Nr 144/6 lutego 2020

Z życia uczelni

Seminarium Centrum Materiałów Przyszłości PG

Dn. 31.01.2020 r. na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki odbyło się seminarium nowo powstałego Centrum Materiałów Przyszłości PG, powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania swojej działalności naukowej i badawczej, wymiany opinii, a także nawiązania współpracy.

Podczas seminarium zaprezentowało się 25 zespołów reprezentujących sześć wydziałów Politechniki Gdańskiej (WCh, WFTiMS, WILiŚ, WOiO, WM i WETI) oraz dodatkowo trzy zewnętrzne jednostki badawcze z Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. W spotkaniu uczestniczyło także szerokie grono pracowników PG oraz trójmiejskich przedstawicieli firm wykorzystujących zdobycze najnowszych rozwiązań inżynierii materiałowej.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach. 

Wybory na Politechnice Gdańskiej. Kadencja 2020–2024

W związku z kolejnymi wyborami reprezentantów wspólnoty akademickiej na kadencję 2020–2024 Senat PG na posiedzeniu dn. 15.01.2020 r. zatwierdził instrukcję wyborczą i kalendarz wyborczy. Dokumenty te zostały przygotowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie:

 • prof. Zbigniew Korczewski – przewodniczący,
 • dr hab. inż. Jarosław Górski, prof. PG – z-ca przewodniczącego,
 • dr hab. inż. Zbigniew Czaja, prof. PG,
 • prof. Bożena Zabiegała,
 • radca prawny mgr Wanda Wierzchowska-Trusiłło,
 • mgr inż. Maciej Jasiński,
 • inż. Marta Rutkowska.

W dokumentach zostały uwzględnione zmiany legislacyjne i organizacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie w szkolnictwie wyższym i w naszej Uczelni.

Sprawny i rzetelny wybór reprezentantów wspólnoty akademickiej uwarunkowany jest wysoką frekwencją wyborczą. W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zwracam się do wszystkich członków wspólnoty Politechniki Gdańskiej z prośbą o zaangażowanie oraz skorzystanie z przysługującego czynnego i biernego prawa wyborczego – powiedział prof. Zbigniew Korczewski, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Szczegółowe informacje nt. przebiegu wyborów, w tym kalendarz wyborczy dostępne są na stronie https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024/.

Nauka

Wydział Chemiczny uzyskał akredytację ECTN

Wydział Chemiczny uzyskał certyfikaty międzynarodowej akredytacji ECTN (European Chemistry Thematic Network) dla kierunku „Chemia” na wszystkich trzech stopniach kształcenia. Ze strony Wydziału prace koordynował były prodziekan ds. organizacji studiów, dr hab. inż. Wojciech Chrzanowski, prof. PG.

Bliższe informacje na stronie https://chem.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

VII polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Celem naboru jest wsparcie rozwoju innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 • nabór wniosków trwa do 19.05.2020 r.,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 12.05.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie NCBiR,
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

Międzynarodowa Szkoła Letnia na temat algorytmów

W dn. 6–11.07.2020 r. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów organizuje IV edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów dla problemów optymalizacji dyskretnej i głębokiego uczenia (Gdańsk Summer School on Algorithms for Discrete Optimization and Deep Learning). Szkoła została zorganizowana z myślą o studentach i doktorantach zajmujących się algorytmiką, ale mogą w niej wziąć udział także inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Na program szkoły składa się pięć 7-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym. Więcej informacji można znaleźć na stronie Katedry Algorytmów i Modelowania Systemów.

Obrony prac doktorskich na Wydziale Chemicznym

Dn. 7.02.2020 o godz. 11.15 w Minicentrum Konferencyjnym LUWR, budynek A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Anety Pacyny-Kuchty. Tytuł rozprawy: „Materiały biologiczne pochodzące od ptaków morskich oraz renifera Svalbardzkiego, jako źródło informacji o zanieczyszczeniu środowiska polarnego”. Promotor: prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska (PG), promotor pomocniczy: dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas (UG).

Dn. 24.02.2020 r. o godz. 12.15 w Minicentrum Konferencyjnym LUWR, budynek A Wydziału Chemicznego PG odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr inż. Kolety Hemine. Tytuł rozprawy: „Wykorzystanie cyklodekstryn w formowaniu połączeń supramolekularnych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i technologii”. Promotor: dr hab. inż. Anna Skwierawska (PG).

