Nr 149/12 marca 2020

Zajęcia dydaktyczne na Politechnice Gdańskiej zawieszone do 29 marca

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, począwszy od czwartku 12 marca do środy 25 marca działalność dydaktyczna na polskich uczelniach zostaje zawieszona. Dodatkowo, władze Politechniki Gdańskiej zdecydowały o wydłużeniu tego okresu w odniesieniu do naszej uczelni do niedzieli 29 marca.

W ramach ministerialnej decyzji, zawieszone zostały zajęcia na polskich uczelniach wyższych nadzorowanych przez MNiSW: na studiach I stopnia i II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych i w innych formach.

Jak informuje MNiSW, rozporządzenie to efekt wzrostu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce. Omawiane działania mają charakter profilaktyczny i prewencyjny, a także mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa i zmniejszenie ryzyka epidemii.

Nowe wytyczne od władz Politechniki Gdańskiej

Do rozporządzenia MNiSW odniosły się również władze Politechniki Gdańskiej. W ramach specjalnego zarządzenia rektora PG, okres profilaktyczny obejmujący zawieszenie zajęć na naszej uczelni będzie wydłużony względem pozostałych uczelni w Polsce i potrwa od czwartku 12 marca do niedzieli 29 marca.

Decyzja ministerstwa i zarządzenie rektora PG wskazują przy tym, że ograniczenie działalności dydaktycznej na uczelniach nie jest równoznaczne z ich zamknięciem. Podjęte dziś decyzje dotyczą bowiem studentów i nauczycieli akademickich i tym samym nie ograniczają w żaden sposób możliwości prowadzenia działalności naukowej (także przez doktorantów), która ma być prowadzona tak jak do tej pory. Rozporządzenie nie obejmuje również pracowników administracji każdej z uczelni.

Zarządzenie rektora PG (pełna treść jest dostępna TUTAJ ) precyzuje ponadto inne działania w obszarze uczelni mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa:

1. Zaleca się, by wykładowcy udostępnili materiały w formie elektronicznej studentom Politechniki Gdańskiej. Będą one miały jednak charakter konsultacyjny, a udostępnione treści nie będą egzekwowane podczas zajęć po zakończeniu okresu prewencyjnego zawieszenia zajęć dydaktycznych. 

2. Zobowiązuje się studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych do zgłaszania drogą elektroniczną lub telefoniczną do dziekanatów informacji o pogorszeniu się stanu zdrowia i wystąpieniu objawów typowych dla infekcji wirusowej COVID-19.

3. Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza się zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych. Do budynków wpuszczane będą tylko osoby, które w nich mieszkają.

4. Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki PG.

5. Zamyka się do odwołania Centrum Sportu Akademickiego.

6. Zaleca się odwołanie zaplanowanych na najbliższe tygodnie wydarzeń, imprez, zgromadzeń, konferencji organizowanych na terenie Uczelni. Ostateczne decyzje dot. wszystkich imprez wydziałowych podejmuje dziekan danego wydziału (w porozumieniu z władzami Uczelni). Pełna lista odwołanych wydarzeń aktualizowana jest w osobnej publikacji, dostępnej TUTAJ.

7. Odwołuje się wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników i studentów. Zaleca się wstrzymanie wszystkich krajowych wyjazdów służbowych.

8. Wstrzymuje się wszystkie przyjazdy do Uczelni gości z zagranicy, w tym zarówno pracowników innych uczelni, ich studentów, doktorantów, jak i innych osób zaproszonych przez władze Uczelni, jej pracowników, samorząd studencki lub samorząd doktorantów.

9. Zaleca się, aby pracownicy powracający z zagranicy przez dwa tygodnie pracowali zdalnie, po wcześniejszym uzgodnieniu ze swoim bezpośrednim przełożonym, który zgłasza powyższy fakt do Działu Osobowego.

10. Zaleca się ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników podczas  wykonywania pracy. Korespondencję w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej, a nie bezpośrednio w jednostkach lub sekretariatach administracyjnych. Pisma zawierające informacje poufne, np. w sprawach personalnych, powinny zawierać oznaczenie nadawcy i powinny być oznaczone czerwonym napisem „Dane osobowe”.

