Nr 146/20 lutego 2020

Z życia uczelni

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych na czteroletnią kadencję 2020–2023. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Lista naukowców PG, którzy zostali wybrani do Komitetów Naukowych PAN w kadencji 2020–2023 oraz bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Politechnika Gdańska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z intencją współpracy przy cyfryzacji polskiego rolnictwa

Dn. 13.02.2020 r. Politechnika Gdańska i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Warszawie (KOWR) zawarły porozumienie o intencji współpracy i poufności informacji.

Ze strony PG w spotkaniu uczestniczyli: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Mariusz Figurski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz dr inż. Jerzy Proficz, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego TASK; z kolei KOWR reprezentowali: Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego i Mateusz Balcerowicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji.

Celem zawarcia porozumienia jest m.in. wykorzystanie mocy obliczeniowych oraz zasobów składowania danych CI TASK PG dla potrzeb KOWR, realizacja prac zmierzających do transformacji cyfrowej polskiego rolnictwa oraz cyfryzacja zasobów danych o polskim rolnictwie.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Nagroda „Primum Cooperatio” dla naukowców z PG

Dn. 14.02.2020 r. odbyła się doroczna Gala Evening Pracodawców Pomorza. Podczas uroczystości nagrodę „Primum Cooperatio” za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce odebrali prof. dr hab. inż. Kazimierz A. Orłowski (WM) i dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG (WETI).

Najlepsze szkoły średnie Pomorza po raz drugi na Politechnice Gdańskiej

Dziesięć najlepszych liceów ogólnokształcących i dziesięć techników z województwa pomorskiego w Pomorskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 odebrało 17.02.2020 r. nagrody podczas uroczystej gali na Politechnice Gdańskiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się  przedstawiciele władz rządowych i samorządowych,  środowiska naukowego i biznesu, Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie reprezentujący wyróżnione szkoły.

Gościmy dziś w murach naszej uczelni przedstawicieli najlepszych szkół na Pomorzu. Są z nami uczniowie wywodzący się z wiodących  liceów i techników z niemal każdego zakątka województwa pomorskiego: ze Słupska, Bytowa, Kartuz, Chojnic, Pucka, Tczewa oraz oczywiście z Trójmiasta. Wielu z was to także, mam nadzieję, przyszli studenci Politechniki Gdańskiej, którzy dzięki nabytej tu wiedzy i umiejętnościom będą aktywnie i efektywnie wspierać budowę silnej, polskiej nauki, przemysłu i biznesu. Podejmując studia na Politechnice Gdańskiej będziecie brać udział w nowatorskich projektach badawczych, uczyć się w nowoczesny i niekonwencjonalny sposób – powitał zgromadzonych prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Anna Wdowińska, przedstawicielka Fundacji „Perspektywy” przypomniała gościom historię powstania rankingów, które są tworzone już od 27 lat. Omówiła też kryteria, które brane są pod uwagę przy corocznym tworzeniu zestawień wiodących szkół  

Uczniowie, którzy przybyli na uroczystość mieli też okazję do zapoznania się z ofertą pomorskich szkół wyższych i spotkania ze studentami Politechniki Gdańskiej , którzy przygotowali stoiska pokazujące ich działalność w kołach naukowych.

Galę prowadził Piotr Świąc, dziennikarz Telewizji Polskiej.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Relację z wydarzenia można obejrzeć na kanale Youtube Politechniki Gdańskiej. 

VI edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego na WZiE PG

Dn. 5.03.2020 r. rusza VI edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD). Projekt skierowany jest do uczniów klas V–VI szkoły podstawowej.

EUD ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci. W programie:

 • rola banku w gospodarce,
 • czym różnią się działania marketingowe w Internecie od działań tradycyjnych,
 • rola państwa w gospodarce,
 • czym jest czas wolny,
 • co oznacza sukces w dzisiejszym świecie.

Stałym punktem zajęć na EUD są warsztaty, podczas których dzieci wcielają się w role kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania. Program obejmuje również serię spotkań dla rodziców.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2 w dn. 17.02–3.03.2020 r.; e-mail: Edyta.Drajska@zie.pg.gda.pl.

Nauka

Dr inż. Jerzy Proficz w Grupie Roboczej Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (EOSC)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w drodze konkursu delegowało dr. inż. Jerzego Proficza, zastępcę dyrektora CI TASK do reprezentowania Polski i udziału w pracach Grupy Roboczej ds. Umiejętności i Szkoleń (Skills & Training Working Group) w ramach Programu Komisji Europejskiej pn. Europejska Chmura dla Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Celem powołanej Grupy Roboczej jest stworzenie ram dla funkcjonowania trwałej infrastruktury szkoleniowej wspierającej działania EOSC. Działania realizowane w ramach Grupy Roboczej rozpoczęły się w styczniu br. i trwać będą przez 12 miesięcy.  

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Grupy Roboczej EOSC.

