Nr 145/13 lutego 2020

Z życia uczelni

Rektor PG z wizytą na Wydziale Chemicznym. „Ogromny potencjał badawczy i naukowy”

Prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, odwiedził w ub. tygodniu Wydział Chemiczny. Spotkał się z prof. Agatą Kot-Wasik, dziekan wydziału, młodymi naukowcami reprezentującymi wydziałowe katedry oraz przewodniczącą WRS. Uczestnicy spotkania rozmawiali o bieżących sprawach wydziału oraz projektach badawczych, które wpisują się w założenia programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, Politechnika Gdańska zyskała nowe możliwości – także finansowe – do wspierania badań i projektów swoich zespołów naukowych i badawczych. Pod koniec ub. roku powołano cztery nowe Centra Badawcze w obrębie PG: BioTechMed, EkoTech, Materiały Przyszłości i Technologie Cyfrowe. W działalność praktycznie każdego z nich zaangażowani będą naukowcy z Wydziału Chemicznego.

Podczas rozmowy rektor PG zapoznał się z prowadzonymi badaniami naukowymi w katedrach reprezentowanych przez obecnych na spotkaniu naukowców (a które wpisują się w działalność nowo powołanych Centrów Badawczych na PG w ramach programu IDUB). Wysłuchał też informacji o dalszych planach rozwoju Wydziału Chemicznego.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Pierwsza debata studencka z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem Politechniki Gdańskiej

W Akademickim Klubie PG „Kwadratowa” dn. 4.02.2020 r. odbyła się debata studencka z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG. Podczas dyskusji rektora pytano m.in. o dalsze kierunki rozwoju PG po uzyskaniu statusu uczelni badawczej, bieżące inwestycje infrastrukturalne w obrębie uczelni oraz wiele innych zagadnień, dotyczących społeczności studentów i doktorantów PG.

Debata zorganizowana przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej i Dział Promocji PG cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej naszej uczelni, a dzięki transmisji online śledziło ją na żywo kilkaset osób.

W dyskusji, oprócz rektora PG prof. Krzysztofa Wilde, wzięli też udział: prof. Marek Dzida, prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki, Bartosz Trawiński i Szymon Potrykus (SDPG) oraz Jakub Brzoska i Natalia Dynderz (SSPG). Debatę prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach, a pełny zapis debaty można obejrzeć na kanale PG na YouTube.

Obchody Chińskiego Nowego Roku na Politechnice Gdańskiej

Jak co roku studenci z Chin, uczący się na Politechnice Gdańskiej, zorganizowali na uczelni obchody Chińskiego Nowego Roku – jednego z najważniejszych świąt w chińskim kalendarzu. Wydarzenie odbyło się 23.01.2020 r. na Dziedzińcu Heweliusza. Wzięli w nim udział studenci PG, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej: Ziao Xiuzhen – Konsul Generalny, Zastępcy Konsula Generalnego Wang Qingshan i Du Ming oraz dyrektor Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim Zhang Jie, a także przedstawiciele władz uczelni, wydziałów oraz pracownicy Biura Międzynarodowej Współpracy Akademickiej.

Politechnika Gdańska w odświeżonej sportowej odsłonie

Uaktualniona, dynamiczna wersja loga sportowego Politechniki Gdańskiej stanie się elementem ubrań zawodników reprezentujących uczelnię, wystroju hal sportowych oraz materiałów reklamowych i informacyjnych dotyczących sportu na PG. Sportowy rebranding jest rozwinięciem logotypu uczelni, wdrożonego w 2013 r. wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej PG. Wprowadzenie nowego symbolu będzie odbywało się etapami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Wybory 2020-2024

Od dn. 10.02.2020 r., zgodnie z kalendarzem wyborczym, na Politechnice Gdańskiej trwają wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (UKE). W związku z tym ponawiamy gorący apel o aktywny udział w tym ważnym dla Uczelni wydarzeniu.

Wszystkie komisje wyborcze zamieściły stosowne komunikaty i kalendarze wyborcze na swoich stronach internetowych. Natomiast ostateczny skład UKE zostanie ogłoszony 20.02.2020 r. na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej: https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024

prof. Zbigniew Korczewski
Przewodniczący UKW

Nauka

Seminarium w ramach Centrum Technologii Cyfrowych

Dn. 19.02.2020 r. w godz. 9.00–17.00 w Audytorium nr 2 NE (WETI B) odbędzie się seminarium Centrum Technologii Cyfrowych. Organizatorem przedsięwzięcia jest dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. uczelni – koordynator Centrum.

Seminarium rozpocznie się prezentacją głównych założeń Uczelni Badawczej oraz najważniejszych korzyści, na jakie mogą liczyć zespoły wchodzące w skład Centrum Technologii Cyfrowych. Następnie rozpoczną się sesje, w których przedstawiciele zespołów naukowych zainteresowanych wejściem w skład Centrum Technologii Cyfrowych zaprezentują swój potencjał.

Przedstawiciele zespołów naukowych zainteresowani zaprezentowaniem swoich badań proszeni są o wypełnienie szablonu prezentacji i odesłanie go na adres magdalena.haas@pg.edu.pl w terminie do 13.02.2020 r. do godz. 14.00.