11. Rekomenduje się wykorzystywanie korespondencji e-mailowej i telefonicznej, w zastępstwie    papierowej, wśród pracowników, studentów i doktorantów.

12. Pracownicy uczelni w okresie odwołania zajęć nadal pełnią obowiązki służbowe i realizują swoje zadania w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

Odwołane zostały również wszelkie zajęcia i rekrutacja w ramach Politechniki Wielu Pokoleń. O terminach odrobienia zajęć uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. Zaplanowane obrony plac dyplomowych - przynajmniej do 29 marca - również się nie odbędą.

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy również śledzenie:
- aktualności na stronie głównej Politechniki Gdańskiej, zawierającej najnowsze komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa
- strony Głównego Inspektora Sanitarnego oraz dedykowanej strony rządowej: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wizyta studyjna dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich na Politechnice Gdańskiej

W dn. 3–4.03.2020 r. Politechnikę Gdańską odwiedzili dziennikarze mediów lokalnych i ogólnopolskich. Podczas wizyty zapoznali się z wybranymi badaniami i projektami badawczymi naukowców PG, które wpisują się w zakres działań Politechniki wynikający z otrzymania statusu uczelni badawczej. Efektem wizyty będą artykuły i materiały prasowe w mediach powszechnych w segmencie prasy oraz Internetu.

Politechnikę odwiedzili dziennikarze poruszający w swoich publikacjach tematykę naukową oraz technologiczną. Reprezentowali następujące redakcje prasowe oraz internetowe:

 • ogólnopolskie: Onet, Gazeta.pl, Wirtualna Polska, INN Poland,
 • lokalne: Trojmiasto.pl, Radio Gdańsk, Dziennik Bałtycki, Nauka w Polsce (PAP)

Dziennikarze odwiedzili m.in. wydziały: Chemiczny, WILiŚ, ETI, a także Centrum Informatyczne TASK oraz Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej PG (relację z wizyty w LWZP można już obejrzeć na portalu Trójmiasto.pl). Zapoznali się tam z bieżącymi badaniami i projektami badawczymi naszych naukowców, które w przeważającej części wpisują się w obręb działań nowo powołanych Centrów Badawczych PG. Przedstawiciele mediów mieli też możliwość porozmawiania osobiście z naukowcami i nawiązania z nimi kontaktów, które będą przydatne przy opisywaniu w mediach poszczególnych badań i projektów badawczych.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dzień Otwarty ON-LINE na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce władze Politechniki Gdańskiej zdecydowały o odwołaniu Dnia Otwartego PG. W zamian Wydział Zarządzania i Ekonomii PG zaprasza do udziału w Dniu Otwartym ON-LINE.

Dzień Otwarty WZiE ON-LINE odbędzie się 20.03.2020 r. w formie czatu pod specjalnie dedykowanym postem na oficjalnym profilu WZiE PG na Facebooku: www.facebook.com/ziepg. Wydarzenie rozpocznie się prezentacją wszystkich kierunków, na które będzie można aplikować w zbliżającej się rekrutacji.

Ze strony Wydziału w czacie wezmą udział:

 • prodziekan ds. dydaktyki WZiE dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG,
 • pracownicy Biura Promocji i Organizacji i Biura Projektów
 • studenci z Wydziałowej Rady Studentów ZIE reprezentujący wszystkie kierunki prowadzone na Wydziale.

Więcej informacji o Dniu Otwartym ON-LINE WZIE PG znajduje się na profilu na Facebooku.

Nauka

Inż. Adrian Olejnik, student Wydziału Chemicznego ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Student Politechniki Gdańskiej inż. Adrian Olejnik otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za dotychczasową działalność naukową. Stypendysta jest studentem ostatniego semestru studiów magisterskich na kierunku Inżynieria Materiałowa na Wydziale Chemicznym. Na swoim koncie ma już kilka publikacji naukowych oraz wystąpienia na konferencjach naukowych. Zainteresowanie działalnością naukową zawdzięcza, jak sam podkreśla, zajęciom i współpracy na pierwszych latach studiów z prof. dr. hab. Jarosławem Chojnackim z Katedry Chemii Nieorganicznej.

