Nr 15/24 listopada 2016

Z życia uczelni

Budżet obywatelski Politechniki Gdańskiej

Od 16.11.2016 r. trwa nabór wniosków do pierwszego konkursu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Propozycje można składać do 27.11.2016 r. do godz. 24.00 za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza - adres strony internetowej: http://pg.edu.pl/budzet_obywatelski. Zachęcamy do wypełniania wniosków.

POLONEZ i OPUS dla naukowców PG

NCN przyznało dofinansowanie 3 projektom realizowanym przez naukowców PG. W ramach konkursu POLONEZ 2 dofinansowanie uzyskał projekt pt. „Role of quantum coherence in quantum technology”, kierownik projektu: dr Alexander Streltsov, WFTiMS, wysokość dofinansowania – 705 888 zł. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Paweł Horodecki.

W konkursie OPUS 11 do finansowania zakwalifikowały się 2 projekty:
• „Strategia zarządzania wiedzą i ich determinanty w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych”, kierownik projektu: dr Małgorzata Zięba (WZiE), wysokość dofinansowania – 91 000 zł;
• „Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie”, kierownik projektu: prof. Wojciech Gawlik, Uniwersytet Jagielloński, wysokość dofinansowania – 1 255 500 zł. Osobą odpowiedzialną za projekt ze strony PG (partnera projektu) jest dr hab. inż. Robert Bogdanowicz (WETI).

Awans naukowy

‒ zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
dr hab. sztuki Krzysztof Wróblewski, prof. nadzw. PG (WA),
dr hab. Beata Krawczyk, prof. nadzw. PG (WCh),
dr hab. inż. Paweł Sachadyn, prof. nadzw. PG (WCh);
‒ nadanie przez Radę Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych:
dr hab. inż. Joanna Żukowska (WILiŚ).

XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT

W dniach 17–18 listopada 2016 r. w Politechnice Gdańskiej odbędzie się kolejne, XI Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT, poświęcone szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tematem wiodącym tegorocznego seminarium są zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego objęte programem badawczym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pod tytułem "Rozwój Innowacji Drogowych (RID)".
Seminarium organizowane jest przez Politechnikę Gdańską we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów i Fundacją Rozwoju Inżynierii Lądowej. Patronat honorowy nad tegorocznym Seminarium GAMBIT objęli: minister infrastruktury i budownictwa, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prezydent Europejskiej Federacji Drogowej (ERF) oraz rektor Politechniki Gdańskiej.

Senat Politechniki Gdańskiej

Senat PG na posiedzeniu 16 listopada 2016 r. powołał Senacką Komisję ds. Budżetu. Senat przyjął zmiany regulaminu przyznawania nagród rektora dla nauczycieli akademickich PG za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne, za całokształt dorobku oraz nagród specjalnych.
Senat pozytywnie zaopiniował wybór firmy POL-TAX Sp. z o.o z Warszawy do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 r. oraz wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kamionce/Iławy.
Ponadto kanclerz, mgr inż. Marek Tłok oraz zastępca kanclerza ds. infrastruktury mgr inż. Mariusz Miler przekazali informacje o stanie infrastruktury technicznej Uczelni, a kwestor, mgr Piotr Lewandowski przedstawił wykonanie planu rzeczowo-finansowego PG w okresie styczeń–październik 2016 r.

Wykaz komisji i zespołów w kadencji 2016-2020

Komisje Senackie

Senacka Komisja ds. Budżetu

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prof. zw. PG (WCh)
dr hab. inż. Jerzy Wtorek (WETI)
prof. dr hab. inż. Janusz Nieznański (WEiA)
prof. dr hab. inż. Wojciech Sadowski, prof. zw. PG (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG (WM)
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG (WOiO)
dr hab. Julita Wasilczuk, prof. nadzw. PG (WZiE)
mgr Piotr Lewandowski, zastępca kanclerza ds. zasobów finansowych
dr hab. Błażej Prusak (WZiE)

Senacka Komisja ds. Internacjonalizacji

dr Magdalena Popowska (WZiE) – przewodnicząca
dr inż. arch. Justyna Borucka (WA)
dr hab. inż. Arkadiusz Lewicki (WEiA)
prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka (WCh)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr hab. inż. Jacek Stefański, prof. nadzw. PG (WETI)
dr hab. inż. Joanna Żukowska (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz, prof. zw. PG (WM)
prof. dr inż. Wiesław Tarełko, prof. zw. PG, (WOiO)
mgr Karolina Wysocka (DMWA)

