Nr 142/23 stycznia 2020

Z życia uczelni

Memorandum o współpracy PG z zagranicznymi uczelniami w ramach European University Association

 

Przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej podpisali dn. 16.01.2020 r. memorandum o zacieśnieniu współpracy z uczelniami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Francji. Porozumienie CURE (Consortium of Universities with Regional Engagement) umożliwi naukowcom z PG nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń na międzynarodowym poziomie, ale przyczyni się też do wzmocnienia pozycji naszej uczelni na naukowej mapie Polski i Europy.

Politechnikę Gdańską, oprócz JM Rektora prof. Krzysztofa Wilde, reprezentowali prof. Janusz Nieznański (prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji) oraz koordynator porozumienia, prof. Piotr Dominiak z Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii PG. Z kolei uczelnie, które weszły w skład konsorcjum (CURE – Consortium of Universities with Regional Engagement), reprezentowali: Eva Camacho i Joan Antonio Martin Montaner (prorektorzy Jaume I University – hiszpańskiej uczelni technicznej z miasta Castellon, będącej liderem porozumienia), Artur Fernando Arede Correia Cristovao (prorektor portugalskiego University of Tras-os-Montes and Alto Douro) oraz Giuseppe Canullo i Antonio Pallestrini (prorektor i profesor z Universita Politechnica delle Marche we włoskiej Anconie).

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w Aktualnościach.

Senat Politechniki Gdańskiej

Na posiedzeniu Senatu PG dn. 15.01.2020 r. podjęto uchwały w sprawie:

 • powołania studentów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Senackiej Komisji ds. Budżetu,
 • zatwierdzenia Instrukcji Wyborczej PG,
 • uzupełnienia Uchwały Senatu PG nr 350/2019/XXIV z 23 września 2019 r.,
 • przyjęcia Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego i Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego Wygraj Indeks organizowanego przez Politechnikę Gdańską,
 • określenia zasad rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2020/2021,
 • ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021,
 • zaopiniowania utworzenia Konwentu Gospodarczego przy Rektorze Politechniki Gdańskiej oraz regulaminu jego funkcjonowania,
 • wyrażenia zgody na przystąpienie przez Politechnikę Gdańską do realizacji projektów: Budowa europejskiego łańcucha dostaw dla RFSOI, umożliwiającego tworzenie nowych aplikacji bezprzewodowych do detekcji, komunikacji 5G i przyszłych technologii radiowych oraz Inteligentne i bezpieczne rozwiązania bezprzewodowe dla Internetu rzeczy.

Przewodniczący Samorządu Studentów PG Jakub Brzoska poinformował o zamierzeniach samorządu w roku 2020.

Nauka

Konkurs w ramach EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2020

 • Cel: wyłonienie projektów badawczych dotyczących rozwoju lub ulepszenia technologii obrazowania i stymulacji mózgu w diagnostyce i leczeniu chorób neurodegeneracyjnych;
 • nabór wniosków w preselekcji trwa do 3.03.2020 r.;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 27.02.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCN
 • kontakt: proeuro@pg.edu.pl, Dział Projektów.

IV konkurs w ramach współpracy polsko-tureckiej

 • Zakres konkursu: ICT – Information and Communication Technologies, Energy, Health, Food;
 • nabór wniosków w preselekcji trwa do 18.03.2020 r. do godz. 15.00;
 • bliższe informacje na stronie NCBR;
 • dokumenty w wersji papierowej należy składać w Dziale Projektów do 11.03.2020 r.; wniosek w formie elektronicznej w terminie do 4.03.2020 r.

Konkurs w ramach JPI UE Urban Accessibility and Connectivity

 • Cel: wyłonienie projektów badawczych dotyczących obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych;
 • nabór wniosków w preselekcji trwa do 17.03.2020 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 10.03.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCN;
 • kontakt: proeuro@pg.edu.pl, Dział Projektów.

Konkurs NCBiR w ramach programu ERA-NET Cofund MarTERA

Konkurs obejmuje tematy związane z zakresem technologii morskich:

 • PA1: Environmental friendly maritime technologies,
  PA2: Innovative concepts for ships and offshore structures,
  PA3: Automation, sensors, monitoring and observations,
  PA4: Advanced manufacturing and production,
  PA5: Safety and security;
 • nabór wniosków w preselekcji trwa do 27.03.2020 r. do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego;
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów do 20.03.2020 r.;
 • więcej informacji na stronie NCBR;
 • osoba do kontaktu: Magdalena Urbanowicz, Dział Projektów.

NAWA Polskie Powroty 2020

Celem naboru jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych, a uczelniom i instytutom pozyskania do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

 • nabór wniosków trwa do 31.03.2020 r.,
 • dokumenty należy składać w Dziale Projektów w terminie do 24.03.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie konkursu,
 • osoba do kontaktu: Joanna Baum, Dział Projektów.