Bliższe informacje na stronie Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI.

Naukowcy pracują nad poprawą efektywności terapii borowo-neutronowej w chorobach nowotworowych

W ramach II Spotkania Rady Polskiego Konsorcjum na rzecz terapii Borowo-Neutronowej, naukowcy wyróżniający się poważnymi osiągnięciami w zakresie badań naukowych, wynalazków i wdrożeń rozmawiali na Politechnice Gdańskiej m.in. o możliwościach rozwoju tej terapii w leczeniu chorób nowotworowych.

W spotkaniu na PG uczestniczyli przedstawiciele ośrodków badawczych wchodzących w skład konsorcjum. Politechnikę Gdańską reprezentowali: prof. Krzysztof Wilde, rektor, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Andrzej Czyżewski, pełnomocnik rektora PG ds. Centrum BioTechMed, prof. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prof. Wojciech Sadowski, dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz dr Brygida Mielewska, prof. uczelni, prodziekan ds. kształcenia WFTiMS.

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach.

Obrazowanie termiczne – międzynarodowe badania Politechniki Gdańskiej i firmy Intel

Politechnika Gdańska w ramach umowy z firmą INTEL o współpracy prowadzi szereg badań w obszarach tematycznych związanych z praktycznym zastosowaniem technologii informatycznych. Jednym z takich obszarów jest rozwój metod sztucznej inteligencji dla potrzeb zdalnej diagnostyki medycznej. Współpraca przynosi efekty w postaci wyników badań dotyczących m.in. obrazowania termicznego twarzy.

Badania ze strony Politechniki Gdańskiej prowadzone są przez prof. Jacka Rumińskiego z Katedry Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, we współpracy z inżynierami firmy Intel w San Diego, USA (m.in.  Alicją Kwaśniewską i Maciejem Szankinem).

Więcej informacji na stronie internetowej w Aktualnościach

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Chemicznym

Dn. 24.02.2020 r. o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym LUWR, budynek A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kolety Hemine. Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie cyklodekstryn w formowaniu połączeń supramolekularnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i technologii”. Promotor: dr hab. inż. Anna Skwierawska (PG).

Komunikaty

Dostęp testowy do bazy Expert Briefings

Do dn. 29.02.2020 r. udostępniona będzie baza Expert Briefings (dostęp testowy). Dostęp możliwy jest w sieci PG, jak i w systemie HAN. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki PG w Aktualnościach oraz https://www.emerald.com/insight/content/briefings.

Expert Briefings to analityczne artykuły zawierające opracowania i komentarze dotyczące skutków i wpływów wydarzeń geopolitycznych i makroekonomicznych. Baza zawiera m.in.: aktualne badania z dziedziny polityki, ekonomii, biznesu i socjologii, prognozy oraz analizy dotyczące wpływu wydarzeń w miarę ich rozwoju. 

Portal Moja PG – informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) za 2019 r.

W ramach portalu Moja PG można pobierać dokumenty PIT-11 w formie elektronicznej (plik PDF z kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Aby uzyskać dokument, należy wykonać poniższe czynności:

  1. otworzyć przeglądarkę internetową (w zaktualizowanej wersji, najlepiej jedną z najbardziej popularnych: Chrome, Firefox lub Opera),
  2. zalogować się do portalu Moja PG (logując się w sieci zewnętrznej względem PG, należy uzyskać dostęp do Moja PG poprzez VPN w przeglądarce vpn.pg.edu.pl),
  3. odszukać moduł Pracownik --> zakładka Płace,
  4. w zakładce Zgody na eDokumenty zweryfikować, czy udzielono zgody na otrzymanie dokumentów w formie elektronicznej. Jeśli nie – należy kliknąć w obu wierszach na opcję Zmień decyzję,
  5. przejść do zakładki eDokumenty,
  6. odnaleźć wiersz z dokumentem dotyczącym 2019 r., po czym kliknąć przycisk Pobierz plik dokumentu.

Status pobrania dokumentu wraz z datą pobrania zmieni się przy kolejnym zalogowaniu do portalu Moja PG, a nie bezpośrednio po pobraniu dokumentu.

Odebranie PIT-ów przez pracowników PG w formie elektronicznej do dnia 17.02.2020 pozwoli uniknąć Uczelni opłat za usługi pocztowe

Kalendarium

18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.
19 lutego 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
21 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"

W ostatni piątek karnawału zapraszamy na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.
24 lutego 11.15–13.15

Prezentacje w ramach przedmiotu projekt grupowy

Podczas inauguracji studiów II stopnia na WETI odbędzie się prezentacja projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu projekt grupowy.
25 lutego 16.05–18.00
https://eti.pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1oaLL1Bhij0e/content/forum-electronic-2?p_p_auth=4T0Kmmqo&redirect=https%3A%2F%2Feti.pg.edu.pl%2Faktualnosci%3Fp_p_auth%3D4T0Kmmqo%26p_p_id%3D101_INSTANCE_1oaLL1Bhij0e%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dn

Forum Electronicum

Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 16.05–18.00 w Audytorium 2 im. Marianny Sankiewicz w budynku WETI A
11 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej - Święto Uczelni
31 marca 11.15–14.15

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej – szczegółowe informacje w zakładce https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024.