Senacka Komisja ds. Komercjalizacji, Technologii i i Współpracy z Gospodarką

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG (WOiO) – przewodniczący
dr inż. arch. Piotr Marczak (WA)
prof. dr hab. inż. Jan Hupka, prof. zw. PG (WCh)
dr inż. Mirosław Włas (WEiA)
dr hab. inż. Paweł Czarnul (WETI)
dr hab. inż. Ryszard J. Barczyński, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
dr inż. Paweł Śliwiński (WM)
dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr inż. Igor Garnik (WZiE)
mgr Małgorzata Kluczyk (ZRP)
mgr inż. Damian Kuźniewski (CTWiT)

Senacka Komisja ds. Kształcenia

dr Barbara Wikieł, doc. PG (CNMiKnO) – przewodnicząca
dr hab. inż. Damian Bocheński (WOiO) – zastępca przewodniczącej
dr inż. arch. Piotr Marczak (WA)
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (WCh)
dr inż. Paweł Raczyński (WETI
dr hab. inż. Maciej Łuszczek (WEiA)
dr Brygida Mielewska (WFTiMS)
dr inż. Rafał Ossowski (WILiŚ)
dr hab. inż. Mariusz Deja (WM)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. nadzw. PG (WZiE)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA PG)
Marcin Grzegorczyk (Samorząd Studentów)
Fabian Purwin (Samorząd Studentów)
mgr inż. Paweł Szmagliński (Samorząd Doktorantów)

Komisje Uczelniane

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr hab. inż. Jarosław Górski, (WILiŚ) prof. nadzw.PG – przewodniczący
dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski (WCh) – zastępca przewodniczącego
dr inż. arch. Agnieszka Błażko, (WA) doc. PG – członek
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO) – członek
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, (CNMiKnO)doc. PG – członek
mgr inż. Agnieszka Krysiak (Dział Kształcenia) – sekretarz
mgr Joanna Olszewska (Dział Kształcenia) – sekretarz
mgr Marek Nowicki, st. wizytator – przedstawiciel Kuratorium
Dominik Makurat – przedstawiciel SSPG

Uczelniana Komisja Wyborcza

prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski (WOiO) – przewodniczący
dr hab. inż. Zbigniew Czaja (WETI)
dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. nadzw. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Bożena Zabiegała, prof. nadzw. PG (WCh)
radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło (administracja centralna)
inż. Robert Śpiewakowski (Samorząd Studentów)
mgr inż. Paweł Wielgat (Samorząd Doktorantów)

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr hab. inż. Jacek Kropiwnicki, prof. nadzw. PG (WM) – przewodniczący
dr inż. arch. Elżbieta Marczak (WA)
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh)
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. nadzw. PG (WEiA)
dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, prof. nadzw. PG (WETI)
prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek (WFTiMS)
dr hab. inż. Piotr Zima (WILiŚ)
dr hab. inż. Mariusz Deja (WM)
dr hab. inż. Damian Bocheński (WOiO)
dr hab. inż. Tomasz Korol (WZiE)
mgr Jolanta Wielgus (CJO)
dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG (CNMiKnO)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA PG)
mgr inż. Marta Jankowska (Dział Zarządzania Jakością)
dr inż. Agnieszka Lendzion (Dział Zarządzania Jakością)
mgr inż. Agnieszka Krysiak (Dział Kształcenia)
mgr inż. Marek Tatara (Samorząd Doktorantów PG)
Marcin Grzegorczyk (Samorząd Studentów PG)
Fabian Purwin (Samorząd Studentów PG)
mgr inż. Georgis Bogdanis (reprezentant interesariuszy zewnętrznych)

Uczelniana Komisja ds. Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej

mgr inż. Anna Kanarska, zastępca kanclerza ds. pracowniczych – przewodnicząca
Zdzisław Chełmiński, Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy – zastępca przewodniczącej
mgr Joanna Jettmar-Fojut (BK)
Eugeniusz Adamczyk (DOM)
mgr Danuta Beger (CNMiKnO)
mgr Kazimierz Rozwadowski (CSA PG)
mgr inż. Lech Nadolny (WOiO)
dr inż. Magdalena Brzozowska-Woś (WZiE)
dr Małgorzata Bartoszewska-Dogan (lekarz medycyny pracy)
mgr inż. Joanna Derek (DBHP)
mgr inż. Joanna Macholl (DBHP)
inż. Małgorzata Orepuk-Templin (DBHP)
mgr Michał Sokołowski (DBHP)
mgr inż. Izabela Ziemba-Filip (DBHP)