Internacjonalizacja

Komunikat w sprawie współpracy z uczelniami w Wielkiej Brytanii

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ informuje, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31.01.2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014–2020), będzie można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. Dotyczy to również udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne). Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020. Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021–2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

Bliższe informacje znajdują się na stronie https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/brexit/ oraz https://www.frse.org.pl/artykul/dokad-po-brexicie/.

W przypadku pytań dotyczących współpracy jednostek Politechniki Gdańskiej z uczelniami w Wielkiej Brytanii w zakresie programu Erasmus+, prosimy o kontakt z Koordynatorem uczelnianym programu mgr Marią Doerffer, Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej: e-mail maria.doerffer@pg.edu.pl, tel. 58 347 20 42.

Komunikaty

Szkolenia z zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN

W lutym br. w ramach działalności Centrum Kompetencji Otwartej Nauki zostaną przeprowadzone dla pracowników poszczególnych wydziałów szkolenia "Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN". Wszystkie szkolenia odbędą się w Sali Multimedialnej Biblioteki PG, pok. 100/4, poprowadzi je mgr Magdalena Szuflita-Żurawska.

 • Wydział Architektury – 12.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Chemiczny – 13.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 17.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 18.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – 19.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 20.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Mechaniczny – 21.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 24.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii – 25.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY.

Liczba miejsc na poszczególnych szkoleniach jest ograniczona do 20 osób. Uczestnicy w miarę możliwości powinni rejestrować się na szkolenia przeznaczone dla własnych wydziałów.

Webinaria na platformie eNauczanie PG

W ramach poszerzania funkcjonalności uczelnianej platformy eNauczanie, udostępniona została możliwość przeprowadzania różnego typu wideo-spotkań.
Webinaria umożliwiają dwustronną komunikację pomiędzy osobą/osobami prowadzącymi spotkanie a jego uczestnikami (w tym udostępnianie obrazu z kamerki, dźwięku, ekranu, prezentacji, czat). Dzięki temu zorganizować można na przykład:

 • wykłady "na żywo" w formie elektronicznej,
 • seminaria internetowe,
 • zdalne, elektroniczne konsultacje nauczycieli ze studentami,
 • rozmowy rekrutacyjne,
 • spotkania administracji Uczelni z biznesem lub przedstawicielami organizacji zewnętrznych.

Webinaria mogą w liczyć do nawet 500 uczestników. Moduł webinariów jest zintegrowany z platformą eNauczanie PG – nie ma potrzeby nabywania licencji stanowiskowej czy instalowania dodatkowego oprogramowania. Jedynym wymogiem jest posiadanie własnego e-kursu jako przestrzeni pracy. Uczestnik spotkania korzysta z konta na platformie eNauczanie PG lub linka w e-mailu zapraszającym (osoby spoza PG).

W formie e-kursu dostępna jest również instrukcja użytkownika.

Zmiana godzin otwarcia Kancelarii Głównej

Od 1.02.2020 r. obowiązuje nowa umowa na świadczenie usług pocztowych, która została zawarta z Pocztą Polską. W związku z tym zmienione zostały godziny otwarcia Kancelarii Głównej:

 • godz. 7.00–11.30 i 12.00–15.00 (godziny otwarcia),
 • godz. 11.30–12.00 (przerwa).

Sport

Bal Sportowca 2020 za nami

Dn. 31.01.2020 r. odbył się szósty Bal Sportowca Politechniki Gdańskiej. Podczas imprezy uhonorowano najlepszych sportowców reprezentujących naszą uczelnię na Akademickich Mistrzostwach Polski i najbardziej usportowiony wydział.

Bliższe informacje na stronie https://csa.pg.edu.pl/ w Aktualnościach.

Kalendarium

10 lutego–11 lutego

VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.
18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.
21 lutego 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta/

Koncert z cyklu "Akademia Muzyczna w Politechnice"

W ostatni piątek karnawału zapraszamy na koncert z cyklu Akademia Muzyczna w Politechnice.
24 lutego 11.15–13.15

Prezentacje w ramach przedmiotu projekt grupowy

Podczas inauguracji studiów II stopnia na WETI odbędzie się prezentacja projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu projekt grupowy.
11 marca 13.15–15.30

Posiedzenie Senatu PG

Posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej
18 marca 11.15–13.15

Uroczyste posiedzenie Senatu PG

Uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej - Święto Uczelni
31 marca 11.15–14.15

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej

Wybory Rektora Politechniki Gdańskiej – szczegółowe informacje w zakładce https://pg.edu.pl/wybory-2020-2024.