Dr inż. Krzysztof Kamil Cwalina wybrany regionalnym delegatem stowarzyszenia EURACON

Dn. 13.12.2019 r. dr inż. Krzysztof K. Cwalina z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych WETI został wybrany regionalnym delegatem ERD (Elected Regional Delegates) stowarzyszenia EURACON (European Association of Communications and Networking) na kadencję 2020–2022.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie, koordynowanie i rozwój aktywności związanych z badaniami naukowymi i edukacją w dziedzinie sieci telekomunikacyjnych. Jedną z takich aktywności jest m.in. międzynarodowy projekt IRACON w ramach akcji COST CA15104.

Konkurs 4/1.2/2019 – GAMEINN-IV w ramach POIR na lata 2014–2020

W ramach konkursu finansowane są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dotyczy zakresu tematycznego „sektor gier wideo”:

Konkurs 8/1.1.1/2019 – Szybka ścieżka „Urządzenia grzewcze” POIR na lata 2014–2020

W ramach konkursu finansowane są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Konkurs dotyczy zakresu tematycznego „Niskoemisyjne technologie grzewcze”:

 • nabór wniosków trwa do 31.03.2020 r.,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 24.03.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBR,
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Konkurs 2/4.1.4/2019 – projekty aplikacyjne w ramach POIR na lata 2014–2020

W ramach konkursu finansowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej:

 • nabór wniosków trwa do 3.04.2020 r., 
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 27.03.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBR,
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Konkurs 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka w ramach POIR na lata 2014–2020

W ramach konkursu finansowane są badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej:

 • nabór wniosków trwa do 1.06.2020 r.,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 25.05.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBR,
 • osoby do kontaktu: Aleksandra Meksuła, Patryk Żyła, Dział Projektów.

Komunikaty

Szkolenia online (EBSCO)

W lutym br. odbędzie się seria szkoleń online w języku polskim przeprowadzona przez firmę EBSCO. Podczas webinariów eksperci opowiedzą o rozwiązaniach, produktach i ich aktualizacjach. Tematy szkoleń to m.in.:

 • wyszukiwanie z wykorzystaniem znaków specjalnych ?, #, “”, (), *,
 • bazy EBSCO dostępne w ramach licencji krajowej,
 • moje EBSCOhost – okres ważności indywidualnego konta,
 • korzystanie z bazy Academic Research Source.

Więcej informacji oraz linki do rejestracji znajdują się na stronie Biblioteki PG.

Szkolenia dla kadry dydaktycznej i administracyjnej PG

Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla pracowników dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników administracyjnych w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju PG:

 • 17–18.03.2020 r. – Obsługa oprogramowania Lectora do tworzenia responsywnych, multimedialnych i interaktywnych modułów edukacyjnych;
 • 20.03.2020 r. – Obsługa narzędzi informatycznych do organizowania i prowadzenia webinariów i spotkań on-line ClickMeeting.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma licencję na obsługę oprogramowania oraz imienny certyfikat.

Więcej informacji na stronie https://pg.edu.pl/power-zip/szkolenia. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z p. Joanną Szakoła: szkolenia-zip@pg.edu.pl, tel. 58 347 11 38.

Elektroniczne płatności za konferencje

Centrum Usług Informatycznych informuje o możliwości usprawnienia organizacji konferencji lub innych wydarzeń dzięki nowoczesnym narzędziom płatności elektronicznych. Bramka płatności umożliwia:

 • przyjmowanie płatności kartami kredytowymi,
 • wykonywanie szybkich płatności w ramach bankowości elektronicznej,
 • realizację płatności BLIK-iem.

Zamiar korzystania z bramki do płatności należy zgłaszać za pomocą formularza lub e-mailem na adres helpdesk@pg.edu.pl.

Kalendarium

21 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"

W ostatni piątek karnawału zapraszamy na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.
24 lutego 11.15–13.15

Prezentacje w ramach przedmiotu projekt grupowy

Podczas inauguracji studiów II stopnia na WETI odbędzie się prezentacja projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu projekt grupowy.
25 lutego 16.05–18.00
https://eti.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1oaLL1Bhij0e/content/forum-electronic-2?p_p_auth=4T0Kmmqo&redirect=https%3A%2F%2Feti.pg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3D4T0Kmmqo%26p_p_id%3D101_INSTANCE_1oaLL1Bhij0e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn

Forum Electronicum

Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 16.05–18.00 w Audytorium 2 im. Marianny Sankiewicz w budynku WETI A
28 lutego 09.00–11.30
https://www.rpkgdansk.pl/szkolenia/rejestracja-na-warsztaty-komputerowe-portal-sedia-,910

Portal SEDIA – możliwości skorzystania z HORYZONTU 2020

Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszukiwania informacji niezbędnych do przygotowania wniosku w programie H2020 za pośrednictwem portalu SEDIA.
28 lutego 18.00–20.00
https://pg.edu.pl/otwarta/

#CiekawiNauki – Olej palmowy w środowisku i żywności

Siódme spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Poznaj fakty, fake newsy i zadaj pytania ekspertom.
11 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej - Święto Uczelni
31 marca 11.15–14.15

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej – szczegółowe informacje w zakładce https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024.