Nr 148/5 marca 2020

Z życia uczelni

Seminarium Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na Wyspie Sobieszewskiej

Dn. 28.02.2020 r. władze PG i GUMedu i naukowcy obu uczelni badawczych wzięli udział we wspólnym seminarium na Wyspie Sobieszewskiej. W trakcie dwudniowego seminarium uczestnicy zapoznali się z kilkudziesięcioma prezentacjami dotyczącymi badań naukowych i projektów badawczych naukowców obydwu uczelni, które jednocześnie wpisują się w potencjalne ramy współpracy PG i GUMedu.

Głównym organizatorem wydarzenia, które odbyło się w ramach VI Spotkania Medycyny Translacyjnej, był GUMed, ale program wydarzenia zaplanowano tak, żeby naukowcy obu uczelni mieli po niemal tyle samo możliwości do zaprezentowania swoich działań naukowych i pomysłów na współpracę.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zwłaszcza wystąpienia dotyczące działalności nowo powołanych centrów badawczych PG: BioTechMed, EkoTech, Materiałów Przyszłości i Technologii Cyfrowych. W obszarach działalności każdego z nich znajdują się bowiem elementy, które mogą przysłużyć się jeszcze bardziej zintegrowanej współpracy pomiędzy PG a GUMedem.

Serdecznie dziękuję za obecność i aktywny udział w spotkaniu – mówił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Zaproponowana formuła i bogata oferta programowa pozwoliła nam lepiej poznać specyfikę Politechniki Gdańskiej, jak również zakres prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych realizowanych w obrębie sąsiedniej uczelni. Jestem przekonany, że wiele wspólnych obszarów, zdefiniowanych przez PG jako priorytetowe, stwarza możliwość i dogodne warunki do jeszcze bliższej współpracy na linii GUMed–PG.

O perspektywach współpracy z GUMedem mówił również prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Seminarium pokazało, jak duży potencjał ma zacieśnianie współpracy Politechniki Gdańskiej z GUMedem i skoordynowanie działań naszych uczelni – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Wystąpienia, prezentacje i prelekcje naukowców obydwu uczelni stały na niezwykle wysokim poziomie i pokazały, jakie możliwości może dać taka współpraca i partnerstwo nie tylko naszym uczelniom, ale całej polskiej nauce. Jestem przekonany, że to kolejne z wielu spotkań, a przed nami dużo wspólnej, efektywnej pracy – dodał.

Prof. Edmund Wittbrodt doktorem honoris causa UG

Senat Uniwersytetu Gdańskiego jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. inż. Edmundowi Wittbrodtowi, rektorowi PG w l. 1990–1996 oraz ministrowi edukacji narodowej w latach 2000–2001, tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego „za wieloletnią działalność publiczną na rzecz polskiej edukacji i nauki oraz za podejmowanie działań integrujących gdańskie środowisko akademickie”. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 20.03.2020 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Głównej UG.

Jednoznacznie pozytywne recenzje w postępowaniu o nadanie prof. E. Wittbrodtowi tytułu i godności doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali prof. Michał Kleiber, prof. Józef Borzyszkowski i prof. Henryk Krawczyk.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska powitała nowych studentów zagranicznych

Dn. 24.02.2020 r. odbyła się uroczystość Welcome Meeting dla ponad 100 studentów zagranicznych z prawie 20 krajów, którzy w semestrze letnim 2019/2020 rozpoczęli naukę na Politechnice Gdańskiej. Studentów powitał prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji prof. Janusz Nieznański. W dalszej części spotkania głos zabrali Anna Modrzejewska, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej, pracownicy DMWA oraz przedstawiciel Erasmus Student Network Gdańsk. Dla nowo przyjętych studentów zagranicznych spotkanie było okazją do zapoznania się z ważnymi informacjami dot. organizacji zajęć na uczelni i pobytu w Polsce.  

Najwięcej studentów zagranicznych rozpoczęło naukę na wydziałach: Mechanicznym, Architektury, Zarządzania i Ekonomii, Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://pg.edu.pl/international w Aktualnościach.

