Nr 143/30 stycznia 2020

Z życia uczelni

I Seminarium Centrum Badawczego Politechniki Gdańskiej „EkoTech”

Dn. 27.01.2020 r. na Dziedzińcu Fahrenheita w Gmachu Głównym PG odbyło się I Seminarium nowo powstałego Centrum Badawczego PG „EkoTech”, powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Seminarium było okazją do omówienia projektów badawczych wpisujących się w profil działalności nowego centrum, a także do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami PG.

W poniedziałkowym seminarium, podzielonym na bloki przyporządkowane poszczególnym wydziałom PG, naukowcy prezentowali swoje dotychczasowe dokonania, a także badania i projekty nad którymi obecnie pracują i które chcieliby rozwijać w strukturach nowego centrum badawczego.

Kolejne spotkanie naukowców PG w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) – tym razem będzie to seminarium „Centrum Materiałów Przyszłości”. Podczas spotkania na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zaprezentuje się blisko 30 zespołów badawczych PG, których obszar badań wpisuje się w profil działalności drugiego z czterech nowych Centrów Badawczych.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie internetowej PG w Aktualnościach. Prezentacje naukowców z spotkania centrum „EkoTech” dostępne są w repozytorium Działu Spraw Naukowych.

Umowa między Politechniką Gdańską a Uniwersytetem Palermo – podwójny dyplom magisterski dla studentów PG

Umowa podpisana przez rektorów Politechniki Gdańskiej i Universita Degli Studi di Palermo, prof. Krzysztofa Wildego i prof. Fabrizio Micariego stanowi, że studenci kierunków Budownictwo i Inżynieria Środowiska, oferowanych przez obydwie uczelnie, zyskają możliwość otrzymania podwójnego dyplomu magisterskiego.

Jest to kolejny element procesu internacjonalizacji naszej uczelni, ale też spełniania wymogów programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, którego Politechnika Gdańska jest jednym z głównych beneficjentów.

Bliższe informacje na stronie internetowej PG w Aktualnościach.

Dr hab. inż. Jacek Rumiński w Radzie Programowej Projektu AI TECH

Dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG (WETI) został powołany do Rady Programowej Projektu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych – AI Tech. Głównym efektem projektu ma być wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w dziedzinie cyfryzacji, którzy wiedzą i umiejętnościami będą mogli konkurować z absolwentami podobnych kierunków najlepszych światowych uczelni.

Rada reprezentuje konsorcjum 10 uczelni realizujących projekt, a jej celem jest merytoryczny nadzór nad całością realizacji projektu. Skład rady tworzą:

 • naukowcy z Polskiej Akademii Nauk.
 • naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej,
 • przedstawiciele firm prywatnych.

Więcej informacji na stronie PG w Aktualnościach.

Prof. Kazimierz Orłowski wyróżniony w konkursie PRIMUM COOPERATIO

Kapituła Nagrody „Primum Cooperatio” na posiedzeniu dn. 22.11.2019 r. pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Edmunda Wittbrodta przyznała prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Orłowskiemu wyróżnienie w konkursie PRIMUM COOPERATIO im. prof. Bolesława Mazurkiewicza za efektywną i przynoszącą wymierne korzyści współpracę środowiska naukowego i gospodarczego.

WM otrzymał środki finansowe w ramach MINIATURA 3

Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 3 przyznało środki w wysokości 46 805 zł na realizację działania naukowego pt. „Wytwarzanie i charakterystyka inteligentnych, czułych na zmianę pH, powłok kompozytowych na implanty”. Projekt będzie realizował dr inż. Michał Bartmański z Wydziału Mechanicznego.

Nauka

Konferencja IAKOŚ 2020

W dn. 17–19.04.2020 r. odbędzie się na Politechnice Gdańskiej piąta edycja Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska (IAKOŚ).

Konferencja IAKOŚ ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasywnych.

Na konferencję zapraszają:

 • Komitet Organizacyjny V Interdyscyplinarnej Akademickiej Konferencji Ochrony Środowiska,
 • Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej,
 • Koło Naukowe Inżynierii i Gospodarki Wodnej „Konfuzor”
 • Koło Naukowe „Mikrobiologii w Inżynierii Środowiska”.

Formularz rejestracyjny dostępny jest do 31.01.2020 r. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie https://pg.edu.pl/iakos/iakos-2020.

