bezpłatny dostęp do podręczników akademickich na Cambridge Core;
  • kolekcja artykułów od Springer Nature;
  • zestaw materiałów JSTOR w otwartym dostępie;
  • moduł Science Education na platformie JoVE (zawiera filmy m.in. z dziedziny biologii, fizyki, inżynierii i technik laboratoryjnych).

Szczegółowe informacje oraz linki do poszczególnych zasobów znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/uwolnione-zasoby-w-dostepie-zdalnym.

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki PG

Biblioteka PG przypomina, że istnieje możliwość zdalnego korzystania z zasobów elektronicznych dostępnych w ramach subskrypcji oraz licencji krajowej. Użytkownikiem e-zasobów może być każdy student i pracownik Politechniki Gdańskiej posiadający aktywne konto biblioteczne.

Szczegółowe informacje na temat znajdują się na stronie Biblioteki PG – https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/aktualnosci/-/asset_publisher/da1VjmqGm7lQ/content/zdalny-dostep-do-zasobow-elektronicznych-biblioteki-pg.

Dostęp online do oprogramowania Lectora

Biuro Projektu POWER 3.5 zaprasza pracowników PG do korzystania z oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych. Dostęp do programu oraz film instruktażowy dostępny jest pod linkiem https://teach24.eu/lectora-online-promo/.

Z oprogramowania Lectora w wersji online można korzystać do 30.06.2020 r., po tym czasie dostęp online zostanie zamknięty. Własną, bezterminową licencję będzie można otrzymać po ukończeniu szkolenia w ramach Projektu POWER 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” z zakresu obsługi oprogramowania Lectora. Szkolenia dedykowane są pracownikom PG, a terminy zajęć pojawią się na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia.

Dostęp testowy do bazy ProQuest Central

Do 31.05.2020 r. potrwa dostęp testowy do ProQuest Central – multidyscyplinarnej platformy skupiającej zasoby 47 baz pełnotekstowych baz tworzonych przez firmę ProQuest. Baza obejmuje swoim zakresem takie dziedziny i obszary badań, jak sztuka, biznes, zdrowie i medycyna, historia, literatura i język, nauka i technologia oraz nauki społeczne. Oprócz czasopism naukowych można tam znaleźć aktualne i historyczne dokumenty z takich źródeł, jak gazety, dysertacje i prace dyplomowe (ProQuest jest oficjalnym cyfrowym archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu), programy radiowe i telewizyjne, depesze i informacje prasowe i in.

Dostęp do bazy można uzyskać z komputerów znajdujących się w sieci PG oraz zdalnie poprzez system HAN http://han.bg.pg.edu.pl/han/proquest/.

Dostęp testowy do publikacji wydawnictwa Bentham Science

Bentham Science jest wydawcą blisko 190 recenzowanych czasopism naukowych z dziedziny nauk ścisłych, technicznych i medycznych. Czasopisma te indeksowane są w wielu bazach, takich jak Web of Science, Scopus i Chemical Abstracts. W kolekcji książek elektronicznych wydawnictwa Bentham Science znajdują się monografie naukowe, podręczniki, materiały konferencyjne z dziedziny biotechnologii, biomedycyny, farmacji, technologii, inżynierii, informatyki i nauk społecznych.

W ramach dostępu testowego, który potrwa do 20.06.2020 r., istnieje możliwość pobrania blisko 50 książek w wolnym dostępie oraz obszernych fragmentów blisko 800 pozostałych pozycji. Dostęp jest możliwy z komputerów znajdujących się w sieci PG oraz zdalnie poprzez link http://han.bg.pg.edu.pl/han/eureka-select/.

Materiały naukowe dotyczące COVID-19

Inicjatywa Wellcome Trust (drugiej co do wielkości organizacji charytatywnej na świecie, której działania skupiają się wokół badań biomedycznych) ma na celu udostępnianie danych badawczych i ustaleń dotyczących epidemii nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Fundacja wzywa badaczy, czasopisma i instytucje naukowe do zapewnienia szybkiego i otwartego dostępu do wyników badań i danych dotyczących wybuchu epidemii. Rozpowszechnienie rzetelnych danych pomoże informować opinię publiczną o działaniach mających powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa.

Lista zasobów od wydawców wspierających inicjatywę obejmuje m.in Elsevier, Wiley i Taylor&Francis. Pełna lista zasobów oraz linki do nich znajdują się na stronie Biblioteki PG.