Studenci WA PG laureatami ogólnopolskiego konkursu SUSTAINABLE LAMP

Studenci Wydziału Architektury PG zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu SUSTAINABLE LAMP na zaprojektowanie lampy z poprodukcyjnych materiałów odpadowych w połączeniu z nowoczesną technologią LED. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Instytutu Adama Mickiewicza, Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Lighting Europe.

Studenci WA PG otrzymali trzy główne nagrody:

  • I nagroda – Michalina Stypik, Adam Szymański i Karolina Skórka za lampę „Felt”;
  • dwie równorzędne III nagrody – Marcin Kulesza i Aleksandra Brudło za lampę „Tirreno” oraz Jakub Łukomski, Mateusz Nazarko i Wiktor Olszewski za lampę „Dostrojowa”.

W konkursie nie przyznano II nagrody.

Nagrodzone prace wykonano podczas eksperymentalnego seminarium obieralnego prowadzonego przez dr inż. arch. Karolinę Zielińską-Dąbkowską i mgr. inż. arch. Kacpra Radziszewskiego pt. „Zastosowanie technologii cyfrowych w kontekście nowych metod projektowania w architekturze – konkurs na oprawę oświetleniową”.

Szczegółowe informacje na stronie konkursu https://lightfair.pl/konkurs-lampa/.

Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Wydział Zarządzania i Ekonomii PG rozpoczął rekrutację do projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt kierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zarządzania finansami gospodarstw domowych, korzystania z usług finansowych i ograniczania ryzyka przy podejmowaniu decyzji finansowych. W ramach projektu organizowane będą wykłady, warsztaty, konkurs i wycieczka dla najbardziej aktywnej grupy uczestników. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie https://zie.pg.edu.pl/uczelnieszkolom/. Udział uczniów w projekcie zgłaszać mogą nauczyciele (opiekunowie grup) w dn. 2–6.03.2020 r. do godz. 23.59 za pomocą formularza.  

Absolwent Wydziału Mechanicznego Złotym Inżynierem Przeglądu Technicznego

Jednym z tegorocznych laureatów XXVI edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego został mgr inż. Janusz Ochociński, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego z roku 1981. Janusz Ochociński jest obecnie dyrektorem operacyjnym w międzynarodowej spółce Guala Closter DGS Poland we Włocławku.

Bliższe informacje na stronie Wydziału Mechanicznego w Aktualnościach.

Nauka

Grupa Robocza Pojazdy Autonomiczne rozpoczęła działalność

Klaster Interizon jako Lider Partnerstwa Inteligentnej Specjalizacji „Technologie Interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie” (ISP2) wspólnie z Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej zorganizowały spotkanie inicjujące powstanie Grupy Roboczej Pojazdy Autonomiczne.

Spotkanie inauguracyjne odbyło się 27.02.2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, pomorscy przedsiębiorcy zainteresowani pojazdami autonomicznymi, przedstawiciele pomorskich klastrów oraz naukowcy.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

XI Konferencja Qualitas „Zarządzanie w przemyśle 4.0”

Konferencja Qualitas poświęcona jest szeroko rozumianej jakości i produktywności. Tegoroczna edycja ma umożliwić uczestnikom wymianę poglądów na temat nowoczesnych koncepcji zarządzania w przemyśle.

Udział w wydarzeniu bez publikacji jest bezpłatny. W ramach konferencji możliwe jest opublikowanie artykułu. Organizatorzy na podstawie prezentacji/sesji posterowej podczas konferencji zaproszą do napisania rozdziału w monografii wybranych uczestników, którzy w późniejszym terminie otrzymają informacje dotyczące warunków i kosztów publikacji.

Organizatorami konferencji są: Wydział Zarządzania i Ekonomii PG, Naukowe Koło Jakości i Produktywności oraz Katedra Zarządzania w Przemyśle.

Rejestracja uczestników trwa do 13.04.2020 r. pod adresem: https://app.evenea.pl/event/qualitas2020/. Bliższe informacje na profilu XI Konferencja Qualitas „Zarządzanie w przemyśle 4.0”, kontakt: nkjip@zie.pg.edu.pl.