Konkurs o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2020

Rozpoczęła się V edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców na najlepszą publikację naukową z 2019 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej (w tym uczelni wyższej) z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Udział w konkursie mogą wziąć pracownicy lub doktoranci, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl w terminie do 31.03.2020 r. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona 31.05.2020 r.

Nagroda przyznawana jest w pięciu dziedzinach:

 • nauk humanistycznych i społecznych,
 • nauk biologicznych i rolniczych,
 • nauk ścisłych i nauk o Ziemi,
 • nauk technicznych,
 • nauk medycznych.

W każdej z dziedzin wyłaniany jest jeden laureat, który zostaje nagrodzony za oryginalne osiągnięcie badawcze, opublikowane w 2019 roku.

Więcej szczegółów o konkursie na stronie Oddziału PAN w Gdańsku.

Politechnika Otwarta

#CiekawiNauki – Masz talent? Spotkanie z ekspertami i występ muzyczny

Politechnika Otwarta zaprasza na siódme spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. Gośćmi będą dr Beata Krawczyk-Bryłka (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG), Ewa Szczepkowska (Jeppesen) oraz zespół White Chocolate Trio.

Na spotkaniu pt. Masz talent? Czyli o zarządzaniu sobą i odkrywaniu własnej ścieżki rozwoju odpowiemy na pytania, jak odkrywać osobiste talenty, dlaczego tak ważne jest ich doskonalenie oraz jakie są psychologiczne pułapki talentu. Opowiemy, jakie pomysły na „wyławianie” talentów i wspieranie ich rozwoju mają nowoczesne przedsiębiorstwa. Pokażemy wyniki badań naukowych, które wskazują na źródła talentów i znaczenie pracy nad talentem. Przekonamy, że talent można odkryć i warto rozwijać w każdym wieku.

Wydarzenie odbędzie się 31.01.2020 r. (piątek) o godz. 18.00 na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym. Wstęp wolny, obowiązuje rejestracja na stronie https://bilety.pg.edu.pl/event/ciekawinauki-masz-talent/.

Komunikaty

Prezentacja bazy JOVE

Dn. 11.02.2020 r. o godz. 12.00 w sali multimedialnej Biblioteki PG odbędzie się prezentacja i szkolenie dot. bazy JOVE. Spotkanie poprowadzi Paweł Kania – przedstawiciel JOVE z centrali europejskiej w Wielkiej Brytanii. Pracownicy oraz studenci PG mogą korzystać z dostępu testowego do JOVE, który potrwa do 12.03.2020 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biblioteki PG:

Ankiety PG – profesjonalne przeprowadzanie ankietyzacji

Centrum Usług Informatycznych oferuje narzędzie wspierające badania naukowe oraz administrację Uczelni w procesie ankietyzacji różnych grup odbiorców. Oprogramowanie posiada wszystkie funkcjonalności znane z powszechnie używanych systemów ankietyzujących oraz dodatkowo:

 • zapewnia bezpieczeństwo danych (informacje nie opuszczają serwerów PG),
 • umożliwia definiowanie różnych grup odbiorców (pracownicy naukowi/studenci studiów pierwszego stopnia/osoby spoza PG),
 • wspiera badania anonimowe,
 • dostarcza informacji zwrotnych o frekwencji uczestnictwa w ankietyzacji.

Przeprowadzeniem poszczególnych ankietyzacji (na podstawie przesłanych zgłoszeń i materiałów) zajmują się pracownicy CUI. Więcej informacji na stronie cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/ankiety-pg.

Zmiana godzin otwarcia Kancelarii Głównej

Od 1.02.2020 r. obowiązuje nowa umowa na świadczenie usług pocztowych, która została zawarta z Pocztą Polską. W związku z tym zmienione zostały godziny otwarcia Kancelarii Głównej:

 • godz. 7.00–11.30 i 12.00–15.00 (godziny otwarcia),
 • godz. 11.30–12.00 (przerwa).

Kalendarium

31 stycznia 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta

#CiekawiNauki – Masz talent?

Zapraszamy na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, tym razem w wyjątkowej formule dyskusji ekspertów połączonej z występem muzycznym
10 lutego–11 lutego

VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.
18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.
6 lipca–11 lipca
https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/advanced-science?p_l_id=64065205&p_v_l_s_g_id=0&

Międzynarodowa Szkoła Letnia na temat algorytmów

Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG organizuje 4. edycję Międzynarodowej Szkoły Letniej na temat algorytmów dla problemów optymalizacji dyskretnej i głębokiego uczenia