Uczelniana Komisja Inwentaryzacyjna

mgr inż. Zenon Filipiak (WETI) – przewodniczący
mgr Marek Zieliński (Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji) – sekretarz UKI
Bożena Markowska (Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji) – członek UKI
inż. Dariusz Przepiórka (Dział Eksploatacji) – członek UKI
inż. Stanisław Woronkin (WM) – członek UKI

Uczelniana Komisja Likwidacyjna

mgr Łukasz Przybył (Dział Ewidencji Majątkowej i Inwentaryzacji) – przewodniczący
Mariusz Liżewski (Dział Gospodarczy) – członek UKL
lic. Beata Węgrzyniak (WM) – członek UKL
Jacek Łabęda (Dział Eksploatacji) – członek UKL
Stanisław Kisiel (Dział Eksploatacji) – członek UKL
Henryk Gorzeń (WCh) – członek UKL

Rada Biblioteczna PG

prof. dr hab. Radosław Szmytkowski, prof. zw. PG – przewodniczący (WFTiMS)
dr hab. inż. arch. Jakub Szczepański, prof. nadzw. PG (WA)
dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska (WCh)
dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. nadzw. PG (WEiA)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro (WETI)
dr inż. Marek Skowronek, doc. PG (WILiŚ)
dr hab. inż. Leszek Osiecki (WM)
dr hab. inż. Lech Rowiński, prof. nadzw. PG (WOiO)
dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska (WZiE)
dr Monika Badecka-Kozikowska (CJO)
dr Magdalena Musielak (CNMiKnO)
dr Ryszard Mikołajewski (CSA PG)
inż. Bożena Hakuć (BPG)
Łukasz Rusajczyk (SSPG)
mgr inż. Wioletta Kukier (SDPG)

Komisje Rektorskie

Rektorska Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego

prof. dr hab. inż. Janusz Górski, prof. zw. PG (WETI) – przewodniczący
prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (WA)
prof. dr hab. Ewa Klugmann-Radziemska, prof. zw. PG (WCh)
mgr inż. arch. Katarzyna Grzybkowska (WEiA)
dr inż. Jarosław Kuchta (WETI)
dr hab. Paweł Możejko, prof. nadzw. PG (WFTiMS)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG (WM)
mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
dr Ewa Hope (WZiE)
dr inż. Sławomir Makowski (ZNP w PG)
dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
Łukasz Józefowicz (Samorząd Studentów)
mgr inż. Krzysztof Zagórski (Samorząd Doktorantów)
Doradcy:
mgr inż. Mariusz Miler, zastępca kanclerza ds. infrastruktury
dr inż. Paweł Lubomski, dyrektor Centrum Usług Informatycznych
radca prawny Wanda Wierzchowska-Trusiłło
dr inż. Agnieszka Landowska (WETI) – sekretarz komisji

Rektorska Komisja ds. Nagród dla Nauczycieli Akademickich

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (WA)
prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik (WCh)
dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA)
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański (WETI)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont, prof. zw. PG (WM)
dr hab. inż. Wojciech Litwin (WOiO)
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG (WZiE)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
dr Barbara Wikieł, doc. PG (CNMiKnO)
mgr Krzysztof Kaszuba (CSA PG)
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (ZNP w PG)
dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
mgr Joanna Zielińska (Dział Osobowy) – sekretarz komisji

Rektorska Komisja ds. Orderów i Odznaczeń oraz Medali

prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński, prof. zw. PG, prorektor ds. organizacji – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulowski (WA)
prof. dr hab. inż. Jan Mazerski, prof. zw. PG (WCh)
prof. dr hab. inż. Stanisław Szczepański (WETI)
dr hab. inż. Stanisław Czapp (WEiA)
prof. dr hab. Marek Izydorek (WFTiMS)
dr hab. inż. Magdalena Gajewska WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Adam Barylski (WM)
prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler, prof. zw. PG (WOiO)
dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. nadzw. PG (WZiE)
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. nadzw. PG (ZNP w PG)
dr inż. Tadeusz Szymański (KZ NSZZ Solidarność w PG)
mgr Joanna Zielińska (Dział Osobowy) – sekretarz komisji