NCBR ogłasza II konkurs w ramach programu GOSPOSTRATEG

Program GOSPOSTRATEG ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje dwa zagadnienia badawcze:

  • Odmowa szczepień jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej państwa, zaufania społecznego, zdrowia publicznego oraz polityki rodzinnej i społecznej (Zamawiający – Ministerstwo Zdrowia);
  • Mechanizm identyfikacji i oceny ryzyka w zakresie operacji gospodarczych w obszarze podatku akcyzowego (Zamawiający – Ministerstwo Finansów).

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl) w dn. 23.03–22.05.2020 r.

Zgłoszenia wniosku z systemu MojaPG należy złożyć w Dziale Projektów przed wysłaniem wniosku w systemie OSF/ZSUN w terminie do 15.05.2020 r.

Osoby do kontaktu: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta informuje o uruchomieniu naboru do kolejnych edycji programów stypendialnych skierowanych do polskich badaczy, dydaktyków i studentów. Informacje o programach, w ramach których można starać się o stypendia podano na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Akademickiej w Aktualnościach.

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Ze stypendium Fulbrighta skorzystało już ponad 3000 polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich.

Awanse

STOPIEŃ NAUKOWY
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:
dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa (WCh)
dr hab. inż. Piotr Musznicki (WEiA)
dr hab. inż. Sławomir Ambroziak (WETI)
dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz (WETI)
dr hab. inż. Łukasz Kulas (WETI)
dr hab. inż. Krzysztof Nyka (WETI)
dr hab. inż. Ireneusz Marzec (WILiŚ)
dr hab. inż. Mikołaj Miśkiewicz (WILiŚ)
dr hab. inż. Michał Nitka (WILiŚ) 
dr hab. inż. Marek Pszczoła (WILiŚ) 
dr hab. inż. Łukasz Skarżyński (WILiŚ)

Politechnika Otwarta

Koncert "Magia fortepianu"

Dn. 13.03.2020 r. w Auli w Gmachu Głównym odbędzie się koncert "Magia fortepianu". Artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku zaprezentują prawykonanie utworu „Ad Astra” Anny Rocławskiej-Musiałczyk. 

"Ad Astra” to utwór na cztery ręce na fortepian oraz orkiestrę smyczkową. Utwór został skomponowany na przełomie 2019 i 2020 r. przez Annę Rocławska-Musiałczyk – utalentowaną młodą pianistkę i kompozytorkę, pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku, członkinię Zespołu Wokalnego Art’n’Voices.

Koncert rozpocznie się o godz. 18.00. Więcej o wydarzeniu na stronie www.pg.edu.pl/otwarta. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, obowiązuje rejestracja: https://bilety.pg.edu.pl/event/magia-fortepianu/.

Sport

Pracownicy PG ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej

W dn. 27–29.02.2020 r. w Łodzi odbyły się w Mistrzostwach Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej. Drużyna Politechniki Gdańskiej wystartowała w dwóch kategoriach – Open oraz +50. W pierwszej nasi reprezentanci zajęli IX miejsce (na 11 startujących zespołów), natomiast w kategorii +50 zdobyli srebrny medal, plasując się za Uniwersytetem Łódzkim.

Bliższe informacje na stronie Centrum Sportu Akademickiego PG w Aktualnościach.

Komunikaty

Wytyczne i zalecenia dla studentów i pracowników PG w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

 

W związku z informacjami o rozprzestrzenianiu się koronawirusa, władze Politechniki Gdańskiej podjęły decyzję o wstrzymaniu planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG do krajów azjatyckich i Włoch, a także o usprawiedliwieniu nieobecności w pracy i podczas zajęć osób powracających z tych kierunków. Zaleca się też bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) i stosowanie się do zaleceń higieniczno-sanitarnych GIS.

 

Decyzją władz uczelni, osoby przybywające bądź powracające obecnie z krajów azjatyckich oraz Włoch (zwłaszcza z regionów Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum) powinny ograniczyć aktywność społeczną w przeciągu najbliższych 14 dni i pozostać w tym czasie w domu, dokładnie monitorując swój stan zdrowia.