Obecnie inż. Adrian Olejnik przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej, do której badania realizuje w Ośrodku Techniki Plazmowej i Laserowej, Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP). Promotorem pracy jest dr Katarzyna Grochowska. Młody naukowiec bierze czynny udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju LIDER/2/003/L-8/16/NCBR/2017 realizowanym w IMP. Badania prowadzone obecnie przez stypendystę dotyczą między innymi zagadnień wytworzenia odpowiednich materiałów wykazujących czułych względem glukozy, które mogą być użyte do skonstruowania nieinwazyjnego sensora do pomiaru glukozy. Zamierza kontynuować badania na studiach doktoranckich.

"Wandering Seminar" na Politechnice Gdańskiej

W dn. 27.02–1.03.2020 r. na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej odbyła się konferencja ,,Wandering Seminar’’, poświęcona aktualnym trendom w teorii ergodycznej i układach dynamicznych. Jest to cykliczne wydarzenie, organizowane w rożnych ośrodkach w Polsce, mające na celu integrację grup badawczych działających w wymienionych dziedzinach i prezentację najnowszych wyników, często jeszcze zanim ukażą się one drukiem.

W konferencji zorganizowanej przez zespół Katedry Równań Różniczkowych i Zastosowań Matematyki (dr hab. Grzegorz Graff, prof. PG; dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska; mgr Adrian Myszkowski) wzięło udział 60 uczestników. Gościem specjalnym był prof. Thomas Ward, prorektor University of Leeds, który poprowadził minikurs ,,Periodic Points in Dynamics’’. Zaproszone wykłady wygłosili:

 • dr hab. Dominik Kwietniak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),
 • prof. dr hab. Piotr Oprocha (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),
 • dr hab. Michał Rams, prof. IM PAN (Instytut Matematyczny PAN)
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek (Politechnika Gdańska).

Więcej informacji na stronie http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/amyszkowski/wseminar/.

Student Politechniki Gdańskiej na prestiżowej konferencji AAAI-20

Aleksander Obuchowski, student III roku Wydziału FTiMS, specjalność Informatyka Stosowana, reprezentował Politechnikę Gdańską na prestiżowej konferencji AAAI-20, która odbyła się w dn. 7–12.02.2020 r. w Nowym Jorku. Zaprezentował tam publikację pt. „Model Transformer-Kapsuły do detekcji intencji”. W ramach krótkiej prezentacji oraz podczas sesji plakatowej przedstawił innowacyjną architekturę sieci neuronowej wykorzystywanej w zadaniu klasyfikacji wypowiedzi użytkownika ze względu na ich semantykę.

Publikacja została uznana za jedną z 20 najlepszych w swojej kategorii spośród 140 obecnych w kategorii Student Abstract.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Konkurs w ramach programu HORYZONT 2020 Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel dofinansowania: współpraca międzynarodowa i międzysektorowa poprzez wymianę personelu badawczego i innowacyjnego oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami z rynkiem:

 • nabór wniosków trwa do 28.04.2020 r.;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów – do 14.04.2020 r.;
 • osoba do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie konkursu.

Komunikat ws. konkursów w ramach programu ramowego UE HORYZONT 2020

Cel dofinansowania: ostatnie 293 konkursy na międzynarodowe projekty badawcze:

 • nabór wniosków trwa do 31.12.2020 r.;
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów: najpóźniej 7 dni roboczych przed upływem terminu konkursu; zgłoszenie wstępne projektu w formie elektronicznej (wpis do bazy zgłoszeń w systemie MojaPG) oraz w formie papierowej należy złożyć w Dziale Projektów najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wspólnego wniosku o dofinansowanie;
 • osoby do kontaktu: Renata Downar-Zapolska, Magdalena Urbanowicz, Aleksandra Dubiella-Jackowska, Dział Projektów;
 • więcej informacji na stronie.

Obrona rozprawy doktorskiej na WFTiMS

Dn. 20.03.2020 r. o godz. 12.00 w sali 418 GB odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Karola Wrońskiego pt. „Istnienie i regularność heteroklinicznych rozwiązań równania Allena-Cahna z anizotropowym operatorem eliptycznym". Promotorem pracy jest prof. dr hab. Marek Izydorek, a promotorem pomocniczym dr inż. Jakub Maksymiuk.