Komisje Ustawowe

Komisja dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (WA) – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marek Biziuk, prof. zw. PG (WCh) – zastępca przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Maria J. Milewska (WCh)
dr hab. inż. Grzegorz Lentka (WETI)
dr hab. inż. Piotr Chrzan (WEiA)
dr hab. inż. Piotr Zima (WILiŚ)
prof. dr hab. inż. Kazimierz Orłowski (WM)
dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG (WOiO)
prof. dr hab. Ewa Grzegorzewska-Mischka (WZiE)

Zespoły

Zespół ds. Politechniki Otwartej

mgr Urszula Abucewicz – koordynator zespołu (Dział Promocji)
mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
dr inż. Hossein Mohammad Ghaemi (WOiO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr Marta Jankowska (Dział Zarzadzania Jakością)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (Centrum Języków Obcych)
dr Mariusz Mróz (Dział Spraw Studenckich)
dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki (WA)
Mateusz Bąk (SSPG)
Tomasz Chludziński (SDPG)

Zespół ds. informatyzacji

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński prorektor ds. organizacji – zastępca przewodniczącego
mgr inż. Marek Tłok – kanclerz PG
mgr inż. Paweł Baniel – ABI
mgr inż. Wioletta Braun (WM)
mgr inż. Krzysztof Brzeziński (DOiAD)
mgr inż. Zenon Filipiak (WETI)
mgr Urszula Kampowska (WCh)
mgr inż. Janusz Mucharski (WOiO)
dr inż. Paweł Lubomski (CUI)
mgr Mariusz Madajczyk (DSN)
dr hab. inż. Jerzy Pluciński (WETI)
dr inż. Ryszard Sobczak, doc. PG (WFTiMS)

Zespół ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów Politechniki Gdańskiej

dr Michał Tomczak – koordynator zespołu (WZiE)
dr Paweł Bykowski (WZiE)
dr Marta Szeluga-Romańska (WZiE)
dr Paweł Ziemiański (WZiE)
mgr Maria Doerffer (DMWA)
mgr Monika Downar (BK)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa PG

prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński, prof. zw. PG – przewodniczący
dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. nadzw. PG – redaktor publikacji naukowych
Redaktorzy Działowi Zeszytów Naukowych i Monografii:
WA – dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Sołtysik, prof. nadzw. PG
WCh – dr hab. inż. Jarosław Chojnacki, prof. nadzw. PG
WETI – dr hab. inż. Zbigniew Czaja (elektronika), prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski, prof. zw. PG (telekomunikacja), dr hab. inż. Jacek Rak (informatyka)
WEiA – prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński, prof. zw. PG
WFTiMS – prof. dr hab. Marek Czachor (fizyka), dr hab. Karol Dziedziul (matematyka)
WILiŚ – prof. dr hab. inż. Jerzy Sawicki (inżynieria środowiska oraz transport), dr hab. inż. Waldemar Magda (budownictwo), dr inż. Jakub Szulwic (geodezja)
WM – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kaliński, prof. zw. PG
WOiO – dr hab. inż. Rafał Szłapczyński
WZiE – dr hab. inż. Piotr Grudowski, dr hab. Błażej Prusak (ekonomia), dr hab. Przemysław Parszutowicz (filozofia)

Zespół Redakcyjny "Pisma PG"

prof. dr hab. inż. Jerzy M. Sawicki – redaktor prowadzący
prof. dr hab. inż. Adam Barylski (WM)
dr hab. inż. Jacek Rak (WETI)
dr inż. Jacek Rumiński (WETI)
mgr inż. Agnieszka Mielczarek (WCh)
mgr Ewa Jurkiewicz-Sękiewicz (CJO)
mgr Iwona Golecka (Wydawnictwo PG)
mgr Justyna Borkowska (Dział Promocji)
mgr Ewa Niziołkiewicz (Dział Promocji)
Michał Piekarz (SSPG)