W razie wystąpienia dolegliwości ze strony układu oddechowego, powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku (psse.gda.pl) lub z najbliższym szpitalnym oddziałem chorób zakaźnych:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o.
ul. Smoluchowskiego 18
80-214 Gdańsk

Niezbędne informacje, dotyczące postępowania w przypadku podejrzeń o zarażenie koronawirusem można uzyskać też pod uruchomionym przez Ministerstwo Zdrowia numerem 800 190 590, linia jest czynna przez całą dobę.

Zalecana nieobecność pracowników PG w pracy będzie uważana za nieobecność usprawiedliwioną (pracownicy są proszeni o poinformowanie o tym fakcie kierownika danej jednostki).

Nieobecność studentów na zajęciach dydaktycznych również będzie nieobecnością usprawiedliwioną. Prowadzący zajęcia będą zobowiązani do odpowiedniego uwzględnienia sytuacji poszczególnych studentów w organizacji zajęć i zaliczeń.

Jednocześnie władze PG podjęły decyzję o wstrzymaniu wszystkich planowanych wyjazdów pracowników i studentów PG w omawiane regiony.

Informacji o zasadach postępowania pracowników i studentów PG udziela Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej:

  • studenci: Paulina Szumera 662 229 026, e-mail: pauszume@pg.edu.pl
  • pracownicy: Maria Doerffer 797 306 036, e-mail: maria.doerffer@pg.edu.pl

Decyzja władz uczelni Politechniki Gdańskiej obowiązuje od 26 lutego 2020 do odwołania.

Przydatne linki:

WSSE w Gdańsku - http://www.wsse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/komunikaty/1044-informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

GIS - https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch/

MSZ - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacja-msz-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia można obejrzeć [tutaj].

  • Ulotka informacyjna do pobrania [tutaj]

Przewodnik: RODO w obszarze kształcenia

W ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej w celu ochrony danych osobowych studentów na Politechnice Gdańskiej został przygotowany przewodnik zawierający najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi związane z przetwarzaniem danych osobowych w obszarze kształcenia.

Przewodnik RODO w obszarze kształcenia dostępny jest w Repozytorium.

Konferencyjne sieci bezprzewodowe

 

CUI informuje, że na potrzeby konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń istnieje możliwość uruchamiania konferencyjnych sieci bezprzewodowych obejmująca:

  • generowanie dla ustalonej grupy osób nazw użytkowników (loginów) i haseł dostępowych do sieci Wi-Fi;
  • udostępnianie organizatorom wydarzenia narzędzi zarządzających dostępami do sieci Wi-Fi.

Dostępu do sieci konferencyjnej można udzielać osobom spoza PG w określonym przedziale czasu (włącznie ze wskazaniem godziny). Wniosek o uruchomienie funkcjonalności można zgłaszać do CUI najpóźniej na jeden tydzień przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia.
Więcej szczegółów w opisie usługi: https://cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/siec/siec-konferencyjna.

Kalendarium

11 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
15 marca 16.00–18.00

IX Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny – koncert galowy

IX Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny – koncert galowy. Wstęp wolny.
18 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej - Święto Uczelni
19 marca 10.00–13.15

Narzędzia i metody obliczeń z użyciem MATLABa

Dn. 19.03.2020 w godz. 10.00–13.15 na Politechnice Gdańskiej odbędzie się seminarium w języku angielskim poświęcone wykorzystaniu MATLABa w badaniach naukowych i dydaktyce.
31 marca 11.15–14.15

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej – szczegółowe informacje w zakładce https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024.
7 kwietnia 18.00–19.30

XXXI Wieczór z Ekonomią

Kolejne spotkanie Wieczoru z Ekonomią odbędzie się 7.04.2020 r. o godz.18.00 w sali 318/319/ WZiE PG. Gościem spotkania będzie prof. Anna Moździerz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
16 kwietnia 00.00–23.59
https://www.facebook.com/events/584969969010971/

XI Konferencja Qualitas „Zarządzanie w przemyśle 4.0”

Konferencja Qualitas dedykowana jest szeroko rozumianej jakości i produktywności. Udział w wydarzeniu bez publikacji jest bezpłatny. W ramach konferencji możliwe jest opublikowanie artykułu.