Komunikaty

Szkolenia online – EBSCO

W marcu br. odbędzie się seria szkoleń online w języku polskim przeprowadzona przez firmę EBSCO. Podczas webinariów eksperci opowiedzą o rozwiązaniach, produktach i ich aktualizacjach. Tematy szkoleń to m.in.:

 • Co nowego w EDS i Publication Finder?
 • Rosetta Stone Library Solution – interaktywna platforma do nauki języków obcych
 • Pakiet podstawowy EBSCO dostępny w ramach licencji krajowej
 • Zabezpieczenia DRM – czym są i jak wpływają na jakość korzystania z e-książek EBSCO?

Więcej informacji oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenia – Web of Science

W marcu br. rozpoczęła się nowa edycja szkoleń online organizowanych przez firmę Clarivate Analytics. Celem szkoleń jest prezentacja narzędzi jak m.in. Web of Science i InCites oraz pokazanie ich praktycznego zastosowania w działalności naukowej.

Terminy szkoleń:

 • Rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports – 12.03.2020, godz. 10.00–11.00;
 • Web of Science – personalizacja – 12.03.2020, godz. 13.00–14.00;
 • Odkryj integrację Web of Science Core Collection i Derwent Innovations Index – 23.03.2020, godz. 10.00–10.45;
 • Zidentyfikuj wiodące badania za pomocą Essential Science Indicators (ESI) – 24.03.2020, godz. 10.00–10.45;
 • Zdobądź potrzebne informacje na bieżące tematy epidemiologiczne – 25.03.2020, godz. 11.00–11.45;
 • InCites – potrzeba i analiza współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym – 25.03.2020, godz. 14.00–14.45, 26 marca 2020, godz. 11.00–11.45.

Szczegółowe informacje o szkoleniach znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenie online z zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN

W dn. 17.03.2020 r. o godz. 11.30 w ramach działalności Centrum Kompetencji Otwartej Nauki zostanie przeprowadzone dla pracowników Politechniki Gdańskiej szkolenie online "Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN". Szkolenie potrwa godzinę i odbędzie się według poniższego planu:

 • repozytorium danych badawczych – MOST DANYCH;
 • Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej – główne zadania;
 • co to są dane badawcze?
 • metadane danych badawczych;
 • Plan Zarządzania Danymi;
 • omówienie Planu Zarządzania Danymi w konkursach NCN: opis pozyskiwanych danych, dobór formatów plików, metadane, jakość danych, prawo dostępu do danych, dane wrażliwe i ich ochrona, przechowywanie a udostępnianie, wybór licencji przy udostępnianiu danych.

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się pod adresem: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/webinarium-ncn.

Apel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” – badanie prestiżu uczelni

„Nominate top universities in your speciality albo „Have your say on higher education institutions” – maile z takimi tytułami trafiają w ostatnich dniach do wielu profesorów i pracodawców w Polsce i za granicą. Znajdują się w nich internetowe ankiety rozsyłane przez brytyjską firmę marketingową QS, która znana jest z publikowania międzynarodowych rankingów akademickich.

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” apeluje: Nie lekceważmy międzynarodowych badań dotyczących prestiżu uczelni, odpowiadajmy wyczerpująco na pytania organizacji rankingowych, walczmy o reputację polskich uczelni i w ten sposób. Dajmy sobie rankingową szansę!

Przewodnik: brakowanie dokumentów z teczek studentów

W związku ze zmianami w postępowaniu z teczkami akt osobowych studentów, wprowadzonymi Rozporządzeniem MNiSW z dn. 27.09.2018 r. w sprawie studiów, Zespół ds. optymalizacji procesów we współpracy z Działem Obiegu i Archiwizacji Dokumentów przygotował "Przewodnik dotyczący procesu brakowania dokumentów z teczek studentów". Materiał powstał w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Przewodnik jest dostępny w Repozytorium.

Uczelniane repozytorium GIT PG – wsparcie przy projektach IT

Centrum Usług Informatycznych informuje, że pracownicy oraz współpracujący z nimi studenci mogą publikować swoje prace oraz wykorzystywać do projektów uczelniane repozytorium GIT PG. Instalacja oparta jest o aplikację GitLab, a sam GIT stanowi powszechnie uznany standard w procesie wytwórczym oprogramowania.

Opis usługi jest dostępny na stronie cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/git-pg.