Nauka

ERA-NET EuroNanoMed III cofund – nabór wniosków

Do 16.01.2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w ramach konkursu ERA-NET EuroNanoMed III cofund. Temat konkursu: Regenerative medicine, Diagnostics,Targeted delivery systems. Wymagane międzynarodowe partnerstwo i udział przedsiębiorstwa. Więcej informacji na stronie: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/euronanomed-iii/aktualnosci/art,4664,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-era-net-euronanomed-iii-cofund.html. Osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Konkurs Diamentowy Grant – VI edycja

Od 16.11.2016 do 16.01.2017 trwa nabór wniosków do konkursu w ramach programu Diamentowy Grant (MNiSW). Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF, dostępnym na stronie https://osf.opi.org.pl/. Więcej informacji na stronie Działu Projektów w zakładce Aktualności.

Innowacje

Państwowe Porty Lotnicze i ARP ogłaszają nabór na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze (PPL) – przedsiębiorca zarządzający największym polskim portem lotniczym – Lotniskiem Chopina w Warszawie ogłaszają w ramach Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów nabór na propozycje rozwiązań dla zidentyfikowanych dla Lotniska Chopina wyzwań technologicznych, organizacyjnych i infrastrukturalnych. Celem naboru jest poszukiwanie rozwiązań odpowiadającym potrzebom spółki.

Warsztat stwarza możliwość przedstawienia własnego rozwiązania, ale także zaprezentowania swojej firmy PPL. Jest to okazja, aby dać się poznać i skontaktować z przedstawicielami dużej spółki skarbu państwa. Podczas warsztatu wybrane firmy mają szansę zaprezentować się gronu specjalistów PPL oraz porozmawiać z ich przedstawicielami oraz innymi przedsiębiorcami obecnymi na gali.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami konkursu dostępnymi na stronie http://www.ptt.arp.pl/warsztaty.

"Primum Cooperatio"

„Pracodawcy Pomorza” zamierzają promować przedstawicieli świata nauki, którzy przyczyniają się do wspierania i realizacji nowatorskich przedsięwzięć gospodarczych. Z tego powodu ustanowiono Nagrodę „Primum Cooperatio”, czyli „Nade wszystko współpraca”.
Nagroda ta przyznawana jest naukowcowi, który swoim działaniem udowodnił, że możliwa jest efektywna współpraca przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce. Nagrodą zostaną wyróżnione osoby reprezentujące dowolne dziedziny nauki, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń swojego dorobku naukowego w gospodarce.
Prosimy o zgłaszanie kandydatów do nagrody do 31.12.2016 r. na adres siedziby „Pracodawców Pomorza” lub elektronicznie na adres: sekretariat@pracodawcypomorza.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin znajdują się na stronie http://pracodawcypomorza.pl/.

Komunikaty

Bądź eko! Politechnika Gdańska segreguje odpady

Dbanie o przyrodę zaczyna się od wyrzucenia papierka do odpowiedniego pojemnika. W trosce o środowisko Politechnika Gdańska wprowadza więc nowy system sortowania odpadów. Sposób podziału odpadów jest taki sam jak w całym mieście Gdańsku. Dzielimy je na trzy grupy: suche, mokre i szkło. Aby ułatwić prawidłową segregację, na politechnice pojawią się odpowiednio oznaczone pojemniki. Nowe zasady odbioru odpadów zaczną obowiązywać od grudnia. Dodatkowe informację dotyczące selektywnej zbiórki odpadów: http://pg.edu.pl/dzial-gospodarczy/badz-eko-

Kalendarze politechniczne na rok 2017 już w sprzedaży

Koniec roku zbliża się nieubłaganie, dlatego już teraz warto zaopatrzyć się w kalendarz na rok 2017 z widokiem na Politechnikę Gdańską. Nowiutkie kalendarze z autorską oprawą już czekają, aby zadomowić się u Państwa. W sklepie do wyboru kalendarze ścienne, książkowe i kieszonkowe. Aktualna oferta sklepu dostępna jest na stronie: www.pg.edu.pl/sklep.
Serdecznie zapraszamy.