Konkurs w ramach programu HORYZONT 2020 – Research Innovation Staff Exchange (RISE)

 • Celem naboru jest: promocja międzynarodowej i międzysektorowej współpracy poprzez wymianę personelu zajmującego się badaniami i innowacjami oraz dzielenie się wiedzą i pomysłami z badań na rynek (i odwrotnie),
 • nabór wniosków trwa do 28.04.2020 r.,
 • termin składania wniosków w Dziale Projektów do 21.04.2020 r.,
 • więcej informacji na stronie konkursu,
 • osoby do kontaktu Renata Downar-Zapolska, Dział Projektów.

Prezentacja nowych kolekcji e-zasobów Biblioteki PG

 

Biblioteka PG zaprasza pracowników naukowych i doktorantów na prezentację nowej kolekcji czasopism ST (Science & Technology) wydawnictwa Taylor & Francis oraz nowej inżynieryjnej bazy danych Access Engineering firmy McGraw-Hill. Na potrzeby nowych zasad ewaluacji dorobku naukowego zaprezentowana zostanie także punktacja czasopism naukowych kolekcji ST według wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasady otwartego publikowania w wydawnictwie Taylor & Francis.

Prezentacja odbędzie się 4.02.2020 r. o godz. 12.30 w Bibliotece PG w sali multimedialnej 100/4. Szkolenie potrwa ok. 40 minut, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/prezentacja-st.

 

Awanse

STOPIEŃ NAUKOWY

Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych:

dr hab. inż. Jakub Drewnowski (WILiŚ)

Komunikaty

Szkolenia z zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN

W lutym br. w ramach działalności Centrum Kompetencji Otwartej Nauki zostaną przeprowadzone dla pracowników poszczególnych wydziałów szkolenia "Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN". Wszystkie szkolenia odbędą się w Sali Multimedialnej Biblioteki PG, pok. 100/4, poprowadzi je mgr Magdalena Szuflita-Żurawska.

 • Wydział Architektury – 12.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Chemiczny – 13.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki – 17.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Elektrotechniki i Automatyki – 18.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – 19.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – 20.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Mechaniczny – 21.02.2020, godz. 10.00–11.30, ZAPISY;
 • Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa – 24.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY;
 • Wydział Zarządzania i Ekonomii – 25.02.2020, godz. 12.30–14.00, ZAPISY.

Liczba miejsc na poszczególnych szkoleniach jest ograniczona do 20 osób. Uczestnicy w miarę możliwości powinni rejestrować się na szkolenia przeznaczone dla własnych wydziałów.

Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finansowanie z programów NCN i NCBiR

Dział Projektów PG zaprasza 14.02.2020 r. (piątek) do sali 300 w Gmachu Głównym PG na „Szkolenie dla wnioskodawców starających się o finansowanie z programów: ETIUDA 8, SONATINA 4, LIDER XI, TANGO IV, TECHMATSTRATEG III".

Szkolenie będzie prowadzone w rundach:

 • 9.00–10.15 – konkursy w ramach NCN – ETIUDA 8, SONATINA 4;
 • 10.30–12.30 – konkursy w ramach NCBiR – LIDER XI, TANGO IV, TECHMATSTRATEG III.

Udział w szkoleniu należy zgłosić drogą mailową na adres beatoma@pg.edu.pl. Dodatkowych informacji udzielają: Beata Toma, Anita Wiśniewska, Monika Wieczerzak, Dział Projektów.

Nowa aplikacja mobilna mPG

Centrum Usług Informatycznych przygotowało nową aplikację mobilną mPG dedykowaną społeczności PG, szczególnie przydatną dla studentów. Dzięki aplikacji zainteresowani będą mogli szybko sprawdzić:

 • plan zajęć,
 • postępy w nauce,
 • powiadomienia z dziekanatu,
 • książkę adresową z kontaktami do kadry dydaktycznej i pracowników administracji (zsynchronizowaną z portalem MojaPG),
 • mapę kampusu PG.

Program można pobrać dla urządzeń mobilnych ze sklepów: Google Play (dla systemu Android) oraz App Store (dla systemu iOS).

Wyświetlanie ocen, planów zajęć oraz wiadomości z dziekanatu wymaga połączenia konta z portalem Moja PG. CUI zaprasza do odwiedzenia strony pg.edu.pl/mpg oraz do praktycznego sprawdzenia aplikacji na własnym urządzeniu. Wsparcia technicznego udziela Helpdesk PG.

Kalendarium

31 stycznia 18.00–19.30
https://pg.edu.pl/otwarta

#CiekawiNauki – Masz talent?

Zapraszamy na spotkanie z cyklu #CiekawiNauki, tym razem w wyjątkowej formule dyskusji ekspertów połączonej z występem muzycznym
10 lutego–11 lutego

VII Seminarium „Lean Management w szkołach wyższych”

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem podejścia procesowego i Lean Management w szkołach wyższych, w wymiarze praktycznym i teoretycznym.
18 lutego 11.00–13.00

Pomorski Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020 – gala

Podczas gali zostaną wręczone nagrody 10 najlepszym liceom i technikom z woj. pomorskiego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele wyróżnionych szkół, w tym: dyrektorzy, nauczyciele i najlepsi uczniowie.
15 września–16 września

Zjazd Absolwentów WETI z okazji 50-lecia dyplomu

Zjazd Absolwentów WETI rocznik: 1965–1970