Prace doktorskie przed obroną

W Czytelni Czasopism Biblioteki PG udostępniono prace doktorskie:
• Weronika Hewelt-Belka, Lipidomika gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, promotor prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, WCh, termin obrony 25.11.2016;
• Piotr Kolendo, Wyznaczanie zadanej trajektorii statku metodą ewolucyjną z zastosowaniem interpolacji wielomianowej, promotor prof. dr hab. inż. Roman Śmierzchalski, WEiA, termin obrony 30.11.2016;
• Krzysztof Majerski, Wpływ temperatury na charakter zniszczenia i wybrane właściwości laminatów metalowo-włóknistych, promotor prof. dr hab. Barbara Surowska, dr inż. Jarosław Bieniaś, WM, termin obrony 7.12.2016.

Wystawa z cyklu „Kultura Regionów” – haft kaszubski

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, Biblioteka PG oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na wernisaż wystawy inaugurującej cykl spotkań "Kultury Regionów" – haft kaszubski. Wystawa prezentuje prace Koła Hafciarskiego TULPA Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Wejherowie oraz prace II Międzynarodowego Konkursu Kaszubskiej Sztuki Wizualnej CASSUBIA VISUALES.

Otwarcie wystawy – 25.11.2016 (piątek), godz. 12.00, hol przed Biblioteką w Gmachu Głównym PG. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie pokaz technik hafciarskich.

Wystawa będzie czynna do 23.12.2016 r.

Kalendarium

1 grudnia 12.00–00.00

Konwent Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 12.00.
24 listopada 10.00–15.00

IV Dzień Strefy 0na Wydziale Mechanicznym

Biuro Karier zaprasza na wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci PG będą mogli poznać czołowych firm działających w PSSE. Więcej informacji – http://pg.edu.pl/biuro-karier/najblizsze-wydarzenia, godz. 10.00.
29 listopada 10.00–15.00

IV Dzień Strefy na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

Biuro Karier oraz PSSE zapraszają na wydarzenie, podczas którego studenci i absolwenci PG poznają czołowe firmy działające w PSSE. Więcej informacji – http://pg.edu.pl/biuro-karier/najblizsze-wydarzenia, godz. 10:00.
7 grudnia 13.15–16.00

Senat Politechniki Gdańskiej

miejsce: Sala Senatu, Gmach Główny, godz. 13.15.
6 grudnia 09.30–14.00

Szkolenie „Horyzont 2020 – fundusze dla naukowców i MŚP”.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.rpkgdansk.pl w zakładce SZKOLENIA. Miejsce: Gmach Główny, sala 300. Godz. 09:30.
8 grudnia 00.00–00.00

Konferencja Programu Polska-Rosja

Konferencja w Gdańsku: Program Współpracy Transgranicznej POLSKA-ROSJA 2014–2020 oraz Program Współpracy Transgranicznej PWT LITWA-POLSKA-ROSJA 2007–2013. Więcej szczegółów na stronie http://www.lt-pl-ru.eu/pl,news,358.
26 listopada 19.00–22.00

Koncert Rasmentalism w Kwadratowej

Rasmentalism to hip-hopowy duet, który tworzą Ras i Ment XXL. Na swoim koncie mają występy na największych festiwalach w Polsce oraz trzy wydane albumy. Do Kwadratowej przyjadą z nową płytą. Więcej na www.kwadratowa.pl.
27 listopada 18.00–23.30

Jesień z Bazuną w Kwadratowej

Przegląd piosenki BAZUNA to impreza o ponad czterdziestoletnim rodowodzie. Jesienny koncert odbędzie się w AK PG „Kwadratowa", wystąpią m.in. Paweł Orkisz z zepołem, Mikroklimat, ReWers. Wstęp wolny. Godz. 18:00.
26 listopada 17.00–19.00

Mecz II Ligi Męskiej w koszykówce

Mecz II Ligi Męskiej: Gryf Goleniów – Politechnika Gdańska Miejsce: Goleniów. Godz. 17:00.
26 listopada 20.30–22.30

Mecz I Ligi Futsalu

Mecz I Ligi Futsalu: Politechnika Gdańska - MOKS Białystok miejsce: Centrum Sportu Akademickiego PG. Godz. 20:30.
28 listopada 20.30–22.30

Mecz PG – AWFiS (siatkówka mężczyzn)

Sekcja siatkówki mężczyzn AZS Politechniki Gdańskiej zaprasza wszystkich entuzjastów siatkówki na mecz Ligii Międzyuczelnianej, który odbędzie się w hali CSA: Politechnika Gdańska – AWFiS Gdańsk. Godz. 20:30.